GoToGate

Leiden

Når du kommer til sentrum av kanalbyen Leiden, kan du nesten tro at du er i Amsterdam. Leiden har et omfattende, trivelig historisk bysenter, som er gjennomboret av kanaler på kryss og tvers, flankert av sjarmerende bymiljøer med hus helt tilbake fra 1400-tallet. Langs kanalene er det butikker, kafeer, restauranter og barer, mange av dem med utendørs servering i sommerhalvåret. Leidens kunstneriske arv er betydelig – både Lucas van Leyden og Rembrandt ble født i Leiden, og levde her store deler av sine liv.

Mer om Leiden
Leiden er ikke bare Nederlands eldste universitetsby – byen kan også konkurrere med Amsterdam når det gjelder betydningsfulle museer – hele tre riksmuseer finnes her. Leiden ligger vakkert til ved Oude Rhijn – et av Rhinens elveløp, og som danner hovedpulsåren i kanalsystemet. Leidens historiske bydel ligger innenfor den gamle bymuren, som i dag kun er synlig gjennom vollgraven i sik-sak-mønster som omkranset bymuren. Av bymuren er det bare to gamle byporter med broer som står igjen. Leidens historiske bysenter for øvrig Nederlands nest største, etter Amsterdam.

Oude Rijn, Rhinen, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Fra Oude Rijn, Rhinens eldste elveløp. Foto: Leiden Marketing

Mer om Leidens – litt historisk bakgrunn
Elven Rhinen og kanalene har betydd alfa og omega for utviklingen av byen Leiden. Allerede under romertiden ble det bygd et festningsverk her, hvor elveløpet til den gamle Rhinen – Oude Rijn – utgjorde grensen mot nord. Rhinen deler seg i to før den kommer til den historiske bydelen, og møtes igjen midt i gamlebyen. Der hvor elveløpene Oude og Niuwe Rijn møtes, ligger en gammel festning, Burcht, på toppen av en menneskeskapt høyde. Det er usikkert når denne festningshøyden ble laget, men første skriftlige referanse fra middelalderen – etter romertiden – er fra år 860, da landsbyen her ble omtalt som Leithon. Man vet at det lå en romersk festning her på 300-tallet – kanskje vi snakker om samme sted.

Burcht, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Burcht er bygd på en menneskeskapt høyde der to av Rhinens elveløp møtes, midt i sentrum av byen. Foto: Leiden Marketing

Leidens trivelige gamleby
Kvartalene rundt Burcht er de vakreste og mest populære i Leiden.  Her samles folk på serveringsprammene i kanalen, på de små plassene i området eller i en av de mange bilfrie sonene. Serveringsprammene kalles på nederlandsk “Boot-terrassen”. På begge de motstående sider av Burcht ligger kvartalene Weddesteeg og Galgewater der hvor elveløpene møtes. Litt lenger ned i Rhinen vil du se en gammel vindmølle, den gamle byporten Moorspoort, et lite parkområde og den gamle oppheisbare trebroen over elven. Her finnes en mengde trivelige sjapper, kneiper, barer og butikker, i tillegg til at befolkningen her er åpne, godlynte og nysgjerrige – et ideelt utgangspunkt for å skaffe seg nye bekjentskaper.

Kanaler, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Kanaler, fritidsbåter, prammer med servering og et yrende folkeliv – det er gamle Leiden i et nøtteskall. Foto: Leiden Marketing

Som du vil se av bildene er det et yrende uteliv i byen, spesielt på solskinnsdager når man kan sitte ute. I dette området finner du kirker fra middelalderen og hus fra 1500- til 1800-tallet, som vitner om gode tider og stor velstand. I den andre enden av det historiske bysenteret finner du en annen gammel byport, Zijlpoort, der Oude Rijn renner inn i gamlebyen. Rapenburg er den kanalen hvor du finner de mest storslåtte historiske bygningene.

Historiske severdigheter
Leiden har mange arkitektoniske godbiter å by på. Stadthuis, byens rådhus, har en renessansefasade fra 1595. Den opprinnelige bygningen var eldre, men ble dessverre ødelagt i en brann i år 1929.

Stadhuis, rådhus, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Stadthuis har beholdt sin originalfasade fra år 1595, til tross for at bygningen brant i år 1929. Foto: Leiden Marketing

Den eldgamle byborgen Burcht er nevnt. Herfra har du en storslått utsikt i et ellers flatt landskap. Burcht var på 800-tallet også residens for makthaverne her. Academiegebouw er den gamle universitetsbygningen fra 1516, som i år 1575 ble tatt i bruk som universitetsbygning og fremdeles benyttes til seremonier og enkelte forelesninger. Bygningen var opprinnelig et kapell tilhørende et dominikanerkloster. I 1574 ble det konfiskert etter religionsstridighetene og året etter benyttet til Nederlands første universitet. Academiegebouw grenser til Leidens mest kjente kanal, Rapenburg.

Academiegebow, Rapenburg, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Academiegebow, bygningen innerst på venstre side, ligger ved kanalen Rapenburg Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

På den andre siden av kanalen finner du Hortus Botanicus, universitets botaniske hage. På universitetets område finner du mye moderne arkitektur, sammen med disse gamle trebygningene i en blanding av gotisk, senrenessanse og barokk stil.

Andre historiske bygninger i Leiden
De Waag – vekten, eller byvekt-huset – har sitt utspring i “den andre gullalderen” på 1600-tallet og er et skoleeksempel på senbarokk hollandsk klassisisme. Byvekthuset De Waag åpnet i år 1659 og ble i de påfølgende århundrene en meget viktig institusjon her som i andre byer, for at kjøpmenn skulle kunne få veid alle mulige slags handelsvarer på en offisiell vekt. Etterhvert ble det produsert forskjellige typer vekter som var godkjente for handelsbruk, men det siste varepartiet, som besto av Goudaost, ble veid her så sent som år 1972! Siden har bygningen blitt brukt til kulturformål.

De Waag, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

De Waag – vekten – var en meget viktig institusjon for byens kjøpmenn og besøkende handelsfolk. Foto: Leiden Marketing

Het Gravensteen ble opprinnelig oppført på 1200-tallet i romansk stil med rundbuer. Den gangen ble bygninger sjeldent oppført i stein, som er mangelvare i denne delen av Europa. Gravensteen betyr grevens stein, og er opprinnelig et kallenavn. Senere i middelalderen ble bygningen tilført tårn av den lokale greven, som hadde sin residens her. Gjennom århundrene er bygningen blitt benyttet blant annet som fengsel og lager for bøker. I dag er Het Gravensteen en del av Leidens universitet.

Pieterskerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Pieterskerk har fått naboer ganske tett på. Foto: Leiden Marketing

Leidens gamle kirker
Pieterskerk – St. Peters kirke – er en 1500-talls kirke i sengotisk stil St. Peter er Leidens beskytter. Denne kirken er knyttet til de såkalte Pilgrim Father, annerledes tenkende pietistiske kristne som i forbindelse med religionskrigene søkte nytt land og som reiste med Mayflower til Boston i USA i år 1620.

Lederen John Robinson levde i gaten Pieterskerkchoorsteeg, og huset bærer en plakett om dette. Kirken huser en liten utstilling om disse «Pilgrimene» som kom fra Leiden. Både lederen av «pilegrimene», Robinson, og barokk-maleren Jan Steen fra den såkalte nederlandske gullalderen er begravd her.

Pieterskerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Pieterskerk føyer seg inn i en nederlandsk gotisk byggetradisjon. Foto: Leiden marketing.

Hooglandse Kerk er viet til St Pancras og ligger på et sted der det tidligere i middelalderen ble reist en trekirke i år 1314. Byggingen av steinkirken startet i år 1377 men tok lenger tid enn planlagt.

Hooglandse Kerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Hooglandse Kerk fra 1377 i sengotisk stil. Legg merke til husrekken som er bygd inntil kirken. Foto: Leiden Marketing/ Goos van der Veen

Kirken ble også lavere enn planlagt og stanset på 1500-tallet på grunn av religionskrigene. På 1600-tallet ble kirkebygningen brukt som endevegg for en rekke hus som ble oppført. Ting går seg til over tid, også i Nederland og leiden. Kirken huser graven til Wilhelm av Oranien illegitime sønn, Justinus van Nassau.

Leidse Hofjes – de humane gamlehjemmene
Det finnes i dag 35 Leidse hofjes i Leidens historiske bysenter. Hofjes var privatfinansierte husgrupper rundt en bakgård med have, som ble stilt til rådighet for eldre mennesker, som ikke lenger var i stand til å arbeide. Hofjes har sine røtter tilbake til middelalderen, og er sannsynligvis oppstått etter initiativ fra kirken. Velstående borgere fikk løfte om et mildere møte med skjærsilden og dermed enklere adgang til det himmelske Jerusalem, mot å bruke noe av sin formue på å gi eldre og mindre bemidlede en trygg og sikker alderdom.

Samuel de Zees hofje, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Samuel de Zees hofje, sett fra bakgårdens hage. Foto: Leiden Marketing

Hofjes var ikke bare fattighus – her ligger en humanistisk grunntanke bak. Eldre mennesker skulle etter strevsomme arbeidsliv få oppleve trygghet og ro i idylliske, harmoniske omgivelser i sine siste leveår. Ettersom de små husene ligger vendt bort fra gatestøy og omkranser en bakgård med hage, var nettopp roen sikret. Som regel var det kun én adgang til hofjes, som forstanderen til faste tider åpnet på formiddagen og stengte på kvelden. Naturligvis var noen hofjes strengere enn andre, alt ettersom hvem som drev stedet. Det ble ansett som en stor lykke å få anledning til å tilbringe sin alderdom her. Leidens Turistkontor har laget vandreruter i den historiske bydelen, som tar for seg en del av byens vakre hofjes.

Otto van Veens skildring av den spanske beleiringen 1574, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Otto van Veens skildring av den spanske beleiringen, som ble brutt i år 1574, da innbyggerne ødela dikene og lot havet strømme inn. Malt samme år.

Leidens historie – middelalder, gullalder, religionskriger og ny gullalder
I løpet av middelalderen fikk Leiden stadig større betydning på grunn av tekstilproduksjon og handel. Byens beliggenhet ved Rhinen fikk stor betydning. Denne strategiske betydning gjorde også at Leiden opplevde både kriger og beleiringer gjennom århundrene. Sent på 1400-tallet mot slutten av middelalderen var Leiden den største byen i landsdelen Holland – den sørvestlige delen av Nederland. Tekstilproduksjon og handel med både England og Italia blomstret og velstanden var stor. Etter reformasjonen oppstod det konflikter på grunn av forfølgelser av protestanter.

Vindelbro, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Hvis en bro kunne fortelle hva den har sett… Foto: Leiden Marketing

Kort om Leiden og Åttiårskrigen
Resultatet ble den såkalte Åttiårskrigen mellom det spanske kongehuset habsburgerne, som gjennom ekteskap hadde arvet makten over Nederlandene, og 17 av provinsene – det vil si dagens Nederland og Belgia, samt deler av det sørvestlige Tyskland og det aller nordligste av Frankrike. Denne religionskrigen mellom år 1568 og 1648 medførte enorme lidelser, også for befolkningen i Leiden. Byen feirer fremdeles befrielsen etter en beleiring i år 1574, som ble brutt av at man rev deler av dikene og lot havet strømme inn den 3. oktober samme år. Den dag i dag feires denne frihetsdagen i Leiden. Året etter fikk Leiden sitt universitet, som er Nederlands eldste, av Wilhelm den I. av Oranien, som takk for sin heroiske innsats. I Leiden ble også de første papirpengene utstedt, da byen gikk tom for sølvpenger under beleiringen.

Lucas van Leyden, triptych (tredelt altertavle) "Dansen rundt Gullkalven", Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Lucas van Leyden (1489-1533) fra Leiden er kanskje mest kjent for sitt triptych (tredelt altertavle) “Dansen rundt Gullkalven”.

Leidens nye gullalder
Leiden opplevde en ny gullalder på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet, da tekstilarbeider fra det katolske Flandern søkte tilflukt her, etter at spanske styrker ble kastet ut etter frigjøringen i 1572. Leiden hadde mistet mange innbyggere og mye av sin tekstilproduksjon og handel, men opplevde nå et kraftig oppsving i og med at mange dyktige, velutdannede tekstilarbeidere, som utviklet nye metoder, stoffer og teknikker. Leiden ble også et viktig senter for bøker og trykksaker. Den kjente renessanse-humanisten, boktrykkeren og -utgiveren Christophel Plantijn fikk stor betydning for byen. En av hans elever, Lodevijk Elzevijr grunnla i år 1583 en bokhandel som fremdeles er i drift. I år 1807 skjedde det en katastrofe i havne. Et skip med 15 tonn dynamitt ombord gikk i luften, drepte 100 mennesker og ødela nesten 200 hus.

Nattevakten, Rembrandt van Rijn, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Rembrandt van Rijn er født i Leiden i år 1606 – her med verket “Nattevakten”, et av Den Nederlandske Gullalderens høydepunkter.

Leidens museer
Leiden er en av Nederlands viktigste museumsbyer. Tre nasjonalmuseer er lokalisert her, blant andre svært severdige museer. Samtlige av de viktigste museene befinner seg sentralt i Leiden.

Rijksmuseum van Oudheden (Den Nasjonale Oldsakssamlingen) har adresse Rapenburg 28, og er åpent alle dager unntatt mandag mellom klokken 10-17. Samlingene omfatter en utstilling av gamle egyptiske gjenstander, inklusive et lite tempel, som ble gitt i gave fra Egypt i forbindelse med flyttingen av monumenter ved bygging av Aswandammen. Museet huser også en omfattende samling av nederlandske arkeologisk funn, som for eksempel gjenstander og våpen fra gravfunn.

Bronsealdersverd, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Et bronsealdersverd fra perioden år 1500-1350 før Kristus, funnet ved Utrecht. Foto: Rijksmuseum van Oudheden

Rijksmuseum voor Volkenkunde (Nasjonalt Etnologisk Museum) har adresse Steenstraat 1, og er åpent alle dager unntatt mandag mellom klokken 10-17. Museet har utstillinger som viser forskjellige urfolks kulturer fra hele verden. Permanente utstillinger er geografisk gruppert. Hit kommer også hyppige vandreutstillinger av stor interesse. Museets bibliotek er omfattende og omfattende informasjon er tilgjengelig via elektroniske media. Onsdag er gratis dag for de faste utstillingene.

Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Gullbelagt øks og dagger fra Bali inngår i utstillingene til det etnologiske riksmuseet i Leiden. Foto: Rijksmuseum voor Volkenkunde

Naturalis (Nasjonalmuseum for Naturhistorie), ligger i Darwinweg 2, og er åpent alle dager unntatt mandag mellom klokken 10-17. Museets hovedavdeling dokumenterer og forteller livets historie gjennom fossiler, beinrester, plansjer og illustrasjoner. Museet huser også en utstilling av utdødde dyr, inklusive skjelettet av en dodo, en stor fugl i duefamilien som levde (og døde) på Mauritius, og som var fullstendig utryddet i 1680-årene.

Dodo-fugl, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Eksempel på rekonstruert Dodo, utført av kyndige dodoister på Oxford University. Ansiktsuttrykket tyder på at dodoen hadde en høyt utviklet skepsis, eller sågar var disponert for depressiv legning. Man kan trygt si at dodoen hadde god grunn til å henge med nebbet, ettersom den arme fuglen nærmest på permanent basis var i ferd med å bli utryddet. Dodofoto: Ballista/Wikipedia

Man antar at dodoen ble spist av sultne sjøfolk, til tross for at den skal ha hatt svært seigt kjøtt. Kanskje den ble forløperen til tyggegummien? Hva vet vi. Museet har også et skattkammer med verdifulle steiner, mineraler og skjeletter av utdødde dyr. Museet er tilpasset alle aldersgrupper, noe som som regel også gjelder midlertidige utstillinger.

Leidens Bymuseum Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens Bymuseum Stedelijk Museum de Lakenhal. Foto: Leiden Marketing

Stedelijk Museum De Lakenhal, (Leidens Bymuseum) har adresse Oude Singel 28-32, og er åpent alle dager unntatt mandag mellom klokken 10-17. Museet holder til i Leidens historiske senter for tekstilvirksomhet, en 1600-talls tidligere draperi- eller kleshall, som ble brukt til fremvisning av og handel med tekstiler. Faste utstillinger viser gjenstander og kunstobjekter fra 1500-tallet og fremover, inklusive malerier av de viktigste nederlandske malerne, som Rembrandt, Jan Steen og Lucas van Leyden.

Lucas van Leyden 1489-1533, Stedelijk Museum De Lakenhal,

Lucas van Leyden 1489-1533 var en av de første store nederlandske malerne. Stedelijk Museum De Lakenhal

Museum Boerhaave har adresse Lange St. Agnietenstraat 10, og er åpent alle dager unntatt mandag mellom klokken 10-17. Boerhaave Museum, er oppkalt etter fysikeren og botanikeren Herman Boerhaave, som levde på 1500-tallet, og er Nederlands Nasjonalmuseum for vitenskaps- og medisinsk historie. Museet huser en omfattende utstilling av vitenskapelige instrumenter fra 1500-tallet og fremover.

Theatrum Anatonicum, Museum Boerhave, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Theatrum Anatonicum – modell av renessansens auditorium for anatomiske studier, svært likt det Galieo Galilei brukte i Padova. Foto: Leiden Marketing

Høydepunktet ansees å være det gamle Theatrum Anatonicum, en modell av datidens auditorium for anatomiske studier. Dette utmerkede museet huser også verdens første mikroskop, verdens første heliums-kondensator og den aller første Fahrenheits-termometeret.

Hortus Bonikus, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Fra Hortus Bonikus vakre hager. Foto Leiden Marketing

Hortus Botanicus har adresse Rapenburg 73 og er åpent alle dager mellom klokken 10 og 16 i sommersesongen. Den botaniske hagen har trær, planter og blomster fra hele verden og er en del av Leiden Universitet.

Molen de Valk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Et møllemuseum i flott nederlandske omgivelser. Foto: Leiden Marketing

Molen de Valk var opprinnelig en vindmølle for korn til melproduksjon, og er i dag et vindmøllemuseum. Det er adgang til flere av møllens etasjer, og fra øverste nivå er det god utsikt over byen.

The Leiden American Pilgrim Museum, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

The Leiden American Pilgrim Museum. Foto: Leiden Marketing

The Leiden American Pilgrim Museum befinner seg i et bitte lite hus oppført mellom år 1365 og 1370, vis-à-vis klokketårnet til Hooglandse Kerk. Interiørene er fra Pilegrims-perioden og museet holder åpent fra onsdag til lørdag mellom klokken 13 og 17. Adressen er Beschuitsteeg 9.

Interiør fra The Leiden American Pilgrim Museum, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Interiør fra The Leiden American Pilgrim Museum – man kunne nesten tro at Jan Vermeer hadde malt det. Foto: Leiden Marketing

SieboldHuis
I SieboldHouse er det utstilt meget vakre samlinger av objekter fra den gamle og det moderne Japan i et av Leidens historiske hus. I syv individuelt innredede rom vil du finne en mengde skatter, som kunst, kulturobjekter og gjenstander fra naturen. Her er utstilt trykk, fossiler, keramikk, utstoppede dyr, gamle kart og en mengde andre vakre gjenstander, samlet på 1800-tallet av den tyske doktoren Philipp Franz von Siebold. De midlertidige utstillingene omfatter moderne japansk og nederlandsk designobjekter fra vandreutstillinger eller lånte samlinger.

Veverhuset museum, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

En av Leidens gamle vevstuer er i dag museum. Foto: Leiden Marketing.

Leidens veververksted
Leidens veververksted er et helt vanlig hus i en helt vanlig gate. Huset er i seg selv det eneste museumsobjektet. Her kan du ta steget hundre år og vel så det tilbake i tid og lære om tekstilindustrien, grafisk produksjon og konservering. Du kan selv inspisere den antikke vevstolen, som fortsatt er i full stand.

Museumsjaarkaart: Hvis du skal oppholde deg i Nederland over en viss tid, vil det være lønnsomt å kjøpe et museumskort som gir adgang et helt år til de 400 viktigste museene i Nederland.  I år 2011 er prisen € 40, mens unge under 25 år får kjøpt det for €22.50. Kortet er å få kjøpt på alle større museer.

Hovedfoto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl. Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Sentrum med Hooglands Kerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leiden – utsikt fra Stadthuis’ tårn, sentrum med Hooglands Kerk i midten. Foto: Leiden Marketing

Hooglandse Kerk sett fra Burcht, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Den majestetiske Hooglandse Kerk sett fra Burcht. Foto: Leiden Marketing

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Elveløpet Nieuwe Rijn er forbundet med flere kanaler gjennom Leiden. Foto: Leiden Marketing

Kanaler, bootterrasses, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

…her gikk ikke mannen ut etter øl, han seilte. Foto: Leiden Marketing

Burgsteeg, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Burgsteeg er en av gamlebyens travle handlegater. Foto: Leiden Marketing

Leiden har en gammel og vakker bebyggelse fra 16- og 1700-tallet ved Heerengracht. Foto: Vitum / Wikipedia

Burcht, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Det er bratt opp til Burcht – til tross for at høyden er skapt av mennesker. Foto: Leiden Marketing

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

den historiske bydelen kan varte opp med mange vakre partier. Foto: Leiden Marketing

Nieuwe Rijn, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Idyll i Leiden ved Nieuwe Rijn. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Kanalparti, Kort Galgewater, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens kanalparti Kort Galgewater. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Kornbrug, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Det er mulig å seile under den klassisistiske Kornbrug. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Academiegebouw, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens universitetsbygning Academiegebouw ligger ved byens mest kjente kanal, Rapenburg. Foto: Leiden Marketing

Billig pakkereise
Hartebrug Kerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Den klassisistiske kirken midt på bildet heter Hartebrug Kerk. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Rijn, kanaler, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

I Leiden var elven Rijn og kanalene i tidligere tider viktige vannveier for byens livlige handelsvirksomhet. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Bootterassen, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens innbyggere vet å ta sine bootterassen i fornuftig bruk. Foto: Leiden Marketing

Stadsgehoorsaal, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens vakre teater og konsertsal heter Stadsgehoorsaal. Foto: Leiden Marketing

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Kirken utgjør en flott ramme for konserter. Foto: Leiden Markering

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens Hooglandse Kerk er ingen smågutt. Foto: Leiden Markering

Hooglandse Kerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens Hooglandse Kerk med gatemusikanter. Foto: Leiden Marketing

Hooglands Kerk, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens flotte Hooglands Kerk nok en gang… Foto: Leiden Marketing

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leiden – kart over byen fra 1600-tallet

Loridanshofje, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Fra aldershjemmet Loridanshofjes fine hage. Foto Leiden Marketing

 Lakenfeesten, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens innbyggere holder tradisjonene i hevd – fra feiringen av Lakenfeesten i år 2005. Foto Leiden Marketing

Nieuwe Rijn, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leiden er kanalenes by – her fra Nieuwe Rijn igjen. Foto Leiden Marketing

Billig pakkereise
Museum, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leiden kan som museumsby by på store opplevelser – her en romersk hjelm fra Rijksmuseum van Oudheden (Den Nasjonale Oldsakssamlingen). Foto: Rijksmuseum van Oudheden

kanaler og gamle sykler, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

ssensen av det nederlandske image – kanaler og gamle sykler. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Kanaler, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Enten er festen slutt eller så skal den starte. Foto: © Pieter Haringsma / www.picturesofholland.nl

Doelengracht , Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Beboerne langs Doelengracht er kjent for å stelle pent med båtene sine. Foto: Leiden Marketing

Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

I en av Leidens stille bakgater. Foto: Leiden Marketing

Isaac Claesz. Van Swanenburg, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Leidens tekstilarbeidere i sving – oljemaleri fra år 1595 av Isaac Claesz. Van Swanenburg

renessansefasade, Stadthuis, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Stadthuis med sin fine renessansefasade. Foto: Leiden Marketing

Kloksteeg, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Kloksteeg er enveiskjørt, men ikke for ekte sykler. Foto: Leiden Marketing

Jean Pesijnshofje, Leiden, Zuid-Holland, Sør-Nederland, Nederland

Jean Pesijnshofje er et av Leidens 35 bevarte historiske tun for eldre ubemidlede. Foto: Leiden Marketing