Todi i Italia har en svært dramatisk beliggenhet på en høy klippe, som gir fantastisk utsikt over Tiberdalen og det frodige landskapet rundt byen. Todi i Italia ble opprinnelig grunnlagt av etruskerne og senere erobret av romerne.

Middelalderbyen Todi

I dag er Todi først og fremst preget av en godt bevart middel­al­der­be­byg­gelse med smale smug, bueganger, brostein og en mengde sjar­me­rende kriker og kroker. De fleste som besøker Todi kommer hit for å oppleve den mektige plassen Piazza del Popolo med duomo og middel­al­der­pa­las­sene fra 1200-tallet. På denne store plassen og ligger det et par restau­ranter med uteser­ve­ring, hvor du kan slå deg ned og nyte den stor­slåtte arki­tek­turen som omgir deg på alle kanter. Todi har for øvrig flere piaz­zaer der det finnes kafeer og restauranter.

Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Pano­rama over middel­al­der­byen Todi fra tårnet til kirken San Fortunato.

Mer om Todi i Italia

Litt om de enkelte byggene på Piazza de Popolo: Duomo fra 1200-tallet er bygd på stedet der det sto et romersk Apollon-tempel. Duomo har et enkelt, treskipet romansk inte­riør med en freske av dommedag fra 1596 på bakveggen til fasaden. På plassen ligger også tre mektige middel­al­der­pa­lasser; Palazzo dei Priori bygget mellom 1293–1337, og de sammen­bygde Palazzo del Capi­tano fra 1290 og Palazzo del Popolo, pavens palass fra 1213. Palazzo del Capi­tano huser Museo Etruco-Romano med etrus­kiske arkeo­lo­giske funn og har svært flotte middel­al­der­in­te­ri­ører. Palasset huser også Pina­co­teca Comu­nale med kirke­kunst og kirkegjenstander.

Piazza del Popolo med Duomo, Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano og Palazzo Del Popolo, Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Piazza del Popolo med Duomo, Palazzo dei Priori, Palazzo del Capi­tano og Palazzo Del Popolo.

Rett ved plassen finner du også den gotiske kirken San Fortu­nato med flotte inte­ri­ører og Madonna og barnet fra 1432 av Maso­lino da Pani­cale. På baksiden av San Fortu­nato går det en sti ned til en annen severdig bygning, renes­sanse­kirken Santa Maria della Conso­lazione påbe­gynt i år 1508, muli­gens tegnet av Bramante, som var en av arki­tek­tene bak Peters­kirken i Roma.

Palazzo dei Priori, Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Palazzo dei Priori ligger også ved Todis hovedplass.

Duomo, Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Duomo i Todi har en vakker deko­rert portal.

Santa Maria della Consolazione, Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Renes­sanse­kirken Santa Maria della Consolazione.

Chiesa di San Fortunato, Todi, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Chiesa di San Fortu­nato fra siste del av 1200-tallet.