Kyrenia er en gammel havneby som ligger på den tyrkiske nordkysten av Kypros. Kyrenia har et sjarmerende havneparti med utendørs restauranter langs hele den vakre promenaden, som går i en bue langs hele den venetianske havnen, som sommerstid er full av lystbåter og fiskerbåter.

Kyrenia – tempelridderborgen ved havnen

Den 800 år gamle vene­ti­anske borgen ruver over havnen og bidrar til å gi havne­byen Kyrenia sin egen­ar­tede karakter. Om kvelden er borgen flom­be­lyst, og havne­om­rådet fullt av ferie­gjester og fast­bo­ende som koser seg på restau­ran­tene og barene her. Den vene­ti­anske borgen inne­holder et histo­risk  museum med blant annet et gresk skips­vrak fra 300-tallet før Kristus. Det er mange bade­mu­lig­heter på stren­dene utenfor byen.

Kyrenia, Kypros

Kyre­nias vene­ti­anske havne­om­råde er used­vanlig vakkert.

Mer om Kyrenia på Kypros

Kyrenia på Kypros ligger rett ved lands­byen Bell­a­pais, hvor du finner et velbe­vart kloster fra middel­al­deren. Dette er verd et besøk, og kan gjerne kombi­neres med lunsj på en av den idyl­liske lands­byens restau­ranter. På en 700 meter høy klippe litt vest for Bell­a­pais ligger kors­fa­rer­borgen St. Hila­rios med en fantas­tisk utsikt over Kyrenia og kysten rundt. Borgen er fra 1100-tallet og var tilholds­sted for den engelske kongen Richard I., også kalt Løve­hjerte, i år 1191. Hans erob­ring av Kypros var lite populær, og han valgte i år 1192 å selge den – først til Tempel­rid­derne, og deretter til kors­fa­reren og stor­mes­teren Guy de Lusignan, tidli­gere konge av Jeru­salem, som tapte for musli­menes leder Sala­dins over­makt i Acre.

Kyrenia, Kypros, Tyrkia

Det er tett i tett med restau­ranter langs havnepromenaden.

Kyrenia har tre museer i tillegg til skips­mu­seet i borgen; et ikon­mu­seum i Archangelos-kirken, et museum for deko­rativ kunst og et lite museum for folkekunst.

Kyrenia, Kypros, Hellas

Solned­gang over vakre Kyrenia.

Kyrenia, Kypros, Hellas

Den vene­ti­anske fest­ningen ved innsei­lingen til Kyre­nias havn.

Kyrenia, Kypros, Hellas

Noen av husene langs havne­bas­senget er fra middelalderen.

Kyrenia havn - Kypros, Hellas

Kyrenia by night er strengt tatt heller ikke så galt.