Tavira er en helt enestående liten by øst på Algarve-kysten i Portugal, ikke så langt fra grensen til Spania. Byen ligger vakkert til med historisk bebyggelse typisk for regionen, på begge sider av elven Rio Sequa. Tavira i Portugal er en kystby som er stolt av sin historie. Tavira ble, i motsetning til den vestlige delen av Algarve-kysten, ikke rammet av jordskjelvet i 1755.

Tavira – en bade- og ferieby med kulturseverdigheter

Nå skal det sies at sjar­me­rende Tavira her mer å by sine turister enn historie og gammel bebyg­gelse, som du kan lese mer om nedenfor. Tavira har flotte bade­strender på de lange, smale sand­ban­kene på begge siden av utløpet av elven. Tavira er i dag blitt en populær bade- og ferieby, uten at det har betydd noen nega­tivt for denne pitto­reske og bevisste histo­riske byen.

Gilao, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Rustikt og til dels svært gammelt langs elven Gilao i Tavira.

Mer om Tavira, uteliv og shopping

Tavira har en mengde restau­ranter, kafeer og barer med uten­dørs serve­ring, på begge sider av elven. Langs prome­na­dene på hver side ligger det dess­uten flere restau­ranter med utsikt til elven. Tavira er en trivelig by å vandre rundt i. Her er brosteins­gater og ‑smug, omgitt av de samme husene som har stått her de siste par hundre årene, og ofte lenger enn det. På de små plas­sene ved de mange kirkene rundt om i byen, finner du gjerne en trivelig liten kafé eller restau­rant, hvor du slå deg ned og se på folke­livet, mens du nyter en forfrisk­ning eller et lite måltid. Det er vans­kelig ikke å trives i denne intime lille byen med så mye atmo­sfære og histo­riske omgivelser.

Romersk bro, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Broen i Tavira er to tusen år gammel og ble bygd av romerne.

Mer om Tavira, historie og severdigheter

Taviras største stolthet er den prakt­fulle broen fra romer­tiden, anta­kelig bygd i det første århundret etter Kristus. Romerne erobret området i det andre århundret før vår tids­reg­ning, og grunnla kolo­nier, gjerne på steder hvor det fra før var boset­ninger. Den to tusen år gamle broen i Tavira, som i dag kun benyttes som gangbro, var en del av romernes vei, anlagt mellom kolo­niene Castro Marim og Faro. Castro Marim er for øvrig et svært popu­lært mål for utflukter. Denne gamle borgen er omgitt av den vesle lands­byen av samme navn. Borgen som du i dag ser her, er fra 1200-tallet, bygget oppå mauriske, visi­go­tiske, romerske, greske og aller først føni­kiske forsvars­verk. Histo­rien har satt sine spor på Algarve-kysten. En del av Taviras aller eldste bebyg­gelse ligger rett ovenfor denne broen. Her kan du se at bygnin­gene er oppført helt ut i elven. Litt opp i byen, på vest­siden av elven, finner du den mauriske borgen, som ble bygd for å forsvare det maurerne anså som sin viktigste by på Algarve-kysten. Når du står her oppe og ser ut over byen, legger d snart merke til de særegne fire­si­dede, pyra­mi­de­lik­nende takkon­struk­sjo­nene her.

Igreja do Santiago, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Igreja do Santiago er fra 1400-tallet med noen senere tilføyelser.

Litt om Taviras mange gamle kirker

Taviras innbyg­gere er stolte av sine mange flotte, gamle kirker. Klokke­tårnet på Santa Maria do Castelo ved borgen er et synlig land­merke i byen. Kirken er bygget på restene av en tidli­gere moské, og har bevart inngangs­par­tiet i gotisk stil fra slutten av 1200-tallet. På nedsiden av borgen finner du klos­teret Nossa Senhora da Graca fra 1569. Tavira har også kirker i renes­sanse­stil, som Igreja da Mise­ricordia, bygget mellom årene 1541 og 1551. Legg merke til fasaden med skulp­tu­rene av Kristus flan­kert av Peter og Paulus over portalen.  Palacio da Galeria rett ved siden viser vandre­ut­stil­linger av forskjellig slag. Hvis du er spesielt opptatt av arki­tektur, skal du vite at det finnes et vakkert lite kvartal med hus fra 1500-tallet ved Rua da Liber­dade og Rua José Pires Padhina.

Gilao, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Havnen ved elven Sequa i Tavira er byens pulsåre – her kom seil­sku­tene med importvarer.

Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Tavira har sin karak­te­ris­tisk bebyg­gelse langs havnen.

gamlebyen, kirke, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Man vet alltid hvor mye klokken er i gamle­byen i Tavira.

Santa Luz de Tavira, Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Santa Luz de Tavira fra 1500-tallet er en av byens 21 til dels svært gamle kirker.

Tavira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Mange lever frem­deles av fiske i Tavira.