GoToGate

Stralsund

Historiske Stralsund ligger vakkert til på en øy, og har beholdt sin opprinnelige bykjerne og sitt gatenett fra middelalderen. Stralsund var en de første byene i Hanseat-forbundet, som allerede i siste halvdel av 1200-tallet inngikk forbund med Lübeck, som var moderbyen i forbundet. Stralsund er sammen med Wismar oppført på Unescos liste over Verdensarven på grunn av sin velbevarte bebyggelse og sin middelalderske grunnstruktur av gatenett, torg, kirker og offisielle bygninger.

Stralsunds gamleby
Stralsund har sine røtter i middelalderen. Det blir du minnet om, nær sagt uansett hvor i byen du kommer. Tre store middelalderkirker i såkalt «Backsteingotik» – mursteinsgotikk – dominerer by-silhuetten. Deres kirketårn ser du allerede på lang avstand – lenge før byen for øvrig kommer til syne. Stralsund har to store torg, Alter Markt og Neuer Markt. Mellom disse torgene er det i dag en gågate, hvor mange av byens butikker ligger. Fra Neuer Markt går du først inn i Mönchstrasse, som svinger til høyre inn i Apollonienmarkt, som igjen svinger til venstre i Ossenreyer Strasse, som leder til Alter Markt. Denne bilfrie sonen fører deg forbi hjørnet av Katharinenkloster, som huser byens flotte Kulturhistoriske museum, i tillegg til Sjøfartsmuseet – begge i Mönchstrasse. Hele Stralsunds gamleby er innen gangavstand.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den historiske byen Stralsund ligger på en øy, og har bevart sin byplan fra middelalderen – øya Rügen i bakgrunnen

Mer om Stralsunds gamleby
Ved Alter Markt finner du St. Nikolai-Kirche fra 1300-tallet, samt det berømte gotiske rådhuset. Neuer Markt ble anlagt på 1300-tallet, og her ble den enorme St. Marienkirche bygd, i hovedsak i løpet av 1300-tallet. Marienkirken var med sitt 100 meter høye tårn lenge verdens høyeste bygning. Den tredje store middelalderkirken, St. Jacobi, ble oppført midt i byen, langs Papenstrasse, også den på 1300-tallet i gotisk stil. Langs ytterkanten av hele øya ble det i middelalderen bygd en bymur, som til dels fremdeles er synlig ved byportene Kniepertor og Kütertor vest i Stralsund, og et par hundre meter videre sørover. På østsiden av Stralsund finner du den store havnen, opprinnelig strender med lange utstikkere av tre båret av påler, hvor middelalderens kogger la til for å laste og losse.

 Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsunds rådhus til høyre, Alter Markt rett frem. Foto: © reisdit.no

Litt om Stralsund og Hanseatforbundet
Den historiske bykjernen i Stralsund representerer prototypen av en velutviklet handels- og sjøfartsby under hanseforbundets blomstringstid på 13- og 1400-tallet. Stralsund og Wismar ble i år 1259 medlemmer i gruppen av byer som kalte sig «Den Vendiske Hansaen”, hvilket vil si at de befant seg i tidligere vestslavisk område – venderne var en vestslavisk stamme. Dette området var det opprinnelige Hanseatforbundets økonomiske og politiske sentrum, med Lübeck som toneangivende moderby. Stralsund spilte en viktig rolle for utvikling og spredning av både kulturelle landvinninger, som teknisk kunnskap, og idéhistorie i hele Østersjø- og Nordsjøområdet.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsunds Alter Markt med Wulframhaus rett frem og turistinformasjonen til venstre. Foto: © reisdit.no

Stralsunds bevarte middelalderplan
Helt til i dag har man i bykjernen lyktes å bevare den middelalderske grunnstrukturen av veinett, gate- og torgplasser, kvarters- og tomtedeling. Stralsund er et tydelig eksempel på hvordan sjøhandelsbyer i middelalderen ble anlagt – underlagt Lübecks lover. All tradisjonsbærende bygningsmasse, med utallige enkeltstående unike monumenter, dokumenterer byenes eksepsjonelle rikdom samt deres politiske og økonomiske betydning under middelalderen. Særlig er gruppen av de tre monumentale teglsteinskirkene representativ for den gotiske sakral-arkitekturen i hansabyene rundt den sørlige Østersjøen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Alter Markt sett fra Wulframhaus’ uteservering. Foto: © reisdit.no

Litt om Stralsunds historiske severdigheter – Rathaus
Rådhusets vakre fasade har i mange hundre år vært et av Stralsunds mest markante kjennetegn. Rådhuset fra middelalderen er et av de mest betydningsfulle i sitt slag langs den tyske Østersjøkysten, og et viktig tegn på Hanseatenes rikdom og makt. Stralsunds rådhus sies å være et av den nordtyske teglsteinsgotikkens vakreste profane bygg. Det påstås for øvrig at byggingen av Lübecks rådhus og fasade var foranledningen til at Stralsund igangsatte byggingen av sitt rådhus med skjermfasade. Man skulle ikke være noe dårligere her. Rådhusets historie strekker seg helt tilbake til 1200-tallet, og var Stralsunds opprinnelige sete for byens makthavere. Ikke bare hadde bystyret sine møter her, domstolen utøvde også sin makt i rettssalen i den sydlige fløyen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det er dimensjoner over skjermfasaden til Stralsunds Rathaus.Foto: © reisdit.no

På gateplanet var det butikker, mens kjelleren ble brukt som lagerplass for tekstiler. Bak den spesielle skjermfasaden – eller rettere sagt under – holdt byrådet i middelalderen møter i en toskipet hall i gotisk stil. På skjermfasaden, som kun hadde til hensikt å imponere – kan du se byvåpnene til 8 andre hanseatbyer som Lübeck, Wismar, Hamburg, Greifswald, Stralsund og Rostock – alle byer med tette handelsforbindelser til Stralsund.

Litt om Stralsunds historiske bakgrunn
Stralsunds spesielle beliggenhet på en øy mellom Strealsundet og de kunstige innsjøene eller dammene som ble anlagt på 1200-tallet, fremhever byens middelalderpreg – byens silhuett er ikke til å ta feil av. På lang avstand ser du de tre kraftige kirkespirene reise seg i landskapet, og når du beveger deg inn i byen er det ingen tvil – byplanen og bebyggelsen er et levende vitnesbyrd om Hanseattidens velmaktstider.

Kütertor, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kütertor er en av de opprinnelige byportene i bymuren fra middelalderen. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Stralsund var sammen med Lübeck den viktigste byen i hele Østersjøområdet på 1300-tallet – i år 1370 ble byen valgt som sted for de viktige fredsforhandlingene med Danmark. Resultatet ble den berømte «Freden i Stralsund», som i den europeiske historien av mange ansees som høydepunktet av Hansaens makt. På 1600- og 1700-tallet spiller Stralsund og Wismar en viktig militær rolle for den svenske stormakten, noe som også gir seg utrykk i arkitekturen – for Stralsunds vedkommende eksempelvis i det barokke svenske regjeringspalasset. Mer om svensketiden i eget avsnitt nedenfor.

De viktigste Backsteins-bygningene i Stralsund
Nær sagt uansett hvor i Stralsunds gamleby du befinner deg, vil du komme over skilt som peker mot historiske severdigheter – også Backsteinsgotiske – mursteingotiske severdigheter. Det er dermed enkelt å få med seg de viktigste historiske byggene. Eksempler på Backsteinsgotik i Stralsund: Rathaus, Wulflamhaus, Scheelehaus, Giebelhaus, Mühlenstraße 1, Dielenhaus, Mühlenstraße 3, Giebelhaus, Külpstraße 5, Giebelhaus, Ossenreyerstraße 14, Stadtmauer mit Stadttoren, St. Nikolaikirche, St. Katharinenkloster, St. Johanniskloster, Heilgeistkloster, St. Jakobikirche, St. Marienkirche, Steinturm, Kampischer Hof, Ehemalige Lateinschule zu St. Nikolai, Museumshaus, Stadtwaage, Scharfrichterhaus og Ehemalige Kramercompagnie.

Kütertor, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kütertor sett fra innsiden. Foto: © reisdit.no

Imponerende kjøpmannshus
Helt siden Hansatiden har de fargeglade og forseggjorte kjøpmannshusene preget Stralsunds gate- og bybilde. Kjøpmennene bygde hus som var praktiske med hensyn til den handelen de drev, og som i tillegg kunne vise velstand, rikdom og makt med prangende dekorerte gavlfasader. Du finner disse gavlfasadene i alle stilarter – gotiske, renessanse, barokke og klassisistiske – bak dem er husene lange og smale, og strekker seg inn mot store hager. I første etasje drev kjøpmannen handel – her var kontorer og møtelokaler.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typiske kjøpmannshus på rekke og rad i Badenstrasse i Stralsunds historiske bydel

Første etasje hadde endevegger med store flater av blyinnfattede vinduer – dette for å gi lys. I andre etasje bodde kjøpmannen og hans familie. Her var det i tillegg til boligarealer og staselige festlokaler eller gildehaller, hvor man arrangerte festivitas for likestilte. I etasjene over var det lagerlokaler. I kjelleren ble det ofte leid ut rom til ansatte. Kjøpmannshusene kunne dermed innfri alle krav, både hva angikk handelsvirksomhet, bolig, representasjon, lagerhold og husvære for ansatte.

St Nikolaikirken
Den eldste av de tre hovedkirkene i Stralsund er den monumentale St. Nikolaikirken ved Alten Markt, som er bygd med forbindelse til rådhuset. Kirken var en såkalt rådskirke, hvilket innebar et viktige forhandlinger og råd ble avholdt her. Her ble også diplomater og utsendinger fra andre byer mottatt. Kirken er første gang nevnt i år 1276, og var den gang en enkel hallkirke. Men oppgangstidene som fant sted på 1300-tallet, ble St Nikolaikirche bygd om til en treskipet basilikakirke i gotisk stil, med to kraftige tårn. Den er lett gjenkjennelig, fordi det ene tårnet aldri ble ferdig.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Nikolaikirche er vakkert dekorert innvendig, og absolutt verd et besøk. Foto: © reisdit.no

I flere år har denne vakre gotiske kirken gjennomgått en omfattende restaurering, og fremstår nå med praktfulle interiører og eksteriører. St. Nikolaikirken kan fremvise nydelige veggmalerier fra middelalderen, både på søyler og vegger, samt et utvalg skårne og malte altere – det mest kjente er mer enn 5 meter bredt og står ved høyalteret, skåret i år 1480 av en kunstner fra Stralsund, som man dessverre ikke vet navnet på.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det berømte høyalteret i St Nikolaikirche ble skåret cirka år 1480 av en ukjent kunstner. Foto: © reisdit.no

Kirken har for øvrig 56 andre altere fra middelalderen og renessansen, de fleste er familiealtere, mens mange også er for de forskjellige håndverkslaugene som ble dannet her under Hansatiden. Denne viktige kirken hadde ikke benker for andre enn de rikeste kjøpmannsfamiliene. Noen av benkene og korstolene har svært vakre utskjæringer. St Nikolaikirche går for å være et av Nord-Europas vakreste middelalderbygg.

St Nikolaikirche,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Prekestolen i St Nikolaikirche er et prakteksempel innen renessansestilen. Foto: © reisdit.no

Kulturkirken St. Jakobi
Med sina glaserte kantsteiner og den ornamentale utsmykningen ved vinduer og friser skiller denne basilikaen seg fra de andre kirkene i Stralsund. Jakobikirken er i dag en kulturkirke og her arrangeres konserter, utstillinger etc. Spesielt interessant er utstillingen om den østerrikske kunstneren Friedensreich Hundertwasser.

St Marienkirche
Denne i sannhet monumentale kirken preger Stralsunds bybilde og silhuett – på lang avstand. Den nesten 100 meter lange kirken og langskipet med en innvendig takhøyde på 32,5 m gjør et mektig inntrykk.

Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den enorme Marienkirche sett fra sørøst. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

St Marienkirche er første gang nevnt i skriftlige kilder i år 1298, men ble oppført gjennom 1300-tallet. Kirken hadde opprinnelig flotte veggmalerier fra middelalderen, som i forbindelse med reformasjonen i år 1525 dessverre ble ødelagt i den såkalte Stralsunder Bildsturms. Svært få av de opprinnelige freskene har derfor overlevd. Heldigvis er fortsatt de vakre takmaleriene i de gotiske krysshvelvene fremdeles mulig å oppleve. Det enorme Stellwagenorgelet er også meget imponerende.

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Skippernes kapell, nærmest, ble benyttet til ikke bare bønn og religiøs virksomhet, men også til rådslagning om forretninger. Foto: © reisdit.no

Mariakirken har en rekke innvendige kapeller i skipet og deler av koret. Ett av disse var møtested for byens skippere, noe som forteller litt om hvor tett kirken og handelen var knyttet til hverandre. Kirken benyttes både til gudstjenester og til orgelkonserter. Få med deg Marienkirche når du besøker Stralsund.

Katharinenklosteret med det Kulturhistoriske museet
Katharinenklosteret huser i dag Stralsunds Kulturhistoriske museum og Havmuseet, begge nøkler til å forstå hvordan denne byen har utviklet seg gjennom århundrene.

Kulturhistorisk Museum, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsunds Kulturhistoriske Museum ligger i Katharinenkloster fra middelalderen, som også huser Meeresmuseum – Havmuseet. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Kulturhistorisk Museum ble grunnlagt i år 1942 og er det eldste i Mecklenburg Vorpommern. Museet presenterer omfattende utstillinger av arkeologiske gjenstander, en etnografisk avdeling, og omfattende samling av kunst- og kulturhistoriske gjenstander. Meeresmuseum kan by på 36 tropiske akvarier med en mengde skilpadde- og fiskearter, samt et enormt hvalskjellett – bare for å ha nevnt noe.

Kulturhistorisk museum, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kulturhistorisk Museum har omfattende utstillinger av blant annet arkeologiske funn fra byen og området rundt. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

St. Katharinen er et av de få klostrene i Nord- Tyskland som fortsatt har en nesten fullstendig bevart gotisk bygningsmasse. Klosteret ble grunnlagt av dominikanermunker midt på 1200-tallet. Den sakrale bygningen er en passende kulisse for ulike utstillinger om regionens førhistorie, men også dens yngre historie. Her kan du blant annet følge byens utvikling fra grunnleggelsen under Hansatiden, da byen var i sterk vekst og fremgang, til helt frem til midten av 1900-talet. Museet holder stengt på mandager.

Johannesklostret
Johannesklosteret finner du i kort avstand fra Alter Markt, langs Schillertstrasse og den gamle bymuren ved byporten Kniepertor. Johannesklosteret er preget av en kontinuerlig arkitektonisk utvikling fra grunnleggelsen, da den gotiske stilen dominerte.

Johanniskloster,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Johanniskloster består av bygninger fra 1200-tallet frem til 1700-tallet. Foto: © reisdit.no

I senere epoker er det tilført bygninger i både barokk og klassisistisk stil. Spesielt bør den gotiske Kapitelsalen fremheves, med sine flotte krysshvelv og vel bevarte gotiske veggmalerier. Denne salen benyttes i dag til konserter og foredrag. Inne på klosterområdet finner du et meget tiltalende boligområde med blant annet bindingsverkshus. I tillegg står utbombede rester av en klosterkirke i gotisk stil i den ene enden av klosterområdet, som ble skadet under bomberaid i 1944. Johanneskloster er lett tilgjengelig og absolutt verd å få med seg.

Heilgeistkirken og -klostret
Hospitalet St. Spiritus, som også ble kalt Heilgeistkloster – en forkortning av Heilig Geist (helligånd) er Stralsunds eldste sykehus.

Heilgeistkloster, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Heilgeistkloster er nevnt i skriftlige kilder første gang i år 1256 – bygningen på bildet er en del av utvidelsen som fant sted i år 1647. Foto: Darkone / Wikipedia

Hospitalet tok seg av syke, eldre og fattige, og hadde en viktig sosial funksjon i middelalderen og senere. Klosteret er første gang nevnt i skriftlige kilder i år 1256. Slike kombinerte syke- og fattighus var ikke uvanlige i middelalderen. Søsterbyen Wismar hadde også et.

Stralsunds havneområde
Stralsunds havn besto i middelalderen av en strand med utstikkere av tre båret av påler, slik at koggene kunne lastes og losses. Først på 1500- og 1600-tallet ble det bygd brygger av stein, hvor skipene kunne legge til.

Havnen, Ozeaneum,  Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Mellom gamlebyen og havneområdet er det en kanal. I bakgrunnen akvariet Ozeaneum. Foto: © reisdit.no

Det er fremdeles grunt her, for eksempel kan ikke større cruiseskip legge til. Bryggene er et av Stralsunds livligste og mest besøkte steder, ikke minst på kveldstid. Det ligger en rekke restauranter her, i tillegg til attraksjonen Ozeaneum, et hypermoderne saltvannsakvarium på 8.700 kvadratmeter, som kan by på spennende opplevelser og kunnskapsformidling av klasse for både store og små. Ozeaneum er omgitt av lagerbygninger fra 1700- og 1800-tallet, typiske for regionen. Gjestehavnen er meget populær, og mange av byens besøkere kommer hit sjøveien.

Litt om Stralsunds historie
De rike fiskefeltene utenfor byen i Strealsundet og langs kysten for øvrig var selve grunnlaget for byens handel. Det ble fisket sild i store mengder, som ble saltet og eksportert østover og sørover. En vesentlig rolle spilte også landbruket i området. Ikke bare var åkrene på fastlandet innenfor byen fruktbare, det samme gjaldt jordbruket på øya Rügen. Bryggerivirksomheten var i middelalderen meget viktig, ettersom øl ble ansett å være helsemessig tryggere å drikke enn vann – hvilket i mange tilfeller var helt korrekt. Stralsund beliggenhet mot øst sikret også en omfattende import østfra, av pelsverk, tøyer og mineraler. Man importerte også vin fra Frankrike, som ble sendt østover og nordover. Fra nord kom tørrfisk, selskinn, pels av reinsdyr, hoggtenner av hvalross og sel- og hvalolje. Hanseaten utnyttet denne eksporten og importen til det ytterste, og hadde et enormt handels- og distribusjonsnett over hele Nord-Europa og deler av Sør-Europa. De opprettet handelskontorer så langt nord som Bergen i Norge, i England i vest og i Tallinn i øst. Ufattelige mengder av luksus- og nødvendighetsvarer ble fraktet på kryss og tvers i dette nettverket, på datidens seilskip, koggen. Svært lite av dette ville ha skjedd, uten medlemskap i Hanseatforbundet.

Stralsund og Hanseatforbundet
Byrettigheter var en betingelse for å drive handel i middelalderen. Stralsund var underlagt fyrstedømmet Rügen, og fyrst Wizlaw den første ga i år 1234 den vesle slaviske fiskerlandsbyen Stralow byrettigheter i henhold til Lübecks byrettslover. Dermed kunne byen starte handel i Östersjøområdet, og med det var veien til medlemskap i Hanseatforbundet kort, og allerede på 1240-50-tallet var selvtilliten til byens borgere synlig.

 Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Utbredelsen av Hanseat-forbundet på sitt største omfattet også King’s Lynn i England. Kilde: Wikipedia

Byggevirksomheten var mildt sagt heftig, og snart begynte også kirker, klostre og rådhus å reise seg blant de kombinerte bolig- og kjøpmannshusene. Kirken og klosterordenene spilte en viktig rolle i bygging av byen – både dominikaner- og fransiskanerordenen hadde stor innflytelse på byutviklingen og det sosiale, religiøse og kulturelle livet. Stralsund ble medlem av det mektige Hanseatforbundet i år 1259.

Stralsund og Svensketiden
Stralsund spilte også en viktig militær rolle under 1600- og 1700 tallet – den svenske stormaktstiden. Svenskene hadde kommet Stralsund til hjelp i år 1628 under kampene mot den Böhmiske fyrsten og feltherren Wallenstein, som herjet store deler av Europa under 30-årskrigen. Wallenstein beleiret Stralsund, men klarte, takket være svenskenes hjelp, aldri å innta den. I henhold til den Westfalske Freden år 1648 ble Vorpommern, inklusive Wismar og Stralsund underlagt svensk herredømme. Stralsund forble under den svenske kronen i nesten 200 år, og regner denne tiden i hovedsak som både fredelig og god – med unntak av Den nordiske Krigen og Karl den 12., som i år 1715 tapte byen til danskekongen, før den kort tid etter ble svensk igjen. Fra denne tiden finnes en rekke bygninger i barokk stil, som kommandanthuset ved Alter Markt, de svenske forvaltningsbygningene i Badenstrasse. Stralsund forble svensk til år 1815, da området ble underlagt Preussen etter Napoleonskrigene.

Stralsund arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no har vært med på byvandring i Stralsund. Den kan du lese mer om på bloggen www.mothor.no

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsund med havneområdet sett fra Østersjøen – legg merke til kirkespirene

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Sjøfarten har vært alfa og omega for Stralsund gjennom 800 år. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Brevet fra år 1234 som gir Stralsund byrettigheter etter Lübeck-lovene. Kilde: Wikipedia

Rådhuset, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsunds Alter Markt med rådhuset og St Nikolaikirken anno 1895. Kilde: Wikipedia

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

…og slik fremstår Neuer Markt anno 2012. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsunds rådhus – Rathaus – med St Nikolaikirken sett fra gågaten Ossenreyer Strasse

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Alter Markt i retning Mühlenstrasse. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stralsund anno 1640 ifølge Matthäeus Merian den Eldre

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Middelalderens fraktfartøy koggen, slik den var fremstilt på Stralsunds opprinnelige byvåpen

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Vakre fasader langs gågaten Ossenreyer Strasse, vis-à-vis Rathaus. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra rådhuspassasjen. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Gustav Adolf, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Svenskekongen Gustav Adolf II. står trygt i rådhusets passasje. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Portal St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hovedportalen til St Nikolaikirche vender mot Rådhuset. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Et gammelt kjøpmannshus i Fährstrasse, ikke langt fra havneområdet. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Flere fine hus i Fährstrasse – her et gotisk kjøpmannshus. Foto: © reisdit.no

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Et meget gammelt hus i Schillerstrasse, som ikke er omtalt i turistkontorets informasjonsmateriell. Vi gjetter 1300-tallet. Foto: © reisdit.no

Scheelehaus, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Scheelehaus er navnet på to middelalderske kjøpmannshus tilpasset 1700-tallets smak. Foto: © reisdit.no

St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St. Nikolaikirche er en imponerende bygning

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

En av St Nikolaikirches 56 altertavler – mange av dem utrolig vakre og forseggjorte. Foto: © reisdit.no

Billig pakkereise
St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Langs sideskipene i St Nikolaikirche finner du en rekke kapeller. Foto: © reisdit.no

Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kapellene langs sideskipene har flotte, dekorerte fasader. Foto: © reisdit.no

St Nikolaikirche,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Du kan se flotte fresker fra middelalderen i St Nikolaikirche. Foto: © reisdit.no

Middelalderkirken St Jacobi, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den gotiske middelalderkirken St Jacobi midt i gamlebyen er i dag kulturkirke. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I Marienkirches himlinger i sideskipene kan du se fresker fra middelalderen. Foto: © reisdit.no

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra skipet og koret i St Marienkirche. Legg merke til det enorme orgelet. Foto: © reisdit.no

Katharinenkloster, Meeresmusuem, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Katharinenkloster omfatter også Meeresmuseum inklusive en gammel fiskebåt. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Kunsthistorischer Museum, Hiddenseer Gold,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hiddenseer Gold er en vikingskatt bestående av gullsmykker fra 970-980-årene, som ble funnet i stranden til øya Hiddensee i år 1872. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Museumshaus,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Musuemshaus i Mönchstrasse 38 er et av de eldste og mest verdifulle eksemplene på såkalte Bürgerhaus – borgerhus i Stralsunds Altstadt. Museumshaus tilhører Kulturhistorisk Museum. Foto: © reisdit.no

St Johanniskloster,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Johanniskloster består delvis av bindingsverk-bebyggelse – riktig idyllisk.
Foto: © reisdit.no

St Johanniskloster,  Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Johannisklosters klosterkirke ble ødelagt av brann i år 1624, og ytterligere ramponert under allierte bombetokt under den andre verdenskrigen. Foto: © reisdit.no

St Johanniskloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Fra inngangspartiet til St Johanniskloster. Foto: © reisdit.no

Heilgeistkloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Heilgeistkirche tilhører klosteret. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Heilgeistkloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Fra midtpassasjen med gallerier i Heilgeistkloster, som ble tilført i år 1680 – sannsynligvis etter modell av byens rådhus. Foto: Darkone / Wikipedia

Ozeaneum, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Ozeaneum er en av Stralsunds store attraksjoner. Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Speicher, Havnen, Hafen, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

I Stralsunds havneområde er det flere restauranter – her i et gammelt lagerbygg – et såkalt Speicher. Foto: © reisdit.no

 Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Utsnitt av kartet Sciagrapiha civitatis Stralsundensis Pomerania anno1647. Kilde Wikipedia

Freden i Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Brevet som kunngjør Freden i Stralsund ble undertegnet den 24. mai år 1370 Kilde: Wikipedia

Dielehaus, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Slik så mange av de første finere borgerhusene ut – dette er et såkalt Dielehaus fra 1300-tallet, med en stor åpen gang halvveis inn i første atsje Foto: © Tourismuszentrale Stralsund

Zur Hafen Fährekneipe,  Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Zur Hafen Fährekneipe fra år 1332 i Fährstrasse er fortsatt i drift. Foto: © reisdit.no