Rethymnon ligger flott til på en odde ved enden av en milelang badestrand med fin sand. Gamlebyen har smale blomsterpyntede smug på kryss og tvers, med et mylder av restauranter, butikker, barer og kafeer. I gamlebyen finner du også en venetiansk havn fra middelalderen, et festningsanlegg fra 1500-tallet, og bygningsrester helt tilbake fra romertiden.

Mer om Rethymnon

Rethymnon ligger omtrent midt på den vest­lige halv­delen av Kretas nord­kyst, og er øyas tredje største by med cirka 40 tusen faste innbyg­gere. Den eldste bydelen ligger på en odde, som i tidli­gere tider har vært lett å forsvare mot fiendt­lige angrep fra sjøen. Den lange stranden strekker seg østover i nesten 12 kilo­me­ters lengde, og er ikke spesielt lang­grunn. Her ligger de fleste hotel­lene, enten langs strand­pro­me­naden eller ved en av de pene og velstelte side­ga­tene. I dette området møter du stort sett turister. Her ligger også mindre daglig­vare­bu­tikker i rela­tivt kort avstand til hotel­lene. Vest for Rethymnon er det et typisk kyst­linje med klipper, med unntak av et par mindre strender rett utenfor sentrum. Rethymnon har en havn beskyttet av moloer, hvor blant annet ferger fra Athen, Kala­mata på Pelo­ponnes og den vesle øya Kythira, mellom Pelo­ponnes og Kreta, legger til. En fin strand­pro­me­nade er anlagt mellom gamle­byen og den delen av stranden som ligger i selve havnebassenget.

Rethymnon, Kreta, Hellas

Gamle­byen i Rethymnon er spen­nende å utforske.

Litt om Rethymnons gamleby

Gamle­byen i Rethymnon er et meget trivelig sted å være. Om kvelden er det et yrende liv her, både i den vene­ti­anske havnen, der restau­ran­tene ligger langs vannet, og i brosteins-smugene innenfor. Her myldrer det av spise­steder og barer, mellom bloms­ter­pry­dede bueganger og sjar­me­rende bebyg­gelse fra både vene­ti­ansk og osmansk tid. Midt i den eldste bydelen finner du til og med rester av en vann­post fra romertid. Innerst i den ganske store havnen finner du et lite “ekstra” havne­bas­seng innenfor fyrtårnet, som opprin­nelig ble bygd på 1200-tallet. Dette er den vene­ti­anske havnen, hvor bare fisker­båter og fritids­båter har adgang, i tillegg til “piratsku­tene”, som du kan reise på dags­turer og utflukter med, mot betaling.

Rethymnon, gamleby, historisk, Kreta, Hellas

Så pent og hyggelig er det faktisk mange steder i gamle­byen i Rethymnon, bare mye mer folksomt.

Langs strand­pro­me­naden og paral­lell­gaten innenfor kan du se flere herskapshus fra vene­ti­ansk tid. Gamle­byen består i stor grad fra vene­ti­ansk tid, det vil si mellom begyn­nelsen av 1200-tallet og til 1646, da tyrkiske otto­maner erobret byen i nesten 300 år frem til år 1923. Gamle­byen i Rethymnon regnes som en av de best bevarte i hele Hellas. 

Rethymnon, Kreta, hellas

Den vene­ti­anske havnen i Rethymnon med restau­ranter langs kaiene.

Mer om Rethymnons gamleby og Fortezza

Fortezza er vene­tia­nernes fort, som ble bygd i 1570-årene som beskyt­telse for tyrkisk ekspan­sjon og angrep fra pirater, som byen tidli­gere hadde lidd under. Dette store fest­nings­an­legget utgjør nærmere en tredjedel av gamle­byen og omfatter kraf­tige fest­nings­voller og ‑murer, samt en moské, en kirke og rester av den vene­ti­anske guver­nør­bo­ligen. Her finner du også Rethym­nons lille, men meget sever­dige arkeo­lo­giske museum. Det sist nevnte ligger ved inngangen til Fortezza, og har en utsøkt samling av både larnax, vakkert deko­rerte “badekar” i brent leire, kister brukt til begra­velser i minoisk og mykensk tid, det vil si mellom cirka år 2000 og år 1200 før vår tids­reg­ning. Museets samling omfatter også inter­es­sante stein­tavler med eksempler på de eldste greske alfa­beter, som det romerske og senere vårt eget alfabet er basert på. Meget sjeldne eksempler på slange­gud­inner fra minoisk tid er også ustilt her. Rethym­nons arkeo­lo­giske museum anbe­fales på det varmeste.

Rethymnon, Kreta, Hellas

Fyrtårnet står ytterst i på den vene­ti­anske festningen.

Området rundt Rethymnon og andre severdigheter

Med mindre du er spesielt inter­es­sert i arkeo­logi er det ikke så mye å se i Rethym­nons umid­del­bare nærhet. Det ligger et grav­felt fra minoisk tid noen kilo­meter inn i landet, ved Armenoi, på hoved­veien til Agia Galini på sørkysten av øya. Selv om du bare skal være i Rethymnon én uke, anbe­faler vi på det ster­keste å leie bil eller bli med på utflukt, slik at du får sett palass­byen Knossos i østlig retning, fra minoisk tid. Vi tror du vil få et minne for livet, selv om du ikke er spesielt opptatt av verken historie, arkeo­logi eller kunst. Dersom du skulle leie bil og reise hit, må du nesten sørge for å få med deg Hera­k­lions fantas­tiske arkeo­lo­giske museum i tillegg. Plan­legg slik at dere kan spise lunsj i Hera­k­lions gamleby mellom besø­kene på Knossos og byens arkeo­lo­giske museum.

Rethymnon, Kreta, Hellas

Pano­rama over Rethym­nons gamle vene­ti­anske havn.

Litt om Chania og fiskerlandsbyen Agia Galini på sørkysten

En annen meget vakker by på Kreta er nabo­byen Chania (Khania) i vestlig retning. I Likhet med Rethymnon finner du også her en flott vene­ti­ansk havn, som er utnyttet til sitt fulle av lokale restau­ra­tører. På kveldstid er det svært stem­nings­fullt og roman­tisk i disse havne­om­rå­dene, uansett hvilken av byene du velger. Sørkysten av Kreta er ganske drama­tisk, ikke minst den berømte Kour­ta­lioti-kløften, som ligger vest for hoved­veien mellom Rethymnon og Agia Galini. Hvis du først tar turen til Agia Galini, vær klar over at ruinene etter et annet palass­kom­pleks fra minoisk tid ligger i nærheten, nemlig Phaestos eller Faistos, som består av bygnings­rester fra både det opprin­ne­lige anlegget oppført cirka 2000 år før Kristus, og det påføl­gende som ble bygd etter jord­skjelvet rundt år 1700 f Kr. Dette er ikke rekon­struert i samme grad som Knossos.

Rethymnon, Kreta, Hellas

En typisk bakgate i den sjar­me­rende gamle­byen i Rethymnon.

Rethymnon, Kreta, Hellas

Det er stem­nings­fullt i den vene­ti­anske havnen på kveldstid.

Romertid, Rethymnon, Kreta, Hellas

I gamle­byen i Rethymnon finner du rester av en vann­post fra romer­tiden, nesten to tusen år gammel.

Rethymnons arkeologiske museum, Kreta, Hellas

Larnax fra Rethym­nons arkeo­lo­giske museum – cirka år 1300 f Kr. Foto: www.crete-kreta.com.

Rethymnons arkeologiske museum, Kreta, Hellas

En annen godbit fra Rethym­nons arkeo­lo­giske museum – en malt leir­figur av en minoisk gudinne år 1320 – 1200 f Kr. Foto: Rethymnon arkeo­lo­giske museum.

Larnax med jaktscene fra Armenoi, Rethymnon arkeologiske museum, Kreta, Hellas

Larnax med jakt­scene fra Armenoi – sen-minoisk tid cirka år 1320–1200 f Kr. Foto: Rethymnon arkeo­lo­giske museum.

Knossos, Heraklion, Kreta, Hellas

Du anbe­fales på det varmeste å ta turen inn til oldtids­byen Knossos ved Heraklion.

Chania, Kreta, Hellas

Byen Chania vest på Kreta er ikke så verst den heller, her fra den vene­ti­anske havnen med den under­lige tyrkisk-osmanske Janit­sja­renes moské fra 1600-tallet.