Tours i Loire-dalen er en meget gammel by, og en av Loire-dalens største. Tours er en meget levende og livat by med en drøss utesteder og et ganske heftig uteliv. Byen har et universitet med 30.000 studenter, som gjør sitt for at byen aldri blir kjedelig.

Tours – en gang romersk

Byen har vært romersk, og dagens utgave er bygd oppå denne. Place Plume­reau, Cath­é­drale St.-Gatien og Hotel-de-Ville (rådhuset) danner trian­gelet som utgjør gamle­byen. Innenfor dette området finner du et vell av spise­steder, barer, kafeer, mote­for­ret­ninger, galle­rier og gågater, alt omgitt av gammel bebyggelse.

Place Plumerau, Tours, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Place de Plumerau i gamle­byen i Tours tiltrekker seg mange av byens 30 tusen studenter.

Rue National, midt mellom Place Plumerau og kate­dralen, er Tours shop­ping­gate nummer én, og her ligger Galerie Lafay­ette, sammen med en rekke spen­nende småbu­tikker. I gatene Rue Colbert og Rue Briconnet finner du skeive bindings­verkshus vegg i vegg, og ved porten til Place St. Pierre-lePu­el­lier, kan du se rester av den gallo-romanske byen fra 2–300-tallet, samt en romansk kirke ombygd til kafé. I gamle­byen ligger også den vakre renes­sanse­byg­ningen Hôtel Gouin, som nå er arkeo­lo­gisk museum, fullt av blant annet middelalderstatuer.

Tours, Unesco, Loiredalen, Vest-Frankrike

Place de Plumerau i gamle­byen er stedet der folk møtes. Foto: Parsi­fall / Wikipedia.

Litt mer om Tours i Loire-dalen

Drøye hundre meter unna Place Plumerau ligger det gamle tårnet, den eneste synlige bygnings­resten etter basi­lika­kirken St. Martin-de-Tours, oppkalt etter munken Martin, som levde på 300-tallet, og som er opphavet til tradi­sjonen Mortens gås. Han ble forfulgt av fiender, og gjemte seg i en innheg­ning full av gjess. Disse holdt nebb, og han var reddet. Ved rue Cobert ligger også den gotiske kirken Eglise St Julien. Der er det et lite vinmu­seum og et håndt­verks­mu­seum, som viser hånd­ver­ker­lau­genes tradi­sjo­nelle arbeider.

 Place Plumerau, Tours, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Den vakre gamle­byen i Tours har fort­satt en god del middel­al­der­be­byg­gelse bevart.

Musée de Beau Arts ligger i det gamle Biskop-palasset ved St.-Gatien-katedralen, og inne­holder viktige verk som Oppstan­delsen og Kristus på Olje­berget av den itali­enske renes­sanse­kunst­neren Mantegna, samt verk av blant andre Rembrandt, Rubens og Monet. Det er mange gågater i gamle­byen og alt her er innen rekke­vidde til fots.

Tours, Place Plumerau, Loire, Vest-Frankrike

En staselig husrekke ved Place de Plumerau. Foto: Erin-Silversmith / Wikipedia.

Omlag 22 kilo­meter videre oppover elven Loire kommer du til den lille byen Amboise. Også her finner du et château og en gamleby med inter­es­sant arki­tektur. Leonardo da Vinci levde sine siste år her, og døde på herre­gården Close Lysée i Amboise den 2. mai i år 1519.

Place Plumerau, Tours, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Typisk bindings­verkshus fra 14–1500-tallet i Vieux-Tours, gamlebyen.

Place Plumerau, Tours, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Tours har en spen­nende gamleby å gå på oppda­gel­ses­ferd i.

Cathédrale Saint-Gatien, Place Plumerau, Tours, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale Saint-Gatien ble påbe­gynt på 1200-tallet og først ferdig­stilt på 1500-tallet.

Place Plumerau, Tours, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, Vieux-Tours, historisk bysenter, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Et middel­al­derhus i Vieux-Tours med en noe spesiell trappeløsning.

Tours, gamlebyen, Vielle Ville, Loire, Vest-Frankrike

I gamle­byen i Tours finner du mye typisk bindings­verks­be­byg­gelse og flotte utskjæ­ringer som pryder hushjør­nene. Foto: Parsi­fall / Wikipedia.