Sao Miguel fikk med god grunn navnet Ilha Verde, den grønne øya, og det må ha vært ganske underlig for disse mennene som oppdaget øya, gikk i land og ikke fant annet enn saftige grønne beitemarker og fugler. Ingen mennesker. De oppdagelsesreisende så imidlertid muligheter her, og snart begynte mennesker (og nyttedyr) å komme hit, først fra Portugal og Madeira, siden kom også spanske jøder og maurere – samt av alle folkeslag – flandere.

Azorene, Sao Miguel og befolkningen

Forkla­ringen på at jøder kom hit, var forføl­gelser i Spania på slutten av 1400-tallet. Forkla­ringen på at maurere kom, var at de ble kastet ut av Spania og Portugal etter mer enn 700 års muslimsk styre, da kristne gjen­erobret områ­dene. En uvanlig tole­ranse gjorde seg gjel­dende i Spania frem til 1492, som betød at arabere fikk fort­sette å bo i landet, så lenge de betalte skatt. I 1492 tok dette slutt, og dermed emigrerte en del av dem vest­over til nyopp­daget land, som Azorene. Den merke­ligste innvand­ringen til Azorene står kanskje de belgiske og nord­franske flamske innvand­rerne for: På Azorene vokste det en plante som egnet seg til farging av tøy, nemlig Lakmus, som inne­holder et lilla farge­stoff. Flan­dern var i renes­sansen en stor­pro­du­sent av tekstiler. De impor­terte for eksempel enorme mengder ull fra England, som de ekspor­terte blant annet til Firenze – der mange fami­lier slo seg opp på tilnærmet indu­striell produk­sjon av finere stoffer, klær, gobe­liner etc. Hundre­års­krigen i årene 1337–1453 utarmet Flan­dern, og gjennom farge­stoffet Lakmus fikk de vite om et nytt, lovende land midt ute i havet.

Verd å vite om Sao Miguel på Azorene

Sao Miguel er Azorenes største øy, og den første som portu­gi­siske sjøfa­rere oppdaget her ute i Atlan­ter­havet, en gang mellom 1428 og 1439. Hva som videre skjedde kan du lese mer om under avsnittet om øyas historie. Ponta Delgada på øya Sao Miguel er en del av øygruppen Azorene i Portugal. Når du i dag kommer til Ponta Delgadas gamleby, møter du en litt frem­med­artet og gammel­modig by med brosteins­gater, vakker og velstelt hvit murbe­byg­gelse, flotte kirker og klostre i renes­sanse- og barokk stil. Det finnes moderne bydel her også, bare så det er sagt. Azorene, Sao Miguel og Ponta Delgada har hatt en nesten sammen­hen­gende velstands­ut­vik­ling fra 1500-tallet frem til i dag. Kun under frihets­krigen mellom 1828 og 1834 opplevde Azorene tilbake­gang. I dag er i tillegg turisme blitt en bety­delig næring. Velstanden på øyene er stor. I Ponta Delgada bor det i dag 46 tusen innbyg­gere, mange av dem studenter på byens universitet.

Ponta Delgada, Azorene, Portugal

Ponta Delgada er en travel havneby og hoved­staden på Azorenes største øy, Sao Miguel.

Mer om Sao Miguel – vestsiden av vulkanøya

Sao Miguel er en øy preget av sin vulkanske fortid, og sin frodige grønne vege­ta­sjon. Azorene er blant annet kjent for sin store produk­sjon av ananas. Det er ingen over­dri­velse å si at land­skapet på øya er kupert. I nord­vest er det gigan­tiske vulkank­ra­teret Caldeira das Sete Citades en opplagt sever­dighet, med mindre du er oppvokst blant vulkaner. Dette krateret er 12 kilo­meter i omkrets og har et nesten uvir­kelig utse­ende ettersom sidene på krateret er grønn­kledde med lodd­rette stup på 3–400 meter. Utsikts­punktet Vista do Rei er det sikreste med hensyn til varie­rende værfor­hold, tåke og sikt. Herfra går det en sti rundt kanten av hele krateret. I bunnen av krateret er det til og med en liten landsby. Krateret ble dannet etter et vold­somt utbrudd tidlig på 1400-tallet. Kanskje var det røyken herfra som gjorde at sjøfa­rerne fant Azorene?

Kulturbyen Ribeira på Sao Miguel

Omtrent midt på nord­kysten av Sao Miguel ligger den vesle byen Ribeira Grande. Det er buss­for­bin­delse hit. Her ligger et meget inter­es­sant museum for deg som er inter­es­sert i kunst og kultur. Den restau­rerte kirken Solar de Sao Vicente huser Casa Cultura, et spen­nende museum for kirke­kunst og ‑inte­ri­ører. Her kan du blant annet se gamle azulejos fra 15- og 1600-tallet, paneler av kera­miske fliser som er kunst­ferdig malt og forgylt.

Fra havnepromenaden i Ponta Delgada på øya Sao Miguel, som tilhører Azorene

Fra havne­pro­me­naden i Ponta Delgada på øya Sao Miguel, som tilhører Azorene.

Mer om Sao Miguel – østsiden av øya

Midt på øya ligger Lagoa di Fogo, dannet ved et vulkan­ut­brudd i år 1563 – ganske sikkert et skrem­mende og drama­tisk syn for øyas davæ­rende beboere. I dag er krateret fylt av vann, og populær bade­plass på grunn av fine strender. Lengre øst, ved Lagoa do Furnas, med kurbad­s­tedet Furnas, etab­lert på grunn av sine varme svovel­kilder, mudder og mine­ral­hol­dige vann. En ameri­kansk kjøp­mann ved navn Thomas Hick­ling fra Boston ble så begeistret for stedet at han på 1700-tallet anla en stor vakker hage her – den er nå ”vokst” til å bli den 120 dekar store Parque Terra Nostra, med et avsindig mang­fold av planter og trær, blant annet hortensia- og hibiskus-arter som kun finnes her. Midt i det hele finner du et pussig bade­bas­seng fylt med noe som minner om sennep. Grunnen rundt innsjøen er stedvis så varm at folk kommer hit for å tilbe­rede mat rett på stei­nene eller i gryter nedgravd i den vulkanske sanden. Helt i øst består land­skapet av dype, frodige daler med den grøn­neste vege­ta­sjonen du kan fore­stille deg.

Ponta Delgada, Sao Miguel, Azorene, Portugal

Sao Miguel, Azorene – den gamle byporten ved kate­dralen i øya hoved­stad Ponta Delgada.

Ponta Delgada på øya Sao Miguel, Azorene, Portugal

Ponta Delgada på øya Sao Miguel, Azorene, har bevart mye av sin histo­riske bebyggelse.

Sao Sebastio i Ponta Delgada på øya Sao Miguel, Azorene, Portugal

Den flotte kirken Sao Sebastio i Ponta Delgada på øya Sao Miguel, Azorene, er oppført år 1533.