Uzès i Sør-Frankrike er en åpen, livlig og munter småby med et svært trivelig torg, Place aux Herbes, omgitt av dype bueganger der butikkene stiller ut varene sine. For butikker er det mange av i denne historiske lille byen fra romertiden. Over 400 hundre stykker skal det være totalt i Uzès; alt fra lokale spesialiteter som oliven og trøffel vin, ost og honning, til kjøkkenutstyr, stoffer, kunsthåndverk, møbler, lamper, tepper, lærvarer, glass og keramikk.

Uzés – en gammel, populær markedsby

På markeds­plassen er det flere kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og her samler det seg både turister og fast­bo­ende på dag- og kveldstid for å nyte en forfrisk­ning eller treffe kjente. På Place aux Herbes arran­geres dess­uten distrik­tets største marked hver lørdag, med stor tilstrøming av nysgjer­rige som ønsker å gjøre et kupp. Ved siden av denne markeds­plassen finner du Palais de Duches de Uzès med flotte bygninger, tårn og fami­lie­våpen på taket.

Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

Markeds­plassen i Uzès er meget populær og pitto­resk med masser av butikker og flere kafeer og restau­ranter med uten­dørs servering.

Mer om Uzès i Sør-Frankrike

Uzès er nesten i sin helhet omsluttet av Boule­vard Gambetta. Innenfor finner du en middel­al­der­by­plan med en mengde brosteins­smug, smale gater, bueganger og eldgamle bygninger. Her finner du blant annet Cath­é­drale de Saint Theodorit var opprin­nelig fra 1200-tallet, men ble ødelagt i 1563 under reli­gions­kri­gene og gjen­opp­bygd slik den står nå på 1700-tallet – fort­satt med det flotte, høye og runde Tour Esterelle fra 1200-tallet intakt. Kun tårnene står igjen etter de to andre chateau’ene som var her i middel­al­deren – kongens og bisko­pens. Det er mye å se hvis du går på oppda­gel­ses­ferd her. Blir du sliten, kan du alltids slå deg ned i skyggen på en kafé og leske deg med lokale produkter.

 Pont du Gard, Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

Noen få kilo­meter unna ligger Pont du Gard, en av de største romerske akve­duk­tene som er bygd.

Pont de Gard – den romerske akvedukten

Sørvest for Uzès, på vei mot stor­byen Nimes 20 kilo­meter unna, finner du den enorme akve­dukten Pont du Gard i tre etasjer, som var en del av vann­til­før­selen fra kildene i Uzès til Nimes, 48 kilo­meter unna. Den 275 meter lange Pont du Gard ble bygget under Augustus i år 16 før Kristus og er med sine 49 meter den høyeste akve­dukten romerne noen sinne bygde. Øverste etasje frakter vann, mens den nederste ble brukt som vei. ”Andre etasje” var nødvendig for å oppnå tilstrek­kelig høyde til å komme på nivå med vann­ka­nalen. Mange benytter anled­ningen til å ta seg et bad i elven.

Cathédrale Saint-Théodorit, Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale Saint-Théo­dorit med det karak­te­ris­tiske runde tårnet fra 1200-tallet.

Uzès, Sør-Frankrike, Frankrike

Uzés er en typisk liten sørfransk by med brosteinssmug.

Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

En inte­ri­ør­bu­tikk holder til i buegan­gene fra middel­al­deren ved markeds­plassen i Uzés .

Palais de Duches de Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

Palais de Duches de Uzès ligger ved siden av den travle markedsplassen.