Dag 22 – Til Cambridge

Tirsdag 29. august

Pent vær i dag, igjen. All baga­sjen sjaues ned fra rommet pakkes opp på Harley’en og så bærer det av gårde. Farvel Oxford. Turen fra Oxford til Cambridge er på 165 kilo­meter, i all hovedsak på motorvei. Navi­ga­sjonen på øret ber meg ta av motor­veien og så hører jeg ikke mer. Batte­riet på iPhonen viser seg nok en gang å gå tomt, og jeg er havnet på et lite tett­sted som heter Gran­chester. No problem viser det seg, jeg følger skilt og er snart på ring­veien rundt Cambridge sentrum.

Du vet at du er nær Cambrigde sentrum når du ser Christ church Chapel. Foto: © ReisDit.no

Du vet at du er nær Cambrigde sentrum når du ser Christ Church Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Mellom trærne, på den andre siden av elven – River Cam – skimter jeg plut­selig King’s College Chapel, som jo er umulig å ta feil av. Etter litt om og men kommer jeg meg dit, og kommer i prat med et par hjelp­somme karer. En av dem går og kjøper en kopp kaffe til hver av oss, mens den andre søker opp hotellet, Cambridge Hilton, på mobilen. Etter en hyggelig kaffe­pause får jeg instruk­sjoner og sendes riktig retning.

Scudamore’s Punting holder til i enden av Mill Lane. Foto: © ReisDit.no

Scudamore’s Punting holder til i enden av Mill Lane. Foto: © ReisDit.no.

Hotellet er moderne stort og flott, jeg får parkert for en rimelig penge i gara­sjen og er snart instal­lert med bagasje og det hele. Ut på byvand­ring. Gamle­byen i Cambridge er ikke stor. Det første jeg gjør, er å gå ned Pembroke Street og Mill Lane til Mill Pool, der elven Cam er på sitt bredeste. I enden av Mill Lane finner du en ”punting-stasjon” med billett­salg til punting-turer.

Punting under Mathematical Bridge, som tilhører Queen's College. Foto: © ReisDit.no

Punting under Mathe­ma­tical Bridge, som tilhører Queen’s College. Foto: © ReisDit.no.

Punting er flat­bun­nede smale prammer med plass til 8–10 personer, som stakes av en person som står bak i båten – i dette tilfellet langs elven Cam. Turene går mellom Mill Pool og over­siden av Magda­lene Bridge og varig­heten er cirka 40 minutter. Det finnes to andre punting-stasjoner, nemlig Quay­side og Garret Hostel Bridge. Punting anbe­fales fordi du får se colleger og deler av Cambridge fra et unikt utsyns­punkt, nemlig elven Cam.

King's College Chapel sett fra King's Parade. Foto: © ReisDit.no

King’s College Chapel sett fra King’s Parade. Foto: © ReisDit.no.

Fra Mill Pool går jeg et kort stykke langs elven til Silver Street og deretter over i hoved­gaten King’s Parade, hvor King’s College og dets berømte kapell ligger, vis-a-vis Great St. Mary’s Church. Den frem­med­ar­tede og særegne Christ Church Chapel i sengo­tisk stil ruver med sine pussige hjørne­spir. Bygningen gjør stort inntrykk på grunn av sin spesi­elle arkitektur.

Great St. Mary's Church ligger vis-à-vis King's College Chapel. Foto: © ReisDit.no

Great St. Mary’s Church ligger vis-à-vis King’s College Chapel. Foto: © ReisDit.no.

På baksiden av Great St. Mary’s finner du The Market­place hvor det daglig er frukt- og grønn­saks­marked, i tillegg til at det selges en masse annet rart. Søndager er det Farmer’s Market sammen med antik­vi­teter og brukskunst.

Trinity College til venstre og St. John's College rett frem. Foto: © ReisDit.no

Trinity College til venstre og St. John’s College rett frem. Foto: © ReisDit.no.

King’s Parade går over til å hete Trinity Street så snart jeg kommer til Trinity College, som etter­følges av St. John’s College – begge med impo­ne­rende portaler. I morgen skal jeg inn og se nærmere på St. John’s College. Herfra heter gaten natur­ligvis St. John’s Street og et stein­kast videre kommer jeg til Round Church, en liten romansk kirke fra rundt år 1130.

Round Church fra år 1130 ligger der gamlebyens to hovedgater deler seg. Foto: © ReisDit.no

Round Church fra år 1130 ligger der gamle­byens to hoved­gater deler seg. Foto: © ReisDit.no.

Jeg står nå i Bridge Street, og tar til venstre mot Magda­lene Bridge. I denne gate­stumpen finner du noe av Cambridges bebyg­gelse fra 1500-tallet. Når jeg spaserer videre i retning av Magda­lene Bridge og over denne ser jeg snart en annen ”punting-stasjon”, nemlig Quay­side på over­siden av broen. Her ligger også mye gammel bebyg­gelse på over­siden av den kjente puben ”The Pickerel Inn”, vis-a-vis Magda­lene College. Her befant det seg for øvrig romersk bebyg­gelse frem til begyn­nelsen av 400-tallet.

Magdalene Street sett fra Magdalene Bridge. Foto: © ReisDit.no

Magda­lene Street sett fra Magda­lene Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Nå er jeg i ytter­kant av den gamle bykjernen og jeg går tilbake mot hotellet via Sydney Street og St. Andrew’s Street – en mer trafik­kert moderne hoved­gate. Mellom hoved­ga­tene går det et par trive­lige smug og smågater, Green Street og St. Mary’s Street/Market Street med små butikker og puber. Rundt The Market­place og Great St. Mary’s finnes det et lite nett­verk med hygge­lige smågater, også her finner du butikker, kafeer og puber.

Fra Rose Cresent, som går fra Trinity Street til The Marketplace. Foto: © ReisDit.no

Fra Rose Cresent, som går fra Trinity Street til The Market­place. Foto: © ReisDit.no.

Jeg trasker litt rundt i disse smugene, for her er det vanligvis mye fint å se. Dess­verre er det satt opp stil­laser og tildekket med presen­ninger flere steder her, så det er vans­kelig å få tatt så mange vettuge fotos. Det stunder mot kveld og jeg er sulten, tørst og sliten i beina etter all vandringen.

Puber i England serverer god mat til en rimelig penge. Her fra Bridge Street. Foto: © ReisDit.no

Puber i England serverer god mat til en rimelig penge. Her fra Bridge Street. Foto: © ReisDit.no.

Jeg gleder meg til i morgen. Da har jeg tilla­telse til å filme og foto­gra­fere i Christ Church Chapel. Det er tid for middag og jeg finner meg en koselig pub, som serverer utmerket mat.

Dag 23 – Cambridge

Onsdag 30. august

Tidlig frokost på hotellet. Det regner. Jeg tasser ned til Christ Church Chapel, melder meg i resep­sjonen og viser foto­til­la­telsen. Det er ikke mange besø­kende og jeg tar noen fotos uten­dørs før jeg åpner døren til det aller helligste – kapellet.

King's College Chapel, påbegynt år 1446 ruver. Foto: © ReisDit.no

King’s College Chapel, påbe­gynt år 1446 ruver. Foto: © ReisDit.no.

Det er nesten så jeg går på ryggen når jeg kommer inn i dette enorme kirke­rommet, med vegger prak­tisk talt dekket av blyinn­fat­tede vinduer med fargede glass­mo­tiver, og et tak med perpen­di­ku­lære vifte­for­mede ribbe­hvelv, typiske for sengo­tiske bygg, men her tatt ut i det ekstreme – ikke bare fordi det er verdens største.

Det er knapt så du tror hva du ser, når du kommer inn i King's College Chapel. Foto: © ReisDit.no

Det er knapt så du tror hva du ser, når du kommer inn i King’s College Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Jeg har god tid og gjør flere video-opptak ved siden av å foto­gra­fere. Drømmen om å få anled­ning til å komme inn i og oppleve denne enestå­ende bygningen er oppfylt. I noen av side­ka­pel­lene er det utstil­linger som beskriver bygge­pro­sessen med plan­teg­ninger, skisser av detaljer, montere med modeller etc. Bygningen ble påbe­gynt år 1446 og ferdig­stilt år 1512 med unntak av vinduene, som første sto ferdig år 1536.

King's College Chapel er en opplevelse. Foto: © ReisDit.no

King’s College Chapel er en opple­velse. Foto: © ReisDit.no.

Ute i friluft går jeg ned til River Cam for å ta bilder herfra. Noen puntere kommer glidende i regnet, og passerer under broen jeg filmer fra. Det er flott utsikt over Christ Church College og kapellet herfra. Colleget er enormt, og det slår meg at Oxford og Cambridge har mye felles når det gjelder arki­tektur. En utstrakt bruk av stein, tårn og spir, og bygnings­kom­plekser som omslutter åpne kvad­ra­tiske plasser.

St. John's College - den flotte hovedporten sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no

St. John’s College – den flotte hoved­porten sett fra innsiden. Foto: © ReisDit.no.

Etter dette skal jeg besøke St. John’s College. Vel oppe igjen i King’s Parade fort­setter jeg gjennom Trinity Street til den flotte portalen til St. John’s College. Her går jeg runden i de første gårds­plas­sene og fort­setter over broen som krysser Cam, paral­lelt med den lokale utgaven av Bridge of Sighs. Jeg vandrer videre inn på motsatt side.

Bridge of Sighs i Cambridge-utgave - Venezia har som kjent originalen. Foto: © ReisDit.no

Bridge of Sighs i Cambridge-utgave – Venezia har som kjent origi­nalen. Foto: © ReisDit.no.

På denne siden av River Cam finnes det prakt­fullt bygnings­kom­pleks omgitt av stil­laser på grunn av reha­bi­li­te­ring. Fint for dem, men dumt for meg, som går glipp av et flott foto­motiv. St. John’s College er enormt i omfang, enormt flott og oser av tradi­sjoner. Under et foto av bolig­kvar­te­rene som tilhører St. John’s College.

Fra St. John's College. Foto: © ReisDit.no

Fra St. John’s College. Foto: © ReisDit.no.

På dagens program står også et besøk i Fitzwil­liam Museum, som befinner seg noen få minut­ters gange fra hotellet. Her er det utstil­linger til å bli lamslått av – alt fra egyp­tiske kister og mer enn 2.500 år gamle greske vaser til maler­kunst fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken – samt en egen sal med impre­sjo­nis­tene. Her er mange kunst­nere i verdens­klasse repre­sen­tert. Måtte bare andre enn de spesielt inter­es­serte besøke slike gamle, ærver­dige museer og forstå alt det som ligger bak denne tradi­sjons­rike klas­siske kunsten.

Pieter Bruegel d.y.: "Vinterlandskap" datert år 1626. Foto: © ReisDit.no

Pieter Bruegel d.y.: «Vinter­land­skap» datert år 1626. Foto: © ReisDit.no.

Rett over gaten ligger det en skotsk restau­rant med fisk og skalldyr somspe­sia­litet. Det er etter­middag og jeg har ikke spist lunsj. Jeg faller for reker stekt i olje med hvitløk og chili, akkom­pag­nert av et glass av husets tørreste som også er husets billigste. Eieren serverer meg, han er nysgjerrig og hyggelig. Han hører at jeg er norsk, og sier at jeg burde smakt den skotske laksen han har på menyen. Rekene smaker fantas­tisk, og jeg stor­koser meg den halve timen det hele tar.

Fra Corpus Christi College. Foto: © ReisDit.no

Fra Corpus Christi College. Foto: © ReisDit.no.

Etterpå rusler jeg bort til Corpus Christi College og går en runde der. Det regner fort­satt, og jeg lurer meg opp en trapp som leder til Dining Hall. Her skal jeg vel egentlig ikke være, men to av colle­gets ansatte som er her bryr seg ikke med det. Jeg tar bilder og filmer litt. Når jeg kommer ned igjen til bakke­nivå i innergården, slår det meg hvor forskjel­lige mange av colle­gene er, likhe­tene til tross. Corpus Christie College er mindre enn St. John’s, men virker eldre og mer intimt, hvis det er mulig å si det slik.

Corpus Christi College ble grunnlagt på 1300-tallet og bærer preg av det. Foto: © ReisDit.no

Corpus Christi College ble grunn­lagt på 1300-tallet og bærer preg av det. Foto: © ReisDit.no.

Jeg er blitt litt våt av alt regnet og stikker innom en kaffe­sjappe. Det er godt å få satt seg ned. Etterpå er det bare å stikke tilbake til hotellet og pakke det meste ferdig til morgen­dagen, som er min siste i England for denne gangen. Regnet gir seg, det lysner litt og jeg fyker ut for å ta en ny runde med fotos.

På vei passerer vi denne skjønnheten i Bridge Street. Foto: © ReisDit.no

På vei passerer vi denne skjønn­heten i Bridge Street. Foto: © ReisDit.no.

Nå bærer det bort­over King’s Parade, Trinity College og St. John’s Street forbi Round Church i Bridge Street og over Magda­lene Bridge, for å foto­gra­fere og video­filme så lenge det er lys til det – og her snubler jeg over puben The Pickerel Inn. Nå kommer skum­ringen og da går jeg inn der for å kose meg med en pint of bitter. Her ser jeg at de har to typer øl fra Wood­fordes, bryg­ge­riet jeg besøkte utenfor Norwich, og en Nelson’s derfra gjør nytten. Denne puben er gammel og bærer preg av det, og jeg kan ikke noe for det, men jeg elsker det.

Puben The Pickerel Inn ligger ved Magdalene Bridge. Foto: © ReisDit.no

Puben The Pickerel Inn ligger ved Magda­lene Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Jeg bestemmer meg for å spise middag på den skotske restau­ranten. Det liker inne­ha­veren. Jeg spør om jeg kan bestille tre forretter som en treret­ters og han trekker på skuld­rene og sier at det må vel være greit? Jeg bestiller skotsk røke­laks, kremet fiske­suppe og de sterke rekene som jeg spiste til lunsj, samt et glass tørr hvitvin. Og det smaker.

Den skotske restauranten Loch Fyne Seafood & Grill anbefales. Foto: © ReisDit.no

Den skotske restau­ranten Loch Fyne Seafood & Grill anbe­fales. Foto: © ReisDit.no.

Herved anbe­fales Loch Fyne Seafood and Grill Restau­rant i 37 Trum­pington Street – vis-à-vis Fitzwil­liam Museum.

Dag 24 – Cambridge til Harwich

Torsdag 31. august

Jeg er tidlig oppe, og sjekker været – det er sol og blå himmel, så lengt jeg kan se. Etter en kjapp frokost og haster jeg ned i sentrum for å se om jeg får foto­gra­fert Christ Church Chapel innenfra college-området i det fine været. Inn i resep­sjonen der jeg vennlig blir avvist – tilla­telsen min gjaldt i går. Søren og, tenker jeg på vei tilbake til hotellet – men så slår det meg, jeg har tid til en puntingtur!

Punting omfatter både høyre- og venstrekjøring. Foto: © ReisDit.no

Punting omfatter både høyre- og venstre­kjø­ring. Foto: © ReisDit.no.

Når jeg kommer ned Mill Street til ”punting-stasjonen” Scudamore’s Punting, er en båt klar til å dra, og jeg hopper oppi. Det er et lykke­treff. Sammen med tre kine­sere foran i prammen – en annen gruppe sitter bak – får jeg anled­ning til å oppleve en drøy halv­times tur i aldeles prakt­fulle omgi­velser langs River Cam. Vi passerer under Mathe­ma­tical Bridge, konstruert av Isac Newton, og glir sakte forbi både Trinity og St. John colleges til vi ender opp forbi Magda­lene Bridge der vi snur. Hvis noen av dere som leser dette noen sinne kommer til Cambridge, så bli med på punting – det er bare helt rått! På turen får jeg også filmet og foto­gra­fert King’s College Chapel – riktig nok på litt avstand og i beve­gelse, men jeg er storfornøyd.

King's College Chapel sett fra River Cam - we are punting. Foto: © ReisDit.no

King’s College Chapel sett fra River Cam – we are punting. Foto: © ReisDit.no.

Vel i land fyker jeg opp til hotellet, kler meg opp i biker-bunad og pakker opp sykkelen. Farvel Cambridge. På turen til Harwich tar jeg av til Bury St. Edmund, en by jeg vet er gammel, men ikke så mye mer. Her er det flott, så pass lovende at jeg bestemmer meg for å ta turen hit hvis det passer slik, neste gang jeg kommer til England. Jeg tør ikke gå fra motor­syk­kelen, men blir på markeds­plassen og nyter synet av en enorm byport og det jeg ser av katedralen.

Bury St. Edmunds imponerende Abbey Gate. Foto: © ReisDit.no

Bury St. Edmunds impo­ne­rende Abbey Gate. Foto: © ReisDit.no.

Resten av turen gikk greit. Venting i Harwich og en over­fart om natten. Takk og farvel, England, for denne gangen!