Mont St Michel i Normandie i Frankrike er en helt enestående middelalderby. Her ble det allerede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte benediktinermunker å bygge klosteret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyggelsen. Mont St Michel ble allerede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Mont St Michel i Normandie

Impo­ne­rende bygge­kunst er bare fornavnet når dette middel­al­der­an­legget skal beskrives. Steinen ble hentet fra Iles Chausey, utenfor Gran­ville. Med middel­al­de­rens bygninger er klippen blitt dobbelt så høy som den var fra natu­rens side. Et natur­fe­nomen bidro til å gjøre Mont-St.-Michel til et vel egnet sted å bygge et kloster i ufreds­tider. Ekstreme tide­vanns­strømmer gjør at vannet fosser inn over sand­ban­kene rundt klippen med en fart på opptil 10 km per time, og raskt omgjør klippen til en øy. Den eneste tørre forbin­delsen fra fast­landet blir da veien ut til Mont St Michel.

Mont St-Michel, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Når du nærmer deg Mont-St.-Michel, stiger byen opp av det padde­flate landskapet.

I hine hårde dager, med ufred og truende fiender, var havet slikt sett et glim­rende forsvar. I Mont St. Michel er det i dag tilrette­lagt for turisme. Du får et godt inntrykk av middel­al­der­an­legget, og kan besøke både klos­teret og klosterkirken.

Mont St Michel og klosteret

I klos­teret i Mont St Michel ble det gjennom middel­al­deren bevart omfat­tende kunn­skaper om blant annet de greske filo­so­fene og deres tanker. Inntil nylig trodde man at antik­kens filo­so­fiske skrifter kun hadde over­levd gjennom oppbe­va­ring i arabiske universiteter.

Mont St-Michel, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

En liten kirke­gård ligger helt øverst på klippen, ved siden av kirken.

Klos­ter­kirken er også kjent for sin flotte utsikt og djerve konstruk­sjon. Det er også en sjel­dent vakker klos­ter­hage høyt oppe i anlegget. Tar du veien forbi her, bør du benytte sjansen. Også barna har stor glede av å besøke denne under­lige blan­dingen av kirke, fest­nings­bygg og even­tyr­slott fra svunne tider. Mont St Michel lå ved en av de opprin­ne­lige pile­grims­le­dene til Santiago de Compos­tela nord­vest i Spania.

Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Mont-St.-Michels murer ble bygget under hundre­års­krigen på 13- og 1400-tallet.

 Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Mont-St.-Michel har mange besø­kende, men også en hånd­full fastboende.

 Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Om sommeren inva­deres Mont-St.-Michel av turister.

 Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Du fnner en vakker klos­ter­hage på toppen av Mont-St.-Michel.

Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Plassen oppe på Mont-St.-Michel er godt utnyttet her oppe og utsikten suveren.

Mont St-Michel, middelalderen, romansk stil, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Deler av klos­teret Mont-St.-Michel er fra 900-tallet.