Nantes er en spennende og levende gammel by, med både moderne og historisk bebyggelse. Her kan du rusle langs fredelige kanaler, og plutselig komme forbi hus og kvartaler med umiskjennelig Art Noveau-arkitektur.

Nantes er en gammel by ved utløpet av elven Loire, Frankrike

I Nantes gamleby, rundt den histo­riske bykjernen Place St. Croix finner du en mengde hygge­lige kafeer, restau­ranter og barer. Her ligger også den merke­lige Câthed­rale St.-Pierre, påbe­gynt i 1434, men under bygging helt frem til slutten av 1800-tallet.

Cours St André,Nantes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Cours St André, plassen ved Cath­é­drale St Pierre et St André i Nantes.

Kate­dralen er mest kjent for sine flotte, deko­ra­tive gotiske portaler. Noen hundre meter unna, omgitt av en vann­grav, finner du det flotte Château de Ducs de Bretagne, som minner om byens fortid og gamle tilknyt­ning. I dette flotte bygget er sjøfarts­mu­seet Musée de Salorges, som viser den omfat­tende kontakten og handelen med kolo­nier i India og Afrika, som Nantes har hatt. Nantes var som sjøfartsby tungt involvert i slave­handel på 1700 og 1800-tallet. Snaue 20 kilo­meter sørøst for Nantes ligger slottet Château de Clisson fra 1200-tallet og en romansk kirke.

Nantes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Qaui de la Fosse er en del av Nantes’ gamle havn ved elven Loire.

Shopping og uteliv i Nantes

Rundt Palace Royale og Place de Commerce er det svært livlig, med en rekke restau­ranter og et shop­ping­senter, Passage Pomme­raye, som strekker seg over et helt kvartal i to og tre etasjers høyde. I sommer­halv­året er det fortaus­res­tau­ranter over hele byen, spesielt på plas­sene i gamle Nantes. Nantes i Loire-dalen var lenge rival med Rennes om tittelen hoved­stad i Bretagne. Fra 1790-årene tilhørte Nantes ikke lenger Bretagne, men ble en del av Loire, og er i dag hoved­staden i Pays de Loire – selv om Nantes kanskje er bretonsk i både det ytre og indre.

Nantes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

I gamle­byen i Nantes kan du finne mange fine middelalderbygninger.

Château de Ducs de Bretagne, Nantes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Ducs de Bretagne er et enormt slotts­an­legg i Nantes.

Chateau des Ducs de Bretagne, Nantes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Dette sier litt om stør­relsen på Chateau des Ducs de Bretagne.