Rovinj på Istria-halvøya er en av de virkelig gamle byene i Kroatia. Den eldste delen ligger på en oval halvøy, som på det høyeste rager 28 meter over havet. Øverst her troner den vakre St Eufemia-kirken med sitt nærmere 60 meter høye tårn. De aller fleste hotellene i Rovinj ligger ved en av de fine buktene nord eller sør for byen.

Litt om Rovinj

Rovinj går for å være en av de vakreste og velbe­varte byene i hele Kroatia. Land­skapet rundt Rovinj er småkupert med sand­strender innerst i buktene, med pinje­skog, små klipper og svaberg mellom. Det er ingen over­dri­velse å omtale denne kyst­linjen som natur­skjønn. Utenfor gjeste­havnen ligger en vakker skog­kledd øy, som heter St Katha­rina. Her har det ligget et kloster, og her finnes det en mengde middel­havs­urter, som i dag vokser mer eller mindre vilt. I dag ligger det et luksus­ho­tell her ute.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Byporten er i renes­sanse­stil, fra siste halvdel av 1500-tallet. Her gikk bymuren i middelalderen.

Mer om Rovinj

Egentlig er også selve gamle­byen delt i to: Den eldste delen, som vi i hovedsak skal omtale her, ligger innenfor bypor­tene og restene av bymuren. Frem til 1700-tallet lå denne gamle­byen på en øy, og her ble byen bygget så langt ut i sjøen som det var mulig å komme. Denne histo­riske bydelen starter i dag omtrent der gjeste­havnen begynner på den ene siden av det histo­riske Rovinj, og ved de lange bryg­gene og den enorme parke­rings­plassen på nord­siden. Vi kan imid­lertid se at det også har vært meget gammel bebyg­gelse også på land­siden av den barokke byporten på bildet nedenfor. Det ligger en husrekke med relativ gammel bebyg­gelse, med gågater på hver side “nede på flaten”, som ble fylt igjen med land­masse på 1700-tallet. Bortenfor på flaten her er det en meget trivelig liten havne­be­byg­gelse, med masser av barer, kafeer og restau­ranter langs havet, samt et lite mylder av smug og smågater innenfor, med masser av små butikker og mye rart å se. Innenfor denne bydelen går en bilfri, travel handle­gate tvers gjennom hele denne delen av Rovinj, kun noen meter over havet. Ved buss­holde­plassen “bak havne­byen” ligger et bitte lite åtte­kantet kapell. Det er en av de eldste kirkene i hele denne delen av Kroatia.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

St Eufemia-kirken med sin klas­siske fasade ligger for seg selv, helt øverst i gamlebyen.

Mer om Rovinj og gamlebyen på odden

Når du besøker Rovinjs histo­riske bydel, vil du ha utbytte av å gå “ytre ringvei” rundt hele odden. Det er ikke langt, men gir en flott opple­velse av gamle­byen og hvordan den har forandret seg gjennom århund­rene – og, ikke minst – hvordan den ikke har forandret seg. Har du øynene med deg, kan du nemlig se forskjell på bebyg­gelsen her. Gate­lø­pene har imid­lertid alltid ligget der de gjør. Gate­steinen er blank­po­lert siden de ble lagt en gang sent i romer­tiden, på 3–400-tallet kanskje. Uansett hvilken vei du kommer, fra gjeste­havnen eller den lange bryggen, så ender du opp ved den vakre kirken St Eufemia, bygget i barokk stil i år 1736 på restene av en tidli­gere kirke. Her har du flott utsikt over havet og øya St Katha­rina. Kirken har for øvrig en reli­kvie, som har gitt Rovinj høy status og tiltrukket seg pile­grimer helt siden tidlig middel­alder. Den 13. juli i år 800 fant innbyg­gerne er sarkofag i vann­kanten ved byen, som inne­holdt reli­kviene av martyren St Eufemia. Sarko­fagen står innerst bak alteret i kate­dralen, som for øvrig er en sever­dighet i seg selv.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Nedenfor hotellet og kirken er det bade­plass på klippene.

Enda litt til om Rovinj og gamlebyen på odden

Merk deg at mange bader fra klip­pene ved hotellet på nedsiden av kirken. Her er det også meget fint å tilbringe solned­gangen på restau­ranten ved klip­pene. Du får en pute å sitte på, og blir servert her nede ved havet. Inne på odden finnes det et mylder av bygninger og bueganger, som er mange, mange hundre år gamle. Det er virkelig en opple­velse å rusle rundt her, med øynene høyt og lavt. Det er flere restau­ranter inne blant smugene i den eldste bydelen på odden, hvor det serveres både dags­fersk fisk og skalldyr, samt en mengde annet. Maten er itali­ensk-inspi­rert, mild og meget velsma­kende. Barna liker også maten her, om man styrer unna blekk­sprut og annet for litt videre­komne. Det produ­seres habile viner i området, Burgonjac og Malvazija. Koster du på deg litt, småpenger etter norsk måle­stokk, så får du aldeles første­klasse viner, både hvite og røde. Dersom du rusler ned fra kirken forbi hotellet mot gjeste­havnen, vil du passere et lite sjøfarts­mu­seum. Vær klar over at det finnes et større by-museum i skrå­ningen på “fast­landet” vis-à-vis odden med den histo­riske bydelen. Museet holder til i en klos­ter­byg­ning tilhø­rende fransiskanerordenen.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Veien opp mot kate­dralen og hotellet sett fra badeodden.

Rovinj – en vakker gammel by ved havet

Gjeste- og fisker­båt­havnen er stor, og det kommer havsei­lere og større fritids­båter fra hele Europa hit sommerstid. Istria med Rovinj tilhørte i middel­al­deren og renes­sansen bystaten Venezia, og de sterke båndene til itali­ensk kultur kan man frem­deles merke på landets kjøkken og mye av arki­tek­turen i byen – både på odden og på flaten. Den gangen var hele den eldste bydelen på odden og et stykke ned på flaten omringet av kraf­tige bymurer. Resten av byen mot sjøen er jo en eneste fest­ning, hele odden rundt. Rovinj har renes­sanse­pa­lasser fra 14- og 1500-tallet og bygninger fra barokken. Ser du godt etter, finner du hus med tydelig preg av gotisk stil her også. Da snakker vi om 1300-tallet og tidli­gere. Det er for øvrig ikke bare byen som er hyggelig – mennes­kene her er også venn­lige og milde, og snille mot barna. Det er også mulig­heter for privat innkvar­te­ring i gamle­byen. Hele gamle­byen og det meste av byen på flaten er i praksis bilfri. Vi har vært på besøk i Rovinj og skrevet om det på bloggen.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Utsikt over til St Katharina-øya.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Et rom med utsikt.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

St Eufemia-kate­dralen fikk ny fasade i 1730-årene.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

St Eufemia-kate­dra­lens tårn rager over gamle­byen i Rovinj.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

St Eufe­mias reli­kvier ligger i sarko­fagen som drev i land her i år 800.

Rovinj, Istria, middelalder, Kroatia

Rovinjs gamleby omfatter smale smug og blank­po­lerte gate­steiner ned til havnen. Foto: © ReisDit.no.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Eksempel på hva som kan befinne seg bak husfa­sa­dene i de trange gatene og smugene.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Smale smug og blank­po­lerte gate­steiner ned til havnen.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Eksempel på første­klasses solned­gang fra klip­pene ved sjøen.

Rovinj, gamlebyen, historisk bysenter, middelalder, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Rovinj med havnen og nybyen sett fra gamle­byen på odden.