GoToGate

Bamberg

Bamberg i Bayern er kjent for sin praktfulle, levende gamleby fra middelalderen, for sine særegne øl-tradisjoner og sine fine museer. Byen er første gang i nevnt i skriftlige kilder i år 902, og var i middelalderen omtalt som Frankens Roma fordi den ble anlagt på syv høyder rundt en øy i elven Regnitz. Bamberg er spesielt kjent for sin flotte katedral Kaiserdom i senromansk og gotisk stil. Bamberg ble i år 1986 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Bamberg
Bambergs byprofil er dominert av er den enorme katedralen Kaiserdom med fire tårn, mens et annet kjent landemerke i byen er det gamle rådhuset midt i elven, mellom to broer – den eldste av disse, Obere Brücke fra 1400-tallet. Middelalderens Bamberg ble bygget i tre omganger, først den såkalte Bergstadt rundt katedralen, deretter Inselstadt på øya i elven Regnitz og Theuerstadt på motsatt siden av elven for katedralen.

Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland

De fire tårnene til Kaiserdom er synlige fra hele Bamberg.

Bamberg – ølbyen
Bamberg har 9 bryggerier, som brygger mer enn 50 forskjellige øltyper på gamle tradisjoner. To av bryggeriene produserer forsatt det kraftige, sterke og kullsorte Rauchbier, som av den 1700-talls forfatteren og vitenskapsmann Jean Paul ble beskrevet slik: “Himmel, for et øl!”
Du kan lese mer om byens bryggerier og øl under avsnittet om Kloster Michaelsberg – her finner du blant annet bryggerimuseet Fränkisches Brauereimuseum. Byens første øl ble nemlig brygget i dette klosteret.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Altes Rathaus – det gamle rådhuset – og Obere Brücke over elven Regnitz.

Middelalderbyen Bamberg
Byplanen var typisk for middelalderen og opprinnelig orientert rundt et kors, der fire kirker utgjorde endepunktene for hver arm i korset, med Kaiserdom midt i krysset og to kirker langs aksen. Alle disse syv kirkene står den dag i dag, mer eller mindre ombygd gjennom århundrene. Bamberg ble skånet for allierte bomberaid under den andre verdenskrigen, slik at byen er ualminnelig godt bevart med originale bygninger helt tilbake fra den gangen byen ble grunnlagt. Bambergs grunnplan ble mønster for mange middelalderbyer i de neste par århundrene i Sentral-Europa.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra innsiden av Alte Hofhaltung. Foto: Reinhold Kirchner / Wikipedia

Mer om Bambergs gamleby – bydelen Bergstadt
Den eldste bydelen Bergstadt omfatter i tillegg til Kaiserdom tre andre viktige bygninger, nemlig Alte Hofhaltung, Neue Residenz og Kloster Michaelsberg. Alte Hofhaltung er et bygningsanlegg som på Heinrich den IIs tid omfattet en keiser- og bisperesidens omgitt av forsvarsmurer, som i overgangen 14- til 1500-tallet ble ombygd til dagens utseende. Som navnet antyder, holdt også keiserens hoff til her. Du kan fremdeles se rester av forsvarsverkene i tilknytning til et vakttårn. Den vakre portalen Schöne Pforte er dekorert med Jomfru Maria og barnet flankert av keiserparet Heinrich og Kunigunde, et arbeid utført av Pankraz Wagner i år 1573.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Schöne Pforte fra år 1573. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Dette anlegget er meget vakkert og velholdt, delvis i opprinnelig romansk stil, omgitt av bygninger i gotisk, renessanse og barokk stil. Både Dombauhütte og et tidlig kapell er bevart. I dag holder Bambergs interessante historiske museum til i Alte Hofhaltung. Dombauhütte er den bygningen som byggmesteren og arbeidslaget holdt til i da de bygde katedralen Kaiserdom i første halvdel av 1200-tallet. Legg merke til det flotte karnappet i Alt Hofhaltungs renessansebygning som vender ut mot Domplatz, til venstre for portalen.

Enda litt mer om Bambergs gamleby – Neue Residenz
Så og si vegg i vegg med Alte Hofhaltung finner du et stort praktfullt palassbygg i renessanse og barokk stil, nemlig det fire-fløyede Neue Residenz, hvor fyrstebiskopene bodde. Neue Residenz inneholdt en rekke leiligheter for de geistelige og deres byråkrati, i tillegg til keiserens rom, som ligger i den barokke delen. Keiserens rom er dekorert av kunstneren Melchior Steidl, som dekorerte vegger, tak og søler med praktfulle fresker i barokk stil. De to renessanse-fløyene vender mot Domplatz, mens de to fløyene i barokk stil omfavner rosehagen bak palasset. Renessansedelen ble påbegynt i år 1602, mens de to barokkfløyene ble oppført i perioden mellom år 1697 og år 1703.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Neue Residenz huser i dag Staatsgalerie og Staatsbibliothek Bamberg – her de to fløyene i renessansestil ved Domplatz.

Fløyene på bildet over omfatter i dag Staatsbibliotheke Bamberg, med ufattelige samlinger som omfatter mer enn 500 tusen bind av gamle 4500 gamle skrifter, 80 tusen grafiske blader, trykk og fotografier over i alt 3841 m2. I samlingene finnes det mer enn 1000 håndskrevne og illustrerte manuskripter og illuminasjoner fra middelalderen. Her finnes også en av de 13 eksisterende Gutenberg-biblene, den berømte 36-linjersutgaven fra rundt 1458! Neue Residenz huser også Staatsgalerie der du kan se en flott samling av gamle tyske mestere, blant andre Lucas Cranach den Eldre. Litt lenger opp i høyden ligger klosteret Michaelsberg, grunnlagt i år 1017. Her finner du en nydelig kirke fra tidlig 1200-tall. Mer om klosteret i eget avsnitt.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Klosteret Michaelsberg sett fra rosehagen bak Neue Residenz. Foto: Richard Schubert / Wikipedia

Mellom Domplatz og elven Regnitz finner du mange pittoreske gater og smug med en mengde butikker, kneiper og restauranter. Det samme gjelder nå du går over en av broene til Inselstadt, øya midt i Regnitz. Over den ene broen, Obere Brücke passerer du gjennom rådhusets tårn og ender opp på den trivelige plassen Obstmarkt, hvor det finnes flere kneiper og barer med utendørs servering.

Altstadts markedsplasser
Hvis du fortsetter videre fra Obstmarkt kommer du til St Martinkirche og Grüner Markt, fra gammelt av et frukt og grønt-marked som fortsatt er i drift. Drøye hundre meter videre kommer du til Bambergs største markedsplass, nemlig Maximilianplatz, hvor det jevnlig arrangeres markeder der det selges alt fra klær og sko til brukte musikkassetter. Her finnes også øltelt og pølsevogner – samt en av de gamle fontenene med søyleskulpturer, som alle middelalderbyer med respekt for seg selv hadde på byens viktigste plasser. Parallelt med Obere Brücke går en annen gammel bro, Untere Brücke, hvor du ved enden av rådhuset har flott utsikt til «Lille Venezia», som det pittoreske fiskerkvarteret langs elven kalles. Midt på broen står en flott skulptur av Keiser Heinrichs hustru Kunigunde.

Altes Rathaus, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Altes Rathaus ligger på en liten menneskeskapt øy, midt i elven Regnitz.

Andre severdigheter i Bambergs Altstadt – Altes Rathaus
Bambergs rådhus er første gang nevnt i skriftlige kilder i år 1387. Altes Rathaus – eller Brückenrathaus, som det også kalles – er i dag en av de viktigste historiske bygningene i Bambergs gamleby, og et av byens viktigste landemerker, ved siden av Kaiserdom. I følge ikke bekreftede kilder skal rådhuset ha funnet sin beliggenhet på den måten at borgerne selv skapte en kunstig liten øy i Regnitz fordi biskopene ikke ville avse eiendom til et slikt viktig bygg. Det opprinnelige rådhuset, som sto på påler i elven, ble mellom år 1461 og 1467 erstattet av et gotisk bygg, som i dag i hovedsak utgjør kjernen av dagens rådhus.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Altes Rathaus i elven Regnitz er et av Bambergs viktigste landemerker.

I perioden år 1744-56 ble det gotisk rådhuset ombygd i delvis barokk og delvis rokokko-stil, blant annet dekorert med fresker og tilført et nytt tårn med en portal dekorert i rokokko-stil. Rådhuset markerte i middelalderen et skarpt og tydelig skille mellom de herskende biskopenes og borgernes Bamberg. Rådhuset huset er åpent for publikum og huser en flott porselenssamling som tilhører stiftelsen Peter u. Irene Ludwig.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Klein Venedig består av flere pålehus fra middelalderen. Foto: © Bamberg Tourismus

Mer om gamlebyens historiske severdigheter
Klein Venedig eller Lille Venezia er navnet på et kvartal som fra middelalderen var bebodd av byens fiskere. Kvartalet ligger i Regnitz’ venstre elveløp, det vil si det første elveløpet du kommer til når du går fra katedralen Kaiserdom til Inselstadt over broene ved rådhuset, som nevnt ovenfor. Klein Venedig består av bindingsverkshus fra middelalderen, som delvis står på stolper i elven – for øvrig de samme stolpene som ble banket ned i bunnen for 7-800 år siden.

Klein Venedig, Bamberg, Sø-Tyskland, Tyskland

Klein Venedig består av flere pålehus fra middelalderen. Foto: © Bamberg Tourismus

En fin måte å se Klein Venedig på, er å leie gondol – ja, samme type gondoler som du finner i det «ekte» Venezia. Under noen av Bambergs mange festivaler arrangeres det også elvekamper, der byens båteiere parvis måler krefter til en av dem er dømt til å havne i elven Regnitz. Og det gjør de, én etter én, til stormende jubel fra mennenskemengdene, som har samlet seg for å se på dette uvanlige skuespillet.

Klein Venedig, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Klein Venedig og Altes Rathaus. Foto: © Bamberg Tourismus

Mer om Bamberg – Kaiserdom St Peter u. St Georg
Bambergs katedral fikk en tung start: Den første katedralen brant ned til grunnen i 1081, og ble omgående erstattet av en provisorisk kirkebygning. Også denne ble offer for flammenes rov om lag 100 år senere, i år 1183. Dagens katedral, eller Dom, ble påbegynt cirka år 1190, men beholdt sin ottonske plan og form. Det må ha blitt satt inn store ressurser for å gjenoppbygge Bambergs katedral.

Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiserdom i all sin prakt, med Alte Hofhaltung til høyre. Foto: © Bamberg Tourismus

Fra byggestart til vigsling i år 1237 ble det oppført en ruvende og imponerende tre-skipet basilika med ett kor i hver ende – begge flankert av to kraftige tårn. St. Georgs kor er oppført i sen-romansk stil, mens St. Peters kor er bygd få år senere i tidlig fransk-gotisk stil. Katedralen er 94 meter lang, 28 meter bred og 26 meter høy, mens de fire kraftige tårnene er 81 meter høye.

Bamberger Reiter – den gåtefulle rytteren
Et stykke opp på en av de enorme, bærende pilarene ved inngangen til det østre koret, står en rundfigur rytterstatue på en gesims. En ubevæpnet rytter sitter rolig og betrakter kirkerommet. Dette er den første rytterskulpturen siden romertiden i dette formatet, og er forblitt en av kunsthistoriens uløste gåter. Rytterens ansikt har sterke likhetstrekk med en type kongeportretter fremstilt i katedralen i Reims. Skulpturen er satt sammen av syv forskjellige sandsteinblokker og hesten er fremstilt med hestesko.

Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskalnd

Her hviler keiser Heinrich II og hans kone Kunigunde, som levde på 1000-tallet og ble kanonisert i år 1148 og år 1200. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

I Kaiserdom kan du dessuten se pave Clement den IIs (død år 1047) sin marmorkiste, og den storslåtte sarkofagen til Heinrich og Kunigunde, som ble hugget av den tyske renessansemesteren Tilmann Riemenschneider i årene 1499 til 1513. Interiørene i Kaiserdom er svært vakre, og holdt i en behersket stram og enkel stil. Et av de fineste kunstverkene er tryptychet – den tredelte altertavlen – skåret og malt av renessansekunstneren Veit Stoss fra Bayern. Hans altertavler var høyt skattet av samtiden, og finnes i flere av Europas viktigste middelalder-katedraler. Se sidefoto lenger ned.

Kaiserdoms portaler
Bamberger Dom har fem portaler, hvorav tre er spesielt verd å nevne på grunn av sine utsmykninger med skulpturer i gotisk stil; Adamspforte (1), Gnadenpforte (2) (Nådeportalen) og Fürstenportal (3). (Se illustrasjon) Adamspforte og Gnadenpforte er portaler på hver side av apsiden (den halvsirkelformede avslutningen) på St Georgskoret i øst, det vil si den kortenden av Kaiserdom som vender nedover Domplatz, i retning av elven. Adamsportalen ble oppført først, men ikke dekorert før etter et par tiår.

Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Adam-skulpturen er hugget i Reims-stil Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Mer om Adamspforte
Adamspforte var opprinnelig kun dekorert med en bord i siksak-mønster, men ble rundt år 1235 tilført skulpturer i en helt annen stil enn Gnadenpforte. Disse skulpturene er tydelig påvirket av Reims-katedralens skulpturverksted – sannsynligvis er skulpturene importert herfra. På venstre side står St Stephan sammen med Heinrich den II og Kunigunde. På høyre side ser vi Peter, den første paven, flankert av den nesten nakne Adam og Eva, de første akt-skulpturene i helfigur siden antikken. (Eva er fjernet for restaurering på det øverste sidebildet). Innenfor, i kirken, er det flere skulpturgrupper fra Reims.

Adamspforte, Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Detalj fra Gnadenpfortes tympanon. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Gnadenpfortes tympanon ble utsmykket rundt år 1220 med et dyprelieff i sandstein: Maria med barnet er de sentrale figurene, flankert av St Peter og St Georg, som igjen er flankert av Heinrich den II og hans gemalinne Kunigunde. Helt ytterst, i redusert størrelse, er biskopene Ekbert, som gjenoppbygde den nåværende Kaiserdom mellom cirka år 1215 og 1237, og den første biskopen, Poppo. Portalen består av syv rekker med halvsøyler med figurkapiteler. Søylene, som er satt utenpå hverandre, fortsetter i bue over portalen, og utgjør en skjerm.

Fürstenportal eller Prinsportalen
På langveggen mot Domplatz finner du den mest dekorerte portalen, sannsynligvis påbegynt rundt år 1230. Temaet for skulpturene i tympanon er dommens dag. De dekorerte søylerekkene inn mot portalen, har et uvanlig arrangement.

Fürstenportal, Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fürstenportal med dommens dag. De frelste til venstre, de fordømte til høyre. Alle ser ut til å ha det gøy. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Annenhver søyle bærer skulpturer, med apostlene stående på skuldrene til profetene, som for å understreke at det nye testamentet bygger på det gamle. Skulpturene på venstre side synes å være fra samme verksted som Gnadenportal, mens de på høyre side bærer samme kjennetegn som dem på relieffet på tympanon. På Fürstenportals tympanon trekker djevelen med seg en gruppe syndere i kjetting på høyre side, mens de mer fornøyde frelste er plassert på motsatt side av den sentrale Kristus in Mandorla – på tronen.

Kloster Michaelsberg
Kloster Michaelsberg er et benediktinerkloster som ble grunnlagt år 1015 for å huse Bambergs biskop, etter opprettelsen av bispedømmet Bamberg i år 1107. Den opprinnelige klosterkirken St. Michael ble etter all sannsynlighet ødelagt under et jordskjelv i år 1117.

Kloster Michaelsberg, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kloster Michaelsberg med St. Michaelskirche ligger på en høyde over Bergstadt. Foto: © Bamberg Tourismus

Biskop Otto den I sørget for at anlegget ble gjenoppbygd og innviet i år 1121. Kirken ble sterkt skadet i brann i år 1610 og ombygd i så stor grad at man nesten kan kalle den ny, blant annet fikk den ny fasade. I år 1617 sto kirken ferdig med et nymalt tak der over 600 botaniske vekster er detaljert og sobert avbildet på hvitkalket bunn. Nesten alle plantene er avbildet i full blomst og når de bærer frukt og bær. Kirken kalles på folkemunne Himmelgarten og det vakre interiøret er alene verd turen opp hit.

St Michaels kloster, Ottos grav, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Biskop Otto den I.s gravsted er på størrelse med en studenthybel og holder høy standard. Foto: Dagny / Wikipedia

I krypten under St. Michaelskirche finner du også gravstedet til biskop Otto den I., som utførte sin gjerning mellom år 1102 og 1139. Utsikten er for øvrig utrolig fin – her får du virkelig et godt inntrykk av en tysk middelalderby. I det gamle klosterbryggeriet finner du Fränkisches Brauereimuseum, der bryggerienes utvikling gjennom århundrene er dokumentert.

Mer om Bambergs ni bryggerier
Bambergs ni bryggerier heter: Brauerei Ambräusianum fra år 1809, Brauerei Fässla fra år 1649, Brauerei Greifenklau første gang nevnt i skriftlige kilder i år 1585, Brauerei Kaiserdom fra år 1718, Brauerei Keesmann fra 1867, Brauerei Klosterbräu fra år 1533, Brauerei Mahr’s Bräu, Brauerei Spezial siden 1536, Historischer Brauereiausschank Schlenkerla første gang nevnt i skriftlige kilder i år 1404.

Schlenkerla, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Schlenkerla fra år 1405 er et populært sted. Foto: © Bamberg Tourismus

De to sist nevnte tapper det røykpregede ølet Rauchbier direkte fra eikefat. Samtlige bryggerier har serveringslokaler tilknyttet sine bryggerier. Det mest kjente er Schlenkerla, som holder til i et eldgammelt bindingsverkshus i Dominikanerstrasse 6, ikke langt fra Kaiserdom. En annen Bamberg-spesialitet er Bock-bier, som er svært likt vårt mørke, tyktflytende og sterke øl hjemme i Norge. Dette spesialølet tappes her på eikefat og lagres til spesielle anledninger – kun til folkefestene i april og september – på forskjellige datoer for de forskjellige ni bryggeriene.

Sikringskost, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bayersk sikringskost med Knödel – raspeball. Foto: © Bamberg Tourismus

Schloss Geyerswörth, Wasserschloss Concordia og Böttingerhaus
Et steinkast oppover i elven fra Altes Rathaus, finner du Schloss Geyerswörth, som danner en egen liten øy i elven, med en smal kanal mellom seg og Inselstadt. Schloss Geyerswörth var opprinnelig et slott for fyrstebispene, som ble bygd på 1300-tallet.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Schloss Geyerswörth fra 1300-tallet ligger vis-à-vis Altes Rathaus og har flott utsikt fra tårnet. Foto: Immanuel Giel / Wikipedia

Enda litt lenger opp i elven, ovenfor Stephanskirche, finner du Wasserschloss Concordia, et nydelig slott i barokk stil, som ligger helt i vannkanten ved elven Regnitz. Slottet ble oppført for kansler Böttinger i perioden år 1716 og 1722 og huser i dag kulturinstitusjonen Internationale Künstlerhaus Villa Concordia. Kansler Böttinger ga seg ikke med det. Han lot arkitekten Johann Dientzenhofer, som også sto bak den barokke delen av Neue Residenz, tegne det nydelige Böttingerhaus, som skulle være byresidensen til kansleren. Böttingerhaus ble oppført for å reflektere eierens rikdom og makt, og huser i dag et galleri.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Wasserschloss Concordia. Foto: © Bamberg Tourismus

Bambergs øvrige middelalderkirker
Vi nevnte innledningsvis Bambergs middelalder-grunnplan der syv av byens kirker utgjør korset. Disse bevarte middelalderkirkene er, i tillegg til Kaiserdom, klosterkirken St. Michael, Obere Pfarre, St. Jacob og St. Stephan, alle i Bergstadt, St. Martin på Inselstadt og den eldgamle St. Gangolf på den andre siden av elven i Theuerstadt. Kaiserdom og St. Michael beskrives i egne avsnitt.

Obere Pfarre, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kirken Obere Pfarre i Bergstadt. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Obere Pfarre ble i sin nåværende treskipede form påbegynt i år 1338, men kan spores helt tilbake til 800-tallet som Babenberger-slektens private kirke. Obere Pfarre huser blant annet verket Marias Himmelfart av Jacopo Tintoretto. Midtskipet, taket og høyalteret er i barokk stil, mens sideskipene er gotiske, slik også den praktfulle Brautportal på nordsiden med et meget severdig skulpturprogram. På vestsiden bør du også ta en titt på det sengotiske tilbygget Ölberg, med en skulpturgruppe med Jesu siste timer på Oljeberget i Getsemane som tema.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Obere Pfarres Brautportal: De uforstandige jomfruer står vis-à-vis de kloke jomfruer. Foto: Reinhold Kirchner / Wikipedia

St. Stephan er en barokk kirke oppført på 1600-tallet på samme grunnplan som den opprinnelige kirken fra tidlig 1000-tall, som også ble innviet i år 1020 av pave Benedict den VIII.

Mer om Bambergs middelalderkirker
St. Jacob er en av byens eldste kirker, påbegynt i år 1073 og innviet av biskop Otto i år 1109. I dag har kirken et eksteriør i barokk stil som ble tilført på 1700-tallet, mens skipet er tilbakeført til enkel romansk stil med flatt tretak, med koret i gotisk stil. St. Martin ligger i Inselstadt midt i elven og er en Jesuitterkirke oppført i 1680-årene i en eksteriørmessig stram frankisk barokkstil, bygd delvis på restene av et Karmelitenkloster fra 1200-tallet. Innvendig er kirken dekorert i en relativt frodig barokk stil. Foran kirken er det en flittig benyttet markedsplass. St. Gangolf ble grunnlagt i år 1057 og innviet i et av 1100-tallets første år av biskop Otto. Kirken er ombygd flere ganger gjennom århundrene og har bygningsdeler fra flere perioder, i både romansk, gotisk og rokokko stil. Eksteriørmessig er kirken gotisk med to tårn med løkkupler.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Latinsk tekst fra dokument undertegnet 10. mai år 1019: “nec non dilecte contectalis nostre Chvnigundae”, som betyr “såvel som vår kjære gemalinne Kunigunde”.

Litt historisk bakgrunn
Bamberg var før bydannelsen sete for den adelige Babenberger-slekten, som blant annet kjempet mot norske vikinger under beleiringen av Paris i år 886. Denne slekten holdt til i en borg ved navn Babenburg, som befant seg på Domplatz, der katedralen senere ble bygd. Babenburg var i tidlig middelalder et maktsentrum omgitt av murer, og ble utgangspunktet for byen Bamberg. Arkeologiske utgravinger viser at denne borgen eksisterte allerede på 500-tallet. På begynnelsen av 900-tallet ble Babenberg-slekten innviklet i en feide, som i år 903 førte til slektens fall. Dette var mildt sagt omskiftende og urolige tider i Europa. Karl den Stores rike var delt i tre, og ble angrepet av vikinger fra nord og vest, og av ungarere fra øst. Babenbergerslektens eiendommer tilfalt kong Eberhardt den I. av Bayern, og i år 1007 grunnla etterkommeren Keiser Heinrich den II. et bispedømme i Bamberg. Han hadde startet byggingen av den første katedralen her tre år tidligere, i år 1004. Den første katedralen ble innviet i år 1012 med mange gaver fra paven.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Typisk gavekort fra middelalderen: Den 27. juni år 973 skjenker keiser Otto den II. Königsburg Bamberg til sin nevø hertug Heinrich den Zänker von Bayern, som var faren til keiser Heinrich den II.

Bamberg – hovedstad i Det Hellige Tysk-Romerske Rike
I år 1020 ble Bamberg besøkt av pave Benedict den VIII., som sørget for at Bamberg ble direkte underlagt Den Hellige Stol i Vatikanet. Bamberg ble således en kort tid hovedsete i Det Hellige Tysk-Romerske Riket. Pavekirken var en viktig maktfaktor som konger og keisere var helt avhengige av, siden kirken i praksis hadde vært den eneste kontinuerlige sentralmakten siden Romerrikets fall i år 476. Bamberg er på denne måten tett knyttet til Tysklands nasjonsdannelse. Keiser Heinrich den II. og hans hustru Kunigunde er gravlagt i katedralen. Paret grunnla i år 1017 også et annet viktig religiøst senter i Bamberg, nemlig benediktiner-klosteret St Michael, som ligger noen hundre meter unna Domplatz, på en høyde. Keiser Heinrich den II. hadde for øvrig en bratt karrierekurve: I perioden år 995 til år 1002 var han hertug, i perioden 1002 til år 1014 var han konge over Bayern og i perioden 1014 til år 1024 var han av paven utnevnt til keiser av Det Hellige Tysk-Romerske Riket. Ikke verst.

Bambergs museer
Diözesanmuseum med Domschatz – skattkammeret. Så å si vegg i vegg med Kaiserdom finner du et tilbygg i barokk stil, tegnet av barokkbyggmesteren Balthasar Neumann, hvor det i dag er et museum for kirkekunst – Diözesanmuseum. Her kan du blant annet se mange av originalskulpturene til Kaiserdoms berømte portaler, i tillegg til en rekke andre liturgiske gjenstander og skatter i romansk stil fra 1.000-tallet.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Diözesanmuseum ligger i bygningen til venstre for Kaiserdom. Foto: © Diözesanmuseum Bamberg

Det mest kjente av de utstilte objektene er stjernekappen til den helgenerklærte keiser Heinrich den II, brodert med de 12 stjernetegnene i gull på blått.  Her kan du også se relikvier, som en (angivelig) jernnagle fra Jesu kors, krusifikser fra romansk tid, samt bispestaven til Bambergs første biskop, Otto I. Kunigundes opprinnelige sarkofag er også utstilt her. I Diözesanmuseum finnes svært mye å oppleve for den som interesserer seg for middelalderkunst. Et besøk anbefales på det varmeste.

Fränkisches Brauereimuseum – Kloster Michaelsberg
Under kjellerhvelvene i det tidligere benediktinerklosteret Michaelsberg kan du finne svar på alt det du måtte ønske å vite om de frankiske bryggeritradisjonene. De første skriftlige kildene som dokumenterer bryggerivirksomhet i Bamberg er fra år 1122. På museets 900 m2 er det utstilt mer enn 1300 objekter som knytter seg bryggerivirksomhet i Bamberg siden middelalderen frem til i dag. Et must for øltørste og -interesserte. Her får du også vite mer om bakgrunnen for Bambergs spesialitet, Rauchbier.

Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Øl-flasker fra Bambergs ni bryggerier. Foto: © Bamberg Tourismus

Historisches Museum – Historisk museum Bamberg
Siden år 1938 har Bambergs historiske museum vært å finne i det flotte Alte Hofhaltung ved på Domplatz siden av Kaiserdom. Her finner du utstillinger som dokumenterer Bamberg og Oberfranken gjennom historien, fra keltisk og romersk tid, via tidlig middelalder og fremover. Her finnes også en arkeologisk avdeling, med blant annet funn av stokkbåter. Museets dokumentasjon er både knyttet til elven Regnitz og den øvrige handels- og industrivirksomheten som har pågått gjennom århundrene frem til i dag. I museet kan du oppleve de faste utstillingene «100 Meisterwerke – fra Lucas Cranach via Pieter Breughel til Otto Modersohn» og «Fra romantikken til gründertiden – borgerkultur i Bamberg på 1800-tallet», samt den Unesco-prisbelønnede utstillingen «Historien i elven – Bambergs livslinje Regnitz». Ved siden av faste utstillinger, arrangeres også fortløpende vandre- og spesialutstillinger i Reichssaal – Rikssalen.

Neue Residenz huser, som tidligere beskrevet, både Staatsgalerie Bamberg og Staatsbibliothek Bamberg. I Bamberg finner du også Museum for “Kommunikations- und Bürogeschichte”, som dokumenterer skriftens historie, skrivekunst og kommunikasjon – fra hulemalerier til computere. Museum for Tidlig-islamsk Kunst viser islamsk kunst fra 600-tallet til 1000-tallet. Naturkundemuseum er et av Tysklands eldste museer, grunnlagt på 1700-tallet. Fuglesalen er svært kjent i Tyskland. Museet viser dessuten tidstypiske utstillingsmiljøer fra den tidlig-klassisistiske periode.

Bamberg arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Hovedfoto: © Bamberg Tourismus. Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

By: Bamberg
Land: Tyskland
Delstat: Bayern
Innbyggere: 69 827

Kloster St Michaelsberg, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kloster St Michaelsberg er synlig fra hele gamlebyen i Bamberg.

Kaiserdom, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – den praktfulle katedralen Kaiserdom med Alte Hofhaltung til høyre.

Rauchbier, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

I Bamberg brygges Rauchbier, med århundrelange tradisjoner. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Altstadt – gamlebyen – har masser av trivelige gatemiljøer. Foto: © Bamberg Tourismus

 Kaiserdom, Alte Hofhaltung, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Kaiserdom og Alte Hofhaltung ved Domplatz, sett fra Neue Residenz. Foto: © Staatsbibliothek Bamberg

Alte Hofhaltung, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Alte Hofhaltungs renessansedel ved Domplatz – Schöne Pforte til høyre. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Schöne Pforte, Alte Hofhaltung, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Schöne Pforte er inngangen til Alte Hofhaltung med Historisches Museum fra Domplatz. Foto: Mattes / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Schöne Pforte med blant andre Maria og Jesusbarnet, flankert av keiser Heinrich den II. og gemalinnen Kunigunde. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – karnappvindu i renessansestil på Alte Hofhaltung. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Neue Residenz ruver – her renessansefløyen.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra keiserhallen i den barokke delen av Neue Residenz i Bamberg. Foto: Flying Pharmacist / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

I Neue Residenz i Bamberg oppbevares en av Gutenbergs 36-linjers bibler fra år 1458. Foto: © Staatsbibliothek Bamberg

Billig pakkereise
 Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

I Bambergs Neue Residenz kan du også verk av tyske mestere som Lucas Cranach d.e. Foto: © Bayerische Staatsgemälde-sammlungen

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Bambergs Bergstadt til Inselstadt kan du gå over Obere Brücke gjennom rådhuset. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Pfarrkirche St Martin ved Grüner Markt, et frukt og grønt-marked som har eksistert i mange århundrer. Foto: Richard Schubert / Wikipedia

Altes rathaus, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Altes Rathaus er vakkert dekorert. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Freskene på veggene til Bambergs Altes Rathaus er illusjonistiske – søylene er malt.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Altes Rathaus i Bamberg er et mildt sagt yndet fotomotiv.

Klein Venedig, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Gammelt, småskeivt og trivelig i Klein Venedig i Bamberg.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Sightseeing med ekte gondol ved Klein Venedig i Bamberg. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

En av dem skal snart bli gjennomvåt. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bambergs Kaiserdom ruver med sine fire 81 meter høye tårn.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Mesterverket Bamberger Reiter i Kaiserdom. Foto: © Bamberg Tourismus

Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Kaiserdoms grunnriss og portaler. Foto: Immanuel Giel / Wikipedia

Billig pakkereise
Adamspforte, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg Kaiserdoms Adamspforte. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Adamspforte, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiserdoms Adam og Eva er de første nakne helfigur skulpturene siden Romertiden. Foto: Andreas Präfkce / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberger Kaiserdoms Gnadenpfortes tympanon er fra rundt år 1220. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Gnadenpforte, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Kaiserdom Bamberg – detalj fra Gnadenpfortes venstre side – apostlene. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Fürstenportal, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiserdom Bambergs Fürstenportal med dommens dag som tema i tympanon. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Fürstenportal, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Fürstenportal, apostlene står på skuldrene til profetene – originalskulpturene står i Diözesanmuseum ved Kaiserdom. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Veiss stoss, Kaiserdom, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

I Kaiserdom Bamberg kan du se den berømte altertavlen skåret av renessansekunstneren Veit Stoss. Foto: Berthold Werner / Wikipedia

St Michaelskirche, Himmelhagen, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Det vakre, malte taket i Michaelskirche i Bamberg kalles Himmelhagen. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

St Michael, Michaelskloster, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Klosterkirken St Michael i Bamberg – interiørene er enkle, med prekestol og altertavler i barokk og rokokko stil. Foto: Reinhard Kirchner / Wikipedia

Klotser Michael, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Plantegning av klosteret med bryggeri.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Spezikeller i Bamberg er også et sted for en øl. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – fra skjenkedisken hos Mahr’s Braü. Foto: © Bamberg Tourismus

Bräuerei Spezial, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Gemütlich i kjelleren hos Bräuerei Spezial i Bamberg. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – også i Austrasse er det mulig å smake gode brygg. Foto: © Bamberg Tourismus

Böttingerhaus, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Böttingerhaus er et praktfullt bypalass oppført i barokk stil i perioden år 1707 til 1713. Foto: © Bamberg Tourismus

Zentraljustizgebäude, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Zentraljustizgebäude er et flott renessansebygg i Bambergs Altstadt.

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – utsikten fra tårnet til Schloss Geyerswörth er verd å få med seg. Foto: © Bamberg Tourismus

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – utsikt fra tårnet til kirken St Martin i Inselstadt – St Stephan helt til venstre og Obere Pfarre midt på bildet. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

St. Gangolf i Theuerstadt på motsatt side av elven for Kaiserdom. Foto: Berthold Werner / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Obere Pfarre – skulpturgruppen Ölberg. Foto: Berthold Werner / Wikipedia

 Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Obere Pfarre med nabolag fra middelalderen. Foto: Berthold Werner / Wikipedia

 Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – St Jacob slik den så ut for nesten 1000 år siden. Foto: Johannes Otto Först / Wikipedia

 Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – malt av Wolfgang Katzheimer der Ältere rundt år 1500. Foto: Immanuel Giel / Wikipedia

Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Pave Benedict den VIII. kroner i år 1014 Heinrich den II. til keiser av Det Hellige Tysk-Romerske Rike – fra det samtidige Regensburger Sacramentar.

Borrestil, Kunigunde, Bamberg, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – den hellige Kunigundes reiseskrin fra cirka år 1000 i Borrestil, m.a.o lagd i Norge. I dag i Bayerisches Nationalmuseum München. Foto: Andreas Präfkce / Wikipedia

Diözesanmuseum, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – Denne vakkert broderte kappen brukte keiser Heinrich den II. for cirka tusen år siden. Foto: © Diözesanmuseum Bamberg

Diözesanmuseum, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – bispestaven til byens første biskop, Otto den I., utnevnt i år 1007 er fortsatt bevart. Foto: © Diözesanmuseum Bamberg

Diözesanmuseum, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Diözesanmuseum Bamberg – et portabelt alter fra år 1180 produsert i Köln inngår også i samlingene. Foto: Henricus / Wikipedia

Diözesanmuseum, Bamberg, Sørt-Tyskland, Tyskland

Liturgiske kammer fra 1000-tallet kan også sees i Bambergs Diözesanmuseum.

Frankische Bierakademie, Altstadt, Bamberg, Sør-Tyskland, Tyskland

Bamberg – reklame for Frankens øl-akademi, som også holder til i byen. Foto: © www.fraenkische-bierakademie.de