Montenegro har i løpet av få år oppnådd en viss popularitet som feriereisemål blant nordmenn. Det er ikke så merkelig. Montenegro kan nemlig by på det meste du som turist er ute etter. Flotte bademuligheter i klart og rent vann, genuine historiske omgivelser med intime og koselige gamlebyer, vennlige fastboende, og forbausende lave priser på mat og drikke.

Montenegro passer ypperlig for barnefamilier

Tempoet her er beda­gelig, det er rent og pent, og mange av stren­dene er lang­grunne. Monte­ne­gros kyst­linje er unik – nesten halv­parten av den består av bade­strender, enten vi snakker om mindre strender i små bukter eller sammen­hen­gende kilo­me­ter­lange sand­strender, slik de er langs mange av de mest popu­lære ferie­byene. Fersk fisk og skalldyr er populær mat her, velsma­kende og rimelig.

Monenegros Middelhavskyst, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kotor er et eksempel på en av mange bevarte byer fra middel­al­deren i Montenegro.

Montenegro og kulturseverdigheter

Monte­negro har vært påvirket utenfra helt siden greske sjøfa­rere kolo­ni­serte deler av kysten på 700-tallet før Kristus. Senere kom romere, bysan­ti­nere, bulga­rere og serbere. Landet ble kristnet i annen halvdel av 800-tallet, og mange av kirkene du kan se i de eldste byene er fra 1000- og 1100-tallet i romansk stil, det vil si med rund­buer. I Monte­negro ble det også bygget mange klostre i denne peri­oden. Monte­negro ble etter hvert et brohode for den viktige bystaten Venezia i senmid­del­al­deren, fra år 1420 til år 1797. Venezia var en av Europas viktigste sjøfarts og handels­byer, med utstrakt handel og kontakt­nett østover mot Asia. I Monte­negro ble det derfor bygget både fest­nings­an­legg, admi­ni­stra­sjons- og handels­byg­ninger for å ivareta deres økono­miske interesser.

Monenegros Middelhavskyst, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kotor sentrum med sin bebyg­gelse fra middel­al­deren og renessansen.

Unescos liste over Verdensarven

Byen Kotor og området rundt er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, på grunn av sin histo­riske arki­tektur og kulturarv. Natur­parken Durmitor er også oppført på Unescos liste på grunn av sine spesi­elle canyons. Andre byer i Kotor-området, som er verd å få med seg på grunn av histo­risk arki­tektur og kultur­se­ver­dig­heter er Herceg Novi, Bijela, Tivat, Risan, Perast, Dobrota, Muo og Prcanj. På Budva-kysten er Becici, Sveti Stefan, Petrovac, Bar og Budva verd å se nærmere på.

Monenegros Middelhavskyst, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Middel­alder er synlig i mange byer i Montenegro.

Monenegros Middelhavskyst, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Pano­rama over Kotor og Kotor­fjorden, oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Monenegros Middelhavskyst, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Den gamle, vakre byen Sveti Stefan er kjøpt opp og drives som hotell.