GoToGate

Bolzano

Bolzano eller Bozen er en gammel og spennende liten by ved overgangen mellom det tysktalende Syd-Tyrol og det italienske Trentino. Bolzano har fremdeles deler av sin middelalderbebyggelse intakt, og flere vakre kirker med fresker fra middelalderen. Byen ligger på 265 meters høyde ved den gamle handelsveien mot Brennerpasset, og har siden uminnelige tider vært knutepunkt for fem dalfører og tre elver som munner ut her, i et større sørgående dalføre ved navn Etschthal. Bolzano er omgitt av høye snødekte fjell til langt ut på forsommeren og kalles porten til Dolomittene, den kjente fjellkjeden som ligger i østlig retning. Bolzanos flotte arkeologiske museum har utstilt den berømte 5000 år gamle Ismannen Ötzi.

Mer om Bolzano
Bolzano er en oversiktlig liten by med vakker og typisk tyrolerbebyggelse. Det meste her har både italiensk og tysk navn. I Bolzano snakker 70 % av befolkningen italiensk, resten tysk. Gamlebyen ligger ovenfor der elven Isarco/Eisack og Talvera/Talfer møtes. Elven Isarco renner inn i Adige noen hundre meter nedenfor Bolzano. Bolzano er omgitt av høye fjell, som kan sees nesten hvor enn du befinner deg, og som skaper en ganske dramatisk ramme rundt byen.

Bolzano, Bozen, Altstadt, Alto Adige, Nord-Italia, Tyrol, Italia

Bolzano er omgitt av Dolomittenes høye fjell, som skaper en dramatisk bakgrunn for gamlebyens bebyggelse. Foto: Laurin Moser/ Alto Adige Marketing

Gamlebyens naturlige sentrum er Piazza Walther der byens vakre domkirke Duomo fra 13- og 1400-tallet ruver med sitt 65 meter høye dekorerte tårn. Piazza Walther er oppkalt etter middelalder-trubaduren Walther von der Vogelweide, som ble født her på 1200-tallet. En statue av byens store sønn står på plassen her. Rett ovenfor Piazza Walther finner du den sjarmerende brosteinslagte gågaten eller smuget Via Portici/Laubengasse, en arkadegate som strekker seg nesten fra det arkeologiske museet ved elven Talvera i vest, til rådhusplassen i øst – for øvrig byens utmerkede shoppinggate. Første del av gaten heter Via Museo/Museumsstrasse til den går over i Via Portici/Laubengasse ved den vesle tverrgående markedsplassen Piazza delle Erbe/Obstmarkt. Ved rådhusplassen kommer du inn i gamlebyen via tre portaler i «triumfbuedesign», en stor i midten og en liten portal på hver side – i første etasje av en større, gammel bygård.

Altstadt – en bykjerne med middelalderplan
Fra den bilfrie brosteinsgaten Via Portici/Laubengasse går det smale smug og overbygde passasjer til begge sider. På oversiden finner du et annet flott middelaldersmug, Via Dottor Streiter/ Dr. Streitergasse, med mange interessante arkitektoniske særegenheter.

Silbergasse, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Silbergasse med sin trivelige bebyggelse i Altstadt. Foto: © Tourist Board Bolzano

Flere steder passerer du gotiske portaler, en av dem gjennom et middelalderhus. Her ligger gså byens fransiskanerkloster. Sommerstid er gaten pyntet med blomster og planter, med en rekke små uteserveringer. På nedsiden av «hovedgågaten» Via Portici/Laubengasse finner du Via Argentieri/Silbergasse (sølvgaten), også denne tilgjengelig via flere smug. I tillegg kan du gå mellom disse gatene via den eldgamle plassen Piazza del Grano/Kornmarkt, hvor det gamle veiehuset Waaghaus fra år 1634 står uforandret. Hit kom bønder, fiskere og handelsfolk for å få veid varene sine på en offisiell vekt, garantert fri for fusk. Dette var i bruk helt til år 1780. Plassen Piazza del Grano/Kornmarkt er det vi vil betegne som svært pittoresk, i likhet med det meste av Bolzanos Altstadt. Nedenfor ligger den trivelige Via del Mostra/Mustergasse. Flere av byens beste restauranter ligger i kjernen av gamlebyen, i gatene nevnt i dette avsnittet.

Piazza del Grano, Kornmarkt, Kornplatz, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Piazza del Grano – middelalderens kornmarked – på tysk Kornmarkt. Foto: © Tourist Board Bolzano

Mer om Bolzanos gamleby – Altstadt
Gamlebyen i Bolzano er virkelig verd et besøk. Ikke bare på grunn av tyrolerarkitekturen med vakkert dekorerte og malt fasader, men også på grunn av all bebyggelsen som er bevart fra middelalderen. Bolzenas gamleby kan eksempelvis by på tre komplette klostre fra middelalderen, fransiskanerklosteret, cappucciner-klosteret og dominikanerklosteret – alle tre med vakre klosterhager med tilhørende dekorerte bueganger eller rundganger. Bolzano er katolsk, i likhet med det sørtyske Bayern, som Tyrol-området en gang tilhørte, til det ble annektert av Italia etter den første verdenskrigen. Når du rusler rundt i gamlebyen, så legg merke til at en del av middelaldersmugene er bevart. Spesielt langs arkadegaten Via Portici/Laubengasse kan du finne mye spennende å se på. Husene langs denne gågaten er helt tilbake fra 1400-tallet – du kan fremdeles se gotiske spissbuer i første etasje i flere hus.

Walthersplatz, Piazza Walther, Bolzano, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Bolzanos sentrale møteplass ved kirken, Walthersplatz eller Piazza Walther. Foto: © Tourist Board Bolzano

Enda litt mer om Bolzanos gamleby – Altstadt
Du vil fort merke at mye av folkelivet er konsentrert rundt Piazza Walther med duomo og gågaten Via Portici/Laubengasse med alle arkadene. I fotgjengersonen, i overgangen mellom Via Musei/Museumsgasse og Laubengasse, finner du Piazza delle Erbe eller Obstmarkt, det gamle urtemarkedet, som på tysk heter fruktmarkedet. Begge deler er nemlig sant. På denne livlige markedsplassen omsettes det fersk frukt og grønne urteplanter over en lav sko, om vi får si det slik. Rundt denne plassen vil du se flere flotte bygninger i forskjellige stilarter.

Piazza del Erbe, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Piazza del Erbe, hvor du kan handle urter grønnsaker i tillegg til å se på flott arkitektur. Foto: © Verkehrsamt Bozen

Legg merke de de flotte fasadene her, du ser både malte og stukkatur-dekorerte fasader, noen med karnapper, andre hus med hjørnetårn. En særegenhet i området er at karnappene strekkene seg vertikalt over samtlige av husets etasjer, slik at bygningsfasadene blir plastiske og bølgende, noe som skaper fine effekter i samspill med sollyset. Ellers er relativt flate tak og gavler, typisk for Alpenes arkitektur gjengangeren her. Også et hus med skjermfasade med trappetrinngavl i det vi mer forbinder med en nordtysk stil ligger nær et av hjørnene mot markedsplassen Piazza delle Erbe/Obstmarkt. Når du sikter langs husrekkene i Altstadt i Bolzena, så avsløres et enormt mangfold av bygningsfasader og -detaljer.

Bolzanos vinmarker
Bolzano har siden middelalderen vært kjent for sine friske og fine kvalitetsviner. Vinmarker finner du nesten over alt rundt Bolzano. De beste vinene anses for å komme fra de sørvendte skråningene nord for sentrum, nemlig området St. Magdalena.

St Georgen, vinmarker, Bolzano, Alto Adige, Tyrol, Nord-Italia, Italia

Fra vinmarkene rundt kirken St Georgen på en av høydene ved Bolzano. Foto: © Tourist Board Bolzano

Her finner du for øvrig også et vakkert lite kapell fra middelalderen. Vinene kan du smake i Bolzanos mange vinkjellere og Weinstuben, som du finner over alt i sentrum av gamlebyen. Byen har intet mindre enn 25 vinprodusenter.

Litt om Bolzanos tidlige historie
Bolzano er et utmerket eksempel på hvilken posisjon den katolske kirken og klosterordenene har hatt gjennom århundrene. La oss kort se på byens historie. Området Tyrol ble underlagt romersk styre i år 15 før Kristus, under generalen Drusus. Broen Ponte Druso er oppkalt etter ham. Allerede under romertiden fantes det en bebyggelse her, på grunn av den strategiske beliggenheten. Flere veier fra andre dalfører ledet hit, og den viktige veien Via Claudius Augustus fra Verona til Merano og Resch-passet mot nord-vest, passerte Bolzano. Det samme var tilfelle med den senere Via Raethia, bygd på 200-tallet, som stakte seg fra Verona nordover mot Brennerpasset. Dalbunnen der de tre elvene møttes, besto imidlertid av våtmark, myrer og sumper, som først ble drenert rundt år 1100. Den aller første bebyggelsen ble bygd rundt dagens Duomo ved Piazza Walther cirka på 2-300-tallet, mens den romerske garnisonen fra denne tiden etter alt å dømme lå ved elven Isarco/Eisack, litt ovenfor dagens Bolzano i retning Brennerpasset.

Duomo di Bolzano, Altstadt, Tyrol, Nord-Italia, Italia

Den gotiske Duomo di Bolzano, påbegynt på 1200-tallet og fullført i år 1517. Foto: Sailko/Wikipedia

Nylige arkeologiske funn i gamlebyen
Rundt Duomo er det funnet rester etter bebyggelse fra tidlig middelalder, blant annet ble det i år 1948 funnet rester etter en tidlig kristen kirke fra 3-400-tallet, da Duomo ble reparert etter alliert bombing under den andre verdenskrigen. Denne tidlige kirken var blitt utvidet på slutten av 700-tallet under karolingisk styre. Under arbeider med ny parkeringsplass ved Piazza Walther ble det funnet mynter fra romertiden. Under gravearbeider ved dominikanerkirken et kvartal vestenfor duomo, fant man romerske mynter og bygningsfragmenter fra romertid og tidlig middelalder. Forholdene var vanskelige under folkevandringstiden på 400- og 500-tallet, ettersom Bolzano lå ved et viktig knutepunkt for flere veier. Det er funnet fibulaer (tøyspenner) fra 5-600-tallet ved cappuccinerklosteret, og byen er nevnt i langobardiske skrifter fra 600- og 700-tallet som Castrum Buazanum, en festning. Rundt Bolzano er det for øvrig mer enn 40 borger fra middelalderen, noe som ikke bar tyder på urolige tider, men også stor rikdom.

Schloss Maretsch, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Schloss Maretsch ble opprinnelig oppført i år 1198, og påbygd under både renessansen og barokken. Foto: © Tourist Board Bolzano

I århundrene som fulgte ble Tyrol underlagt karolingisk og bayersk styre. Mellom år 1078 og år 1082 ble det oppført en romansk sognekirke, som senere ble erstattet av en større romansk, toskipet usymmetrisk kirke, som du fremdeles kan se rester etter i dagens gotiske vestfasade.  I siste halvdel av 1200-tallet ble den gotiske kirkebygningen som i dag er Bolzanos Duomo påbegynt. Duomo ble først fullført i år 1517 i sengotisk stil. Under den store pesten Svartedauen i løpet av årene 1349-50 ble mer halvparten av befolkningen utryddet.

 Fransiskankloster, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Gamlebyen med Franskanerklosteret. Foto: © Tourist Board Bolzano

Mer om Bolzanos historie
I år 1027 ble den «nye» byen Bozen/Bolzano, grunnlagt av Ottonsk herredømme underlagt bispedømmet av Trento. Området kom senere på under styre av Hohenzollerne, som sørget for at det nye markedet i byen Bozen ble grunnlagt her i år 1170 på grunn av den gunstige beliggenheten mellom Venezia og Augsburg. Markedet var meget viktig, ettersom det ga bystatus og rettigheter til å innkreve toll fra handelsfolk som frembød sine varer her. Samme år ble det anlagt en gate fra elven i vest mot øst, cirka 350 meter lang – dagens Via Musei/Museumsgasse og Via Portici/Laubengasse. Denne gaten ble flankert av tre-fire etasjers hus, med bueganger på gateplan, som fungerte som vindfang om vinteren, og som ga skygge om sommeren for kjøpmennenes butikker og handelsboder. Mellom husene ble det bygd passasjer for å forhindre at branner skulle spre seg fritt. I årene som fulgte ble også Silbergasse, Mustergasse og Streitergasse anlagt. Gatenettet i dagens historiske bykjerne er uforandret, med unntak av Kornplatz, hvor det sto et bispepalass, som ble revet allerede på 1200-tallet.

Streiter Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Streiter Gasse med sine karakteristiske gotiske portaler fra middelalderen. Foto: © Alto Adige Marketing / Andree Kaiser

Bolzanos viktigste historiske severdigheter – kirkene
Bolzanos gamle kirker har det felles at de har bevart sine tidligste fresker – veggmalerier påført som regel på våt murpuss og dermed svært bestandige. Videre har disse beholdt sine inventarer, siden de ikke har vært utsatt for reformatorisk hærverk. I den grad opprinnelig kirkeinventarer er blitt fjernet, erstattet eller ødelagt, skyldes det branner eller oppussinger med fornyelser. Hvis du er interessert i kunst og kirkekunst, anbefaler vi at du orienterer deg litt på forhånd, slik at du kan kombinere spaserturen til de respektive kirkene med besøk til museer, plasser, smug, bygninger og andre severdigheter av interesse.

Duomos sørportal, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomos sørportal med en løve fra romertiden. Foto: Mattes/Wikipedia

Duomo -katedralen
Denne staselige kirkebygningen ved Piazza Walther ble som tidligere nevnt bygd på rester etter flere tidligere kirker. Duomo ble påbegynt i sist halvdel av 1200-tallet, og restene etter den den forrige romanske kirken fra år 1082 kan sees i vestfasaden i form av synlige steiner fra tidligere rundbuer. Det vakre gjennombrutte kirketårnet i sandstein, ble hugd i perioden år 1501 og år 1519 av den schwabiske billedhuggeren Hans Lutz von Schussenried etter tegninger av Burkhard Engelberg fra Augsburg – noe som også gjelder kirkens vakre prekestol.

Prekestol, Duomo, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Den vakkert utskårne prekestolen i duomo. Foto: © Tourist Board Bolzano/L. Ognibene

Kirken har et praktfullt alter fra barokken, rester etter tidlige og sengotiske fresker, samt en Maria-statue fra 1100-tallet, som skal ha blitt funnet i en myr. Domschatz eller skattkammeret er nyåpnet og kan fremvise en av de største samlingene av barokke kirkeinventarer i hele Tyrol. I skattkammeret er det utstilt cirka hundre utvalgte gjenstander, alt fra klær, bannere og bilder, som ikke bare representerer en kanon innen katolsk liturgi, men som også forteller soknekirkens historie.

Dominikanerklosteret og klosterkirken
Denne klosterkirken med klosterhage og søylegang ble grunnlagt år 1272, og er en av de tidligste gotiske bygningene i Syd-Tyrol. Spesielt severdig er Johanneskapellet med de nydelige freskene etter Padova-skolen fra første halvdel av 1300-tallet, inspirert av Giottos arbeider fra 1300-tallets første år i Scrovegni-kapellet. Også Friedrich Pachers fresker fra år 1496 i klosteret er også verd å få med seg. Klosteret ble oppløst på 1700-tallet og ble sterkt skadet i bomberaid under den andre verdenskrigen. I dag er bygningene restaurert. Dominikanerklosteret ligger ved Piazza Walther.

Fransiscanerklosteret med kirken, Bolzano, Altstadt, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fransiskanerkirken fra 1300-tallet med deler av klosteret. Foto: © Tourist Board Bolzano

Fransiskanerklosteret og klosterkirken
De første fransiskanermunkene skal ha slått seg ned i Bolzano allerede i år 1221. I år 1236 var den første klosterbygningen og kirken ferdig. Disse ble ødelagt i brann i år 1296. Den neste bygningen sto ferdig i 1320-årene, og ble dekorert med fresker i gotisk stil på 1330-tallet. Det vakre skrinalteret i sengotisk stil er skåret av Hans Klocker sent på 1400-tallet, spesielt kjent på grunn av de flotte utskjæringene i dørene. Alteret er et av de viktigste gotiske arbeidene som er bevart i Bolzanos kirker – et annet alter av Klocker et utstilt i Bayerischen Nationalmuseum i München. Fra kirkens venstre side er det adkomst til klosteret via de små arkadene fra tidlig 1300-tall, dekorert med en serie med svært forseggjorte fresker i gotisk stil i perioden år 1330-40, etter Giottoskolen. Spesielt interessant er det vesle St-Erardo-kapellet, som i følge lokale tradisjoner ble besøkt av den unge Frans av Assisi og hans far.

Fransiskanerkirche, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fransiskanerkirche er bygd i gotisk stil. Foto: Tourist Board Bolzena

Cappuccinerklosteret og klosterkirken
Denne kirken er dedikert til St Antonius fra Padova, en elev av den hellige Frans av Assisi. Det oppstod en sterk kult rundt St Antonius på 1200- og 1300-tallet, med forgreninger over store deler av det nordlige Italia. Cappuccinerkirken ble bygd år 1600 på tomten der hvor borgen Wendelstein, setet for Tyrols grever, tidligere hadde stått. Av severdigheter i denne kirken fremheves gjerne det barokke høyalteret, samt alterskulpturene av helgenene Frans, Antonius og Andreas, som er spesielt forseggjorte.

San Giovanni in Villa, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den romanske St Johann im Dorfe eller San Giovanni in Villa fra 1100-tallet har flotte fresker. Foto: Sailko Wikipedia

St. Johann im Dorfe
Denne vakre lille kirken er Bolzanos store stolthet, oppført på 1100-tallet og vakkert innredet og dekorert med betydningsfulle fresker etter Giottoskolen. Det har åpenbart vært sterke forbindelser mellom Padova og Bolzano. Freskesyklusen med evangelisten Johannes’ liv som tema er malt mellom år 1330 og 1360. Legg også merke til den meget spesielle fremstillingen av Kristus in Mandorla i Apsiden.

Området Gries – på motsatt side av elven – Alte Grieser Pfarrkirche
Fra gamlebyen kan du gå over elven Talvera/Talfer for å komme til bydelen Gries, i middelalderen et lite, separat klostersenter. Her finner du den gamle soknekirken, Alte Grieser Pfarrkirche, en sengotisk bygning med blant annet et romansk krusifiks i tre fra 1200-tallet, og et gotisk fløyalter skåret av den berømte maleren og skulptøren Michael Pacher (f. 1435- d. 1498).

Stiftskirche des Kloster Muri Gries
Denne vakre kirken er bygd i barokk stil og har overdådige interiører, som er dekorert med vakre takfresker. og med i alt 7 altertavler av den kjente tyroler-maleren Martin Knoller (f. 1725 – d. 1804). (Se wiki)

Bolzanos museer
Bolzano har en håndfull museer, hvorav tre fremhever seg som spesielt interessante:

Südtiroler Archäologiemuseum
Utstillingene i dette meget flotte og severdige museet dokumenterer Tyrols historie, helt tilbake fra steinalderen 15.000 år før vår tidsregningen, via bronse- og jernalder til karolingisk tid rundt år 800 etter Kristus – det vil si tidlig middelalder. Museet er i dag kanskje mest kjent for sine utstillinger om den 4500 år gamle ismannen Ötzi, som ble funnet i fjellet, intakt med klær og utstyr, godt bevart av is gjennom årtusenene.

Arkeologisk museum, Ötzi, ismannen, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Bolzanos arkeologiske museum har svært omfattende samlinger, men er mest kjent for å oppbevare ismannen Ötzi. Foto: © Tourist Board Bolzano

Utstilling rundt ismannen Ötzi er viet plass sentralt i museumskomplekset. Südtiroler Archäologiemuseum er meget severdig, også utover ismannen Ötzi, med omfattende funn fra forskjellige kultur- og tidsepoker gjennom nesten 20 tusen år. Utstillingene omfatter både gjenstander, rekonstruksjoner, miljøer og multimedia-presentasjoner. Du finner dette arkeologiske museet i Museumstrasse 43 i forlengelsen av Via Portici/Laubengasse.

Stadtmuseum
Bolzanos bymuseum er verd å få med seg. Museets utstillinger omfatter en rekke arkeologiske gjenstander, ikke minst kunst fra middelalderen. Her finnes også folkekunst og bunader. I skrivende stund (mars 2012) er museet stengt for oppussing. Museet er et fint supplement til Südtiroler Archäologiemuseum for den som er opptatt av middelalderen. Museet ligger i Via Cassa di Risparmio.

Merkantilmuseum
Via Portici/Laubengasse 39
Dette handelsmuseet er vel verd et besøk. Hele Bolzenas historie har i bunn og grunn handlet om byens beliggenhet ved flere av de viktigste handelsrutene mellom sør og nord. Museet holder til i det tidligere palasset for Bolzanos mektige og viktige handelsforbund. Bygningen er oppført i renessanse-barokk blandingsstil og skiller seg dermed tydelig fra de øvrige husfasadene i hovedgågaten Via Portici/Laubengasse, som er presentert innledningsvis. Besøkende ledes gjennom de forskjellige møterommene og forsamlingssalene, som fortsatt er innredet med historiske møbler, malerier og kunstgjenstander. Spesielt bør den vakre arkaderundgangen i bakgården nevnes.

Museion, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Museion er Bolzanos nye museum for samtidskunst. Foto: © Tourist Board Bolzano / OthmarSeehauser

Museion
Museion er Bolzanos nyeste tilvekst på museumsfronten – et moderne museum for moderne samtidskunst. Museion er utformet som en glasskube og ligger flott til ved elven Talvera/Talfer. Bygningen er tegnet av KSV Architects: Krüger, Schuberth, Vandreike, Berlin.

Messner Mountain Museum Firmian
Dette museet er grunnlagt av den kjente bergbestigeren Reinhold Messner og ligger i den gamle middelalderborgen Sigmundskrohn i åsene ovenfor Bolzena. Museet er basert på Messners opplevelser som fjellklatrer og eventyrer, samt hans filosofi rundt livet i fjellene.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Vinmarkene Santa Magdalena, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Utsikt over Bolzano og vinmarkene ved Santa Magdalena. Foto: © Alto Adige Marketing / Clemens Zahn

Duomo Santa Maria Assunta, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo Santa Maria Assunta Bolzano ligger ved Piazza Walther midt i gamlebyen. Foto: © Tourist Board Bolzano

Streiter Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra middelaldergaten Streiter Gasse. Foto: © Tourist Board Bolzano

Via Portici Lauben Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den eldgamle Via Portici heter på tysk Lauben Gasse, som betyr Arkadesmuget på grunn av de mange buegangene fra middelalderen. Foto: © Tourist Board Bolzano

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den trivelige gamlebyen i Bolzano kan by på mye fin arkitektur. Foto: © Tourist Board Bolzano

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Karnapper og tårn finner du mye av i Bolzanos særegne tyrolerarkitektur. Foto: © Tourist Board Bolzano

Bindergasse, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Detalj fra malt fasade i Bindergasse/Via Bottai. Foto: © Tourist Board Bolzano

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Legg merke til de dekorerte karnappene på husene langs de bilfrie smugene i gamlebyen. Foto: © Tourist Board Bolzano

Laubengasse, arkader, Gamlebyen, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra arkadene i Laubengasse. Foto: © Tourist Board Bolzano

arkader, Lauben, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Eksempel på kreativ bruk av arkader etter mørkets frembrudd. Foto: © Tourist Board Bolzano

taubane, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Bolzano kan du ta taubane opp til Ritten på 1000 meters høyde og få et fantastisk utsyn over byen og vinmarkene. Foto: © Tourist Board Bolzano


Billig pakkereise

Runkelstein, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Et av Bolzano-områdets mange middelalderslott – Schloss Runkelstein/Castel Roncolo Ferrigato. Foto: © Tourist Board Bolzano

Gammelt kart, Merian, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Merians illustrasjon av Bolzano anno år 1649

Messner Mountain Museum, Firmian, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

I middelalderborgen Firmian finner du klatreren og eventyreren Reinhold Messners fjellmuseum – Messner Mountain Museum.

Walthers Platz, Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Arkeologiske funn viser at den første bosetningen ble anlagt ved Duomo og Walthers Platz. Foto: © Tourist Board Bolzano

Bolzanos arkeologiske museum, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Bolzanos arkeologiske museum er mest kjent for ismannen Ötzi, men har omfattende samlinger av spennende funn fra blant annet bronsealderen. Foto: Hubert Berberich/Wikipedia

Kornplatz, Piazza del Grano, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Kornplatz eller Piazza del Grano er en markedsplass som har eksistert i mer enn 1000 år. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni

Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo sto ferdig i år 1517 i sengotisk stil, slik vi kan se den i dag. Foto: © Tourist Board Bolzano

Bolzano Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo Bolzano er verdt et besøk. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni

, Duomo Bolzano, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

I Bolzanos vakre Duomo kan du se rester etter fresker fra 1300-tallet. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni

Altertavle, Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den vakre altertavlen i Duomo. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni

Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Duomos vakkert dekorerte interiører. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni

Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Detalj fra prekestolen. Foto: Mattana/Wikipedia

Portico, Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomos sørportal har en elegant liten portico, som bæres av løver fra romertiden. Foto: Mattes/Wikipedia

Johanneskapellet, Dominikanerklosteret, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

En av freskene i Johanneskapellet i klosterkirken i Dominikanerklosteret. Foto: www.gemeinde.bozen.it

Fransiskanerklosteret, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Fransiskanerklosteret, som er nesten fullstendig bevart slik det sto i middelalderen. Foto: © Tourist Board Bolzano

Bolzano, dominikanerklosterkirken, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra kirken i Fransiskanerklosteret. Foto: © Tourist Board Bolzano

Fransiskanerkloster, rundgang, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra den vakre buegangen rundt klosterhagen i Fransiskanerklosteret. Foto: © Tourist Board Bolzano

St Johann im Dorfe, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fresker fra midt på 1300-tallet etter Giotto-skolen i den vesle kirken St Johann im Dorfe. Foto: www.gemeinde.bozen.it

San Giovanni, St Johann im Dorfe, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Kristus in Mandorla – freske fra midt på 1300-tallet i kirken St Johann im Dorfe. Foto: www.gemeinde.bozen.it

Alte Grieser Pfarrkirche, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

På den andre siden av elven kan du se Alte Grieser Pfarrkirche. Foto: © Tourist Board Bolzano

Ötzi, arkeologisk museum, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den 5 tusen år gamle Ismannen Ötzi. Reconstruction by Kennis © South Tyrol Museum of Archaeology Foto: Ochsenreiter

Waltherplatz, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Rundt Waltherplatz finner du flere restauranter og barer hvor du kan stifte bekjentskap med lokale Ötzies. Foto: © Tourist Board Bolzano


Billig pakkereise