Nice er en av de mest besøkte byene på rivieraen syd i Provence i Frankrike. Nice har en vakker gamleby, flere storartede museer, et yrende havneområde og en 8 kilometer lang havnepromenade langs flotte badestrender. Her finner du en hel bydel bestående av belle-epoque-arkitektur, med noen av Europas mest luksuriøse hoteller.

Mer om vakre Nice i Provence

Nice har noen av de fineste bymil­jøene i hele Europa. En idyl­lisk og trivelig gamleby, et hektisk og farge­rikt havne­om­råde, og midt i mellom ligger klippen ”Le Chateau”, som i antik­kens Nice var stedet der grekerne grunnla byen på 300-tallet før Kristus. Da het Nice Nikeia, etter seiers­guden Nike. ”Le Chateau” er et noe misvi­sende navn – slottet som lå her ble revet rundt år 1700 – i dag er det en park her med et lite fosse­fall, restau­ranter og kafeer og en fantas­tisk utsikt i alle retninger.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Nice er berømt for sin La Plage flan­kert av Prome­nade des Anglais.

Mer om Nice i Provence, Frankrike – bading, shopping, luksus og opplevelser

Nice er shop­ping­byen i Sør-Frank­rike, fremfor noen. Her er de store mote­hu­sene repre­sen­tert, og her finner du småbu­tikker og markeder. Nice er ingen billig by. Hit har Europas over­klasse og aris­to­krater kommet, helt siden 1800-tallet. Den fem kilo­meter lange vakre Prome­nade des Anglais, omgitt av palmer, er Nices hoved­pulsåre. Her ligger legen­da­riske Hotel Negresco, her ligger byens casino, og her finner du en mengde andre stor­slagne luksus­ho­teller, eksklu­sive butikker og galle­rier. De aller fleste hotel­lene langs Prome­nade des Anglais har eksklu­sive lunsj­res­tau­ranter på stranden. Prisene er stive, men en lunsj her er verd pengene. Her kan du fråtse i ferske skalldyr- og fiske­retter, akkom­pag­nert av tørre hvite franske Chab­lier eller Sancerres. Eller hva med å leske seg med en avkjølt lett rødvin i varmen?

Gamlebyen, Vielle Ville, Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den kjente gamle­byen i Nice.

Nice i Provence, Frankrike – La Vielle Ville, gamlebyen

Gamle­byen i Nice er et must. Du har simpelthen ikke vært i Nice, hvis du ikke har besøkt denne livlige, pitto­reske delen av Nice – med trange smug, sjar­me­rende farge­rike murhus, bitte små bouti­ques, en fortaus­kafé her og en liten intim bar der. Dump ned på en av uteser­ve­rin­gene ved Place de Cath­é­drale, titt på livet og føl atmo­sfæren. For en opple­velse! 1600-talls Cath­é­drale de Ste-Répa­rate er for øvrig verd et besøk – inte­ri­øret her er et godt eksempel på barok­kens over­då­dige utsmyk­ning. Litt nærmere klippen finner du Palais Lascaris, en 1600-talls­byg­ning som i dag er et museum. Her er flotte stukkar­beider, flamske billed­vever, illu­sjo­nis­tiske himlinger og vakre og over­då­dige utsmyk­ninger. Til og med et lite apotek fra 1700-tallet finner du her. Det farge­spar­kende bloms­ter­mar­kedet La Cours Saleya, med de intense duftene er verd å få med seg, fra klokken 06.00 alle dager unntatt mandag.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fisker­bå­tene i havnen har selskap av lystyatcher.

Nice i Provence, Frankrike – mer om gamlebyen og havnen

Du finner glim­rende restau­ranter nesten i hver eneste gate i gamle­byen. Mange av dem har uteser­ve­ring, selv om gatene er smale. På de åpne plas­sene Cours Saleya, Place Pierre Gautier og Place Rosetti er det mange server­ins­steder. Her kan du kose deg med en lang lunsj, og her er det yrende liv til godt over midnatt – fint folk spiser sent. Havne­om­rådet på den andre siden av klippen – Le Chateau – er under­vur­dert. Greit nok at gamle­byen Vielle Ville er trivelig, men havne­om­rådet i Nice er slett ikke å kimse av. Havnens farge­rike itali­ensk-inspi­rerte bebyg­gelse er spen­nende og har mye atmo­sfære. I gjeste­havnen her ligger det lyst­båter i 10-millio­ners­klassen, og lengre ut legger cruise­ski­pene til. Det er flere meget gode restau­ranter i havne­om­rå­dene, flere av dem med skalldyr- og fisk som spesia­litet. Pris­ni­vået er høyt, men det er gjerne kvali­teten og utbyttet også.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra det flotte havne­om­rådet i Nice.

Flere severdigheter i Nice i Provence

Nice kan by på fire ualmin­nelig flotte museer med samlinger av stort omfang og høy kvalitet. Musée d’Art Comtem­po­rain med spek­ta­ku­lære ekste­ri­ører og samlinger ligger rett opp fra gamle­byen, Matisse­mu­seet i bydelen Cimiez litt opp i byen, Musée Chagall og Musée de Beaux Arts, med blant andre verk av impre­sjo­nis­tene Monét, Renoir og Sisley. Bydelen Cimiez har også det vakre klos­ter­an­legget Notre Dame de Cimiez å vise frem. Palais Masséna rett bak Hotel Negresco, har lokal kunst og kera­mikk, men også arbeider av impre­sjo­nis­tene. Ved siden av Musée Matisse finner du det arkeo­lo­giske museet, med gjen­stander fra gresk og romersk tid. Den orto­dokse russiske kirken med løkkupler ved Jern­bane­sta­sjonen er også verd å få med seg, i tillegg til den under­lige, kritt­hvite moder­nis­tiske Eglise de Jeanne d’Arc litt opp i byen.

Til og fra Aéroport Nice Côte d’Azure

Det er enkelt å komme seg fra flyplassen til sentrum av Nice. Det trenger heller ikke være dyrt. Busser går hver halv­time alle dager fra flyplassen til jern­bane­sta­sjonen Gare Thiers eller til bussta­sjonen i Nice.

Promenade des Anglais, Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den fem kilo­meter lange vakre Prome­nade des Anglais.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over det som anses som en av verdens vakreste gamlebyer.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra et av gamle­byens smug.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Local heroes sørger for dags­fersk sjømat til byens restauranter.

Place Masséna, Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den stase­lige Place Masséna ved gamlebyen.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Havnen sett fra La Chateau, klippen midt i byen.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Nice med smale smug og pitto­reske partier.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Typisk støk i gamle­byen i Nice.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Slaraf­fenliv på den flotte stranden i Nice.