Port Grimaud i Provence i Frankrike er en nyskapt, vakker kanalby med lystbåthavn, i sin helhet bilfri og avsperret fra allmenn ferdsel. Byen er tegnet og bygget av arkitekten Francois Spoerry. Prosjektet startet i 1966 og tredje trinn ble fullført for få år siden.

Port Grimaud – en flunkende ny, gammel by

Resul­tatet er en sjar­me­rende ferieby med hoteller og restau­ranter av god stan­dard. Lyst­båt­havnen er første­klasses, og bor man i byen kan man fortøye langs en av kana­lene ved anvist plass. Pris­ni­vået er forholdsvis høyt, og gleden ved å bo i en slik konstruert by kan nok disku­teres, spesielt i en landsdel som Provence, som flyter over av genuin bebyg­gelse og flotte havner. I byens kirke St.-Francois‑d’Asisse på Place d’Eglise finner du vakre glass­ma­le­rier av Victor Vasarély.

Port Grimaud, Sør-Frankrike

Port Grimaud er en nybygd kanalby, som er meget populær.

Mer om Port Grimaud i Provence i Frankrike

Port Grimaud i Provence tiltrekker seg mer enn 1 million gjester hvert år, og her er nærhet til fast­bo­ende innbyg­gere og lokalt dagligliv begrenset til stedets betje­ning. Byens egent­lige utgangs­punkt er Grimaud, en gammel befestet by litt lenger inn i landet og opp i høyden. Byen er en arv fra Grimaldi-fami­lien, som i dag styrer Monaco. Den allsi­dige genove­siske ridderen Gibelin de Grimaldi fikk hele området i beløn­ning, etter at han i år 973 drev ut de arabiske Sara­se­nerne som hadde okku­pert området i 83 år. Borgen, som ble ødelagt på 1700-tallet av kardinal Rich­lieu som straff for protes­tan­tiske innslag, er fra 1000-tallet. Borgen ble i sin tid over­tatt av tempel­rid­derne, som fra 1119 hadde et av sine hoved­kvarter her. Maison de Temp­liers er en av de få tempel­rid­der­byg­gene som fort­satt eksis­terer, og er lukket for publikum. I den samme gaten ligger den fine romanske kirken St.-Michel. Hvis du skal besøke området, så få med deg gamle Grimaud. Det er ekte vare.

Utsikt fra dyrt hotell i Port de Grimaud.

Det er pent, tekkelig, dyrt og rela­tivt dårlig her – et plan­lagt ran, dessverre.