Quimper er den gamle hovedstaden i det enda eldre Cornouailles (Cornwalls), og her holdes gamle bretonske tradisjoner i hevd. I sentrum av gamlebyen Vieux Quimper, finner du en vakker nyrenovert katedral i gotisk stil, omgitt av bindingsverk-bebyggelse som er karakteristisk for denne delen av Frankrike.

Quimpers vakre gamleby

I Quim­pers bilfrie gamleby ligger det en mengde forret­ninger, som selger byens typiske fajanse og annet hånd­verk. I Quimper i Bretagne kan du også kjøpe bøker på det regio­nale keltiske språket breton. Dette spesi­elle språket retur­nerte fra Stor­bri­tannia en gang mellom det 5. og 7. århundre. Om det den gang fort­satt fantes breton-talende mennesker her i Bretagne, vet ingen.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Noen av bindings­verk-husene i Quimper er helt tilbake fra middelalderen.

Man vet imid­lertid at breton er i slekt med et utdødd språk, Cornish, som frem til 1777 ble talt i Corn­wall, på den andre siden av kanalen, og at dette var et britisk-keltisk språk. I dag snakkes keltisk/breton i Bretagne, i Wales, Skott­land og Irland.

Mer om Quimpers vakre gamleby

Den eldste bebyg­gelsen ligger rundt den gotiske Cath­é­drale St.-Corentin, som ble påbe­gynt i år 1240. Hvis du rusler herfra oppover Rue Kereon, kan du nesten føle deg hensatt til middelalderen.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Dette karna­pp­huset i Quimper er et av Bretagnes mest fotograferte.

Her ligger skjeve, sjar­me­rende hus i bindings­verk vegg i vegg, med mange morsomme detaljer som ble utskåret for flere hundre år siden. Quimper har også et fint Musée des Beaux-Arts, som den kunst­in­ter­es­serte vil ha et utbytte av å besøke. Her er eksem­pelvis utstilt verk av Pont-Aven-skolen og lokale kunstnere.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Byens navn kommer fra ordet kemper på bretonsk, som betyr «der hvor to elver møtes». Elvene heter Steir og Odet og går stedvis i kanaler gjennom byen.

I byens bispe­pa­lass fra 1500-tallet finner du Musée Depar­te­mental, hvor det er utstilt regio­nale bretonske folke­drakter, tekstiler, gobe­liner og inte­ri­ører – blant annet forskjel­lige møbler i fantas­tisk treskurd. Quimper er for øvrig meget kjent for sin fajanse. I byen ligger Frank­rikes eldste fajanse­fab­rikk, Faien­ce­ries HB-Henriot, som også inne­holder et lite museum. Fabrikken er åpen for publikum i sommerhalvåret.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Quimper har flere butikker som selger kunst­hånd­verk, som lokal­pro­du­sert fajanse.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Typiske bretonske bindings­verkshus ned mot Cath­é­drale St.-Corentin i Quimper.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Quim­pers Cath­é­drale St.-Corentin fra år 1240 ligger i hjertet av gamlebyen.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

…og her ser du hvorfor.

Cathédrale St.-Corentin, Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Corentin i Quimper ruver over den trive­lige gamlebyen.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Kana­lene i gamle­byen bidrar til Quim­pers sjarme.

Quimper, Bretagne, Vieux Quimper, gamlebyen, historisk bysenter, bindingsverk, Vest-Frankrike, Frankrike

Det vesle huset er gammelt og skjevt, men fullt av historie og sjarme.