Paphos (Pafos) på Kypros er mest kjent for sin oldtidsby, eller rettere sagt restene av denne. Paphos har vært bebodd helt siden nyere steinalder, det vil si mellom 5–7 tusen år tilbake 5000 år tilbake. Paphos på Kypros var et kultsenter for både Afrodite- og førhellenske fruktbarhetsgudinner. Afrodites fødselssted var i følge legendene på Kypros, hvor et tempel tilegnet henne ble reist av mykenere i det 12. århundre før Kristus.

Paphos – på Unescos liste over Verdensarven

Paphos ligger vest på øya Kypros og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av tre ulike arkeo­lo­giske utgra­vinger på to steder: 1. Kato Paphos omfatter restene etter Nea Paphos, kjent som Afro­dites hellige by og nekro­po­lisen kalt «Kongenes graver». 2. Lands­byen Kouklia omfatter restene etter Afro­dites tempel og grav, og Pala­epaphos – gamle Paphos. Restene etter bolighus, palasser, teatre, befest­ninger og graver fra disse arkeo­lo­giske utgrav­nin­gene gir Paphos eksep­sjo­nell histo­risk verdi. De romerske mosa­ik­kene i Nea Paphos fra den tidlige kris­ten­dommen tid, cirka år 200–400-tallet etter Kristus, er også blant de vakreste og mest forseg­gjorte i hele verden. Det er også funnet greske mosa­ikker fra det tredje århundre før Kristus i Dionysos’ hus. Apos­telen Paulus har vært i Paphos, og en liten gammel kirke ved tempel­rui­nene litt opp i byen er tilegnet ham. Byen har også rester etter en bysan­tinsk festning.

Paphos, gresk gulvmosaikk i den romerske bosetningen, Kypros, Hellas

Gresk gulv­mo­saikk fra arkeo­lo­gisk utgra­ving i den romerske boset­ningen i Paphos sørvest på Kypros.

Mer om Paphos på Kypros

Paphos på Kypros kan by på mye mer enn histo­riske minnes­merker. Den vesle fisker­lands­byen med den kose­lige havnen og de mange små stren­dene rundt byens sentrum, tiltrekker seg mange ferie­gjester med sans for stil og eleganse. Paphos passer ypperlig for barne­fa­mi­lier. Her kan fami­lien bade og kose seg og besøke en av taver­naene i havnen når sulten eller tørsten blir for stor. Paphos har flere restau­ranter av høy klasse. Både ferie­gjester og fast­bo­ende kyprioter trekker ned til taver­naene i havne­om­rådet på kveldstid for å treffe kjente og kose seg. Byen har dess­uten flere gode golfbaner.

Paphos, Kypros, Hellas, Unescos liste over Verdensarven

Joniske søyler ved Dionysos’ Hus, en romersk villa fra 100-tallet etter Kristus.

Paphos er et rolig og avslappet ferie­sted med en inter­na­sjonal atmo­sfære. Paphos har flere museer: Det arkeo­lo­giske museet, Det bysan­tinske museet, Det etno­gra­fiske museet, Konge­gra­vene, kirken Ayia Solo­moni, det romerske teateret fra 100-tallet etter Kristus, borgen Kato Paphos og flere bygnings­rester tilknyttet denne, i tillegg fra kirker og kirke­ruiner fra bysan­tinsk tid.

Kato Paphos er en borg fra begynnelsen av 1200-tallet kalt Saranta Kolones - førti søyler

Kato Paphos er en borg fra begyn­nelsen av 1200-tallet kalt Saranta Kolones – førti søyler.

Paphos odeon, Kypros, Hellas

Paphos Odeon fra 100-tallet etter Kristus ble bygd av romerne, rett ved Kato Paphos og den romerske Agora.

Paphos bysantisnke borg i Paphios havn, Kypros, Hellas

Paphos opprin­ne­lige bysan­tinske borg fra cirka år 1.000 i Paphios havn, ble ombygd av kors­fa­rere og senere av venetianere.

Paphos, klosterkirke, Kypros, Hellas

Du finner også en orto­doks klos­ter­kirke fra middel­al­deren i Paphos.

Paphos, Petra-tou-Romiou-Aphrodites, Kypros Hellas, Unesco

Fra Petra-tou-Romiou-Aphro­dites, klippen der Aphro­dite angi­velig ble født.