Praha i Tsjekkia er kjent som en av Europas aller vakreste og vel bevarte byer. De siste årene er Praha blitt en av de mest populære storbyene for norske kortidsbesøk. Det er mange grunner til det. Gamlebyen, som er Prahas hjerte, er svært godt bevart og samvittighetsfullt restaurert. Prahas historiske senter ble i år 1992 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Praha – på Unescos liste over Verdensarven

I Praha kan du oppleve hvordan en original middel­alder-bebyg­gelse tar seg ut. Den østeuro­pe­iske, litt frem­med­ar­tete arki­tek­turen skaper en spen­nende atmo­sfære, og er en fryd for mange å gå på oppda­gel­ses­ferd i. Det gamle bytorget ble i 1992 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Best av alt er kanskje at pris­ni­vået er ytterst beha­gelig i Praha. Selv om du besøker en populær storby er pris­ni­vået lavt både i forret­ninger og på kafeer, ølstuer og restau­ranter. Et unntak er selve markeds­plassen i gamle­byen, det gamle bytorget. Det er masser av fine mulig­heter for shop­ping i Praha, spesielt er krys­tall meget billig her.

Praha, Stare Mesto, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia,

Markeds­plassen med Tyn-kirken, der den danske astro­nomen Tycho Brae ligger begravd, er Prahas viktigste møteplass.

Praha og shopping

De fleste av Prahas mest spen­nende forret­ninger har sentral belig­genhet i området rundt den lang­strakte Vaclav-plassen i Nove Mesto. Novo Mesto betyr den nye byen og ligger rett syd for gamle­byen, Stare Mesto. Praha har en helt ok t‑bane, som du abso­lutt bør prøve hvis du har lyst til å komme deg rundt i byen. T‑banestasjonen ved Vaclav-plassen og shop­ping­strøket heter Mustek. Her krysser for øvrig linje A og B hver­andre, noe som gjør denne t‑banestasjonen til et godt utgangs­punkt for rund­reiser i Praha. På Vaclav-plassen finner du de fine vare­ma­ga­si­nene Myslbek Shop­ping Gallery, Cerna Ruse (Black Rose) og Slovansky Dum (Slavic House). Flere av gatene omkring Vaclav-plassen er bilfrie. Shop­ping er tyde­ligvis popu­lært både blant fast­bo­ende og besø­kende, og kan være temmelig folk­somt her. Hvis du liker å gå på markeder, så finnes det flere slike i Praha – det største og viktigste i byen heter Praha Market og ligger i Holeso­vice. Holeso­vice er den siste nord­ligste metro­sta­sjon på bane C, og dette fine markedet holder åpent fra mandag til fredag. Du vil også se at det er en mengde gate­boder i sentrale deler av Praha der det selges alt mulig rart. Her kan du finne mye rart, som for eksempel klokker og mili­tær­ef­fekter fra kommunisttiden.

Markedsplassen med Tyn-kirken, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Markeds­plassen med Tyn-kirken er en av Europas fineste middelalderplasser.

Praha – markedsplassen midt i gamlebyen

Pris­ni­vået på fortaus­res­tau­ran­tene på markeds­plassen eller bytorget i gamle­byen kan være over­ras­kende høyt. Prisen på drikke­varer kan ligge på norsk nivå og vel så det. På fortaus­res­tau­ran­tene ved den astro­no­miske klokken på rådhus­tårnet er det spesielt stor tetthet av turister, særlig rundt hele klokke­timer, da alle kommer for å se figur­spillet. Du skal ikke mer enn tre minut­ters spasertur unna, så koster et glass øl ikke mer enn 6–7 kroner, selv om du frem­deles befinner deg i den velstelte gamle­byen. Dersom du oppdager en spen­nende restau­rant eller ølstue, så nøl ikke med å gå inn. Det spruter ikke av service­inn­stil­ling over alt, spesielt ikke på de brune stedene. Sånn er det bare. Det betyr ikke at du ikke er velkommen. Etter­virk­nin­gene av 70 års kommu­nisme henger igjen. Praha er for øvrig en trygg by.

St Vitus katedral, Karlsbroen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Böhmen, Tsjekkia

Prahas berømte Karlsbro med borg­høyden og Vitus­ka­te­dralen bakenfor.

Hva du kan se og gjøre i Praha

Praha er temmelig stor i utstrek­ning. Heldigvis synes det som om tiden har stått stille i sentrum av byen. Det ikke er bygget skjem­mende høyhus eller moderne arki­tektur her. Praha har masser å by på, for deg som er litt nysgjerrig. Over alt i Praha finner du kneiper, øl-stuer og øl-haller, som både er verd et glass eller to og minst ett besøk. Prøv gjerne tradi­sjons­rike U Fleku eller U Chalice i nybyen. Begge to er ganske brune lokaler, med masse historie i veggene. Innbyg­gerne i Praha elsker både ølstuene og ølet sitt, som for øvrig regnes blant Europas beste. Øltypen Pilsener kommer fra området Pilzn, som ligger mellom Praha og grensen til Tysk­land Det finnes også mange første­klasses restau­ranter i Praha, noen av de beste er pussig nok drevet av en nord­mann. Utvik­lingen i restau­rant­til­budet har vært intet mindre enn formi­da­belt, og det kommer nye spise­steder hele tiden. Oppfinn­som­heten er stor, og du kan finne gour­met­res­tau­ranter i topp­klasse med rokokko­in­te­ri­ører, like gjerne som moderne mini­ma­lis­tiske spise­steder av høy kvalitet. Fanta­sien er stor når det gjelder innred­ninger, her kan du virkelig bli over­rasket. Praha har også en spen­nende jødisk bydel, med en syna­goge fra 1200-tallet. Besøk gjerne den jødiske grav­plassen og museene rundt den. Den eldste graven her er fra 1439. I mer enn 300 år var denne grav­plassen det eneste stedet man hadde lov til å grav­legge jøder.

Den jødiske kirkegården, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Fra den jødiske grav­plassen i Praha.

Mer om Praha og shopping

Du vil finne flere store varehus i sentrum av Praha. Vare­ma­ga­sinet Palla­dium er et av Prahas største, og ligger rett vest for det gamle bytorget i gamle­byen ved t‑banestasjonen Namesti Repub­liky på line B. Vinor­hadsky Pavilon er et gammelt innen­dørs marked fra 1902, som kan være spen­nende å besøke, ikke minst på grunn av den fine Art Noveau-arki­tek­turen. Utvalget her har en tendens til å variere fra år til år, så her bør du sjekke på forhånd. Spør på hotellet. Hit kommer du for øvrig med trikk nummer 11, gate­adressen er Vinor­hadskà nr 50. I dette området er det flere forret­ninger og varehus. Flere kvar­taler i retning sentrum i denne gaten, Vinor­hadskà nr 144, finner du et av Prahas aller største varehus, Palac Flora, som har et stort og godt tilbud av forskjel­lige forret­ninger. Hit kommer du med Metro A til Flora eller trikk nr 5, 6, 10 eller 11. Med mindre du har helt spesi­elle behov, finner du imid­lertid det meste av shop­ping­mu­lig­heter i strø­kene rundt Vaclavplassen.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Spek­ta­kulær utsikt over den kjente markeds­plassen fra Tyn-kirkens tårn.

Mer om Praha og det gamle torget

Alle besø­kende i Praha får med seg tre obli­ga­to­riske sever­dig­heter i Praha. Det gamle bytorget, Karls­broen og høyden på motsatt side av elven Vlatava, med St Vitus-kate­dralen. La oss bruke denne aksen som utgangs­punkt for å orien­tere oss i Praha. Det gamle bytorget er en av de flot­teste plas­sene som finnes, uansett hvilke andre offent­lige plasser i verden man sammen­ligner den med. Her finner du stor­artet arki­tektur  fra nær sagt alle epoker, side om side. Ta deg tid til et lite studium av husene her, og bruk øyene både høyt og lavt. Her vil du finne deko­ra­sjoner og figurer av forskjellig slag på hver eneste fasade, noen av dem mer enn 700 år gamle. Husk at dette er en levende bydel, med hus som blir brukt, til tross for at man føler at man er i et museum. Den mest domi­ne­rende bygningen er den gotiske Tyn-kirken som ble bygd i siste halvdel av 1300-tallet, med de flotte, frem­med­ar­tede og vold­somme spirene. Den astro­no­miske klokken på rådhus­tårnet, bygd av urma­keren Hanus cirka år 1490, er nok den sever­dig­heten som tiltrekker flest mennesker. Hver hele klokke­time kommer en meka­nisk prose­sjon med figurer til syne i lukene over den astro­no­miske klokken, og gjen­nom­fører en bestemt fore­stil­ling til stor begeist­ring for tilskuerne. Byens myndig­heter stakk ut øynene på klokke­ma­keren Hanus da han var ferdig, slik at han aldri skulle bli i stand til å bygge noe liknende. Takk skal du ha, liksom.

Karluv Most, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Den berømte Karls­broen Karluv Most ble påbe­gynt år 1357.

Mer om Praha og severdigheter

Karls­broen (Karluv Most) ble påbe­gynt i år 1357 og er en av mange broer over elven Vlatava. Denne 530 meter lange broen fra middel­al­deren er meget solid konstruert, og har gjennom 6 århundrer båret fotgjen­gere, heste­vogner og trafikk over elven fra gamle­byen til Lille­siden. I dag er den kun tilgjen­gelig for fotgjen­gere. At svært mange benytter den vakre Karls­broen er ikke så rart. For det første er den i seg selv en sever­dighet, vakkert deko­rert med skulp­turer ved hvert brospenn. Dess­uten leder den fra Gamle­byen gjennom et flott brotårn i gotisk stil fra sent 1300-tall, tegnet av den kjente arki­tekten Peter Parler, som også var mannen bak Vitus­ka­te­dralen på høyden på den andre siden – Lille­siden. Karls­broen leder deg nemlig i retning av høyden og kate­dralen. Når du er kommet over på Lille­siden møter du en bratt bakke belagt med brostein, der det ligger kneiper, kafeer og butikker på begge sider oppover mot høyden og Praha-borgen. Helt øverst i gaten til høyre før du kommer opp til Praha-borgen, ligger det en terrasse med uten­dørs serve­ring. Merk deg at Praha har særegne ølhaller eller ølstuer, som du abso­lutt bør besøke – gjerne på kveldstid. Tsjekkia produ­serer noen av verden beste ølmerker, og her får du både Pilzner og mørkere øltyper. Mest kjent er Pilzner Urquell, Staro­pramen, Plzenske, Velko­po­povicky kozel og Budvar.

Borghøyden, St Vitus, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Det venter deg en prakt­full utsikt når du kommer opp på borg­høyden i Praha.

Enda mer om Praha, kultur og severdigheter

Praha er gammel by. Det har vært boset­ninger i Vlatava-dalen helt siden første halvdel av tusen­tallet før vår tids­reg­ning. En skik­kelig by ble det imid­lertid først på 800-tallet, da en prins ved navn Borivoj som tilhørte et Premysld-dynas­tiet bygde en borg på høyden over dagens Praha. Det ble utover 900- og 1000-tallet bygd tre kirker, et slott og et kloster her. Den nåvæ­rende gotiske St Vitus-kate­dralen som ble påbe­gynt i 1344 av arki­tekten Matt­heus av Arras og full­ført av Peter Parler er bygd på samme sted hvor det tidli­gere har stått en romansk kirke. Det kan du selv se i krypten, der det er rund­buer som er benyttet i murene. Hvis du har øyene med deg inne i kirken vil du se hvordan Parler benytter hvel­v­ribber i vifte­form for å støtte de tre gotiske buene som utgjør Den Gylne Portalen på høre siden av kate­dralen. Merk deg også de vakre glass­ma­le­riene fra 1900-tallet i Art-Deco-stil når du er inne i kate­dralen. Ta deg god tid og bruk øynene – her er det fantas­tiske utsmyk­ninger fra gulv til tak, også i side­ka­pel­lene. Fra koret innerst i St Vitus-kate­dralen går det en korridor til Kongeslottet.

Den gotiske St Vitus-katedralen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Den gotiske St Vitus-kate­dralen ble påbe­gynt i år 1344 og full­ført av Peter Parler.

Praha-borgen, kongeslottet, St. Georgklosteret og den gylne gaten

Konge­slottet er bygget i tre omganger. Det første slottet, som nå utgjør kjel­leren og grunn­planet ble bygd i romansk stil med rund­buer og ferdig­stilt rundt år 1135. Senere hers­kere, som Karl den 4, mannen bak Karls­broen, som hersket mellom 1346 og 1378, bygget i bredden og høyden oppå dette, og en av hans etter­føl­gere bygde blant annet den prakt­fulle sengo­tiske Vladislav-salen. Inne i Praha-borgen kan du også se det flotte St Georg-klos­teret, som i dag er kunst­mu­seum med helt enestå­ende samlinger av kunst fra blant annet renes­sansen og barokken og den såkalte Rudolf-manie­rismen fra siste halvdel av 1500-tallet, da Praha en kort periode var senter for denne over­gangs­stilen fra renes­sansen til barokken.

Franz Kafka, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Den gamle Zlatá Ulička, som betyr «Gull­gaten», oppkalt etter angi­ve­lige alky­mister på 1500-tallet, finner du på Borg­høyden, hvor forfat­teren Franz Kafka bodde et par år – for øvrig i nr 22.

Mer om Praha-borgen kunst og kultur

Nederst i Praha-borgen, helt i bakkant, finner du en rekke beskjedne hus i gaten Zlatá Ulička, som betyr «Gull­gaten». Husene ble bygget på 1500-tallet, og er malt i muntre farger. Navnet Gull­gaten eller Alky­mist­gaten kom til som en følge av en rykte­flom om at alky­mister hadde funnet formelen til å produ­sere gull her. Det har imid­lertid aldri bodd alky­mister i gaten. Husene tjente som tjeneste­bo­liger for vakter og soldater, og utgjør i dag et pitto­resk kunst­ner­strøk. I ett av disse bodde forfat­teren Franz Kafka i en periode. I St. Georg-klos­teret bør du spesielt få med deg kirken St.-Georg-basilikaen, som har prakt­fulle malte renes­sanse­in­te­ri­ører. I den andre borg­gården finner du en godt bevart hemme­lighet; nemlig Billed­gal­le­riet. De gamle stal­lene ble på 60-tallet ombygd til galle­rier som skulle huse kunst samlet etter Rudolf den 2. Her kan du i dag se mester­verk av renes­sanse- og barokkunst­nere som Titian, Rubens, Tinto­retto, Veronese, Guido Reno og tsjek­kiske barokkunst­nere som Jan Kupecky og Petr Brandl. Her er også restene av den første kirken fra 800-tallet.

Karlsbroen, gotisk byport, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Karls­broen med den gotiske byporten som leder inn i gamlebyen.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Hvis du er glad i å kjøre trikk, er Praha også mulig­he­tenes by.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, øl, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Eksempel på tsjek­kisk sikringskost.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Markeds­plassen med Tyn-kirken – legg merke til de flotte patri­sier­hu­sene til høyre.

Den astronomiske klokken, rådhustårnet, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Den berømte astro­no­miske klokken på rådhus­tårnet ved markedsplassen.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

En malt husfa­sade, slik man har tradi­sjon for i denne delen av Europa.

Kruttårnet, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Pulver­turm, eller kruttårnet – påbe­gynt år 1475, var i en tidli­gere utgave en viktig del av middel­al­de­rens bymur.

Den jødiske seremonihallen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, Böhmen, Tsjekkia

Den jødiske sere­moni­hallen i nyro­mansk stil ligger ved den jødiske gravplassen.

Den spanske synagogen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Fra den spanske syna­gogen i Praha.

Rådhuset, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Rådhuset på markeds­plassen, sett fra en litt uvant vinkel.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Stem­nings­bilde fra gamle­byen med en kneipe i hovedrollen.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Du må finne deg i å dele Praha med andre.

Vaclav-plassen, nybyen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, Böhmen, Tsjekkia

Fra Vaclav-plassen i nybyen.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Nyklas­si­sis­tisk arki­tektur i gatene inntil gamle­byen – tårnene til Tyn-kirken i bakgrunnen.

Vlatava, Smetanamuseet, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Gamle­byen langs Vlatava – Smetana­mu­seet helt til venstre, tårnet til Karls­broen bak.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Pano­rama over Praha med borg­høyden og Vitus­ka­te­dralen til venstre.

Karlsbroen, St Vitus, Borghøyden, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Karls­broen tar seg godt ut på kveldstid, også.

Karlsbroen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Den vakre Karls­broen i full bredde.

Karsbroen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Karls­broen nok en gang – her sett fra Borghøyden.

Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Trive­lige miljøer langs elven Vlatava på nedsiden av Borghøyden.

St Vitus-katedralen, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

St Vitus-kate­dralen med den flotte såkalte «Gylne portalen» midt på langsiden.

St Vitus, glassmalerier, art noveau, Praha, Stare Mesto, Unesco Verdensarven, middelalder, markedsplassen, Karlsbroen, Böhmen, Tsjekkia

Fra inte­ri­ø­rene i St Vitus-kate­dralen med de vakre glass­ma­le­riene i Art Noveau-stil.