Parga i Hellas er en idyllisk liten by, beliggende i skråningene opp fra en lun bukt med fiskerhavn. Det er fine badestrender på begge sider av bykjernen, i de tilliggende buktene. Parga passer godt for barnefamilier. Det idylliske havneområdet i Parga er byens hjerte.

Paga – gamlebyen og havna

I havne­om­rådet i Parga samles man på en av de trive­lige barene eller taver­naene, eller rusler langs strand­pro­me­naden og ser på folke­livet. Opp fra havnen i Parga går det trange smug og smale gater mellom husene, noen av dem helt tilbake fra 1300-tallet da byen ble anlagt. Fortet på neset ut mot havet ble anlagt av vene­tia­nerne på denne tiden, og var et viktig forsvars­verk for deres handelsruter.

Parga, fastlandet, Hellas

Parga har drama­tisk natur, lune bukter, fine bade­strender og hvite hus.

Mer om Parga i Hellas

Parga i Hellas er blitt et svært popu­lært reisemål, både på grunn av den beha­ge­lige atmo­sfæren og byens flotte belig­genhet. Overalt der det er strender, er det også taver­naer og uteser­ve­ringer, der man kan slå seg ned for et måltid eller en forfrisk­ning. Mennes­kene her i Parga i Hellas er milde og venn­lige og opptatt av at du skal ha et fint opphold. Av og til har du følelsen av at du er en gresk lands­by­be­boer her.

Parga, Fastlandet, Hellas

Parga har tre lune bukter med badestrender.

Innbyg­gerne er ikke bare beskjef­tiget med turisme, her lever man også av hånd­verk, fiske og jord­bruk. Parga har ferge­for­bin­delser til øyene Paxos og den mindre Anti­paxos, som ligger rett utenfor kysten.

Parga, fastlandet, Hellas

I Parga er husene tilsyne­la­tende bygget oppå hverandre.

Parga, Fastlandet, Hellas

Parga er blått hav, hvite skyer og frodig vegetasjon.

Parga, Hellas

Fra en av de tre lune buktene i Parga.

Parga, Fastlandet, Hellas

Parga er en levende fisker­landsby med en meget vakker beliggenhet.

Parga, Hellas

Parga taper seg ikke i kveldslys, akkurat. Legg merke til den vesle øya til høyre.