Samos i Hellas ligger øst i Egeerhavet, utenfor vestkysten av Tyrkia, med i alt 36 tusen innbyggere. Samos er en av de mest populære ferieøyene i Hellas, og det er ikke uten grunn. Samos i Hellas er nemlig ikke bare usedvanlig grønn og vakker, her er også en rekke vakre fiskerlandsbyer spredt rundt på øya. Samos kan by på storartede kulturminner fra både antikken og tidlig kristen tid. Byene Pythagóreion og Heraion på Samos er begge oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Sol og bading i Vathy eller Samos by

Vathy, eller Samos by, som mange turister kaller den, ligger i en lun bukt nord på øya. Samos by har et svært trivelig sentrums­om­råde nede ved havnen. Rundt Pytha­goras-plassen ved gjeste­havnen ligger det flere kafeer og uteres­tau­ranter. Her er det også flere forret­ninger for den som vil shoppe litt. Det ligger små, fine strender i gang­av­stand ca en kilo­meter fra denne plassen, i begge retninger. Vathy, eller Samos by, er en svært trivelig ferieby. Havnen er svært vakker, ikke minst på kveldstid. De mange taver­naene i havne­om­rådet kan by på mange spen­nende skalldyr- og fiske­retter, i tillegg til tradi­sjo­nelle greske retter.

Fra den idylliske Marathokampos - en liten fiskerlandby sør på Samos, Helles

Fra den idyl­liske Marat­ho­kampos – en liten fisker­landby sør på Samos.

En rundtur på Samos

Ferie­ste­dene på Samos i Hellas er spredt ut over hele øya. Disse pitto­reske lands­byene er i dag utviklet til å være kose­lige bade- og ferie­steder, med trive­lige taver­naer og kose­lige kafeer og uteser­ve­ringer i havne­om­rå­dene. Samos passer ypperlig for barne­fa­mi­lier. Stren­dene på øya består stort sett av rulle­steiner, så det kan være lurt å ha badesko enkelte steder.
Hvis vi tar utgangs­punkt i Vathi/Samos by og følger kysten rundt hele øya, kommer vi først til Kokkari, vest for Vathy. Kokkari har fine strender på begge sider av bukten byen ligger ved. Kokkari kan være ganske utsatt for vind, og det setter brett­sei­lere pris på. Kokkari har derfor et ungdom­melig publikum, med ganske løs snipp på kveldstid. Det er ganske livlig på taver­naene i havnen utover i de sene timer. Videre vestfra her ligger bade- og ferie­lands­byene Tsamadoú, Lemonákia og Agios Konstan­tínos, sist nevnte en tidli­gere fisker­landsby med en liten havn. Herfra går en liten vei opp til lands­byen Manolátes, der folk lever som de alltid har gjort. På vei videre vest­over mot øyas nest største by, Karlóvasi passerer man flere små rulle­steins­strender, hvor man kan slå seg ned og bade usje­nert. Karlóvasi var tidli­gere en indu­striby for garving og produk­sjon av lær, og du kan se en del fornemme villaer oppover i byen. Hjertet av Karlóvasi er i havne­om­rådet, hvor en rekke taver­naer med uteser­ve­ring skaper et livlig og svært trivelig ferie­miljø. Bortenfor Karlóvasi i vestlig retning ligger de fine Potami-strendene.

Megalo Seitani, Samos, Hellas

Megalo Seitani er en populær strand som ligger nord­vest på Samos.

Sørsiden av Samos

Videre vest­over og sørover herfra er det klippe­land­skap med noen små strender innimellom, helt rundt det sørvest­lige neset, til vi kommer til ferie- og bade­byene Limniónas og Votsalákia, den siste stille og rolig og spesielt fore­trukket av barne­fa­mi­lier. Det er veifor­bin­delse herfra til Samos by/Vathy, både på nord­kysten og over fjel­lene på sørsiden av øya. Midt på øyas sørkyst er det et util­gjen­gelig fjell­parti. Det høyeste punktet på øya er det 1437 meter høye fjellet Kérki vest på øya, østover finner du Ampelos på 1150 meter. På sørøst­kysten av Samos finner du byene Heraion med fisker­havn, Potokáki og Phyt­hagóreion, en litt større by med fisker­havn. Videre østover legger vesle Psilí Ammos med fin sand­strand og helt ytterst mot sørøst Pose­donio, begge små og trivelig bade- og feriebyer.

Samos by, Vathy, Samos

På vei inn mot idyl­liske Samos by, også kalt Vathy.

Severdigheter og kulturopplevelser fra kristen tid på Samos

Som mange andre steder i Hellas er mennes­kene ydmyke og svært troende. Hellas var et av landene der kris­ten­dommen og oldkirken slo rot først, og her prak­ti­serer man den gresk­or­to­dokse tros­ret­ning. Øst på Samos finner du to vakre klostre i fjel­lene, Moni Thoetókou fra 1887 og Moni Evan­ge­listrías fra 1500-tallet, og kirken Meta­mórp­hosis ved Karlóvasi. Moní Megális Panagías i fjel­lene øst på øya, ble bygget i 1586 og har used­vanlig vakre vegg­ma­le­rier bevart fra denne tiden.

Heraklion, Heraion, Iraio, Samos Korer, kore, Hellas

Korer (kvinne­fi­gurer) tilhø­rende Geneleos-gruppen i oldtids­byen Heraklion.

Severdigheter fra antikken på Samos

Rett nord for byen Heraion (Iraio) ligger flotte tempel­ruiner fra 525 før Kristus. Dette Hera-tempelet med jonisk søyle­orden erstattet et eldre tempel­bygg fra 700-tallet. Her kan du se vakre korer (kvinne­skulp­turer) fra 525-tallet før Kristus stå på murres­tene fra tempelet. Pythagóreion og Heraion er begge oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Her finnes også en 1040 meter lang vann­tunnel, bygget fra hver sin ende av slaver for 2500 år siden, med perfekt treff 500 meter inne i fjellet. En inge­ni­ør­bragd av dimen­sjoner. Rundt og i Pythagóreion finner du bygnings­rester fra den greske antikken, romertid, bysan­tinsk tid og senere middel­alder. Rundt fjel­lene ved foten av Kérki finner du rester etter en forsvarsmur bygget på 300-tallet før Kristus. Det flotte arkeo­lo­giske museet i Vathy fortjener et besøk. Her finner du både den største samlingen votiv­gaver og den største korous (manns­skulptur) fra den greske antikken – hele 5 meter høy.

Greece - Samos - Heraion, Hellas

Fra ruin­byen Heraion – Iraio – på Samos.

Mer om Pythagóreion

Pythagóreion er en ualmin­nelig trivelig og idyl­lisk havneby, som har mange sever­dig­heter å by på. Pythagóreion ligger i en bukt der små og større hvit­kalkede hus klorer seg fast oppover i skrå­ningen rundt havnen. Går du oppover her fra havnen, kommer du inn i mange pitto­reske smug og små gater. Havnen er hjertet i Pythagóreion. På den andre siden av moloen ligger det en liten bade­strand med kose­lige taver­naer og uteser­ve­ringer langs den vakre strand­pro­me­naden. Kvel­dene i havnen er livlige, med fin atmo­sfære. Pythagóreion er en used­vanlig vakker by både på dagtid og kveldstid. Følg gjerne solned­gangen fra en av de mange taver­naene i havnen. Pythagóreion er en meget vakker og populær ferieby med en lun havn.

Pythagoreion, Hellas, Samos

Fra havna i Pythagóreion.

Enda mer om Pythagorio på Samos i Hellas

Pythagóreion på Samos i Hellas har brosteins­dekte gater, der en gang mannen som byen er oppkalt etter, bodde. Mate­ma­ti­keren og filo­sofen Pytha­goras ble født her i 580 før Kristus. Det er mange ruiner og bygnings­rester fra antikken i og utenfor Pythagóreion. Takket være disse er utvik­lingen av turismen blitt begrenset. Resul­tatet er en liten, tett og sjar­me­rende havneby, som har mye av det gammel­dagse greske bevart. Høyt oppe i det gamle Pythagóreion finner du kirken Meta­mor­fosis, som ble bygget for å feire seieren over tyrkerne i 1824. Her ligger også den gamle fest­ningen. Helt vest i Pythagóreion kan du se restene av de romerske badene. Det er kort vei til Vathy eller Samos by, der du finner et flott arkeo­lo­gisk museum.

Pythagorio - eller Pythagóreion, Samos, Hellas

Fra Pythagorio – eller Pythago­r­eion, som den også kalles.

Samos, Vathy arkeologisk museum, korous

Samos – Vathys arkeo­lo­giske museum: En 5 meter høy kouros i arkaisk stil fra det sjette århundre før Kristus.

Heraklion, Samos, Hellas

Fra hoved­gaten i antik­kens Heraklion.

Hera, helligdom, Samos, Hellas

Samos har mange lune bukter med små bade­strender – her ved Hera-helligdommen.

kirke, samos, hellas

De vakre hvite greske kirkene utstråler renhet og sinnsro.

Vathy, Samos by, Samos, Hellas

Pano­rama over havnen i Samos by – Vathy.

Ormos Matarhokampou, Samos, Hellas

Fra Ormos Matarhokampou.