Dag 13 – nordover til Lincoln

Søndag 20. august. Er tidlig oppe og spiser en solid frokost. Skal kjøre cirka 18 mil og har ikke planer om å stoppe under­veis. En av karene i resep­sjonen hjelper meg ut med baga­sjen og han bemerker tørt at han trodde vitsen med å kjøre mc var ”to travel light”. Jeg skjønner hva han mener.

Kjøre­turen nord­over går stort sett på motor­veier, med unntak av de siste 2–3 milene. Land­skapet under­veis er flatt, men når jeg ser tårnene til Lincoln Cath­edral i det fjerne, blir terrenget noe mer kupert. Deretter nedover til det moderne Lincoln, så ganske bratt opp til gamle­byen og Castle Hill. Både romerne, angel­sak­serne og norman­nerne, ved William the Conquerer, utnyttet forde­lene ved terrenget i Lincoln.

Den romerske byporten med det engelske navnet Newgate ligger ved starten av gaten Bailgate. Foto: © ReisDit.no

Den romerske byporten med det engelske navnet Newgate ligger ved starten av gaten Bail­gate. Foto: © ReisDit.no

Alle­rede i år 1068, bare 2 år etter at han hærtok England, reiser William en fest­ning på høyden her – og plassen mellom fest­ningen og kate­dralen går den dag i dag under navnet Castle Hill. Jeg ledes opp på høyden via flere enveis­kjørte gater, inn i gaten Bail­gate og stanser foran Hotel White Hart, kun et kokos­bolle­kast fra Castle Hill. Det er mange turister her, og mobil­te­le­foner benyttes flittig til selfier og foto­gra­fe­ring.

Her i Bailgate parkerer jeg Harley'en og tar det første fotoet i Lincoln - plassen Castle Hill rett frem og gaten Steep Hill litt til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no

Her i Bail­gate parkerer jeg Harley’en og tar det første fotoet i Lincoln – plassen Castle Hill rett frem og gaten Steep Hill litt til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no

Jeg har aldri satt mine føtter her tidli­gere, men kjenner meg godt igjen. På ReisDit.no finnes det alle­rede en omfat­tende, detal­jert guide om Lincoln, skrevet etter inngå­ende rese­arch og bruk av blant annet Google Earth. Jeg kjenner på den måten byen, og vet hvor alt kan finnes. Jeg gjør et kjapt video­opptak av Bail­gate før jeg pakker av sykkelen og sjekker inn på hotellet. Rommet mitt har utsikt til kate­dra­lens vest­fa­sade, og det synes jeg er tøft. Harley’en er trygt parkert på hotel­lets parke­rings­plass rett over gaten.

Et rom med utsikt - ikke så verst å våkne opp til dette. Foto: © ReisDit.no

Et rom med utsikt – ikke så verst å våkne opp til dette. Foto: © ReisDit.no

Det visu­elle inntrykket av Castle Hill og kate­dralen er mildt sagt over­vel­dende. Lincoln Cath­edral er enorm – det tredje største gotiske kirke­bygget i Stor­bri­tannia. Den massive vest­fa­saden og de tre kraf­tige tårnene gjør at du som menneske føler deg ganske puslete i forhold til bygg­verket foran deg. På motsatt side av Castle Hill ligger fest­ningen Lincoln Castle, ikke akkurat puslete den heller.

Den bratte bakken Steep Hill sett fra plassen Castle Hill. Foto: © ReisDit.no

Den bratte bakken Steep Hill sett fra plassen Castle Hill. Foto: © ReisDit.no

Fra Castle Hill leder gaten Steep Hill nedover mot River Witham og den gamle broen High Bridge. Jeg er opptatt å få gjort mest mulig ut av den tiden jeg har til rådighet her, og begynner å ta bilder og videoer på Castle Hill før jeg rusler innover Bail­gate, gaten hvor hotellet ligger. Et par hundre meter fra hotellet finner jeg den romerske byporten Newport Arch, og under­veis sjar­me­rende gammel bebyg­gelse, i stor grad fra middel­al­deren. Det er mye å se og mye å foto­gra­fere. Jeg må innrømme at jeg nyter hvert eneste sekund i disse histo­riske omgi­vel­sene. Jeg stopper innom en pub i Bail­gate og spiser en kjapp lunsj. Kyllings­and­wich med french fries og en pint for under 10 pund! Ingen ting å utsette på hverken smaken eller prisen.

En solid lunch til cirka en norsk hundrelapp. Foto: © ReisDit.no

En solid lunch til cirka en norsk hundre­lapp. Foto: © ReisDit.no

Jeg snoker litt i side­ga­tene til Bail­gate, men bestemmer meg for å gå tilbake til Castle Hill. Herfra rusler jeg inn på kate­dral­om­rådet gjennom Exche­que­r­gate og opplever hvordan den mektige vest­fa­saden til Lincoln Cath­edral tårner seg opp foran meg. Fasaden er prakt­fullt deko­rert med skulp­turer og friser.

Castle Hill med Exchequergate foran Lincoln Cathedrals imponerende vestfasade. Foto: © ReisDit.no

Castle Hill med Exche­que­r­gate foran Lincoln Cath­ed­rals impo­ne­rende vest­fa­sade. Foto: © ReisDit.no

 

 

 

 

Lincoln Cathedral med sin massive og praktfullt dekorerte vestfasade. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Cath­edral med sin massive og prakt­fullt deko­rerte vest­fa­sade. Foto: © ReisDit.no

Kate­dralen gjør ikke et mindre inntrykk innenfra – takhøyden og dimen­sjo­nene inngir virkelig respekt. Dette ble bygd for mer enn 800 år siden – og man lurer på hvordan var det mulig? I kate­dra­lens skatt­kammer oppdager ellers jeg noe inter­es­sant; nemlig en henge­kjele fra 600-tallet med et emal­jert emblem i bunnen. Tilsva­rende henge­kjeler er også funnet i Norge.

Katedralens flotte ribbehvelv - hvordan fikk de det til for 800 år siden? Foto: © ReisDit.no

Kate­dra­lens flotte ribbe­hvelv – hvordan fikk de det til for 800 år siden? Foto: © ReisDit.no

Jeg bruker tid i kate­dralen og nyter alt arbeidet som lagt ned for å skape et kirkerom utenom det det vanlige. Skipet er enormt, side­ski­pene høye og tverr­ski­pene kraf­tige. I koret finnes det mange sarko­fager og i tilknyt­ning til klos­ter­r­und­gangen finner jeg det flott deko­rerte Chapter House. En leken bygg­mester har for øvrig latt krea­ti­vi­teten blomstre gjennom noen under­lige blindar­kader i passa­sjen rundt koret. I det hele tatt er helhets­inn­trykket av Lincoln Cath­edral ganske formi­da­belt.

Kreativitet anno 1195(?). Doble blindarkader, bare for gøy. Foto: © ReisDit.no

Krea­ti­vitet anno 1195(?). Doble blindar­kader, bare for gøy. Foto: © ReisDit.no

Kate­dral­turen fort­setter på utsiden. Jeg rusler langs husrek­kene kalt Number Houses, der kirkens menn (og kvinner?) holder til, og ut på veien ved siden av kate­dralen. Her finner jeg restene av den romerske byporten East­gate, som er gravd ut. Så tar jeg til høyre gjennom Priory Gate fra middel­alder, som en del av murene rundt selve kate­dralen, og ned til byporten Potter­gate, et navn som stammer fra viking­tiden. Her holdt potte­ma­kerne til. Forbil­ledlig infor­ma­sjon er å finne på skilter, slik at man vet hva man ser.

Den gamle byporten Pottergate fra middelalderen. Foto: © ReisDit.no

Den gamle byporten Potter­gate fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no

Jeg stor­koser meg mens jeg rusler langs husrekken her, og kan tydelig lese noen av husenes historie ut fra avtrykk fra rester og eksis­te­rende tilføy­elser fra noen hundre år tilbake. Snur jeg meg, ser jeg den mektige kate­dralen med sin ekstremt komplekse konstruk­sjon av kapeller, stre­be­buer, spir og deko­ra­sjoner.

Middelalderhus med rester av romansk buehvelv, kanskje så gammelt som fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Middel­al­derhus med rester av romansk buehvelv, kanskje så gammelt som fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Jeg rusler også ned til det gamle bispe­pa­lasset, men blir litt skuffet over hva jeg møter – her er området stengt av på grunn av fare for stein­sprang. Reha­bi­li­te­ring av anlegget er åpen­bart neste fase. Jeg spaserer langs sørsiden av den prakt­fulle kate­dralen, titter litt på de gamle skjeve husene, åpen­bart fra middel­al­deren, ved Exche­que­r­gate og blir stående litt for å nyte inntryk­kene.

Exchequergate sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no

Exche­que­r­gate sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Cath­edral med omgi­velser er noe av det fineste jeg har sett og opplevd – dette kommer jeg aldri til å glemme.

Når jeg kommer ut på Castle Hill igjen, går turen nedover Steep Hill. Denne gaten blir bare brat­tere og brat­tere til du kommer et stykke ned mot de to husene fra 1100-tallet i romansk stil – Jew’s House og Jew’s Court. Nedover herfra heter gaten The Strait og er ikke på langt nær så bratt.

Fra der Steep hill går over til å blir The Strait. Foto: © ReisDit.no

Fra der Steep hill går over til å blir The Strait. Foto: © ReisDit.no

Jeg fort­setter nedover forbi byporten Stonebow Arch med Guild­hall, helt ned til High Bridge med sitt karak­te­ris­tiske bindings­verks­bygg. Det er ikke mange igjen av disse middel­alder-broene med bebyg­gelse på. Her nede hersker det litt mer moderne tilstander. Fra Stonebow Arch og ned High Street finner du Lincolns travle shop­ping­strøk.

Dette er huset som bor på broen High Bridge. Foto: © ReisDit.no

Dette er huset som bor på broen High Bridge. Foto: © ReisDit.no

Jeg går oppover igjen, foto­gra­ferer og video­filmer, mens jeg nyter alt den gamle bebyg­gelsen jeg er omgitt av. Det som er ekstra hyggelig er at det drives butikker, restau­ranter, kafeer og puber i de gamle husene, uten at det ødelegger noe som helst.

Et praktfullt grindverks-vindu i romansk stil - fra Aaron the Jew's House. Foto: © ReisDit.no

Et prakt­fullt grind­verks-vindu i romansk stil – fra Aaron the Jew’s House. Foto: © ReisDit.no

Spesielt flotte er de tre husene i romansk stil, alle knyttet til middel­al­de­rens jødiske befolk­ning i Lincoln; Jew’s House, Jew’s Court og Aaron the Jew’s House. Helt unike bygninger, med flotte bygnings­trekk og ‑detaljer.

Jew's Court nærmest og Jew's House vegg i vegg - begge fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Jew’s Court nærmest og Jew’s House vegg i vegg – begge fra 1100-tallet. Foto: © ReisDit.no

Selve Castle Hill er også flott, ikke minst på grunn av Tudor-kjøp­manns­huset Leigh Pemberton House i bindings­verk, oppført i år 1543 – litt skeivt og skakt etter snart 500 år på et hjørne, men for en nydelig bygning!

På Castle Hill: Turist-informasjonen holder i dag til i dette flotte Tudor-kjøpmannshuset fra år 1543. Foto: © ReisDit.no

På Castle Hill: Turist-infor­ma­sjonen holder i dag til i dette flotte Tudor-kjøp­manns­huset fra år 1543. Foto: © ReisDit.no

Det har vært søndags­marked på Castle Hill – vare­bi­lene er nå borte, slik at jeg kan foto­gra­fere noen minutter. Det går mot kveld og lyset begynner etter hvert å bli for dårlig til flere foto- og video­opptak. En liten spasertur og så hjem til hotellet der jeg slapper av litt før jeg går ned i restau­ranten og spiser middag.

Fargeglad fasade rett rundt hjørnet for hotellet. Foto: © ReisDit.no

Farge­glad fasade rett rundt hjørnet for hotellet. Foto: © ReisDit.no

Dag 14 – Lincoln

Mandag 21. august. I dag har jeg to ting på programmet: Jeg skal besøke Lincoln Castle og jeg skal innom Lincoln bymu­seum. Her er ikke museene stengt, selv om det er mandag.

I nabolaget, på vei til bymuseet. Foto: © ReisDit.no

I nabo­laget, på vei til bymu­seet. Foto: © ReisDit.no

Jeg starter med bymu­seet, som har ganske omfat­tende utstil­linger av tids­ty­piske miljøer – stue, kjøkken og soverom anno 1930, det samme for apotek, frisør og kles­for­ret­ning. Pluss soldat­livet da – en hel kamp­scene fra den første verdens­krig er gjen­skapt med lyder.

Sargent Pepper med bøsse. Foto: © ReisDit.no

Fra bymu­seet: Sargent Pepper med bøsse. Foto: © ReisDit.no

Videre har museet en stor hall full av ulike land­bruks­ma­skiner, motor­sykler, biler, trak­torer og loko­mo­tiver – pluss en enorm tanks fra første verdens­krig og mye annet rart. Det er mange fami­lier med barn her, og dette gøy for ungene – det er tydelig.

Lincoln Castle med observasjonstårnet helt til venstre. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Castle med obser­va­sjons­tårnet helt til venstre. Foto: © ReisDit.no

Etter bymu­seet tar jeg turen til Lincoln Castle. Her er en spesial­ut­stil­ling med ett eksemplar av fire – av frihets­brevet Magna Carta fra år 1215, under­skrevet av kong John Lack­land – eller Johan uten Land, som vi kalle ham i Norge, i tillegg til det senere – for meg ukjente – Chapter of the Forest fra 1217. Dess­uten får jeg anled­ning til å se The Doomsday Book fra år 1086, William the Conque­rers over­sikt over all eiendom i England – og grunnlag for skatt­leg­ging av disse. Her er det dess­verre foto­forbud.

Lincoln Castle innvendig. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Castle innvendig. Foto: © ReisDit.no

Fest­ningen er i seg selv et museum, men den har gjen­nom­gått store forand­ringer i løpet av 900 år, og det er ikke så rart. En modell av fest­ningen viser ved hjelp av lysset­ting utvik­lingen gjennom århund­rene. Krea­tivt og infor­ma­tivt. Murene gir et godt utsyn over fest­nings­an­legget, og obser­va­sjons-tårnet helt øverst mot Castle Hill viste seg også å være tilgjen­gelig for publikum og, ikke minst, for foto­gra­fe­ring. Herfra var utsikten over både gamle og nye Lincoln helt suveren.

Ingen ting å si på utsikten fra Lincoln Castles høyeste tårn. Foto: © ReisDit.no

Ingen ting å si på utsikten fra Lincoln Castles høyeste tårn. Foto: © ReisDit.no

Utstil­lin­gene i Lincoln Castle omfatter også et gammelt fengsel både i Geor­gi­ansk og Victo­ri­ansk utgave, i tillegg til en liten arkeo­lo­gisk samling.

I puben til venstre var det pensjonist-treff med høy faktor. Foto: © ReisDit.no

I puben til venstre var det pensjo­nist-treff med høy faktor. Foto: © ReisDit.no

Når dette er sett og gjort, velger jeg å rusle en tur rundt på Castle Hill og ned Steep Hill, igjen for å sjekke om jeg har over­sett noe. Jeg er sliten i føttene på vei oppover Steep Hill igjen, det har begynt å regne, og jeg stikker innom en pub sent på etter­mid­dagen for å hvile meg og slukke tørsten. En høyrøstet gjeng med pensjo­nister har åpen­bart har tilbragt meste­parten av dagen her. Det er ganske under­hol­dende å høre på alt våset de kommer med – skryt og tull fra tidli­gere tider, det meste. Jeg tar meg i å flire godt.

Hyggelige White Hart Hotel (til venstre) anbefales herved, og ikke bare på grunn av sentral beliggenhet. Foto: © ReisDit.no

Hygge­lige White Hart Hotel anbe­fales herved, og ikke bare på grunn av sentral belig­genhet. Foto: © ReisDit.no

Mandag kveld er det langt færre mennesker på Castle Hill, og jeg benytter mulig­heten til å ta bilder av både plassen og kate­dralen før lyset svinner hen. Så rusler jeg den vesle biten tilbake til hotellet for å gjøre klar oppak­ningen til neste dag – da går turen videre til Shake­spears fødeby – Strat­ford upon Avon.

Lincoln Cathedral er i seg selv en god grunn til å besøke denne vakre gamle byen. Foto: © ReisDit.no

Lincoln Cath­edral er i seg selv en god grunn til å besøke denne vakre gamle byen. Foto: © ReisDit.no

Men først middag og et par pints of Bitter for å fordøye alle inntryk­kene i Lincoln – før man tar fatt på skjønn­hets­søvnen.

Du kan alle­rede nå lese mye mer om Lincoln her.