Dag 13 – nordover til Lincoln 

Søndag 20. august. Er tidlig oppe og spiser en solid frokost. Skal kjøre cirka 18 mil og har ikke planer om å stoppe under­veis. En av karene i resep­sjonen hjelper meg ut med baga­sjen og han bemerker tørt at han trodde vitsen med å kjøre mc var ”to travel light”. Jeg skjønner hva han mener.

Kjøre­turen nord­over går stort sett på motor­veier, med unntak av de siste 2–3 milene. Land­skapet under­veis er flatt, men når jeg ser tårnene til Lincoln Cath­edral i det fjerne, blir terrenget noe mer kupert. Deretter nedover til det moderne Lincoln, så ganske bratt opp til gamle­byen og Castle Hill. Både romerne, angel­sak­serne og norman­nerne, ved William the Conquerer, utnyttet forde­lene ved terrenget i Lincoln.

Den romerske byporten med det engelske navnet Newgate ligger ved starten av gaten Bailgate. Foto: © ReisDit.no

Den romerske byporten med det engelske navnet Newgate ligger ved starten av gaten Bail­gate. Foto: © ReisDit.no.

Alle­rede i år 1068, bare 2 år etter at han hærtok England, reiser William en fest­ning på høyden her – og plassen mellom fest­ningen og kate­dralen går den dag i dag under navnet Castle Hill. Jeg ledes opp på høyden via flere enveis­kjørte gater, inn i gaten Bail­gate og stanser foran Hotel White Hart, kun et kokos­bolle­kast fra Castle Hill. Det er mange turister her, og mobil­te­le­foner benyttes flittig til selfier og fotografering.

Her i Bailgate parkerer jeg Harley'en og tar det første fotoet i Lincoln - plassen Castle Hill rett frem og gaten Steep Hill litt til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no

Her i Bail­gate parkerer jeg Harley’en og tar det første fotoet i Lincoln – plassen Castle Hill rett frem og gaten Steep Hill litt til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no.

Jeg har aldri satt mine føtter her tidli­gere, men kjenner meg godt igjen. På ReisDit.no finnes det alle­rede en omfat­tende, detal­jert guide om Lincoln, skrevet etter inngå­ende rese­arch og bruk av blant annet Google Earth. Jeg kjenner på den måten byen, og vet hvor alt kan finnes. Jeg gjør et kjapt video­opptak av Bail­gate før jeg pakker av sykkelen og sjekker inn på hotellet. Rommet mitt har utsikt til kate­dra­lens vest­fa­sade, og det synes jeg er tøft. Harley’en er trygt parkert på hotel­lets parke­rings­plass rett over gaten.

Et rom med utsikt - ikke så verst å våkne opp til dette. Foto: © ReisDit.no

Et rom med utsikt – ikke så verst å våkne opp til dette. Foto: © ReisDit.no.

Det visu­elle inntrykket av Castle Hill og kate­dralen er mildt sagt over­vel­dende. Lincoln Cath­edral er enorm – det tredje største gotiske kirke­bygget i Stor­bri­tannia. Den massive vest­fa­saden og de tre kraf­tige tårnene gjør at du som menneske føler deg ganske puslete i forhold til bygg­verket foran deg. På motsatt side av Castle Hill ligger fest­ningen Lincoln Castle, ikke akkurat puslete den heller.

Den bratte bakken Steep Hill sett fra plassen Castle Hill. Foto: © ReisDit.no

Den bratte bakken Steep Hill sett fra plassen Castle Hill. Foto: © ReisDit.no.

Fra Castle Hill leder gaten Steep Hill nedover mot River Witham og den gamle broen High Bridge. Jeg er opptatt å få gjort mest mulig ut av den tiden jeg har til rådighet her, og begynner å ta bilder og videoer på Castle Hill før jeg rusler innover Bail­gate, gaten hvor hotellet ligger. Et par hundre meter fra hotellet finner jeg den romerske byporten Newport Arch, og under­veis sjar­me­rende gammel bebyg­gelse, i stor grad fra middel­al­deren. Det er mye å se og mye å foto­gra­fere. Jeg må innrømme at jeg nyter hvert eneste sekund i disse histo­riske omgi­vel­sene. Jeg stopper innom en pub i Bail­gate og spiser en kjapp lunsj. Kyllings­and­wich med french fries og en pint for under 10 pund! Ingen ting å utsette på hverken smaken eller prisen.

En solid lunch til cirka en norsk hundrelapp. Foto: © ReisDit.no

En solid lunch til cirka en norsk hundre­lapp. Foto: © ReisDit.no.

Jeg snoker litt i side­ga­tene til Bail­gate, men bestemmer meg for å gå tilbake til Castle Hill. Herfra rusler jeg inn på kate­dral­om­rådet gjennom Exche­que­r­gate og opplever hvordan den mektige vest­fa­saden til Lincoln Cath­edral tårner seg opp foran meg. Fasaden er prakt­fullt deko­rert med skulp­turer og friser.

Castle Hill med Exchequergate foran Lincoln Cathedrals imponerende vestfasade. Foto: © ReisDit.no

Castle Hill med Exche­que­r­gate foran Lincoln Cath­ed­rals impo­ne­rende vest­fa­sade. Foto: © ReisDit.no.

 

 

 

 

Lincoln Cathedral med sin massive og praktfullt dekorerte vestfasade. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Cath­edral med sin massive og prakt­fullt deko­rerte vest­fa­sade. Foto: © ReisDit.no.

Kate­dralen gjør ikke et mindre inntrykk innenfra – takhøyden og dimen­sjo­nene inngir virkelig respekt. Dette ble bygd for mer enn 800 år siden – og man lurer på hvordan var det mulig? I kate­dra­lens skatt­kammer oppdager ellers jeg noe inter­es­sant; nemlig en henge­kjele fra 600-tallet med et emal­jert emblem i bunnen. Tilsva­rende henge­kjeler er også funnet i Norge.

Katedralens flotte ribbehvelv - hvordan fikk de det til for 800 år siden? Foto: © ReisDit.no

Kate­dra­lens flotte ribbe­hvelv – hvordan fikk de det til for 800 år siden? Foto: © ReisDit.no.

Jeg bruker tid i kate­dralen og nyter alt arbeidet som lagt ned for å skape et kirkerom utenom det det vanlige. Skipet er enormt, side­ski­pene høye og tverr­ski­pene kraf­tige. I koret finnes det mange sarko­fager og i tilknyt­ning til klos­ter­r­und­gangen finner jeg det flott deko­rerte Chapter House. En leken bygg­mester har for øvrig latt krea­ti­vi­teten blomstre gjennom noen under­lige blindar­kader i passa­sjen rundt koret. I det hele tatt er helhets­inn­trykket av Lincoln Cath­edral ganske formidabelt.

Kreativitet anno 1195(?). Doble blindarkader, bare for gøy. Foto: © ReisDit.no

Krea­ti­vitet anno 1195(?). Doble blindar­kader, bare for gøy. Foto: © ReisDit.no.

Kate­dral­turen fort­setter på utsiden. Jeg rusler langs husrek­kene kalt Number Houses, der kirkens menn (og kvinner?) holder til, og ut på veien ved siden av kate­dralen. Her finner jeg restene av den romerske byporten East­gate, som er gravd ut. Så tar jeg til høyre gjennom Priory Gate fra middel­alder, som en del av murene rundt selve kate­dralen, og ned til byporten Potter­gate, et navn som stammer fra viking­tiden. Her holdt potte­ma­kerne til. Forbil­ledlig infor­ma­sjon er å finne på skilter, slik at man vet hva man ser.

Den gamle byporten Pottergate fra middelalderen. Foto: © ReisDit.no

Den gamle byporten Potter­gate fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Jeg stor­koser meg mens jeg rusler langs husrekken her, og kan tydelig lese noen av husenes historie ut fra avtrykk fra rester og eksis­te­rende tilføy­elser fra noen hundre år tilbake. Snur jeg meg, ser jeg den mektige kate­dralen med sin ekstremt komplekse konstruk­sjon av kapeller, stre­be­buer, spir og dekorasjoner.

Middelalderhus med rester av romansk buehvelv, kanskje så gammelt som fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Middel­al­derhus med rester av romansk buehvelv, kanskje så gammelt som fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Jeg rusler også ned til det gamle bispe­pa­lasset, men blir litt skuffet over hva jeg møter – her er området stengt av på grunn av fare for stein­sprang. Reha­bi­li­te­ring av anlegget er åpen­bart neste fase. Jeg spaserer langs sørsiden av den prakt­fulle kate­dralen, titter litt på de gamle skjeve husene, åpen­bart fra middel­al­deren, ved Exche­que­r­gate og blir stående litt for å nyte inntrykkene.

Exchequergate sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no

Exche­que­r­gate sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no.

Lincoln Cath­edral med omgi­velser er noe av det fineste jeg har sett og opplevd – dette kommer jeg aldri til å glemme.

Når jeg kommer ut på Castle Hill igjen, går turen nedover Steep Hill. Denne gaten blir bare brat­tere og brat­tere til du kommer et stykke ned mot de to husene fra 1100-tallet i romansk stil – Jew’s House og Jew’s Court. Nedover herfra heter gaten The Strait og er ikke på langt nær så bratt.

Fra der Steep hill går over til å blir The Strait. Foto: © ReisDit.no

Fra der Steep hill går over til å blir The Strait. Foto: © ReisDit.no.

Jeg fort­setter nedover forbi byporten Stonebow Arch med Guild­hall, helt ned til High Bridge med sitt karak­te­ris­tiske bindings­verks­bygg. Det er ikke mange igjen av disse middel­alder-broene med bebyg­gelse på. Her nede hersker det litt mer moderne tilstander. Fra Stonebow Arch og ned High Street finner du Lincolns travle shoppingstrøk.

Dette er huset som bor på broen High Bridge. Foto: © ReisDit.no

Dette er huset som bor på broen High Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Jeg går oppover igjen, foto­gra­ferer og video­filmer, mens jeg nyter alt den gamle bebyg­gelsen jeg er omgitt av. Det som er ekstra hyggelig er at det drives butikker, restau­ranter, kafeer og puber i de gamle husene, uten at det ødelegger noe som helst.

Et praktfullt grindverks-vindu i romansk stil - fra Aaron the Jew's House. Foto: © ReisDit.no

Et prakt­fullt grind­verks-vindu i romansk stil – fra Aaron the Jew’s House. Foto: © ReisDit.no.

Spesielt flotte er de tre husene i romansk stil, alle knyttet til middel­al­de­rens jødiske befolk­ning i Lincoln; Jew’s House, Jew’s Court og Aaron the Jew’s House. Helt unike bygninger, med flotte bygnings­trekk og ‑detaljer.

Jew's Court nærmest og Jew's House vegg i vegg - begge fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Jew’s Court nærmest og Jew’s House vegg i vegg – begge fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Selve Castle Hill er også flott, ikke minst på grunn av Tudor-kjøp­manns­huset Leigh Pemberton House i bindings­verk, oppført i år 1543 – litt skeivt og skakt etter snart 500 år på et hjørne, men for en nydelig bygning!

På Castle Hill: Turist-informasjonen holder i dag til i dette flotte Tudor-kjøpmannshuset fra år 1543. Foto: © ReisDit.no

På Castle Hill: Turist-infor­ma­sjonen holder i dag til i dette flotte Tudor-kjøp­manns­huset fra år 1543. Foto: © ReisDit.no.

Det har vært søndags­marked på Castle Hill – vare­bi­lene er nå borte, slik at jeg kan foto­gra­fere noen minutter. Det går mot kveld og lyset begynner etter hvert å bli for dårlig til flere foto- og video­opptak. En liten spasertur og så hjem til hotellet der jeg slapper av litt før jeg går ned i restau­ranten og spiser middag.

Fargeglad fasade rett rundt hjørnet for hotellet. Foto: © ReisDit.no

Farge­glad fasade rett rundt hjørnet for hotellet. Foto: © ReisDit.no.

Dag 14 – Lincoln

Mandag 21. august. I dag har jeg to ting på programmet: Jeg skal besøke Lincoln Castle og jeg skal innom Lincoln bymu­seum. Her er ikke museene stengt, selv om det er mandag.

I nabolaget, på vei til bymuseet. Foto: © ReisDit.no

I nabo­laget, på vei til bymu­seet. Foto: © ReisDit.no.

Jeg starter med bymu­seet, som har ganske omfat­tende utstil­linger av tids­ty­piske miljøer – stue, kjøkken og soverom anno 1930, det samme for apotek, frisør og kles­for­ret­ning. Pluss soldat­livet da – en hel kamp­scene fra den første verdens­krig er gjen­skapt med lyder.

Sargent Pepper med bøsse. Foto: © ReisDit.no

Fra bymu­seet: Sargent Pepper med bøsse. Foto: © ReisDit.no.

Videre har museet en stor hall full av ulike land­bruks­ma­skiner, motor­sykler, biler, trak­torer og loko­mo­tiver – pluss en enorm tanks fra første verdens­krig og mye annet rart. Det er mange fami­lier med barn her, og dette gøy for ungene – det er tydelig.

Lincoln Castle med observasjonstårnet helt til venstre. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Castle med obser­va­sjons­tårnet helt til venstre. Foto: © ReisDit.no.

Etter bymu­seet tar jeg turen til Lincoln Castle. Her er en spesial­ut­stil­ling med ett eksemplar av fire – av frihets­brevet Magna Carta fra år 1215, under­skrevet av kong John Lack­land – eller Johan uten Land, som vi kalle ham i Norge, i tillegg til det senere – for meg ukjente – Chapter of the Forest fra 1217. Dess­uten får jeg anled­ning til å se The Doomsday Book fra år 1086, William the Conque­rers over­sikt over all eiendom i England – og grunnlag for skatt­leg­ging av disse. Her er det dess­verre fotoforbud.

Lincoln Castle innvendig. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Castle innvendig. Foto: © ReisDit.no.

Fest­ningen er i seg selv et museum, men den har gjen­nom­gått store forand­ringer i løpet av 900 år, og det er ikke så rart. En modell av fest­ningen viser ved hjelp av lysset­ting utvik­lingen gjennom århund­rene. Krea­tivt og infor­ma­tivt. Murene gir et godt utsyn over fest­nings­an­legget, og obser­va­sjons-tårnet helt øverst mot Castle Hill viste seg også å være tilgjen­gelig for publikum og, ikke minst, for foto­gra­fe­ring. Herfra var utsikten over både gamle og nye Lincoln helt suveren.

Ingen ting å si på utsikten fra Lincoln Castles høyeste tårn. Foto: © ReisDit.no

Ingen ting å si på utsikten fra Lincoln Castles høyeste tårn. Foto: © ReisDit.no.

Utstil­lin­gene i Lincoln Castle omfatter også et gammelt fengsel både i Geor­gi­ansk og Victo­ri­ansk utgave, i tillegg til en liten arkeo­lo­gisk samling.

I puben til venstre var det pensjonist-treff med høy faktor. Foto: © ReisDit.no

I puben til venstre var det pensjo­nist-treff med høy faktor. Foto: © ReisDit.no.

Når dette er sett og gjort, velger jeg å rusle en tur rundt på Castle Hill og ned Steep Hill, igjen for å sjekke om jeg har over­sett noe. Jeg er sliten i føttene på vei oppover Steep Hill igjen, det har begynt å regne, og jeg stikker innom en pub sent på etter­mid­dagen for å hvile meg og slukke tørsten. En høyrøstet gjeng med pensjo­nister har åpen­bart har tilbragt meste­parten av dagen her. Det er ganske under­hol­dende å høre på alt våset de kommer med – skryt og tull fra tidli­gere tider, det meste. Jeg tar meg i å flire godt.

Hyggelige White Hart Hotel (til venstre) anbefales herved, og ikke bare på grunn av sentral beliggenhet. Foto: © ReisDit.no

Hygge­lige White Hart Hotel anbe­fales herved, og ikke bare på grunn av sentral belig­genhet. Foto: © ReisDit.no.

Mandag kveld er det langt færre mennesker på Castle Hill, og jeg benytter mulig­heten til å ta bilder av både plassen og kate­dralen før lyset svinner hen. Så rusler jeg den vesle biten tilbake til hotellet for å gjøre klar oppak­ningen til neste dag – da går turen videre til Shake­spears fødeby – Strat­ford upon Avon.

Lincoln Cathedral er i seg selv en god grunn til å besøke denne vakre gamle byen. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Cath­edral er i seg selv en god grunn til å besøke denne vakre gamle byen. Foto: © ReisDit.no.

Men først middag og et par pints of Bitter for å fordøye alle inntryk­kene i Lincoln – før man tar fatt på skjønnhetssøvnen.

Du kan alle­rede nå lese mye mer om Lincoln her.