GoToGate

Massa Marittima

Massa Marittima i Toscana i Italia ligger i Colline Metallifere, som betyr ”åsene med metall”. Oldtidsfolket etruskerne drev utstrakt gruvedrift i området, utvant både kopper og sølv, og eksporterte jern til store deler av Middelhavsområdet.

Massa Marittima – etruskere og middelalder
I dag fremstår Massa Marittima i Italia som en middelalderby der spesielt romansk arkitektur dominerer. Som de fleste andre middelalderbyer ligger Massa Marittima høyt hevet i det frodige landskapet, på en åsrygg. Utsikten er storslått og du kan se flere mil ut over det vakre toscanske landskapet. Piazza Garibaldi er byens hjerte og her ligger den store, dominerende duomo i romansk-gotisk blandingsstil, med fine detaljer og relieffer. Inne i kirken kan du se et middelaldermaleri Maestà fra år 1316 angivelig malt av Duccio. På plassen finner du også et par restauranter med utendørs servering, og flere rundt om i byen.

Massa Marittimas Piazza Garibaldi, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marittimas Piazza Garibaldi er byens viktigste møteplass med flere serveringssteder

Mer om Massa Marittima i Italia
Massa Marittima har mange sjarmerende smale gater og smug med brostein, og som middelalderbyer flest er den full av trapper, bueganger, kriker og kroker. Her kan man bare gå på oppdagelsesferd og la seg overraske av det man kommer over. Massa Marittima har et eget gruvemuseum, Museo della Mineria, som delvis ligger i en tidligere gruvegang. Her vises forskjellige gruveredskaper og mineraler, samtidig som de forskjellige teknikkene gjennom tidene er dokumentert. Museo Archeologico e Museo d’Arte Sacra har funn fra førhistorisk tid til etruskisk og romersk periode. Her er også en samling kirkekunst. Byens middelalderfestning med kraftige murer og det spesielle tårnet Torre Senese er også verd å få med seg.

Massa Marittima, Duomo, Piazza Garibaldi, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marittimas vakre Duomo ligger også ved Piazza Garibaldi

Hvem var etruskerne?
Etruskerne var et folk, som vi fra historiske kilder vet at  levde i Italia mellom år 900 før vår tidsregning, til de ble nedkjempet  og assimilert i Romerriket i det siste århundret før vår tidsregning.  Deres tradisjonelle hjemland dekker i dag Toscana, og deler av Po-sletten  mot Adriaterhavet, inklusive Bologna, som de grunnla og kalte Felsina. I  løpet av sitt årtusen spilte etruskerne forskjellige roller på den  italienske halvøya. Blant annet hadde Roma en rekke etruskiske konger i  det sjette århundre, som kulminerte i år 509 før vår tidsregning med at  romerne kjeppjaget sin formodentlig temmelig gale konge Tarquinus  Superbus ut av byen, låste byporten tre ganger og sporenstreks gikk over  til republikk som styreform. Etruskerne var et krigersk folk, som besto  av 12 byer i en løs føderasjon med tidvis stor intern uenighet. En  etruskisk by var rett som det var i krig med en annen.

Romersk ekspansjon
Etter hvert som  Romerriket ekspanderte var det uunngåelig at Etruria by for by ble  erobret og assimilert av romerne. Etruskerne var imidlertid formidable  motstandere, og spesielt dyktige til sjøs, der de i mange slag  nedkjempet både romerske og puniske flåter. I følge Cicero hersket en  gang etruskerne over hele Italia. Etruskerne spådde i dyreinnvoller,  såkalt haruspexi, og kunne også gjennom fugler og andre dyrs adferd  forutse hendelser. Så sent som på 400-tallet etter Kristus benyttet  romerske generaler seg av etruskiske prester forut for viktig slag mot  germanske stammer. Etruskiske adelskvinner og -menn var av romerne  ansett som attraktive for giftemål. Etruskiske kvinner var i følge  romerne vakre og dyktige til å drikke. Romerne sto åpenbart i stor gjeld  til etruskerne, fra de tidligste århundrene.

Mer om etruskerne
Det etruskiske språket kan leses, men ikke forstås. Det er i  likhet med baskisk og ungarsk ikke indoeuropeisk, men har heller intet  slektskap med de to nevnte språkene. Etruskerne benyttet det greske  alfabetet, som de enten brakte med seg fra Egeerhavet eller lærte av  greske kolonister i Cumae ved Napolibukten i det åttende århundre før  vår tid. Det er også en to hundre år lang uenighet mellom arkeologene og  historikerne om hvor etruskerne kom fra. Historiens far, Herodotus, som  levde mellom 495 og 420 før vår tid, hevdet at de kom fra et område som  i dag utgjør det nord-vestlige Tyrkia, og at de tilhørte de  opprinnelige førhellenske stammer, tyrrhenerne, som igjen er knyttet til  pelasgierne. (Havet utenfor Toscana heter det Tyrrhenske hav.) Disse  stammene eller folkene kjempet i følge Homer på Trojas side under Den  Trojanske Krig, som må ha funnet sted rundt 1200-1250 før vår  tidsregning. Historikeren Dionysos av Halicarnassos, som levde på  100-tallet før vår tidsregning, hevdet på sin side at etruskerne  tilhørte de innfødte italiske stammer.

Den greske forbindelsen?
Etruskerne hadde en tydelig tilknytning til – eller  forkjærlighet for – den greske antikkens kultur, og i det etruskiske  språket finnes det mange lån og tilpasninger av greske gudenavn, som for  eksempel Zeus, som på etruskisk blir Tins. Etruskerne brukte ikke  bokstavene b, d og g, men erstattet disse med p, t og k i låneord. Under  perserkrigene mellom år 490 og 479 før vår tidsregning utvandret mange  greske vasemalere og håndverkere til Etruria. I følge historikerne  Herodotus og Tucidydes levde det flere spredte bosetninger av pelasgere i  Hellas i det femte århundre før Kr, både på Lesbos, på Peleponnes ved  Olympia, og ved Larissa i Tessalia. På øya Lemnos fant arkeologer på  1800-tallet en gravstein, med et skriftspråk svært likt etruskisk i  arkaisk form fra det sjette århundre. Ferske genetiske undersøkelser  indikerer at etruskerne kan ha et opphav i nordvest Anatolia, dagens  Tyrkia.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

San Cerbone, Duomo, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Serbone i Massa Marittima har en kraftig fasade med avtagende søylerekker oppover

Massa Marittima, duomo, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Cerbone med sin kraftige campanile

Piazza Garibaldi, Palazzo de Podesta, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Piazza Garibaldi igjen – Palazzo de Podesta bak parasollene inneholder et flott arkeologisk museum

Fortezza, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marittimas Fortezza er fra middelalderen

Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Panorama over den gamle byen Massa Marittima

Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Cerbone