Perpignan i Sør-Frankrike er hovedstaden i provinsen Roussillon, og selve navet i utviklingen av regionen i alle henseender, ikke minst turisme. Kystlinjen ved Perpignan er velsignet med noen av Frankrikes beste badestrender, og her finnes et utbud av ferie- og badesteder de færreste nordmenn er klar over.

Perpignan – kyst, bading og middelalder

Byen Perpignan ligger 11 kilo­meter inn i landet, med den vesle bade­byen Canet-Plage som nærmeste forstad på selve kysten. Kyst­linjen i dette området er ganske spesiell. Den nord­ligste tredje­delen av kysten består hoved­sa­kelig av gylne sand­strender med salt­vanns-laguner innenfor. Her er det kun flotte strender, sand­dyner og blått hav og lite annet. Gamle­byen i Perpignan kan by på levende middel­al­der­mil­jøer og arki­tektur i ypperste klasse. Les mer om det nedenfor.

Perpignan, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er kort vei fra Perpignan til flotte bade­strender, som Argeles-Plages.

Mer om Perpignan, sol og bading

Videre sørover er stren­dene fort­satt brede, finkor­nede og flotte, men mer urba­ni­sert – her ligger små trive­lige bade­byer som Argelès-Plage, Saint-Cyprien-Plage, Canet-Plage og Port-Bacarès med et bredt tilbud innen alt som bort­skjemte bade­gjester kan ønske seg. Her er en masser av gode restau­ranter i alle pris­klasser og en mengde akti­vi­teter rettet mot alle alders­grupper, også innen vann­sport. Videre sørover endrer kyst­linjen karakter, og ved Racou Plage tar et mer klippe­preget kyst­land­skap over. På kysten Cote Vermeille finner du idyl­liske kata­lanske kyst­byer som Collioure med småstrender, ofte bestå­ende av rulle­stein og småstein.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Typisk sørfransk i gamle­byen i Perpignan. Foto: © reisdit.no.

Mer om Perpignan

Perpignan er en occi­tansk by, det vil si at den tilhører den samme kultu­relle sfære som vi finner også på den andre siden av grensen til Spania, i Kata­lonia. I Perpignan er tyre­fek­ting popu­lært, her spiser man Paella, veiskil­tene i området har steds­navn på to språk, og her er husfa­sa­dene malt i kraf­tige farger, som turkis, oransje, blått og knall gult. Den kata­lanske påvirk­ningen kommer også til uttrykk under fest­lig­he­tene om sommeren, når innbyg­gerne to ganger i uken danser Sardana på Place de la Loge. Rousillon og Perpignan var da også spansk frem til år 1659.

Perpignan, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er nok av mulig­heter til å forfriske seg i gamle­byen i Perpignan.

Perpignan har også et araber­kvarter der du kan kjøpe frem­mede krydder, spise cous­cous og oppleve en spen­nende og anner­ledes atmo­sfære. Perpignan er en gammel by med mye flott arki­tektur. Gamle­byen ligger mellom elven Tet og middel­al­der­fest­ningen Palais des Rois de Majorque, bygd av de mallor­canske kongene, som hersket herpå 12- og 1300-tallet. Her finner du flere åpne plasser med restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring, forbundet med smale brosteins­smug og bakgater med små butikker, restau­ranter, barer og kafeer.
Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

På plassen foran Castillet finner du nok en uteres­tau­rant ved den gamle kinoen. Foto: © reisdit.no.

Perpignan, shopping og opplevelser

Languedoc Rous­sillon er en region i Frank­rike som tradi­sjo­nelt har kera­mikk og tekstiler med kraf­tige geomet­riske mønster som spesia­litet. På gaten Rue Sant-Vicens finner du shop­ping­sen­teret Centre Sant-Vicens som består av et dusin selv­sten­dige forret­ninger, som kan tilby det beste utvalget innen kata­lonsk bruks­kunst, inklu­sive møbler, lamper, stoffer og tepper. Et annet anbe­falt sted å handle kata­lonsk kunst­håndt­verk er La Maison Quinta ved 3 rue des Grands-des-Fabri­ques, som ligger 4 kilo­meter sør for Perpignan sentrum mot Enne og Collioures. Onsdag og lørdag morgen er det marked på Place Rigaud der alt mulig innen frukt, grønn­saker, kjøtt, brød og oliven tilbys. I sørenden av Perpignan ligger det enorme hyper­mar­kedet Auchan, som selger alt mulig til guns­tige priser innen­dørs. På Place Cassa­nyes er det hver morgen torg­marked som selger ferske matvarer i tillegg lokalt hånd­verk. Søndag morgen mellom 08 og 13 er det loppe­marked på Avenue du Palais des Expo­sitions, der du kan finne alt fra strikke­pinner til diamanter og gamle skatoller. Regionen produ­serer også mengder av vin, og i utkanten av Perpignan holder vinpro­du­sen­tene til i dertil egnede caves, vinkjel­lere og lokaler gravd ut i fjellet.

Perpignan, Palais de Rois de Majorque, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Du bør sette av litt tid til å besøke det flotte Palais des Rois de Majorque påbe­gynt i år 1276 og full­ført år 1308. Palasset ble utvidet på 1400-tallet.

Palais de Rois de Majorque

Innenfor den store 1300-talls­fest­ningen i gamle­byen, som omgir Palais de Rois de Majorque vil du finne et mylder av trapper og ganger før du kommer inn til de vakre hagene og selve palasset. Her kan du se et komplett anlegg, nøyaktig slik det var for 6–700 år siden. Her er også to kapeller, fest­haller og en borg­gård i gjen­nom­ført søreuro­peisk gotisk sti. Du finner ikke maken noe sted.

Palais de Rois de Majorque, Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Inngangs­par­tiet til Palais de Rois de Majorque i Perpignan er ikke akkurat innbydende.

Perpignan, severdigheter og kultur

Et av de livligste områ­dene i gamle­byen er den vesle Place de la Loge med en av de fineste bygnin­gene i Perpignan, Loge de Mer fra 1397, som var dati­dens børs. En del av bygningen er i opprin­nelig stil, resten ble ombygd under renes­sansen. I dag huser denne flotte bygningen småbu­tikker og kafeer, mens du i småga­tene rundt finner et folk­somt og livlig strøk med mange fine kafeer. Rett ved siden av ligger Hotel de Ville, rådhuset, opprin­nelig fra begyn­nelsen av 1300-tallet.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Et vann­hull i skyggen ved den gamle byporten er popu­lært i sommer­varmen. Foto: © reisdit.no.

Mer om Perpignan og severdigheter

På Place de Gambetta finner du Cath­é­drale St.-Jean, påbe­gynt i år 1324, avbrutt av hundre­års­krigen og full­ført først i 1509, innviet den 16. Mai dette året. Her sto opprin­nelig kirken St.-Jean-le-Vieux fra 100-tallet, og portalen fra denne er bevart. Kate­dralen har flotte inte­ri­ører og en førro­mansk døpe­font. Øst for kirken ligger kvar­talet St.-Jean med smale smug, krokete gater og bygninger fra 13- og 1400-tallet. I Le Castillet, et tidli­gere middel­alder-fengsel, ligger Musée Catalan med samlinger av kata­lanske gjen­stander fra jord­bruk, hånd­verk og dagligliv.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Perpignan – Castillet ble bygd som byport i år 1368 og det eneste som er igjen av bymu­rene fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Perpig­nans Loge de Mer fra år 1397 var i middel­al­deren byens børs, og er i dag restau­rant. Foto: © reisdit.no.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Dette flotte skipet pryder fasaden og forteller om børsens mari­time tilknyt­ning. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St.-Jean, Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Perpig­nans Cath­é­drale St.-Jean ligger rett ved den gamle byporten og Loge de Mer. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St.-Pierre, Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra inte­ri­øret i Cath­é­drale St.-Pierre i Perpignan. Foto: © reisdit.no.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Perpig­nans Loge de Mer har flotte gotiske vinduer fra slutten av 1300-tallet. Foto: © reisdit.no.

Castillet ved elven Têt , Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Castillet ved elven Têt og gamle­byen i Perpignan. Foto: © reisdit.no.

 Log de Mer, Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

I smugene rundt Log de Mer i Perpignan ligger det flere gode restau­ranter. Foto: © reisdit.no.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Elven Têt skaper grønne omgi­velser i sentrum av Perpignan.

Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Et av Perpig­nans mange skygge­fulle serveringssteder.

Det er dimen­sjoner over Perpig­nans Palais de Rois de Majorque fra 1200-tallet.

Procession de la Sanch, lanfredag, Perpignan, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Lang­fredag hvert år arran­geres den reli­giøse Proces­sion de la Sanch.