GoToGate

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsamico-eddik og for å være den legendariske sportsbilen Ferraris hjemby. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etruskisk opprinnelse i det 7. århundre før vår tidsregning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arkitektoniske utvikling i middelalderen, og gamlebyens sentrale plass, Piazza Grande med katedralen og rådhuset er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Modena
Modena er på mange måter en typisk nord-italiensk småby med et historisk bysentrum, og industri beliggende rundt byen. Det historiske bysenteret omfatter en kompakt gamleby der gatene er ordnet etter middelalderens byplan. Her er noen åpne plasser, mange gamle kirker, og smale smug, passasjer og bueganger. Typisk for middelalderens byer går de eldste gatene i ring rundt gamlebyens senter, forbundet med smale smug og passasjer. Piazza Grande ved katedralen eller Duomo er byens midtpunkt.

Piazza Grande, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra Piazza Grande med duomo til venstre og Palazzo Comunale til høyre: Foto: Hierakares/Wikipedia

Ved arkadene til Palazzo Comunale finner du en rekke restauranter med utendørs servering. På den nærliggende plassen Piazza Mazzini og Piazza Roma ved hertugpalasset Palazzo Ducale vil du også finne flere serveringssteder. I Palazzo dei Musei finner du flere meget interessante museer, med alt fra de viktigste renessansekunstnerne til arkeologi, herunder middelalder og skulptur, samt store deler av Estense-biblioteket.

Palazzo Ducale, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Palazzo Ducale fra år 1634 i barokk stil var residensen til hertugene d’Este, og inneholder mange kunstskatter. Foto: DoppioDi / Wikipedia

Litt om Modenas historiske senter
Den beste måten å oppleve Modena er å rusle rundt i gamlebyen. Her vil du finne arkitektur i både romansk og gotisk stil, i tillegg til bygninger fra renessansen og barokken, sist nevnte representert i Palazzo Ducale og flere kirker. Palazzo Ducale ble påbegynt i år 1634 og er et av Italias største barokk-palasser – absolutt verd et besøk. Palazzo Ducale huser et militærmuseum, i tillegg til et av Italias mest omfattende bibliotek med mange kulturskatter, som gamle manuskripter, bibler og illuminasjoner. Modenas gamleby er ellers meget livlig. Som i alle andre gamle europeiske byer er det hit byens befolkning søker for å handle, møte venner og bekjente, og spise og drikke. Det finnes en rekke butikker og trivelige restauranter rundt om i gamlebyen. Modenas beliggenhet i Emilia-Romagna, som er Italias matkammer, innebærer naturligvis en sterk bevissthet rundt bordets gleder. Via Castellaro, en gågate som munner ut på Piazza Grande, er Modenas shoppinggate nummer én.

Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena i et nøtteskall: Ost, perlende rødvin, spekeskinke og balsamico – på fatene bak. Foto: Modena.

Spesialitetene fra Modena omfatter balsamico, ost, skinker, pølser og pasta. Modena har to faste ferskvaremarkeder under tak, i tillegg til at det hver lørdag arrangeres marked på Piazza Grande. Markedene heter Mercato Venti (20.) Settembre og Mercato Coperta di Via Albinello, og ligger nesten vegg i vegg, et kort steinkast fra Piazza Grande. Modena er for øvrig sportsbilenes by; her produseres ikke bare Ferrari, men også Maserati, De Tomaso, Lamborghini og den mindre kjente Pagani.

Piazza Pomposa
Nord i gamlebyen, snaue 10 minutters gange fra Piazza Grande, finner du en fin plass, Piazza Pomposa, rundt den gamle romanske kirken Santa Maria Pomposa, første gang nevnt i skriftlige kilder år 1135, og vesentlig eldre – kanskje Modenas eldste kirke. Innvendig kan du fremdeles se deler av den opprinnelige konstruksjonen, selv om veggene er påført fresker på 1600- og 1700-tallet.

Santa Maria Pomposa, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Den gamle romanske kirken Santa Maria Pomposa ligger midt på en plass, omgitt av renessanse-bebyggelse. Foto: © Turismo Modena

Ved kirken finner du også en av Modenas virkelig gamle vannposter fra middelalderen. Her finnes et par bydelsrestauranter og barer som i hovedsak frekventeres av lokale helter, i tillegg til at plassen på dag benyttes til frukt- og grønnsaksmarked. Ved lunsjtider og på kveldene er det ikke uvanlig at restaurantene dekker bord utendørs, med en meget jovial stemning. Her vil du normalt ikke finne mange turister ved bordene. Den vakre bebyggelsen rundt Piazza Pomposa er i det store og hele fra renessansen, flere av kvartalene med tidstypiske arkader. Plassen er så godt som fri for biltrafikk. Fra Piazza Grande er det bare å gå noen skritt opp til Via Emilia, og deretter til venstre til du kommer til gaten Via Nazario Sauro, som etter et par hundre meter går over i Via Pomposa.

Piazza Grande, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Piazza Grande med Duomo er oppført på Unescos liste over Verdensarven. Foto: © Turismo Modena

Mer om Modenas Piazza Grande
Modenas Piazza Grande representerer en viktig del av utviklingen innen romanske arkitektur og skulptur, i tillegg at kommunedannelsen – det vil si at innbyggernes og individenes fellesskap – tidlig ble manifestert her. Allerede i år 1046 inneholdt dagens Palazzo Comunale de første kontorene for administrasjon, uffici municipio, og i år 1114 ble bygningen etablert som Palazzo Comunale, da Modena ble en fri kommune ved Mathilda av Canossas død. Foran Palazzo Comunale kan du se en stor steinblokk i rød granitt, Pietra Ringadora (den prekende steinen) som angivelig skal ha vært en del av de romerske bymurene. Den ble i middelalderen benyttet som talerstol for både offentlige og juridisk forkynnelser, samt for å stille til skue og ydmyke skyldnere som ikke kunne gjøre opp for seg.

Duomos campanile, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

I år 2009 var det tid for vedlikehold av Duomos campanile (klokketårn) Ghirlandina – på italiensk kreativt vis… Foto: © Turismo Modena

Duomo eller Cattedrale di Modena
Katedralen ble påbegynt den 26. mai i år 1099, på restene av to tidligere kirker, og grunnsteinen ble lagt av nettopp Mathilde. Duomo ble innviet år 1184. Modenas Duomo bærer tydelig preg av å være influert av den tidligere lombardisk-romanske arkitekturen, men er også noe påvirket av toscansk byggeskikk. Eksempelvis er Duomos vegger uvanlig tykke til dette området å være, noe som sannsynligvis reddet katedralen fra å bli ødelagt i det store jordskjelvet i år 1117. Veggenes tykkelse tillater også sterkt markerte tredelte arkader i rekke rundt hele katedralen, avgrenset av støttepilastre som bindes sammen av rundbuer utenpå arkadene.

Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomos tverrskip er ikke ekte, men en del av sideskipet. Foto: Sailko / Wikipedia

Før vi begynner å beskrive Duomo nærmere, vil vi minne om at den ikke bare var kirkens og maktens prosjekt, den var også innbyggernes – det var slik at biskopene, som styrte byene i området, på denne tiden representerte befolkningen mer enn sentralkirken, og dermed ble deres viktigste talsmenn. Vi skal også se at her, som i andre kirker i Po-dalen, består utsmykningen både av religiøse og verdslige motiver. Den første arkitekten het Lanfranco, og hans grunnstein kan du se på kirkens vestfasade, som vender bort fra Piazza Grande. La oss orientere oss litt rundt kirken.

Duomos fasader og portaler
Den langsiden som du ser fra Piazza Grande, er sørsiden. Her finner du to viktige portaler, nemlig Porta Regia – kongeporten – som er den største, og Porta dei Principi – prinsens port – noen meter mot vest. Begge portalene har flotte dekorasjoner hugget i stein, blant annet en syklus som beskriver årets måneder, én for én. Månedssyklene er for øvrig et tema som går igjen i andre katedraler i den fruktbare Po-dalen, som for eksempel i Parmas Duomo. Til høyre på denne fasaden ser du det falske tverrskipet, før avslutningen av kirkebygget, som består av tre avrundede deler, såkalte apsider. Du finner grunnsteinen til arkitekten Lanfranco over vinduet på den midterste apsiden.

Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Marmorløvene ved portalene er cirka 2.000 år gamle, fra romertiden. Foto: Sailko / Wikipedia

I motsatt ende av kirken finner du vestfasaden der hovedinngangen tradisjonelt er plassert. Normalt er vestfasaden vendt mot byens viktigste plass, men ikke i Modena. På vestfasaden finner du flere de viktigste relieffene, sammen med hovedportalen Porta Maggiore og rosevinduet. Katedralens nord-fasade er tilgjengelig fra Piazza Grande via to spissbue-passasjer mellom campanilen (tårnet) og Duomo. Her finner du nok en flott portal, Porta della Pescheria, med figurrelieffer som har sagnet om den engelske Kong Arthur som tema. Sannsynligvis er Arthur-sagnet kommet til Italia via normannere som slo seg opp i Sør-Italia og på Sicilia på 1000-tallet.

Duomo – gjenbruk av byggematerialer
Alle portalene har overbygde inngangspartier – porticos – med søyler båret av liggende løver i marmor, opprinnelig fra romertiden. Gjenbruk av bygningsdeler fra antikken er noe vi finner over mesteparten av Europa – både utvendig og innvendig. Man tror at løvene fra romertiden ble funnet under gravearbeidene til fundamentene. I tillegg til arkitekten Lanfranco, er billedhuggeren Wiligelmo helt sentral. Det eneste stedet der noen av hans fantastiske relieffer finnes, er nettopp her, på fasaden til Duomo i Modena.

Wiligelmo, Duomo Modena, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Wiligelmos skildring av Adam og Evas bortvisning fra Paradiset, etter at Adam har spist et eple fra Kunnskapens Tre. Foto: Sailko / Wikipedia

Hans arbeider her er tidfestet til mellom år 1099 og år 1120. Wiligelmo samarbeidet tett med arkitekten Lanfranco av Campione, og har kanskje også påvirket arkitekturen. Wiligelmo og Lafranco ble etterfulgt av flere steinhuggermestere fra Campione, et område i Lombardia og delvis i det sørlige Sveits, mellom Comosjøen og Maggiore-sjøen. Middelalderens navngjetne steinhuggere og mestere fra dette området har etterlatt seg spor fra Sverige til Syria.

Duomos hovedfasade mot vest
Duomos hovedfasade mot vest er delt i tre og røper basilika-konstruksjonen; det vil si at hovedskipet i midten er høyere enn de to sideskipene. Over skråtaket til sideskipene er det vegger med vinduer inn til hovedskipet. Midtpartiet på vestfasaden har flere skulpturer. På toppen av mønet står en noe underlig friskulptur av Dødsengelen med en lilje i hånden. Øverst på fasaden troner relieffer av Kristus in Mandorla flankert av symbolene til de fire Evangelistene; engelen (Matteus) og løven (Marcus) til venstre, ørnen (Johannes) og oksen (Lukas) til høyre. Til høyre for dette er også et relieff av Samson og løven, alle på oversiden av rosevinduet som ble tilført på 1400-tallet, etter tegninger av Giovanni da Modena. Under rosevinduet er det en loggia eller balkong, som er båret av to søyler på hver sin liggende marmor-løve fra romertiden, på bakkeplan. Vestfasaden har en midtplassert hovedportal, Porta Maggiore, og to sidedører som leder til sideskipene.

Wiligelmos mesterverk Genesis – Skapelsesberetningen
Hovedportalen flankeres av store, dype relieffer utført av Wiligelmo, begge fra skapelsesberetningen. På venstre side «Forvisningen fra Paradiset», på høyre side «Kain slår i hjel Abel». Over vestfasadens sidedører er det også relieffer av Wiligelmo, venstre dør bærer temaet «Skapelsen av Adam og Eva i Paradiset, Fristelsen og Syndefallet», mens høyre sidedør er kronet av et relieff som har temaet «Kain drepes, Gud utsletter menneskeheten, Noah har bygd arken, og hans familie etter syndefloden».

Wiligelmo, Kain Abel, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Billedhuggeren Wiligelmo har skrevet seg inn i kunsthistorien for all tid. Her er skildringen av Kains drap på sin bror Abel, ett av fire paneler på duomos vestfasade. Foto: Sailko / Wikipedia

Dette er de første store relieffene siden romertiden, som bærer en signatur. Både Porta Maggiore og sidedørene er rikt dekorert med relieffer hugget av Wiligelmo. Til venstre for Porta Maggiore holder profetene Elias og Enok en steintavle mellom seg som bærer innskriften: «Når Krepsen tar over for Steinbukken, fem dager før måneden juni i det Herrens år elleve hundre minus ett, ble dette hus grunnlagt for den lysende Geminius». Under er det senere av andre hender tilføyd: «Fra ditt arbeid her, O Wiligelmus, er det klart hvor verdig du er å æres blant skulptører». Wiligelmo fortjener i sannhet en fremtredende plass innen romansk skulptur; hans dyprelieffer har større slektskap til romersk skulptur-tradisjon enn til sin samtids skulptur.

Metopemesteren, Museo del Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Steinblokker hugget av den såkalte Metopemesteren er utstilt i Museo del Duomo. Foto: Sailko / Wikipedia

En billedhugger som levde samtidig med Lanfranco og Wiligelmo må nevnes; den såkalte «Metope-mesteren», som sto bak en rekke uthugde steinblokker som tronet øverst på støttepilarene over takskjegget på sideskipene. Originalene kan sees på Museo lapidario del Duomo, som ligger nesten vegg i vegg på Duomos nordside, i Vicoclo Lanfranco.

Duomos sørfasade
Sørfasaden mot Piazza Grande har som nevnt to portaler, den mindre Porta Pincipo og Porta Regia. Begge med dekorerte karmer og overliggere. Porta Principio er dekorert med plantemotiver og scener fra San Geminianus’ liv, hugget av Wiligelmos etterfølger, som går under navnet Maestro de San Geminiano. Porta Regias dekorasjoner er hugget av den berømte Anselmo da Campione rundt år 1175, og har også San Geminianus liv som tema rundt dørkarmene og på overliggeren. Loggiaen over portalen er kronet med nok en løve fra romertiden, som skuer ut over Piazza Grande.

San Geminianus, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Bronseskulptur av San Geminianus. Foto: Sailko / Wikipedia

Midt i loggiaen over Porta Regia står en bronseskulptur av San Geminianus fra 1200-tallet. Til høyre for Porta Regia er en prekestol, og til høyre for den igjen, et senere tilført relieff, det første verket man kjenner til av Agostino de Duccio fra år 1442, i renessansestil, som også tar for seg San Geminianus’ liv.

Duomos interiør
Duomo har et ganske nøkternt interiør i murstein, med vekslende slanke korintiske søyler og voluminøse knippepilarer mellom hovedskip og sideskip, toppet av en rekke med tredelte arkader lik dem på utsiden. Koret og alteret ligger høyere enn skipet. Det som gjør interiøret i Modenas Duomo enestående, er prekestolen med tilhørende tribune over den høye krypten, som menigheten kan se inn i, hvor for øvrig San Geminianus’ sarkofag er oppbevart.

Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Den dekorerte prekestolen med tribunen og koret ligger høyere enn skipet, slik at menigheten har innsyn til krypten under, der San Geminianus er gravlagt. Apsiden er malt på bysantinsk maner og taket har gotiske spissbuer. Foto: OrzOrazio / Wikipedia

Prekestolen og frontpanelet på tribunen er i marmor, hugget av Campione-mesterne på 1100- og 1200-tallet, på søyler båret av liggende løver. Temaet for prekestolen er Evangelistene, mens frontpanelet bærer fremstillingen av Kristus-pasjonen, det vil si Nattverden, Judas kyss, pågripelsen i Getsemane og Kristus med korset på Golgata. Krypten er inndelt som kirken, i tre apsider avdelt av 60 vakre marmorsøyler fra 1000-tallet med figurkapiteler, og sarkofagen til San Gemininanus i høyre side-apsis.

Krypt, duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

I krypten er det funnet rester fra en av de tidligere kirkene som har huset San Geminianus gravsted. Foto: Turismo Modena

Modena og tidlig middelalder
Modena forble den romerske provinsen Emilias hovedstad og en viktig handelsby til langt ut på 300-tallet, på grunn av hovedveien Via Emilia som her krysset en annen viktig vei til Verona og videre nordover. De siste årtiene frem til Romerrikets fall i år 476 var byen base for store militære styrker. Modena ble for øvrig kristnet under romertiden, rundt år 250-60. Den første biskopen av Modena het Cletus, som skal ha reist en kristen kirke der et Jupiter-tempel sto. Den mest kjente var biskopen var Geminiano, fra år 358 til år 397. Han ble senere helgenerklært og går under navnet San Geminiano de Modena. Sarkofagen med hans levninger er i dag oppbevart i Duomos krypt. I de neste par århundrene ble området herjet av germanske stammer. Modena ble oversvømt i år 587, år 602-604, og sist i år 728 under lombardisk styre. Modena ble under den siste flommen forlatt av innbyggerne, som slo seg ned noen kilometer nordvest, i Cittanova, som betyr nybyen. Fra nå og frem til slutten av 800-tallet er Modenas religiøse senter og befolkningen i Cittanova adskilt. Biskopene holder i tur og orden til ved San Geminianos gravsted og den gamle kirken, og utfører sine religiøse plikter her.

Pippin den Pukkelryggede, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Karl den Store og hans sønn Pippin den Pukkelryggede i en 900-tallskopi av en illustrasjon fra cirka år 830.

Middelalderbyen Modena
I 770-årene blir området inntatt av Karl den Store. I 870-årene får biskopen Lodoinus tillatelse av keiseren til å bygge bymurer for å beskytte Modena mot angrep fra ungarske styrker. Den nye middelalderbyen blir anlagt litt vest for der den romerske byen lå, på en høyde hvor den kristne kirkegården var anlagt. Her lå også San Gaminianos grav. Middelalderbyen blir bokstavelig talt bygd rundt denne symbolsk viktige graven, noe som fikk innbyggerne til å samle seg om prosjektet i urolige og uforutsigbare tider. Som vanlig på den tiden var det biskopene som realiteten styrte byene, så også her, frem til Mathilda av Canossa (også kjent som Mathilda av Toscana) kom til makten. Mellom år 1069 til år 1115 regjerer hun over store deler av Toscana og Emilia-Romagna. Hun spiller en viktig rolle i byggingen av katedralen/duomo, og når hun dør i år 1115, blir Modena en fri, borgerstyrt kommune. Mellom år 1071 og 1091 sørget for øvrig biskopen Eribert for at byen ble tilknyttet kanalsystemet Naviglia, noe som også bidro til redusert flomfare.

Museo Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Håndskrevet og illustrert bibel fra middelalderen – fra Museo Duomo. Foto: Bruno Marchetti / Comune Modena

Middelalder og gjenbruk av romerske bygg
Nylige arkeologiske utgravinger av Modena viser at mye av bakkenivået fra romertiden er 6-8 meter under dagens nivå – noen steder hele 11 meter. Jordlagene mellom romertid og middelalder består av jordslam fra oversvømmelser. Modena ligger mellom elvene Secchio og Panaro, begge sideelver til Po, opprinnelig i et myrlandskap. En høyere beliggende romersk gravplass omgitt av steinmurer lå imidlertid fortsatt åpen, utenfor sentrum av den romerske Mutina. Her ble middelalderbyen Modena på ny anlagt av biskopen Lodonius i 870-årene og fra gravplassen ble det hentet stein til å bygge nytt. Både steinene i muren og gravsteiner fra romertid ble gjenbrukt som byggematerialer i duomo og til andre bygninger. Du kan ellers fremdeles se gravsteiner i Calle dei Campionesi, ved duomos sideskip. Det er verd å merke seg at antikkens Via Emilia fremdeles går tvers gjennom gamlebyen i retning øst-vest.

Litt om Modenas tidlige historie
Modenas historie strekker seg langt tilbake. Byen ligger på Po-sletten i regionen Emilia-Romagna ved antikkens viktige vei Via Emilia, som forbinder Rimini med Piacenza. Modena ligger der denne viktige veien fra romertiden krysser en annen viktig veiforbindelse i antikken, nemlig den eldgamle handelsruten til Brennerpasset og Nord-Europa. Denne viktige strategiske beliggenheten ble utnyttet allerede i romertiden, kanskje før det også. Etruskerne grunnla Modena en gang rundt år 600 før vår tidsregning, angivelig under navnet Mouina, sannsynligvis før den tid. Etruskerne var et folk med et ikke-indoeuropeisk språk, og mye tyder på at dette folket innvandret fra Egeerhavsområdet en gang ved overgangen til jernalderen, rundt år 1000 før Kristus. På det arkeologiske museet i Palazzo dei Musei finner du etruskiske gjenstander.

Museo Lapidario Estense, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

En romersk sarkofag fra gravstedet til en mektig mann i Museo Lapidario Estense. Foto: Icco80 / Wikipedia

Modena og romertid
I følge historiske kilder var byen bebodd av etruskere da keltere keltiske stammer på 300-tallet f. Kr ekspanderte sørover inn i Po-dalen og fortrengte etruskerne fra der byer. Etterhvert som Romerriket på 200-tallet ekspanderte nordover, oppsto det gjentatte kraftige trefninger mellom keltiske og romerske styrker. I år 234 f. Kr. skal romerne ha beleiret Modena, og mens det er beskrevet at byen i år 223 før Kristus var romersk. I år 220 var Via Flaminia mellom Ancona og Rimini fullført og Via Emilia under planlegging, for å forbinde Rimini med Piacenza. Dette ble forhindret da Hannibal i år 218 f. Kr. med sine elefanter invaderte Italia fra nord for å innta Roma.

arkeologisk funn, oljelamper, romertid, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Det er nylig funnet rester etter en oljelampefabrikk fra romertiden Foto: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna

Mutina – romersk koloni
Mutina ble endelig etablert som romersk koloni i år 189 før vår tidsregning, hvoretter liguriske stammer skal ha plyndret byen i år 177 f. Kr uten å få fotfeste. Byen ble i det første århundret før vår tidsregning beleiret to ganger, første gang da opprøreren Spartacus knuste konsulen Cassius i år 71 f. Kr, siste gang av Markus Antonius, (tilhenger av Cæsar) i år 44 f. Kr, under den siste romerske borgerkrigen. Octavian, senere keiser Augustus, befridde byen i år 41 før Kristus med hjelp fra senatet, innlemmet den i Romerriket og ga innbyggerne romerske borgerrettigheter. Modena ble en svært velstående romersk by, med alle de offentlige bygninger, som hørt med en slik status, her var amfiteater, templer, teater, bad og et forum. Det pågikk også omfattende produksjon av keramikk og oljelamper her. Allerede den gang var byen kjent for sin ypperlige balsamico-eddik. Modena eller Mutina ble av politikeren og filosofen Cicero kalt Mutina splendidissima, den praktfulle Modena.

Hovedfoto: © Turismo Modena. Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Piazza Mazzini, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – fra den trivelige Piazza Mazzini. Foto: © Turismo Modena

Marked, Piazza Grande, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – fra det ukentlige markedet på Piazza Grande. Foto: © Turismo Modena

Palazzo Ducale, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – Palazzo Ducale fra 1600-tallet ruver i utkanten av gamlebyen. Foto: Bob Tubbs / Wikipedia

 Leonello d'Este, Palazzo Ducale, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – den mektige Leonello d’Este levde i første halvdel av 1400-tallet – her malt av Pisanello

Palazzo ducale, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – 1700-tallsmaleri av Palazzo Ducale av ukjent kunstner

Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – byen er kjent for sine mange arkader. Foto: © Turismo Modena

Via Castellaro, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – i den bilfrie Via Castellaro finner du mange butikker. Foto: © Turismo Modena

Mercato Coperta di Via Albinello, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Nok å velge mellom på Mercato Coperta di Via Albinello. Foto: © Turismo Modena

Bottega di Pedrazzi i Via Albinelli, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena har mange personlige og trivelige butikker – her Bottega di Pedrazzi i Via Albinelli. Foto: © Turismo Modena

Piazza Pomposa, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – fra Piazza Pomposa, omgitt av homogen bebyggelse. Foto: © Turismo Modena

Piazza Pomposa, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Vannposten på Piazza Pomposa har en steinplate fra romertiden. Foto: © Turismo Modena

Santa Maria Pomposa, Santa Maria Pomposa, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Den romanske kirken Santa Maria Pomposa ligger på Piazza Pomposa i Modena. Foto: Icco80 / Wikipedia

Piazza Mazzini, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Den travle plassen Piazza Mazzini ligger et steinkast fra Piazza Grande. Foto: © Turismo Modena

Piazza Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Gjennom de nederste vinduene på apsidene kan du se inn i krypten i Modenas Duomo. Foto: © Turismo Modena

Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas renskårne, tredelte fasade er prydet av et flott rosevindu og flere berømte relieffer. Foto: © Turismo Modena

Duomo, Ghirlandina, Piazza Grande, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo med tårnet Ghirlandina ruver ved Modenas Piazza Grande. Foto: © Turismo Modena

Billig pakkereise
Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Modena – Duomos grunnplan er enkel – og uten tverrskip. Foto: Icco80 / Wikipedia

Porta dei Principi,  Geminianus, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Dørene til Duomo Modenas Porta dei Principi er dekorert med scener fra Geminianus’ liv. Foto: Sailko / Wikipedia

Billig pakkereise
Duomo, Porta Regia, Piazza Grande, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas vakre Porta Regia på sørveggen mot Piazza Grande. Foto: Sailko / Wikipedia

Porta della Pescheria, kong Arthur, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas Porta della Pescheria med sagnet om kong Arthur på rundbuen. Foto: Robert Aho / Wikipedia

Duomo Modenas nord-fasade, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas nord-fasade er tilgjengelig fra Piazza Grande via to spissbue-passasjer mellom tårnet og duomo. Foto: © www.sabin.ro

Duomo, Wiligelmos Skapelsen av Adam og Eva, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena – utsnitt av Wiligelmos Skapelsen av Adam og Eva – her sover Adam mens Gud skaper Eva av et av hans ribben. Foto: Sailko / Wikipedia

Duomo, Wiligelmo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena – fra vestfasaden med to av Wiligelmos paneler. Foto: Reame / Wikipedia

Porta Maggiore, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena – til venstre for Porta Maggiore på vestfasaden holder profetene Elias og Enok steintavlen mellom seg. Foto: Sailko / Wikipedia

Duomo, Wiligelmo, vestfasaden, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena med Wiligelmos praktfulle utskjæringer på vestfasadens hoveddør. Foto: Sailko / Wikipedia

Duomo, vestfasade, dødsengel, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas dekorerte vestfasade med dødsengelen på mønet

Porta Regia, sørfasade, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas sørfasade med Porta Regia til høyre. Foto: Sailko / Wikipedia

Agostino de Duccios relieff San Geminianus, Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena – Agostino de Duccios relieff av San Geminianus’ liv. Foto: Sailko / Wikipedia

Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra Duomo Modenas meget vakre interiør. Foto: © Turismo Modena

Duomos dekorerte prekestol i marmor, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas vakkert dekorerte prekestol i marmor. Foto: Icco80 / Wikipedia

Duomo, prekestol, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modenas prekestol og tribune i marmor var malt i friske farger. Foto: Icco80 / Wikipedia

krypt, duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Duomo Modena – krypten har 60 marmorsøyler, som bærer koret og alteret. Foto: Sailko / Wikipedia

Hugo av Cluny, keiser Henrik IV og Mathilda av Canossa, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Hugo av Cluny, keiser Henrik IV og Mathilda av Canossa avbildet i et dokument fra middelalderen

Palazzo dei Musei, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Palazzo dei Musei Modena. Foto: © Turismo Modena

Relikvie av San Geminianus i Museo Duomo, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Relikvie av San Geminianus i Museo Duomo. Modena Foto: © Turismo Modena