Valencia ligger vakkert til ved Middelhavet, og er en skjønn blanding av gammelt og nytt. Gamlebyen finner du nord i Valencia; det historiske senteret El Carmen, med små smug, skyggefulle alleer, vakre gamle kirker og en mengde fortausrestauranter, kafeer og barer der du kan kose deg med et kjapt måltid tapas eller en lang lunsj. Silkebørsen La Lonja de la Seda de Valencia er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Valencias badestrender

Fra gamle­byen El Carmen og byens sentrum er det cirka 20 minut­ters spasertur ned til de vakre og lange stren­dene, på begge sider av havnen. Her strekker lang­grunne hvite, finkor­nete sand­strender seg så langt øyet rekker sørover og noen kilo­meter nord­over. Her er det kort vei for Valen­cias innbyg­gere og tilrei­sende til rent vann, og flotte bade- og rekrea­sjons­mu­lig­heter. Valencia er Spanias 3. største by med cirka 800 tusen innbyg­gere og den spanske hoved­retten Paellas hjemsted.

Mer om Valencia

Valencia har en merk­ver­dighet, som opprin­nelig ble opplevd som et stort problem, men som på ekte kata­lansk vis ble snudd til en fordel og utnyttet til byens beste. Valencia har siden forhis­to­risk tid hatt en elv, Rio Túria, buktende gjennom seg og sentrum av byen. I 1957 skjedde en liten kata­strofe. Elven flommet utover sine bredder og skiftet leie. Myndig­he­tene grep inn og sørget for at Rio Túria fort­satte utenfor Valencia, slik at byen ikke ble truet med flom ved store vann­mengder. Resul­tatet er at det i dag er en eneste lang grønn park i det brede elve­leiet, i hele byens lengde, helt ned til havnen.

Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valencia kan by på all verdens sjøliv i senteret l’Ocea­no­grafic med Europas største akvarium.

Mer om Valencia, futuristisk arkitektur og kultur

Rett ved den gamle elve­mun­ningen ligger også den flotte mari­naen, eller lyst­båt­havna. Nederst i elve­leiet ligger det ultra­mo­derne sjølivs­sen­teret l’Oceanografic, Europas største akva­rium, deretter ”Hemi­sfæren” med verdens største IMAX-kino, og rett ved siden av; senteret for kunst og viten­skaps­mu­seet Museo de las Cien­cias Prín­cipe Felipe, et inter­ak­tivt museum for barn i alle aldre. Den spek­ta­ku­lære operaen ligger rett ovenfor. Alle disse store anleg­gene er bygget i futu­ris­tisk arki­tek­to­nisk stil. Videre oppover dette vakkert beplan­tede elve­leiet finner vi plut­selig kjempen Gull­iver liggende på tvers, og ovenfor ham det flotte musikk­pa­lasset – Palau Musica. Lenger oppover finner du fotball­baner, plasser der det ofte er tivoli, park­an­legg, små innsjøer med svaner og gjess, og broer fra den ene siden av byen til den andre.

Gamlebyen El Carmen i Valencia

Den gamle bydelen El Carmen er nesten sirkel­rund, omgitt av bule­varder og i vest og nord av elve­leiet Rio Túria. I denne delen av Valencia er det en mengde tapas­barer, kafeer, restau­ranter og natt­klubber blant smale smug, trange passa­sjer og åpne plasser omgitt av stor­slått arki­tektur. I hjertet av El Carmen finner du et av Europas største kjøtt- og grønn­saks­mar­kedet Mercado Central i typisk Art Noveau-stil, en bygning med utstrakt bruk av smijern, glass og kera­miske fliser. Hver morgen fylles torg­hal­lene til randen av fersk­varer, som bydes frem til byens innbyg­gere, som vet å sette pris på tilbudet. Du bør ta deg en tur hit en formiddag bare for å se på folke­livet og utbudet av ferske matvarer. På den andre siden av Plaza de Mercado ligger den gamle silke­børsen La Lonja de la Seda de Valencia, bygd i peri­oden 1482–1533 i sengo­tisk stil. Gå inn og opplev den vakre hallen med spiral­søyler og en himling med intri­kate ribbe­hvelv. Bygningen La Lonja består også av vakre side­saler med blant annet unikt deko­rerte takbjelker. I dag brukes La Sonja til konserter, fore­stil­linger og kultur­ar­ran­ge­menter. Silke­børsen La Lonja de la Seda de Valencia ble i 1996 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

La Lonja, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

La Lonja, Valen­cias elegante vare­børs fra 1482 i gotisk stil, er på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om El Carmen, plassene og arkitektur

El Carmens plasser er viktige møte­steder for både byens innbyg­gere og besø­kende. La oss starte med Plaza de la Vergin og Plaza de la Reina. Mellom disse to plas­sene ligger byens vakre kate­dral, opprin­nelig fra år 1262. Kate­dralen er flere ganger påbygd, og har i dag fasader og portaler i flere stil­arter, både romansk, gotisk, renes­sanse, barokk og klas­si­sisme. Den vakre kate­dra­lens 68 meter høye klokke­tårn, Migue­lete, er et av Valen­cias viktigste lande­merker. På Plaza de la Virgin ligger også Palau de la Gene­ra­litat, opprin­nelig påbe­gynt i sengo­tisk stil i år 1482 og ferdig­stilt sent på 1500-tallet. Palasset ble ombygd både på 1600- og 1900-tallet og brukes i dag av regio­nens regje­ring. Omvis­ning må avtales på forhånd. Basi­lica de la Virgen de los Desam­pa­rados er en 1600-talls­kirke i barokk stil, med prakt­fulle inte­ri­ører. Her står byens helgen og beskytterinne.

Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias spesi­elle kate­dral er opprin­nelig fra år 1262, bygd i gotisk stil.

Mer om gamlebyen El Carmen

Litt sør for Plaza de la Reina finner du Museo Nacional de Cerá­mica Gonzalez Marti i et lite palass, opprin­nelig gotisk, som tilhørte Marqués de Dos Aguas. Den tunge, barokke portalen utvendig er deko­rert med over­då­dige, nesten groteske utskjæ­ringer. Palas­sets inte­ri­ører er i forskjel­lige stil­arter, fra gotisk, via renes­sanse og barokk, til rokokko. Her finnes en omfat­tende samling kera­mikk og vaser, blant annet fra antik­kens Hellas og Romerriket.
Museo Bel Artes har en av Spanias flot­teste samlinger av kunst fra renes­sansen og barokken, og ligger vis-à-vis El Carmen og kate­dralen, rett på den andre siden av Parque de Rio Túria. Her kan du se spanske malere som El Greco, Veláz­quez, Murillo og Goya, mestre som Hiero­nymos Bosch og Van Dyck, og Valencia-kunst­nere fra 1300–1800-tallet.

Torres de Serranos, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias Torres de Serranos er en port fra år 1391 og var en del av bymuren i middelalderen.

Valencias tidlige historie

Valencia ble grunn­lagt av romerne i år 137 før Kristus. Etter Romer­ri­kets tilbake­gang ble byen erobret av visi­go­tere sent på 400-tallet. I år 714 ble Valencia inntatt av muslimske maurere fra Nord-Afrika og Arabia. Byen ble gjen­erobret av nasjo­nal­helten El Cid på slutten av 1000-tallet, men tatt tilbake av maurerne etter fem år. Den ende­lige kristne gjen­erob­ringen fant sted i 1238 da kongen av Aragon og Mallorca, Jaume I, inntok Valencia.

Litt om shopping

Valencia har fantas­tiske shop­ping­mu­lig­heter. Her finner du mange av de store inter­na­sjo­nale kjedene, og flere avde­linger av den spanske vare­hus­kjeden El Corte Ingles, blant annet et digert 7‑etasjes vare­ma­gasin like ved de moderne museene ved operaen. Denne kjeden har et enormt utvalg kvalitetsvarer.

Velero en el Puerto de Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Det er flotte bade­strender på begge sider av havne­om­rådet i Valencia.

Plaza de la Virgen, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Plaza de la Virgen i Valen­cias histo­riske bydel, El Carmen.

Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias ultra­mo­derne museer i elve­leiet Rio Turia.

Las Fallas, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Fies­taen Las Fallas feires fra 15. – 19. mars hvert år i Valencia.

Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Spanias tredje største by Valencia har mange grønne plasser – her Plaza Ayuntamiento.

Plaza de la Ajuntament, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias flotte rådhus Ayunta­mi­ento ligger på plassen med samme navn.

Plaza de la Reina y El Miguelete, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias kate­dral bak klokke­tårnet Migue­lete sett fra Plaza de la Reina.

Vistas de la Catedral, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valencia-kate­dra­lens barokke fasade hvor hoved­por­talen er.

Plaza de la Virgen, med Basilica de la Virgen, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Plaza de la Virgen, med Basi­lica de la Virgen til venstre og kate­dralen til høyre.

katedralen, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valencia-kate­dralen har vakkert deko­rerte interiører.

Valencias Museo Nacional de Cerámica Gonzalez Marti keramikkmuseum, Valencia, Unescos liste over Verdensarven, Costa Blanca og Valencia, Spania

Valen­cias Museo Nacional de Cerá­mica Gonzalez Marti ligger i et lite palass som tilhørte Marqués de Dos Aguas.