Nessebar er en gammel severdig by ved Bulgarias Svartehavskyst. Nessebar i Bulgaria består av en moderne kystby med et mer enn to tusen år gammelt historisk senter på en halvøy, som er på Unescos liste over Verdensarven på grunn av sin gamle, bevarte arkitektur – spesielt tidlige kirker fra 400-tallet til senmiddelalder.

Mer om Nessebar i Bulgaria

Nessebar har to flotte strender og er et perfekt ferie­sted for barne­fa­mi­lier eller voksne mennesker som er inter­es­sert i kultur. Langs stren­dene er det mange kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring, der fami­lien kan slå seg ned for at måltid eller forfrisk­ninger. Det er kort vei til Sunny Beach, for den som har lyst på et mer livlig natteliv.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Gamle­byen i Nessebar har mange ytterst idyl­liske partier.

Nessebar i Bulgaria har masse å tilby sine ferie­gjester. På begge sider av den nye byen finnes det used­vanlig flotte strender, med mange kafeer og uteser­ve­ringer. Det er også et par småstrender ved gamle­byen. Selve gamle­byen er noe for seg selv. Om dagen er det en mengde butikker som gjør shop­ping til den mest utbredte akti­vi­teten, mens det om kvelden er gamle­byens restau­ranter som gjelder.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Ruin av basi­lika­kirke fra 200–300-tallet i Nessebar.

Nessebar – gamlebyen på Unescos liste over Verdensarven

Rammen omkring det hele er den spesi­elle gamle­byen med smale krokete smug og hus av mur i første etasje, og over­hen­gende trebyg­ninger i annen etasje gir en helt spesiell atmo­sfære. I hele gamle­byen finner du gamle kirker og ruiner etter byens borg, rester av de eldste oldkristne og bysan­tinske kirkene, samt rester etter et gresk tempel fra helle­nis­tisk tid.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Fra den karak­te­ris­tiske gamle­byen i Nessebar.

Nessebar ble gresk koloni alle­rede i det sjette århundre før Kristus. Byen har siden vært okku­pert av romere, bysan­ti­nere, kors­fa­rere, tidvis bulgarsk, og osmansk tyrkisk fra 1453 til 1886, før Nessebar igjen tilhørte Bulgaria.

 Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Gamle­byen i Nessebar er på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin velbe­varte og karak­te­ris­tiske bygningsmasse.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Nessebar er kjent for sine gamle kirker, denne fra bysan­tinsk tid.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Det selges også suve­nirer i Nesse­bars gamleby.

Nessebar, gamleby, oldkirken, Unescos liste over Verdensarven, Burgaskysten, Bulgaria

Nessebar ligger på en odde i Svartehavet.