Montpellier er en meget dynamisk, ungdommelig universitetsby i Sør-Frankrike. Montpellier ligger kun 9 kilometer fra noen av Europas beste badestrender, har et uteliv som få andre byer i Frankrike kan vise til, og kan by på en mengde shopping-muligheter og severdigheter. Montpellier er hovedstaden i regionen Languedoc-Roussillon, og er på mange måter kontrastenes by.

Montpellier – en by med store kontraster

Montpel­lier har både den histo­riske bydelen Écusson fra middel­al­deren, det vakre sentrums­om­rådet med Place de la Comédie, utbygd med klas­sisk arki­tektur på 1800-tallet, samt den hyper­mo­derne bydelen i øst, med Corum og bolig­kom­plekset Anti­gone i post­mo­derne stil tegnet av arki­tekten Bofill. I tillegg har Montpel­lier store vakre park­om­råder. Den eggfor­mede Place de la Comédie er selve hjertet i den vakre Montpel­lier, og her finner du en mengde restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Denne popu­lære åpne plassen kalles l’Oeuf på folke­munne, og er omgitt av vakre bygg som blant andre byens vakre teater- og opera­byg­ning. Her er det store fotgjen­ger­soner i alle retninger, og kun en trikk som trafik­kerer plassen.

Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Montpel­liers Place de la Comédie er byens viktigste møteplass.

Shopping og opplevelser i Montpellier

Place de la Comédie er et godt utgangs­punkt for å oppdage Montpel­lier. Rett øst for plassen, kun et minutts gange unna, finner du det enorme kjøpe­sen­teret Le Poly­gone, der du kan få testet shop­ping-genene dine mer enn grundig. Le Poly­gone inne­holder blant annet en avde­ling av legen­da­riske Galerie Lafay­ette. Videre gjennom Le Poly­gone, i østlig retning, kommer du til den ”nye” moderne bydelen Anti­gone, bygget tidlig på 90-tallet. Den spanske arki­tekten Ricardo Bofill fikk oppdraget med å tegne denne bydelen og er tydelig inspi­rert av antik­kens greske og romerske arki­tektur, i en temmelig dristig total­plan. Langs aksen i det symmet­riske anlegget, visstnok inspi­rert av Peters­plassen i Roma, finner du fontener og kopier av klas­siske romerske skulp­turer, omgitt av temmelig kalde, glatte vegg­flater og åpne rom. På den andre siden av elven La Lez ender anlegget i en moderne fortolk­ning av en triumfbue, bestå­ende av hvit betong og enorme glass­flater, som reflek­terer blå himmel med slående effekt. Tøft, men temmelig stivt og rigid.

Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den moderne bydelen Anti­gone i Montpel­lier, tegnet av den spanske arki­tekten Ricardo Bofill.

Mer om shopping og opplevelser i Montpellier

Hvis vi går tilbake til Place de la Comedie og ser nord­over, kan vi følge Espla­nade de Charles De Gaulle oppover en flott allé til det enorme konfe­ranse­sen­teret Corum, og det tegnet av Bofill i futu­ris­tisk stil. Til venstre for alleen og vest for Corum ligger gamle­byen i Montpel­lier. Her finnes det en mengde smale smug og bakgater, som leder til små eller større åpne plasser, der det alltid finnes serve­rings­steder. Den første plassen du kommer når du går Rue de la Loge fra fra Place de la Comédie til heter Place Jean Jaures, som er omgitt av flere uteres­tau­ranter. Rett foran ligger Les Halles på Place Castel­lane, et enormt matvare­marked under tak der du kan få kjøpt alt det du måtte ønske innen frukt, grønt, kjøtt og fisk – og det er ikke lite. Denne bydelen må for øvrig ha verdens største antall restau­ranter per kvad­rat­kilo­meter, for her kryr det av spise­steder over alt. Rett ved siden av Les Halles ligger Place des Martyres de la Resi­stance, som mange av gatene her stråler ut fra. Rett vest­over herfra kommer du til triumf­buen Porte de Peyrou og det flotte park­an­legget fra 16- og 1700-tallet rundt Prome­nade de Peyrou. Denne prome­naden ender i et basseng med Chateau d’Eau i midten, for å markere den impo­ne­rende akve­dukten som begynner (eller slutter) her. Bydelen vest­over heter Les Archeaux, etter arkaden i akve­dukten. Rett på nord­siden av prome­naden ligger Frank­rikes eldste bota­niske hage, Jardin des Plantes, som er mer enn 400 år gammel.

Mer om Montpellier og historie

Montpel­lier er ingen gammel by i forhold til mange andre byer i Languedoc, som ble grunn­lagt av romerne i århundret før vår tids­reg­ning. Når de første boset­nin­gene i Montpel­lier ble etab­lert vet man ikke med sikkerhet, men på 900-tallet begynte byen å vokse som følge av handel. Montpel­lier ble et senter for kryd­der­handel, og hit kom båter fra Midt-Østen med krydder som var fraktet på Silke­veien helt fra Kina, samt fra Nord-Afrika. Byen vokste fort og på 1100-tallet ble det bygget omfat­tende fest­nings­verk, som det i dag kun er rester av – de to tårnene Tour de la Babote og Tour des Pins. På 1200-tallet ble et av Europas eldste univer­si­teter grunn­lagt i Montpel­lier, i første omgang et medi­sinsk fakultet i forbin­delse med klos­teret vegg i vegg med Cath­é­drale St.-Pierre, den eneste middel­al­der­kirken i byen som er bevart. Det medi­sinske fakultet flyttet inn i klos­teret etter revo­lu­sjo­nene i 1789 og er der frem­deles. Montpel­lier var i middel­al­deren kjent for å være en svært tole­rant by, der både jøder, muslimer og katarer valgte å slå deg ned. Montpel­lier ble i stor grad ødelagt under reli­gions­kri­gene på 1500-tallet, og på 1600-tallet startet en gjen­opp­byg­ging, som i stor grad preger dagens gamleby.

Montpellier, gamlebyen, severdigheter og museer

Gamle­byen i Montpel­lier er virkelig noe for seg selv, kanskje fordi så mye annet i byen er moderne, og fordi byens befolk­ning er så ung. Nær sagt uansett hvor du går, så ender du opp på et lite torg eller en plass, der du kan slå deg ned ved kafé eller restau­rant­bord i skyggen av trær. Her finnes det også en mengde småbu­tikker som selger lokal­pro­du­serte og kort­reiste matvarer av alle slag. Flere av de gamle husene – Hôtels – er åpne for publikum. Et av disse er Hôtel des Lunaret, som huser Musée Langue­docien med gjen­stander helt tilbake til forhis­to­risk tid. Musée Fabre, som ligger i en 1600-talls­byg­ning, har en fin samling av franske male­rier. Cath­é­drale St Pierre ligger nord­vest i gamle­byen og er defi­ni­tivt verd et besøk. Rett bak ligger tårnet Tour des Pins. Turist­in­for­ma­sjonen befinner seg på Place de la Comédie.

Montpellier, La Grande Motte og andre badebyer langs kysten

Kun ni kilo­meter fra Montpel­lier ligger La Grande Motte, en stor og moderne bade- og ferieby med karak­te­ris­tiske kritt­hvite pyra­mide- og sukker­t­opp­for­mede bolig­blokker på rekke og rad langs stren­dene og rundt den flotte moderne mari­naen. Herfra strekker det seg kilo­me­tervis av prakt­fulle strender i begge retninger, kun avbrutt av mari­naer og kanaler. Her ligger det flere livlige og trive­lige kyst­byer etter hver­andre, med omfat­tende tilbud av alle slags akti­vi­teter og vann­sport. Flere av disse bade­byene var opprin­nelig små fisker­lands­byer, der du frem­deles finner trivelig gammel bebyggelse.

Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Montpel­lier er en levende og ungdom­melig univer­si­tetsby – her fra gamlebyen.

Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Place de la Comédie er Montpel­liers samlings­punkt, med mange serveringssteder.

Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Montpel­liers Prome­nade de Peyrou starter ved triumf­buen fra 1715.

Château d'Eau, Montpellier, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Denne akve­dukten ved parken Château d’Eau sørget tidli­gere for Montpel­liers vannforsyning.