Taormina har alt det som skal til for å bli en førsteklasses turistfelle. Det er vel strengt tatt Taormina blitt også, dog med 19,5 i stil, om det er lov å uttrykke seg slik. Taormina er en av Sicilias mest kjente turist-destinasjoner, i hovedsak på grunn av sin fenomenale beliggenhet omlag 200 meter oppe i en åsside med vidunderlig utsikt over havet.

Taormina – pittoresk, severdig og turistifisert

Dersom du snur ryggen til havet, er utsikten ikke å kimse av her heller; vulkanen Etna troner majes­te­tisk over det frodige, kuperte land­skapet vest på Sicilia, med små byer på høyde­dra­gene. Ved foten av Taor­mina finner du to små male­riske bukter med bade­strender, på hver side av den vesle, vakre øya Isole Bella. Men Taor­mina har mer å by på, nemlig bygnings­rester fra antikken – som er vel verd et besøk.

Teateret i Taormina, Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Teateret i Taor­mina er opprin­nelig gresk, senere ombygd av romerne.

Mer om Taormina

Taor­minas viktigste sever­dighet er et gresk teater sann­syn­ligvis fra 300-tallet før Kristus, ombygd av romerne på 200-tallet. Mange omtaler greske og romerske teatre som ”amfi­teater”, fordi det ligger uten­dørs ”i amfi”, som man sier. Dette er feil. Colos­seum i Roma er et amfi­teater: Et omsluttet, ovalt eller sirku­lært tribune­an­legg for gladia­tor­kamper, oppfø­ring av kjente slag, etc. Det greske teateret kjenne­tegnes ved at tribunen omfatter litt mer enn en halv­sirkel, (slik som i Taor­mina), med en lav scene uten nevne­verdig bakvegg. Et romersk teater er nøyaktig halv­sir­kel­formet med høyere scene og markant, av og til svært høy bakvegg. I Taor­mina har romerne justert det greske tempelet med korin­tiske søyler og bakvegg med nisjer med ekte buehvelv. Grekerne benyttet ytterst sjel­dent ekte buehvelv, men fore­trakk rett over­ligger eller såkalt lintel i arki­tek­turen sin. Hvis du er i Hellas og ser bygninger med buer, så vet du med stor sann­syn­lighet at disse er romerske og av senere dato enn de greske.

Torre oroligico, Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Fra Taor­minas hoved­gate med Torre Orologio – klokke­tårnet – fra 1100-tallet.

Mer om Taormina og severdigheter fra antikken

I tillegg til det greske teateret, som er vendt mot vulkanen Etna med en nydelig utsikt, har Taor­mina et par andre godbiter fra antikken å by på: Her finnes ruinene etter et odeon for konserter, og et naumachia – et anlegg som ble fylt med vann for å gjen­opp­føre kjente sjøslag som teater­fore­stil­linger. Romerne fant dess­uten opp sementen som bygnings­ma­te­riale, og perfek­sjo­nerte dette med å frem­stille vann­tett sement til vann­ings­an­legg, amfi­teatre og naumachias. Man tror at Colos­seum i Roma også ble brukt for å sette opp store sjøslag, simpelthen ved å fylle anlegget med vann. Taor­mina hadde i antikken et Forum, som alle andre romerske byer. Her ligger i dag Piazza Vitt­orio Emanuele, og her ble Palazzo Corvaia oppført på 1300-tallet, bygget av steiner hentet fra et gammelt tempel fra antikken, som en gang sto her.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Taor­minas belig­genhet og utsikt er nesten ikke til å tro.

Taormina – arkitektur fra middelalderen og barokken

Byens Duomo er bygget på 1200-tallet og kalles Catte­drale Fortezza, en norman­nisk fest­nings-liknende kirke med skyte­skår, restau­rert på 1600-tallet. Torre Orologio (klokke­tårnet) fra det 12. århundre er et vakt­tårn for sjøfarten, også umis­kjen­nelig norman­nisk. Badia Vecchia, Palazzo Corvaja og Palazzo Duca San Stefano er fine eksempler på gotisk middel­al­der­ar­ki­tektur, og det gotiske domi­ni­ka­ner­klos­teret San Domingo fra 1300-tallet er i dag ombygget til San Domingo Palace Hotel. Taor­mina har også to kirker fra 1600-tallet i barokk stil, samt en fontene på Piazza Duomo fra barokken. Langs gaten Corso Umberto kan du se flere arki­tek­to­niske innslag fra barokken.

Mer om Taormina for feriegjester

Taor­mina har en mengde kafeer, restau­ranter, butikker og hoteller belig­gende i små sjar­me­rende bakgater. Taor­mina ligger i kupert terreng med masser av trapper, terrasser og smug – svært pitto­resk både på dagtid og etter mørkets frem­brudd. Taor­mina er svært popu­lært blant turister, og om sommeren kan det bli litt vel mye av det gode, i den forstand at man må stå og gå i kø for alt mulig. Kom derfor gjerne utenfor høyse­songen april-september hvis du har mulighet. Dersom du synes Taor­mina passer best for en kort dags besøk, kan du over­natte bedre og rime­li­gere i for eksempel nabo­byene Spisone eller Leto­janni, som også har fine strender.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Teateret i Taor­mina ligger høyt oppe i fjell­siden og har en uvir­kelig flott utsikt.

San Guiseppe, Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Taor­minas barokke kirke San Guiseppe fra over­gangen melom 16- og 1700-tallet.

Etna, Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

…og bakom ruver vulkanen Etna.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Høyt over Taor­mina ligger en fest­ning fra middelalderen.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Teateret er stort, noe som forteller at Taor­mina ble sett på som et viktig sted.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

En idyl­lisk trapp i Taor­mina, som ikke trenger bruksanvisning.

Taormina, Sicilia, antikken, Sør-Italia, Italia

Taor­minas duomo har et fest­nings-liknende utseende.