Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelskmennene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyrdøden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festivitas.

Orleans bevarte gamleby

Orleans ble sterkt skadet under 2. verdens­krig, men har frem­deles en ganske omfat­tende gamleby – det vil si en rekke kvar­taler med hus fra middel­al­deren og renessansen.

Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Hotel Groslot fra 1500-tallet, hvor flere av de franske kongene har bodd.

Den histo­riske bydelen Vieil Orléans finner du mellom kate­dralen, elven Loire og Place du Martroi. Langs hoved­gaten i gamle­byen, rue de Bourgogne, finner du mange restau­ranter og barer. Denne bydelen er frem­deles preget av en middel­al­der­plan med mange smale brosteins­smug, passa­sjer og bueganger. Det er folk­somt og trivelig på kveldstid i denne fine bydelen. Cath­é­drale Sainte-Croix ble oppført på 1200-tallet, ødelagt av protes­tan­tene (huge­not­tene) i 1568, og gjen­opp­bygget som en gotisk kate­dral på 1600-tallet.

Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Et meget godt bevart hus i gamle­byen fra middelalderen.

Mer om Orléans i Loire-dalen

I Orléans finner du også et av Loires fineste kunst­muséer, Musée des Beau Arts. Her finner du verk av Tinto­retto, Velâzquéz, Van Ruys­dael og Corregio, blant mange andre. Dette museet er Frank­rikes nest største, etter Louvre i Paris. I 1500-talls­bygget Hôtel Cabu finner du byens flotte histo­riske og arkeo­lo­giske museum, med en samling som er verd å ta i nærmere øyesyn. Her finner du alt fra gallo-romerske statu­etter, til 1500-talls kirke­kunst. Besøk også Maison Jeanne d’Arc fra 13–1400-tallet. Orléans har også et natur­vi­ten­ska­pelig museum.

Cathédrale Sainte-Croix, Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Den gotiske Cath­é­drale Sainte-Croix i Orleans.

Cathédrale Sainte croix d'Orléans, Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale Sainte Croix d’Or­léans er enorm med ennkle gotiske interiører.

bindingsverk, Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Et gammelt bindings­verkshus i Orleans histo­riske bydel.

Jeanne d'Arc, Orleans, Vest-Frankrike, Frankrike

Jeanne d’Arc er byens store datter.