Prato i Toscana ligger ikke langt fra autostradaen mellom Lucca og Firenze, og er verd mer enn bare et lite besøk. Prato har helt siden høymiddelalderen på 1200-tallet vært et av Italias viktigste sentre for tekstilproduksjon. Dette førte til enorme rikdommer, som igjen har gjort at byens historiske del kan varte opp med mange prestisjebygg, som for eksempel en middelalderborg og en vakker romansk katedral.

Mer om Prato

Prato er også en viktig pile­grimsby i Italia. Mange kommer hit for å se reli­kvien Jomfruens Bånd, som vises frem i Duomo fem ganger hvert år. Pratos gamleby ligger vakkert til ved en sideelv som renner ut i Arno litt lenger ned i dalen. Pratos gamleby er i omgitt av en kraftig bymur bygget på 1500-tallet. Midt i hjertet av Prato ligger Castello dell’Imperatore, bygget av den tysk-romerske keiseren Fredrik II på 1230-tallet. Borgen er meget impo­ne­rende i sin stramme, nesten norman­niske enkelhet. Fredrik II overtok blant annet Sør-Italia og Sicilia etter norman­niske konger på 1000- og 1100-tallet, og hadde nok lært noe av dem.

Marco Datini, Duomo, Piazza Duomo, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pratos Duomo med statuen av byens store sønn, handels­mannen Marco Datini som levde fra 1330–1410.

Pratos severdigheter

Noe av det fine med Prato er byens mange åpne plasser, både store og små. Foran borgen er det en plass med restau­rant med uteser­ve­ring, nemlig Piazza delle Carceri, oppkalt etter renes­sanse­kirken Santa Maria delle Carceri som ligger vis-à-vis borgen. Rett ved siden av ligger den romanske Kirken San Fran­cesco med klos­ter­hage, og bortenfor denne Piazza Santa Stefano, denne med et par restau­ranter hvor man kan slå seg ned for et måltid eller en forfrisk­ning, mens man titter på folke­livet. Herfra leder Via Mazzoni, gamle­byens smale bilfrie hoved­gate, først til Piazza Comu­nale, plassen med den vakre Bacchus­fon­tenen, Palazzo Muni­ci­pale og det ruvende Palazzo Pretorie, og deretter videre til Piazza del Duomo, Pratos viktigste plass. Her ligger Duomo, Pratos meget spesi­elle kate­dral som vi vet at eksis­terte alle­rede på 900-tallet.

Relikviet

Reli­kviet «Det hellige bånd» vises frem fra den utven­dige preke­stolen fem dager hvert år i Prato.

Mer om Pratos Duomo og relikvien Det hellige bånd

Duomo er verd å se litt ekstra nøye på: Fasaden er i alter­ne­rende mørk og lys marmor, med en del innslag av brunrød bygge­stein, som er vans­kelig å forstå. Midt på er det en vakker deko­rert portal, der effekten av tofarget marmor får full uttel­ling. Helt til høyre på fasaden, på hjørnet av kirken er det noe så frem­med­artet som en utvendig preke­stol, Det hellige bånds preke­stol, utsmykket med Dona­tellos frise fra år 1438, med dansende kjeruber. Inne i Duomo kan du se reli­kvien Det hellige bånd i det første kapellet på venstre hånd. Den utven­dige preke­stolen benyttes til å vise frem reli­kvien på følgende datoer: 1. påskedag, 1. mai, 15. august, 8. september og 1. juledag. I kapellet forteller fres­kene av Agnolo Gaddi, malt mellom 1392 og 1395, histo­rien om hvordan Det hellige bånd havnet i Prato. En av byens store sønner, en kjøp­mann, giftet seg i Pale­stina i det Herrens år 1141. Den tilkomne kvinnen hadde arvet båndet gjennom gene­ra­sjoner, opprin­nelig gitt av Jesu mor Jomfru Maria til apos­telen Thomas før himmel­farten. I Duomo kan du også se fresker av renes­sanse­mes­teren Fra Lippo Lippi, St Johannes døpe­rens liv, malt mellom 1452–66. I Museo dell’Opera del Duomo kan du blant annet se reli­kvie­skrinet laget i 1446, samt St Lucia malt av Fras sønn Filippo Lippi.

San Franseco, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pratos romanske kirke San Fran­seco fra 1000-tallet har en vakker klosterhage.

Mer om Pratos rike velgjører fra middelalderen, Francesco Datini

Fran­cesco Datini (1330–1410) var en ufat­telig rik kjøp­mann fra Prato, som testa­men­terte hele sin formue til velde­dighet. I Prato kan du se mange minnes­merker over ham. Huset, eller rettere sagt palasset fra 1383 som han bodde i, er i dag et museum og huser et omfat­tende arkiv, ved siden av inte­ri­ører fra middel­al­deren. Det ruvende og strenge middel­al­der­pa­lasset Palazzo Pretorio på Piazza del Comune huser byens Museo Civico. Her kan du se mer renes­sanse­kunst av Fra Lippo Lippi, nemlig Madonna del Ceppo der også den rike velgjø­reren Fran­cesco Datini er portret­tert, der han donerer midler til Ceppo-stif­telsen som åpnet barne­hjem og hospital i 1277 i nabo­byen Pistoia. Les mer om det under egen artikkel om Pistoia. I Museo Tessuto doku­men­teres histo­rien til Pratos tekstil­in­du­stri, som har bidratt til byens velstand. Her er det utstilt alt fra gamle vevstoler fra middel­al­deren til de vakreste fløy­els­stoffer og knip­linger fra renes­sansen. Prato har også et senter for moderne kunst, Centro per l’Arte Contem­po­ranea Luigi Pecci, som ligger utenfor bymuren ved avkjør­selen fra auto­stra­daen. Et annet inter­es­sant stykke moderne arki­tektur er kirken Chiesa di San Giovanni Battista tegnet av Giovanni Michelucci, som ligger rett ved auto­stra­daen midt mellom Prato og Firenze.

Duomo Prato, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo Pratos fasade er i pisansk tradi­sjon med lagvis stein i kontrastfarger.

Duomo, campanile, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomos kraf­tige campa­nile – klokketån synes på lang avstand – et viktig tegn på velstand i middelalderen.

Duomo, prekestol, "Det hellige bånds prekestol", frise Donatello, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo Pratos spesi­elle utven­dige «Det hellige bånds preke­stol», med en frise av Dona­tello fra 1483.

Duomo, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo Prato – et enkelt, men slående vakkert dørparti.

Castello dell'Imperiatore, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Castello dell’­Im­pe­ria­tore fra 1237 ligger i gamle­byen i Prato, innenfor bymurene.