Toscana og Umbria er svært populære regioner i Midt-Italia, som omfatterer stemningsfulle middelalderbyer i usedvanlig vakkert bølgende landskap, med en rekke karakteristiske oldtidsbyer beliggende på høyder i terrenget.

Toscana – varierte ferietilbud

Toscana har også en vakker kyst­linje med prakt­fulle bade­strender, kose­lige fisker­lands­byer, og fjell­rike områder med male­riske middel­al­der­byer som klorerer seg fast i åssi­dene. De mest sever­dige byene i Toscana og Umbria er svært gamle, og ble i sin tid anlagt høyt i land­skapet for at de skulle være lette å forsvare. Det toscanske og umbriske kjøkken er verdens­be­rømte og består av en mengde lokale spesia­li­teter, som varier fra by til by. Det samme gjelder vinene.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pano­rama over kunst- og kultur­byen Firenze, der renes­sansen oppsto cirka år 1400.

Mer om Toscana

Når du besøker en av de gamle byene i Toscana skal du ha øynene med deg, både høyt og lavt. Toscana i Italia finner du prakt­full arki­tektur over alt, og plut­selig kan du snuble over ruiner og bygg helt tilbake fra antikken. Toscana er stort, og har flere store byer. Shop­ping­mu­lig­he­tene er selv­føl­gelig best i byer som Pisa, Firenze og Siena, hvor mote, sko, vesker og andre itali­enske design­pro­dukter av høy kvalitet selges til høy pris til ferie­gjester med romslig lommebok. Man reiser kanskje ikke til Toscana for å varme opp kreditt­kortet sitt, egentlig. I de mindre byene handler shop­ping ofte om å finne lokale spesia­li­teter innen lands­bruks­pro­dukter som vin og deli­ka­tesser. Her er det viktig å snuse seg frem til de riktige butik­kene, prøve­smake og velge noe man synes er verd å ta med seg hjem.

 renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Byen Barga ligger høyt i fjell­om­rådet Garfagnana, nord i Toscana.

Toscanas landskaper

Toscana har et mye mer variert land­skap enn mange er klar over. Kort forklart er den nord­lige delen rundt Garfagnana fjellrik, ofte med øde skog­s­par­tier mellom de ikke spesielt folk­somme gamle byene. Det midtre Toscana er rikt på alt; indu­stri, næringsliv, kunst, kultur, middel­alder, luksus, arki­tektur, kirker og alt det du kan ønske deg. Byer som Pisa, Firenze, Lucca, Siena, San Gimig­nano, Cortona og Arezzo har over­vel­dende kunst- og kultur­opp­le­velser å by på. Her står histo­riske sever­dig­heter så tett at du fort går forbi uten å få dem med deg. Lenger sør i Toscana kommer du til et mer kupert land­skap. Vakre middel­alder- og renes­sanse­byer som Montal­cino, Pienza ved dale­føret Val d’Orca, vinbyen Monte­pul­ciano og byene Sovana, Sorano og Pitig­liano i klippe­land­skapet helt i sør er bemerkelsesverdige.

Pitigliano, middelalder, historisk, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Klippe­byen Pitig­liano i det sørlige Toscana gjør inntrykk. Foto: © reisdit.no.

Det samme gjelder Umbria: byer som Orvieto, Todi og Perugia kan alle by på stor arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter. Her er også sporene etter det gåte­fulle oldtids­folket etrus­kerne mest synlige. Og ved kysten ligger småbyene som perler på en snor, fra Liguria i nord via Viareggio, Livorno, Cecina, San Vivenzo, Piom­bino, Elba og Monte Argen­tario i sør – med lange kyst­par­tier mellom, som prak­tisk talt bare består av sandstrender.

Pistoia, renessanse, middelalder, katedral, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Du finner mektige middel­al­der­ka­te­draler over alt i Toscana og Umbria – her fra Pistoia i nord.

Toscanas og Umbrias severdigheter

Både Toscana og Umbria har land­skaper som innbyr til rund­reiser. Her kan du egentlig bare reise på måfå og la deg over­velde av den ene lille sjar­me­rende lands­byen etter den andre. Merk deg at du over alt kan velge lokale spesia­li­teter til lunsj eller middag. Sørg derfor å innta de forskjel­lige målti­dene på forskjel­lige steder, hvis mulig. Det er lurt å plan­legge litt på forhånd, og ikke gape over for mye, hvis du har tenkt å oppleve Toscana og/eller Umbria på en rund­reise. Velg deg gjerne ut en litt større by, og plan­legg reisen uten for lange dagsetapper. Du har ikke nubbe­sjanse til å få med deg hele Toscana eller Umbria, om du så var sammen­hen­gende på farten i et helt år. Velg deg derfor noen inter­es­sante småbyer innenfor et begrenset område og ta det med ro. Husk at lunsjen er et viktig måltid i Italia. Hvis du eksem­pelvis ankommer til lunsj, nyter denne på toscansk eller umbrisk vis og bruker etter­mid­dagen til oppda­gelser og sever­dig­heter, så får du mye ut av dagen. Mer enn en time i bilen er bare tøv, spør du oss.

Siena, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Siena er en av Toscana og Italias vakreste og best bevarte middelalderbyer.

Toscana, Umbria og etruskerne

Kultur­byer som Pisa, Firenze og Siena er alle grunn­lagt av etrus­kerne, og har museer med flotte etrus­kiske samlinger. Det samme gjelder mindre, etrus­kiske byer som Volterra, Fiesole, Popu­lonia, Cortona, Chiusi, Murlo, Sovana, Pitig­liano, Orvieto, Todi og Perugia som gir deg et lite innblikk i dette merke­lige og kunst­ne­riske folket, som i følge Cicero ”en gang hersket over hele Italia”. Deres hjem­land var stort sett det som i dag dekker Toscana, deler av Umbria og en del av Posletten mot Adria­ter­havet, og deres tid var mellom år cirka 1000 før vår tids­reg­ning til midten av det første århundre før Kristus, da de endelig i år 89 før Kristus ble assi­mi­lert i det romerske riket. Da var etrus­kernes tolv byer blitt nedkjempet av det ekspan­de­rende Romer­riket gjennom 400 år.

Todi, renessanse, middelalder, historisk bydel, gamleby, Umbria, Midt-Italia, Italia

Fra sentrum av middel­al­der­byen Todi i Umbria – ikke helt hverdagskost?.

Toscana – middelalder og renessanse

Toscanas rikdomstid etter Romer­ri­kets fall begynner en gang på 8–900-tallet. Pisa var en meget viktig handels- og sjøfartsby, som var enga­sjert i kamper mot muslimske Sara­se­nere så langt borte som på Sicilia, mens Siena var den ubestridte hoved­staden og handels­byen i innlandet frem til Svarte­dauen i 1348–50, som tok livet av meste­parten av byens befolk­ning. Erke­ri­valen Firenze så sin mulighet og grep den. Her oppsto renes­sansen rundt år 1400, da arki­tekter og kunst­nere som Ghiberti, Brunel­lesci, Leonardo da Vinci og Michel­angelo tok opp tråden der Giotto slapp den. Resul­tatet er formi­da­belt: Firenze er i dag så full av kunst, arki­tektur og kultur at noen blir syke av det vold­somme inntrykket. Bare her i Firenze kan du oppholde deg en måned, uten at du klarer å absor­bere alt. Akkurat i denne byen er det for øvrig lurt å bestille billetter på Inter­nett på forhånd – ellers kan du risi­kere ikke å komme inn på for eksempel Ufizzi-museet, som huser noen av verdens viktigste kunst­skatter. I Umbria finner du enestå­ende kultur­se­ver­dig­heter i byene Assissi, Gubbio, Perugia, Spoleto, Orvieto, Perugia, Todi, Spello og Monte­falco – bare for å ha nevnt noen. Mer om byene i Toscana og Umbria her.

Siena, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Sienas Palazzo Pubb­lico fra 1300-tallet ved den berømte plassen Campo.

Vada, badeby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Toscana har også en lang kyst­linje med en mengde ferie- og bade­byer – her fra Vada.

Arezzo, renessanse, middelalder, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra kultur­byen Arezzo, nord-øst i Toscana.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo er enorm – det er også Brunel­leschis kuppel.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze – Michel­angelos David regnes for å være et av kunst­his­to­riens høydepunkter.

Duomo Firenze: Giottos campa­nile til høyre, dåps­ka­pellet til venstre. Foto: © reisdit.no.

Cortona, renessanse, middelalder, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra etrus­ker­byen Cortonas bratte smug. Foto: © reisdit.no.

Passignano, Lago di Trasimeno, Umbria, Midt-Italia, Italia

Den vesle byen Passig­nano ved Lago di Trasi­meno i Umbria, på grensen til Toscana.

Elba, Toscana, Midt-Italia, Italia

Elbas fergeby Porto­fer­raio er både vakker og gammel.

Lucca, renessanse, middelalder, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Lucca nord i Toscana er en av de mest kjente perlene.

Lucca, renessanse, middelalder,historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Bygnin­gene rundt markeds­plassen i Lucca er bygd på funda­men­tene av et amfiteater.

Lucca, renessanse, middelalder, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra en annen markeds­plass i Lucca, foran Duomo.