Santiago de Compostela i Spania er pilegrimsbyen fremfor noen. Hit leder alle pilegrimsrutene i Europa, og hit kommer mennesker fra alle hjørner av verden for å oppleve pilegrimsmålet, graven der apostelen Jacobs levninger skal ligge. Både Santiago de Compostela i Spania og pilegrimsveien dit gjennom Frankrike og Spania er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Santiago de Compostela

Santiago de Compos­tela er hoved­stad i den auto­nome regionen Galicia nord­vest i landet. Santiago del Compos­tela har en besyn­derlig posi­sjon innen kris­ten­dommen: Jacob ble henrettet i Jeru­salem i år 44. Levnin­gene etter ham skal ha blitt ført til Compos­tela – der han i en periode hadde virket som kristen misjonær. Så langt hadde altså kris­ten­dommen utbre­delse nådd, alle­rede i det første århundret! Histo­rien og legenden forteller at byens borgere i år 813 oppdaget en svært gammel grav, som man antok tilhørte apos­telen Jakob. Apos­te­lens levninger ble etter folke­troen og sagnet i sin tid (i år 44–45?) begravd der en gjeter hadde sett en stjerne. En kirke ble etter hvert bygget over graven. Den er nå erstattet av den nåvæ­rende kate­dralen, som altså i nesten 1.000 år har vært verdens viktigste kristne pilegrimsmål.

Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Kate­dralen Santiago de Compos­tela er bygget på stedet der apos­telen Jacob angi­velig er gravlagt.

Mer om Santiago de Compostela i Spania

Kate­dralen, som også bærer navnet Santiago del Compos­tela, ble påbe­gynt i sin nåvæ­rende utgave i år 1075 og ferdig­stilt i 1120 som en romansk kate­dral, preget av rund­buer. Kate­dralen har senere fått en til dels barokk innpak­ning. Santiago de Compos­tela er Europas største romanske kate­dral og i seg selv et kompleks kunst­verk av utskjæ­ringer, portaler – deko­rert med et utall figurer i stein. Byen har 90.000 innbyg­gere og et universitet.

Praza das Praterias, Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Galicia, Nord-Spania, Spania

Sølv­sme­dens dør er en av porta­lene til kate­dralen, fra plassen Praza das Praterias.

Dagens pilegrimer i Santiago del Compostela

De senere årene er det stadig mer vanlig at mennesker i mer eller mindre tilfel­dige grupper går store deler av den opprin­ne­lige pile­grims­ruten til fots – gjennom hele Nord-Spania. Byen er som en pile­grimsby skal være, åpen, gjestfri, tole­rant og avslappet. Gamle­byen er et funn for den kultur­in­ter­es­serte, med middel­al­der­ar­ki­tektur, smug og bueganger.

San Francesco, Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Galicia, Nord-Spania, Spania

En annen gammel vakker kirke i Santiago de Compos­tela, San Fran­cesco fra 1600-tallet i barokk stil.

I Santiago del Compos­tela finner du en mengde over­nat­tings­steder, kafeer, fortaus­res­tau­ranter og kafeer. De fleste som besøker byen, er mennesker som har nådd et mål, og som av den grunn er tilfredse og lette å komme i kontakt med. For mange av byens innbyg­gere er det å være en del av et pile­grimsmål en ære, og noe man er svært stolt av.

Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Galicia, Nord-Spania, Spania

Den gamle kate­dralen i Santiago de Compos­tela fikk barokke tårn på 1600-tallet.

Plassen foran kate­dralen i Santiago de Compos­tela heter Praza do Obradoiro.

Praza da Quintana, Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Galicia, Nord-Spania, Spania

Plassen bak kate­dralen i Santiago de Compos­tela heter Praza da Quintana.

Katedralen Santiago de Compostela, Unescos liste over Verdensarven, Galicia, Nord-Spania, Spania

Santiago de Compos­tela – legg merke til deko­ra­sjo­nene på skjerm­fa­saden mellom tårnene på katedralen.