Valladolid er en historisk by i den nordlige delen av Spania. Valladolid er hovedstad i provinsen av samme navn, og dessuten hovedstad i den autonome regionen Castille y Leon. Valladolid har en vakker gamleby med mange historiske severdigheter.

Litt om Valladolid

Den vakre histo­riske gamle­byen har den gotiske kate­dralen Santa María de La Antigua som senter. Denne kirken fra 1200-tallet var opprin­nelig oppført i romansk stil, noe det gamle klokke­tårnet røper. Rundt om i gamle­byen kryr det av kafeer og fortaus­res­tau­ranter, hvor du kan spise lunsj eller middag, eller bare kose deg med en forfrisk­ning. Valla­do­lids spesia­litet innen gastro­nomi er for øvrig kje eller kid (babylam) som bare har drukket mors­melk, lang­somt stekt i vedovn og servert med salat. Her er også en mengde tapas­barer. Byen har et univer­sitet, og med følger rime­lige priser og et livlig ute- og natteliv.

Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Pano­rama over stor­slåtte Plaza Mayor, Valla­do­lids sentrale møteplass.

Mer om Valladolid i Castilla y León

Da Valla­dolid i Spania ble gjen­erobret fra maurerne (muslimske arabere) på 900-tallet, var den mer en landsby enn en by. Fra 1000-tallet frem til 1400-tallet vokste byen jevnt og sikkert, og ble nå så betyd­nings­full at kong Ferdi­nand og dron­ning Isabella giftet seg her i år 1469. Byen ble sete for konge­dømmet Castillia rundt år 1500 og var hoved­staden i det spanske konge­dømmet frem til 1561. Chris­to­pher Columbus døde for øvrig her i 1506, uten at det medførte mye oppstyr. Huset han bodde i er nå museum. Byens oppsving på 1400-tallet har etter­latt seg en rekke arki­tek­to­niske skatter, som i dag er byens stolthet og som tiltrekker seg mange kultur­in­ter­es­serte turister.

Mer om arkitekturen i gamlebyen i Valladolid

Valla­dolid er hoved­staden i Castilla y León og har i den gamle bydelen bevart en viktig arv av stor­slåtte aris­to­kra­tiske og reli­giøse bygninger. Blant dem er den ufer­dige kate­dralen ble bestilt av kong Philip II og designet av arki­tekten Juan de Herrera i det 16. århundre. Begges døds­fall førte til at skipet ble stående uferdig, og kirken åpnet ikke før 1668. Inne i kate­dralen, huser det store kapellet en flott alter­tavle skåret og deko­rert av Juan de Juni i 1562. Den ufer­dige kate­dralen er knyttet til Diocesan-museet, som for øvrig har utskjæ­ringer som tilskrives Gregorio Fernández og Juni selv.

Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Valla­do­lids Iglesia de San Pablo har en spek­ta­kulær fasade deko­rert med våpenskjold.

Valladolids gamle kirker

Den store gotiske kirken San Benito med det spesi­elle doble tårnet, ble bygget mellom 1500 og 1515. Kirken San Miguel ble bygget på slutten av det 16. århundre av jesu­it­tene, med en vakker alter­tavle av Gregorio Fernández. Fasaden til kirken San Pablo er berømt for sin over­då­dige og egen­ar­tede deko­rerte vest­fa­sade med gotiske skulp­turer. Rett ved siden av San Pablo finner du det nasjo­nale museet for skulp­turer, som har en unik og omfat­tende samling malte treskulpturer.

Colegio San Gregorio, Museo Nacional de Escultura, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

En reli­giøs prose­sjon ved det tidli­gere klos­teret Colegio San Gregorio, som i dag huser Museo Nacional de Escultura.

Kirken El Salvador har en fasade bygget rundt 1550 og et mursteins­tårn fra det 17. århundre. Santiago­kirken har en alter­tavle som viser De tre vise menn som kneler foran Jesus­barnet (1537) laget av Berru­guet. Klos­teret Santa Maria la Real de las Huelgas ble opprin­nelig bygget i 1600. Klos­teret Monas­terio de Santa Ana har flere male­rier av Fran­cisco de Goya. Kirken San Juan de Letrán har en enestå­ende barokk fasade fra 1737. Både denne og det vakre klos­teret Monas­terio de los Padres Fili­pinos er designet av den berømte arki­tekten Ventura Rodrí­guez i 1760.

Academia de Caballeria, Plaza Zorrilla, Campo Grande, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Valla­do­lids Academia de Cabal­leria ved Plaza Zorrilla nær Campo Grande.

gotisk,Santa Maria la Antigua, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Valla­do­lids gotiske Santa Maria la Antigua med romansk klokketårn.

Iglésia de San Pablo, Plaza de San Pablo, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Den særpe­gede kirken Iglésia de San Pablo ligger ved Plaza de San Pablo.

Fasaden til Iglésia de San Pablo, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Fasaden til Iglésia de San Pablo er dekket av våpen­skjold og helgenfigurer.

Iglesia de San Pablo, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Detaljer fra fasaden til Iglesia de San Pablo i Valladolid.

Colegio de San Gregorio, Platereskstil, Valladolid, historisk bydel, gamleby, Castilla y Leon, Madrid og innlandet, Spania

Detalj fra orna­men­tikken i plateresk­stil på Colegio San Grego­rios fasade.