Nimes er en av Sør-Frankrikes flotteste og mest elegante byer. Nimes har masse å tilby sine besøkende, enten de kommer hit på grunn av historiske severdigheter, de moderne arkitektoniske prosjektene eller for å oppleve byen med den spesielle sørfranske atmosfæren. Nimes er oppført på Unescos tentative liste over Verdensarven.

Nimes er både en gammel og ny by

Det symbo­li­seres godt ved to viktige bygg som ligger ved siden av hver­andre i hjertet av Nimes, Maison Carré og Carré d’Art. Maison Carré er et romersk tempel bygget en gang mellom år 1–10 etter Kristus, og verdens best bevarte i sitt slag. Nabo­bygget Carré d’Art er Nimes’ ultra­mo­derne og en gang kontro­ver­si­elle kunst­senter, tegnet av den britiske arki­tekten Sir Norman Foster og ferdig­stilt i 1993. Nimes’ sentrum preges av flere flotte bygg­verk fra romer­tiden. Ikke langt unna Nimes, i nord­østlig retning, finner du den romerske akve­dukten Pont du Gard, oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Nimes i Sør-Frankrike, shopping og restauranter

Nimes er en stor by med et over­siktlig bysen­trum. Fra Jardin de la Fontaine, en vakker park med kanaler og bassenger anlagt på 1700-tallet, er det lett å orien­tere seg. I retning øst-vest går kanalen Quai de la Fontaine og videre østover i forlen­gelsen av denne, Boule­vard Gambetta. Fra parken går Rue Bois­sier skrått i sørøstlig retning mot Place de la Maison Carré. Herfra fort­setter Boule­vard Victor Hugo videre ned mot det enorme amfi­tea­teret som kalles Les Arènes. Derfra går Boule­vard Amiral Corbet opp igjen og møter Boule­vard Gabetta. Innenfor dette trian­gelet finner du Nimes’ shop­ping­kvarter med en mengde eksklu­sive og rime­li­gere butikker, som selger alt fra sko, vesker og mote­klær til kunst­hånd­verk og møbler, samt en rekke kunst­gal­le­rier. Her finner du fremfor alt restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring, der innbyg­gere og ferie­gjester slår seg ned for å se på folke­livet og nyte en forfriskning.

Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Et av Romer­ri­kets største amfi­teatre står den dag i dag i sentrum av Nimes.

Amfi­tea­teret nederst i trian­gelet, som har plass til 25 tusen mennesker, ble bygget i siste halvdel av det første århundret etter Kristus og brukes i dag til konserter og tyre­fek­ting. Tyre­fek­ter­fes­ti­valen Feria de Penecôte midt i mai har fått mang en tilskuer til å oppdage den occi­tanske arven som frem­deles lever i beste velgå­ende denne delen av Frankrike.

Mer om Nimes og gamlebyen

Til tross for den impo­ne­rende kultur­arven er Nimes en levende, ekte sørfransk by, som ikke er spesielt opptatt av å tekkes turister eller fremstå som en proven­calsk kulisse. Nimes har gjennom århund­rene formet sin by rundt bygg­ver­kene fra antikken, som minner om tidli­gere tiders storhet. I gamle­byen finnes det bygnings­rester fra nær sagt alle tids­epoker, her kommer du over alt fra stor­slåtte herskapshus fra 16- og 1700-tallet, impo­ne­rende inngangs­par­tier og trapper fra renes­sansen, romanske bueganger og kanskje en frise eller en søyle fra romertid, gjen­brukt og innkor­po­rert i senere bygninger. Slik blir det miljø og atmo­sfære av. Nimes innbyg­gere verner om sin egen kulturarv, og setter pris på at andre har kunn­skap til å forstå hva de ser. De moderne innsla­gene som Philp Starcks buss­holde­plass på avenue Carnot, bolig­blokken Némausus på route d’Arles og kunst­neren Martial Raysses ultra­mo­derne fontener på Place du Marché og Place d’Assas, ble ikke møtt med en skul­der­trek­ning. Men etter hvert som tiden går, så vokser selv det mest moderne sammen med byen Nimes.

Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

En vakker fontenei Nimes’ gamleby med romersk tema; keiser Marcus Agrippus.

Nimes, kirker, kultur og museer

Nimes eldste kirke Cath­é­drale Notre-Dame et St.-Castor ble innviet år 1096 og noe ombygd på 1100-tallet. Under reli­gions­kri­gene på 1500-tallet ble kate­dralen sterkt skadet, men frem­står i dag omtrent som for 900 år siden. Musée Arché­o­lo­gique har store samlinger av romerske, greske og etrus­kiske vaser, romerske glass, mosa­ikker og mynter, samt skulp­turer fra århund­rene før romerne kom. Musée des Beaux Arts har en flott samling itali­enske, flamske, franske og neder­landske male­rier fra renne­sansen og barokken.

Litt om Nimes’ historie, severdigheter og omgivelser

Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Romerne konstru­erte vann­til­førsler fra nabo­byen Uzés via Pont de Gard, som ble fordelt til forskjel­lige steder i Nimes i dette tårnet.

Nimes ble grunn­lagt som romersk koloni ved navn Colonia Nemausus i det første århundret før Kristus. Under keiser Augustus fikk Nimes en 6 kilo­meter lang bymur med 16 tårn. To av bypor­tene står frem­deles, Porte Auguste og Porte de Francia. Nordøst for Nimes finner du den enorme akve­dukten Pont du Gard i tre etasjer, som var en del av vann­til­før­selen fra kildene i byen Uzés, 48 kilo­meter unna. Den 275 meter lange Pont du Gard ble oppført under Augustus i år 16 før Kristus og er med sine 49 meter den høyeste akve­dukten romerne noen sinne bygde. Øverste etasje frakter vann, mens den nederste ble brukt som vei. ”Andre etasje” var nødvendig for å oppnå tilstrek­kelig høyde til å komme på nivå med vann­ka­nalen. Byen Uzés er også verd et besøk. Les mer om den i egen artikkel.

Nimes, romersk tempel, Maison Carée, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Trivsel ved det romerske tempelet fra første århundre, Maison Carrée i Nimes.

Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Kana­lene i sentrum av Nimes ble påbgynt for mer enn 2.000 år siden, under romertiden.

Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Over alt i vakre Nimes kommer du over rester fra romertiden.

Pont du Gard, akvedukt, Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Utenfor Nimes ligger den enorme akve­dukten og viadukten Pont du Gard – fra romertid, den også.

Maison Carrée, Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Nimes’ Maison Carrée er et av de fineste og best bevarte temp­lene fra romertiden.

Maison Carrée, Norman Fosters Carrée d'Art, Nimes, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Maison Carrée med Norman Fosters Carrée d’Art i bakgrunnen.