St.-Malo er en svært livlig havneby med fergeforbindelser til øyene Jersey og Guernsey. Byen har en broket fortid og dramatisk historie. Den historiske bydelen ligger innenfor kraftige bymurer på utsiden av det skjermede havneområdet, helt ut mot havet. Innenfor festningsmurene finner du en velbevart gamleby. Festningsvollene gir fin utsikt over havet og øyene utenfor.

Mer om St.-Malo

St.-Malo er en handels- og sjøfartsby med lange og stolte tradi­sjoner. Byen hadde sin gull­alder fra 1500- til 1800-tallet. På 1600-tallet hadde byen Frank­rikes største havn. I denne tiden hadde skipre­derne og kjøp­men­nene enorme inntekter, som vi i dag kan se i form av stor­slåtte herskapshus innenfor bymu­rene. Den histo­riske bydelen består i stor grad av 1700-tallshus i stein, men også enkelte bindings­verkshus har over­levd. Byen ble dess­verre utsatt for massiv bombing under den andre verdens­krigen, men er samvit­tig­hets­fullt restaurert.

St Malo, Bretagne, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

St.-Malos karak­te­ris­tiske byprofil er umulig å ta feil av.

Enda mer om St.-Malo

Innenfor de gamle bymu­rene finner du en fin gamleby med en mengde smale smug og passa­sjer mellom til dels svært gamle hus – noen av dem helt tilbake fra middel­al­deren. I gamle­byen ligger 1100-talls-kate­dralen Cath­é­drale St. Vincent. På avstand ser byen ut som om den er klippet rett ut av middel­al­deren. På grunn av tide­vannet endrer omgi­vel­sene her karakter, raskt og brutalt. Fra å være hav rundt byen når det er flo, forvandles omgi­vel­sene til sand­dyner når det er fjære. Byens slotts­borg, Château de St.-Malo fra 1300-tallet er åpen for publikum.

St Malo, Bretagne, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de St.-Malo fra 1300-tallet er verd et besøk.

St Malo, Bretagne, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Det er enorm forskjell på flo og fjære i St.-Malo.

St Malo, Bretagne, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Den histo­riske bydelen ligger innenfor kraf­tige bymurer på utsiden av det skjer­mede havne­om­rådet, helt ut mot havet.