Vicenza i Veneto i Nord-Italia er et levende museum med arkitekten Andea Palladio som hovedtema. Palladio levde her og tegnet en rekke vakre renessansebygg på 1500-tallet i og utenfor Vicensas gamle bydel. Vicenza  har en meget vakker og oversiktlig gamleby full av arkitektur-historie. Vicenza er oppført  på Unescos liste over Verdensarven.

Vicenza – et levende museum over arkitekten Palladio

Corso Andrea Palladio heter Vicenzas hoved- og gågate, som løper tvers gjennom gamle­byen. Du finner bygninger tegnet av Palladio på begge sider av denne. Hele Vicenza i Italia består av hus fra renes­sansen og barokken, og er helt uunn­værlig for den som er opptatt av kunst­his­torie og arki­tektur. Ferie­gjester som besøker Vicenza er som regel opptatt av Palladio og arki­tektur. Palladio levde i peri­oden 1508–80, samtidig som Michel­angelo, Raphael, Tizian og Veronese og har fått en enorm innfly­telse på etter­tiden. Over hele den vest­lige verden finnes det arki­tektur som er influert av Palladio – kirker, offent­lige bygg og prakt­bo­liger med kjenne­tegn som symmet­risk front, klas­siske søyler og halv­s­øyler under et pedi­ment (tempel­gavl).

Vicenza, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Vicenzas hjerte er den vakre plassen Piazza dei Sinori med Basi­lica. Foto: © Reisdit.no.

Mer om kunst og kultur i Vicenza i Italia

Hvis du ankommer Vicenza i Italia med bil, så følg skiltet Centro til gamle­byen. Sjansen er stor for at du havner foran et kjent bygg, nemlig Palla­dios Palazzo Cieri­cati, rett ved siden av Teatro Olim­pico, i den ene enden av byens hoved- og gågate. Det tar kun 8–10 minutter å spasere gjennom Vicenzas gågate. Vær oppmerksom på at gamle­byen består av svært mange enveis­kjørte gater.

Teatro Olimpico, Vicenza, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Teatro Olim­pico fra fra år 1580 er berømt for sine vakre inte­ri­ører. Foto: © Reisdit.no.

I den andre enden av gågaten finner du Piazza del Castello med den gamle byporten med tårnet (Castello). For å komme hit med bil, er det lurt å ta til venstre og kjøre rundt gamle­byen på utsiden. Med en gang du kommer inn i byen fra denne siden, ser du det under­lige, påbe­gynte og langt fra full­førte Palazzo Porto-Breganza til høyre. Her er du i nærheten av 2 hoteller. Det ene, et moderne ligger på utsiden av bymuren, det andre, Hotell Castello ligger rett på innsiden, kun 100 meter fra den gamle byporten. Midt i gamle­byen finner du Hotel Palladio.

Palazzo Chiericati, Vicenza, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Palla­dios Palazzo Chie­ri­cati ligger rett ved Teatro Olim­pico når du kommer inn til gamle­byen. Foto: © Reisdit.no.

Tips om restaurant

Restau­rant Al Pestello serverer ”cuicina vicen­tina” og promo­terer ”prodotti tipici vicentini”, Restau­ranten, som har uteser­ve­ring, ligger på hjørnet ved San Stefano-plassen, i en paral­lell­gate til hoved­gå­gaten Corso Palladio, på motsatt side av denne i forhold til Piazza dei Signori. Kun et stein­kast fra gågaten. Her blir nord­menn godt tatt i mot. Her har man blant annet norsk klipp­fisk på menyen, og i området finnes det fami­lier som har slekt­ninger på Røst i Lofoten.

Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Har du øynene med deg i Vicenza, blir du belønnet for det. © Reisdit.no.

Lesetips

James S. Acker­mans ”Palladio” er pensum til kunst­his­to­riens renes­sanse­kurs, en Penguin Pocket til en rimelig penge, som kan anbe­fales. En nyttig bok på mange måter, ettersom den inne­holder kart, både over byen der Palladio er svært godt repre­sen­tert og over distriktet rundt Vicenza der fleste­parten av Palla­dios bygninger er oppført. I tillegg inne­holder boken naturlig nok  histo­rien om Palladio og alle byggene hans.

Vicenza, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Piazza del Castello med den gamle byporten med tårnet (Castello). Foto: © Reisdit.no.

Palazzo Porto-Breganze, Vicenza, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Palazzo Porto-Breganze ligger rett ved Castello. Foto: © Reisdit.no.

 Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Loggia del Capi­ta­niato – den vesle arkaden ble bygget i år 1571. Foto: © Reisdit.no.

 Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Basi­lica Palla­diano var opprin­nelig en gotisk bystyre­hall fra 12–1300-tallet, Palazzoa Ragione, som Palladio i år 1546 fikk i oppgave å bygge om med arkade­ganger i første og andre etasje. Foto: © Reisdit.no.

Basilica,  Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Basi­licas arkader, som Palladio tegnet. Foto: © Reisdit.no.

 Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Et gotisk bygg som ikke er tegnet av Palladio – legg merke til de vene­ti­anske vinduene. Foto: © Reisdit.no.

 Milano, Andrea Palladio, Unescos liste over Verdensarven, Veneto, renessanse-arkitektur, Nord-Italia, Italia

En stein med etrus­kisk skrift med greske bokstaver fra cirka 4–500 år før Kristus. Foto: © Reisdit.no.