Saint-Tropez i Provence i Syd-Frankrike er kanskje den av de små ferie- og badebyene som vi sterkest forbinder med jetsettere, natteliv, lystyatcher og filmstjerner. Etter at denne vesle, hyggelige opprinnelig fiskerlandsbyen pietetsfullt ble gjenoppbygd etter krigen, ble den oppdaget av filmindustrien. Og så gikk det som det gikk.

Saint-Tropez – filmstjerner og wannabees

I 1959 ble filmen Da Gud Skapte Kvinnen med Brigitte Bardot spilt inn og lansert i Saint-Tropez. Etter dette ble vesle Saint-Tropez aldri den samme. Kjen­diser, film­folk og wannabees strømmet til og har bidratt til at denne vakre lille byen fylles av dyre biler, dyre mennesker med dyre klokker, dyre vesker, dyre sko og dyre klær. For ikke å snakke om solbriller. Og havnen? Jo.

Saint-Tropez i Provence – jetsettere, lystyatcher og shopping

Dersom du ankommer St-Tropez fra havet, kan du enkelte dager knapt se byen, på grunn av digre, havgå­ende luksusya­tcher. Ei heller kan du se havet om du står på havne­pro­me­naden, men du kan alltids kikke på noen parkerte Ferra­rier og rikinger som sitter på akter­dekket og lar seg beglo… Nå skal det sies at havne­om­rådet er svært vakkert, med opprin­ne­lige hus langs hele prome­naden, mange med restau­ranter og kafeer med uteser­ve­ring. Innover i gamle­byen finner du smale vakre hus i typisk Provence-stil. Her ligger en mengde kafeer, barer og restau­ranter med uteser­ve­ring, pluss en mengde eksklu­sive små butikker og kafeer.

Saint Tropez, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Kirke­tårnet er med på å gi Saint Tropez byens karak­te­ris­tiske profil.

Sol og bading i Saint-Tropez i Provence

Det finnes et par små fine strender i St.-Tropez, der man kan bade og kose seg. Mange av stedets gjester kommer i båt, og velger å reise rundt neset til de lange stren­dene utenfor Pamp­lonne. Her ankrer man opp litt ute i bukten og blir hentet av en sjalupp, som bringer en i land på en av de eksklu­sive stren­dene. På rekke og rad ligger Tahiti Beach, Bora-Bora Beach, Toison d’Or Beach med en landsby bestå­ende av eksklu­sive bunga­lower, Kon-Tiki Beach med en landsby med strå­hytter, etc. Hver strand­par­sell her har eksklu­sive restau­ranter, hvor du kan leie solsenger, para­soller etc. Det er ikke billig her, men meget høy kvalitet. Stranden er flere kilo­meter lang, utrolig flott og lang­grunn, og heter egentlig Plage Pamp­lonne, men er altså stykket opp. Konkur­ransen mellom de forskjel­lige stran­dak­tø­rene er høy, om å tiltrekke seg de mest kresne og velstå­ende gjestene.

Saint Tropez, Cote Azur, Sør-Frankrike

Ved havnen i Saint-Tropez en sen sommerdag.

Historie, kultur, kunst i St-Tropez i Provence

St.-Tropez i Provence i Frank­rike har mye mer å by på enn det mange av byens gjester aner. Byen ble grunn­lagt av Føni­kere (et sjøfa­rende folk fra dagens Libanon) i år 599 før Kristus. Senere, i år 31 før Kristus, kom romerne til Provence, og tok Marseille, for senere å utvide sitt koloni­styre langs hele kysten. Romerne hadde sans for vakre ferie­steder, og bygde villaer for sine mest velstå­ende, også i St.-Tropez. Byen har sitt navn etter St Torpes, som ble hals­hugget av romerne i Pisa og lagt i en båt sammen med en hund og en hane­kyl­ling. Denne båten strandet i nettopp St.-Tropez i mai år 68 etter Kristus. Tradi­sjonen tro bæres helgen­bysten i prose­sjon under La Bravade den 16. mai hvert år. Mange kunst­nere har besøkt St.-Tropez og jobbet her. I Musée de l’Annonciade finner du verk av kunst­neren Paul Signac, og resten av kretsen rundt ham, som fulgte Signac hit til St-Tropez. Museet har en viktig samling post-impre­sjo­nis­tisk kunst fra det sene 1800- og tidlig 1900-tallet. Mer om museet her.

Saint-Tropez, Sør-Frankrike

Gammel bebyg­gelse med sørfransk pastell.

Severdigheter i St-Tropez

St-Tropez i Provence har en vakker barokk kirke fra 16–1700-tallet, Eglise de Saint-Tropez, som inne­holder flere vakre helgenskulp­turer, deriblant vår hals­hugde venn St Torpes. En gang på slutten av 1400-tallet fikk byen egne privi­le­gier og ble fritatt for skatt. Tårnet ytterst i havnen heter Tour Suffren og ble bygget i år 980. St-Tropez omtales på 1000-tallet i pave­lige skrifter som et Castrum, hvilket betød et baroni med under­såtter. Byen har en meget sterk marin­his­torie og ‑kultur. Musée Naval de St.-Tropez ligger litt vest for byen i det flotte fest­nings­verket som ble bygget på 1500-tallet og forbedret i århund­rene etter. Før den første verdens­krig hadde St.-Tropez mer enn 200 seil­skute-skip­pere, hvis forgjen­gere gjennom århund­rene hadde bygd opp en stor handels­flåte og skaffet byen stor velstand. Dette var damp­ski­penes tid, og i løpet av få år mistet byen sin betyd­ning innen skips­fart og handel. I august 1944 gikk de alli­erte styr­kene i land her, og Saint-Tropez var den første byen som ble befridd fra tysk styre.

Saint-Tropez, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

En trivelig bakgate i Saint-Tropez hvor du kan nyte kvelden i friluft.

Saint-Tropez, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Havnen i Saint-Tropez sett fra fugle­per­spektiv – lystya­tchene blir større for hvert år.

Saint-Tropez, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Senior­treff i havna skaper en litt annen atmo­sfære enn pran­gende lystyatcher.

Saint-Tropez, Cote d'Azur, Sør-Frankrike

Det er stort sett høy riking-faktor i havnen i sommersesongen.

Saint-Tropez, St.-Tropez, Cote d'Azur, rivieraen, Sør-Frankrike

Den gamle kirken ligger litt opp i gamlebyen.

St.-Tropez, castell, Cote d'Azur, Sør-Frankrike

Byen har et eget lite castell fra 1500-tallet.

St.-Tropez, Saint-Tropez, Cote d'Azur, Sør-Frankrike

Saint-Tropez’ byvåpen er mange hundre år gammelt.