Portovenere er en karakteristisk og fargerik liten kystby, og et viktig kultursenter. Byen har en stor gjestehavn, og består tilsynelatende av en eneste lang husrekke av fire-fem etasjers murhus som ligger vegg i vegg, malt i friske pastellfarger. Portovenere regnes som en del av kulturlandskapet Cinque Terre, og ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Portovenere

Foran denne karak­te­ris­tiske husrekken er det plass til en havne­pro­me­nade og mange restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det finnes mange bueganger under husrekken som gir adgang til byen og gatene på baksiden. Bak den første husrekken ligger en ny husrekke med et smalt smug mellom, som igjen kan forseres via bueganger, som leder videre oppover mot fest­nings­an­legget i den vesle byen. I disse smugene finner du mye bebyg­gelse fra middel­al­deren i et sant mylder av trapper, buehvelv, nisjer og passa­sjer, samt butikker av forskjel­lige slag. Du finner også restau­ranter og barer oppe i byen.

Portovenere, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Portove­nere er en meget trivelig og utad­vendt ferieby, med flere serve­rings­steder, både langs havne­pro­me­naden og oppe i byen.

Portovenere og severdigheter fra middelalderen

Litt opp i byen finner du en flott middel­al­der­kirke, San Lorenzo, fra 1100-tallet, kjent for reli­effet over portalen med martyren Lorenzo som blir stekt levende på en grill. Ved gjeste­havnen innerst ved det gamle vakt­tårnet finner du en liten bade­strand. Her begynner også bymuren fra middel­al­deren, som strekker seg opp til den kraf­tige fest­ningen, som ble bygget av den mektige genove­siske Doria-fami­lien i peri­oden fra 11–1500-tallet. Du kan gå fra havnen opp til fest­ningen via smug og passa­sjer. Beløn­ningen er en fantas­tisk utsikt over kysten og Cinque Terre, samt de små øyene utenfor byen. Det er masse å se på vei opp og ned også, samt serve­rings­steder der du kan ta en pust i bakken.

San Pietro, Cinque Terre, Portovenere, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Kirken San Pietro fra 1200-tallet ligger flott til på odden utenfor havnen.

Flere severdigheter i Portovenere

På odden ut mot havet i forlen­gelsen av bebyg­gelse finner du restene av et bene­dik­ti­ner­kloster med en tilhø­rende vakker stripet kirke, San Pietro fra 11–1200-tallet i romansk-gotisk blan­dings­stil, med vann­rette striper bestå­ende av lys og mørk bygge­stein lagt annen­hver gang. Portove­nere var opprin­nelig en romersk havneby, Porto Veneris. I år 1113 ble byen under­lagt genove­sisk styre, som ga den stra­te­gisk belig­gende byen beskyttelse.

Det går ferge fra Portove­nere til La Spezia og Lerici og videre oppover kysten. Dersom du skal besøke Cinque Terre-byene herfra kan du benytte fergen til Riomag­giore, og derfra ta toget mellom de enkelte småbyene.

Cinqueterre, Portovenere,

Portove­nere – vakt­tårnet og den genove­siske fest­ningen fra 12–1500-tallet, som troner over byen.

Chiesa, San Pietro, Portovenere, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Portove­neres Chiesa San Pietro ble bygd som en del av et bene­dik­tiner-kloster på 11–1200-tallet.

Cinque Terre, Portovenere, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Portove­nere er utrolig vakker med en flott belig­genhet ved havet.

San Pietro i Portovenere, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Legg merke til bruken av lys og mørk bygge­stein i skipet til San Pietro i Portovenere.