Viareggio er en stilig og kul ferie- og badeby med bebyggelse i elegant art noveau-stil bygget i 1920-årene, etter at store deler av byen brant i 1917. Denne art noveau-stilen kalles her for Liberty-stilen, og er synlig mange steder i Viareggio, som for eksempel strandkafeene.

Viareggio – en ferie- og badeby med Art Deco-bebyggelse

Spesielt er Grand Caffé Marghe­rita verd å få med seg, tegnet av den produk­tive arki­tekten Galileo Chini. Viareggio egner seg godt for barne­fa­mi­lier, og er et yndet reisemål for itali­enske barne­fa­mi­lier fra områ­dene i distriktet, samt Pisa og Firenze.

Viareggio, Art Noveau, Toscana, Midt-Italia, italia

Viareggio er en stilig by med Art Noveau-arkitektur.

Mer om Viareggio

Nord­over fra Viareggio er det milevis med flotte og godt vedli­ke­holdte strender, der du kan leie solsenger og para­soller. Her ligger også strand­ho­tel­lene med restau­ranter på rekke og rad. I havne­om­rådet finner du alt fra lokale fisker­båter til lystya­tcher, samt småbe­drifter og ‑verft som jobber med bygging, ombyg­ging og vedli­ke­hold av båter. Viareggio er delt opp av to kanaler som følger elve­leier opp gjennom byen. Langs disse er det trive­lige havne­pro­me­nader. Viareg­gios karneval, som finner sted på ”fetetirsdag” etter påske, er berømt over hele Italia. Et stort og oppfinn­somt opptog, bestå­ende av forseg­gjorte dokker, misten­kelig like poli­ti­kere og andre offent­lige personer, høster stor jubel fra publikum.

 Viareggio, Art Noveau, Toscana, Midt-Italia, italia

Kanalen gjennom Viareggio.

 Viareggio, Art Noveau, Toscana, Midt-Italia, italia

Viareggio har flotte badestrender.