De færreste reiser til Selinunte for å bade. Men for dem som reiser hit for å beskue 2500 år gamle tempelruiner, er det kanskje en ekstra bonus at det er fine strender her. Selinunte sørøst på Sicilia er i dag et arkeologisk område, kjent for sine greske templer og bygningsrester.

Selinunte – opprinnelig en gresk koloni

Selin­unte ble i følge histo­ri­keren Thucy­dides grunn­lagt i år 628 før Kristus av greske kolo­nister i det området av Italia som fikk navnet Magna Grecia, det store Hellas, som omfattet den sydligste delen av det itali­enske fast­landet, samt Sicilia. Hit til Magna Grecia kom grekere fra forskjel­lige steder i Hellas og grunnla kolo­nier, som ofte vokste seg større og rikere enn sine greske moder­byer – og heller ikke la skjul på det i så vel arki­tektur som kunst­ne­risk utsmyk­ning. Selin­unte ble grunn­lagt både av innbyg­gere fra den greske byen Megara, og innbyg­gere fra dennes koloni på Sicilia; Megara Hyblaea.

Mer om Selinunte

Selin­unte ble en viktig havn og handelsby i sørvest, og nærmeste nabo med Karta­gerne, noe som skulle få fatale følger. På sitt største skal Selin­unte ha hatt mer enn 24 tusen innbyg­gere. Rundt akro­polis et stykke opp fra stren­dene kan du frem­deles se restene av et forsvars­verk. Selin­unte ble angrepet og ødelagt av karta­gerne under Hann­ibal (ikke gene­ralen med elefan­tene) i år 409 før Kristus i et vold­somt og blodig slag etter 10 dagers belei­ring. En styrke på hele 100 tusen karta­gere drepte 16 tusen av Selin­untes innbyg­gere og tok 5000 til fange. 3000 unnslapp og rømte til Agri­gento. I dag er byen Selin­unte ikke bebodd, men vi kan se restene av i alt åtte doriske templer, som frem­deles gjør inntrykk på besøkerne.

Selinunte, Sicilia, antikken, greske templer, dorisk tempel, Sør-Italia, Italia

Det doriske Hera-tempelet, også kjent som tempel E, ble oppført mellom år 470 og 460 før Kristus.

Blant de største templene i den greske verden

Hvor stor­slagen byen Selin­unte tok seg ut i sine velmakts­dager, kan vi bare gjette ut ifra det som står igjen. Et par av temp­lene var blant de største i dorisk stil, som noen­sinne var bygget. På det arkeo­lo­giske museet i Palermo kan du se restene etter meto­pene (kvad­ra­tiske stein­plater med reli­effer av mennesker og dyr) som sammen med trig­ly­fene (stein­plater av samme stør­relse som meto­pene, men delt opp av tre lodd­rette spor) utgjorde en frise, som berettet et sagn eller en historie, som en slags tegne­serie. Det finnes også et lite museum i byen Castelve­trano en drøy mils vei nord for Selin­unte. I dag er Selin­unte flan­kert av to mindre bade­steder, Triscina og Mari­nella, som har en havn for fisker- og fritids­båter. Du finner serve­rings­steder langs stren­dene ved Mari­nella og Triscina.

Hera-tempelet, Selinunte, Sicilia, antikken, greske templer, dorisk tempel, Sør-Italia, Italia

I alt finner du rester av åtte greske templer fra antikken i Selin­unte – her Hera Tempelet.

Selinunte, Sicilia, antikken, greske templer, dorisk tempel, Sør-Italia, Italia

En gang var Selin­unte et makt­senter i den greske antik­kens verden.

Selinunte, Sicilia, antikken, greske templer, dorisk tempel, Sør-Italia, Italia

Slik ser Hera-tempelet ut fra innsiden.

Selinunte, Sicilia, antikken, greske templer, dorisk tempel, Sør-Italia, Italia

Ved Selin­unte finner du også en liten havneby med badestrender.