Dag 25 Harwich – Hoek van Holland

Fredag 1. september

Ferge­turen over kanalen går greit, jeg er klar til å kjøre av båten klokken 8 om morgenen. Alle motor­syk­lister blir vinket til side for pass­kon­troll, kjapt og effek­tivt. Snart er jeg på veien – i dag har jeg reisens lengste etappe foran meg, cirka 420 kilo­me­ters kjøring i retning Köln og Frank­furt. Været er bra, litt disig, samtidig som solen prøver å trenge gjennom. Den første timen har jeg følelsen av å være i en enorm trafikk­ma­skin, forbi Rotterdam og Breda, videre mot Eind­hoven. Jeg har nesten full tank og kjører to timer før jeg må stoppe og fylle bensin. Solen varmer nå.

Snart er jeg i Tysk­land, og rett før Köln stopper jeg for å spise. Jeg er godt over halv­veis til dagens mål, Limburg an der Lahn. Ut på motor­veien, igjen. Trafikken flyter bra og milene forsvinner bar meg. Rett før Limburg er det veiar­beider, hastig­heten redu­seres, det blir kø og bilen ved siden av meg blir påkjørt bakfra av en uopp­merksom sjåfør. Det smeller skik­kelig, og jeg skvetter til. Nå er det bare noen kilo­meter igjen før jeg skal ta av til Limburg, som ligger nede i en dal.

Utsikt fra hotellrommet - Alte Lahnbrücke fra middelalderen. Foto: © ReisDit.no

Utsikt fra hotell­rommet – Alte Lahn­brücke fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Jeg finner lett hotellet, som ligger ved den gamle broen. Vert­skapet tilbyr innen­dørs parke­ring og jeg pakker av det jeg trenger. Fra hotellet, Altstadt Hotel Nassauer Hof, kan jeg se gamle­byen med noen av dens bindings­verkshus. Jeg rusler først ut på broen Alte Lahn­brücke for å foto­gra­fere kate­dralen, Limburger Dom, som troner på en høyde over gamlebyen.

Limburger Dom sett fra Alte Lahnbrücke. Foto: © ReisDit.no

Limburger Dom sett fra Alte Lahn­brücke. Foto: © ReisDit.no.

Så spaserer jeg inn i gamle­byen på smale brosteins­gater og er straks omgitt av bindings­verk på alle kanter – opp Fahren­gasse til den vesle plassen Fischmarkt – en markeds­plass hvor det ble solgt fisk i middel­al­deren og de følgende århund­rene. Det er utrolig trivelig her, og mange mennesker sitter ved uteser­ve­rin­gene og nyter lunsj.

Sjarmerende Fischmarkt hvor du finner flere uteserveringer. Foto: © ReisDit.no

Sjar­me­rende Fischmarkt hvor du finner flere uteser­ve­ringer. Foto: © ReisDit.no.

For meg, som er opptatt av middel­alder og arki­tektur, er det en stor opple­velse å være her, omgitt av århundre­gammel bebyg­gelse i bindings­verk – skjeve sjel­fulle gamle hus, som har holdt stand mot tidens tann mens slekter har fulgt slekter og nye gene­ra­sjoner har tatt byen i bruk, passet på den og over­latt den til sine barn og barnebarn.

På vei opp til Domplatz går jeg innom Diözenmuseum. Foto: © ReisDit.no

På vei opp til Domplatz går jeg innom Diözen­mu­seum. Foto: © ReisDit.no.

Den neste timen tråler jeg smug og gater for å bli kjent i gamle­byen til Limburg an der Lahn. Etter hvert tar jeg fatt på bakken opp til Limburger Dom, en særegen vakker kirke i sengo­tisk stil – hvit med markerte røde kant­steiner. Når jeg har foto­gra­fert en stund inne i kirken, kommer to mørk­kledde menn inn i kirken, stopper og bukker og forsvinner opp en trapp. Litt etter kan vi høre orgel­mu­sikk – sann­syn­ligvis en øvelse, men utrolig vakkert og stemningsfullt.

Røde roser ved trappene ned fra Schloss og Domplatz. Foto: © ReisDit.no

Røde roser ved trap­pene ned fra Schloss og Domplatz. Foto: © ReisDit.no.

Ovenfor kirken ligger Limburger Schloss fra begyn­nelsen av 1200-tallet. Rett nedenfor Limburger Dom ligger Diözen­mu­seum med utstilte kirke­skatter. Fra Domplatz går jeg ned trap­pene til Bergs­trasse – her er flere hus vakkert pyntet med blomster. Gatene, plas­sene og smugene har navn som forteller litt – Fleisch­gasse betyr kjøtt­smuget – her holdt slak­terne til – Korn­markt betyr korn­mar­kedet, Salz­gasse betyr salt­gata osv.

Det er trivelig på Kornmarkt i Limburg an der Lahn. Foto: © ReisDit.no

Det er trivelig på Korn­markt i Limburg an der Lahn. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn er et opplagt mål for besø­kende, uten at turismen oppleves som påtren­gende. Gamle­byen er fantas­tisk trivelig og jeg er ikke den eneste som liker meg her, det er åpen­bart. På kvelden besøker jeg en kneipe ved Korn­markt, og her er det fast­bo­ende som er ute og koser seg med en øl. Jeg har alle­rede spist en solid bonde­middag ute på Korn­markt, og er god og mett. Limburg an der Lahn over­rasker posi­tivt. At en gammel by så til de grader er beskyttet og tatt vare på, er uvanlig. Jeg nøler ikke med å anbe­fale et besøk her.

Gammelt og fint i Limburg. Foto: © ReisDit.no

Gammelt og fint i Limburg. Foto: © ReisDit.no.

I morgen skal jeg videre til Eise­nach, der Martin Luther vokste opp. Jeg tørner tidlig inn for å være uthvilt i morgen.

Dag 26 – Eisenach

Lørdag 2. september

Pent vær i dag, igjen. Snakk om å ha flaks. Så rett over Alte Lahn­brücke og ut av vakre Limburg. Dagens etappe er på 20 mil, og turen går greit – Auto­bahn hele veien. Jeg ankommer Eise­nach drøye to timer senere og oppdager at jeg skal bo på samme hotell som forrige gang jeg var her – i år 2006 – hygge­lige Eise­nacher Hof. Jeg husker godt at jeg spiste middag her for 11 år siden – jeg ble servert av en kelner i middel­alder-kostyme, og jeg fikk maten tilbe­redt på middel­alder-manér. Det skal vise seg at hotellet har videre­ut­viklet dette.

Borgen Wartburg ligger øverst på en skogkledd åsrygg rett utenfor sentrum av Eisenach. Foto: © ReisDit.no

Borgen Wart­burg ligger øverst på en skog­kledd åsrygg rett utenfor sentrum av Eise­nach. Foto: © ReisDit.no.

Jeg tar kjøre­turen opp til Wart­burg, borgen der Martin Luther søkte ly i år 1521 etter prosessen mot ham i Worms. Wart­burg er oppført på Unescos liste over Verdens­arven og ligger prakt­fullt til på en åsrygg med utsikt i alle himmel­ret­ninger, rett utenfor Eise­nach sentrum. Jeg har fått parke­rings­til­la­telse inne på selve borg­om­rådet, noe som gjør at jeg kjører opp ganske bratte brosteins­veier til jeg er nesten til topps og parkerer ved inngangen til hotellet som ligger her oppe.

Wartburg er et imponerende skue. Foto: © ReisDit.no

Wart­burg er et impo­ne­rende skue. Foto: © ReisDit.no.

Wart­burg har årlig 350.000 besø­kende, og i jubi­le­ums­året 2017 – det er 500 år siden refor­ma­sjonen fant sted – blir det nok satt ny besøks­re­kord. Det er utrolig mange mennesker her, både på grunn av jubi­leet og utstil­lingen ”Luther and the Germans”. Wart­burg er i seg selv en flott sever­dighet. Borgen ble grunn­lagt i år 1067 er meget godt tatt vare på, og det finnes ikke et moderne element her, bort­sett fra den knallblå metall­kassen nederst i borg­gården, hvor inngangen til utstil­lingen er.

Fra Wartburgs borggård. Foto: © ReisDit.no

Fra Wart­burgs borg­gård. Foto: © ReisDit.no.

Utstil­lingen er meget omfat­tende med mange inter­es­serte besø­kende, her finnes alt fra portretter til bibler, rega­lier og kirke­skatter – i tillegg til at Luthers arbeidsrom er bevart. Rart å tenke på, for nøyaktig fem hundre år satt mannen i egen person her og over­satte deler av bibelen fra gresk til tysk.

Her oversatte Martin Luther dett nye testamentet i 1521-22. Foto: © ReisDit.no

Her over­satte Martin Luther dett nye testa­mentet i 1521–22. Foto: © ReisDit.no.

Når jeg kommer ut fra utstil­lingen begynner det å regne litt, og jeg bestemmer meg for å kjøre ned til hotellet for å parkere Harley’en.

Herr og fru Luther, malt av Ludvig Cranach d. e. Foto: © ReisDit.no

Herr og fru Luther, malt av Ludvig Cranach d. e. Foto: © ReisDit.no.

Jeg har et par poster til på programmet, nemlig museene Luther­Haus og Bach-Haus. Det er kort vei fra hotellet til Eise­nachs Markt­platz. Her ligger det store Geor­gen­kirche. Det pågår en sere­moni her, så jeg går ikke inn.

Lutherhaus ligger ovenfor Marktplatz i Eisenach. Foto: © ReisDit.no

Luther­haus ligger ovenfor Markt­platz i Eise­nach. Foto: © ReisDit.no.

Luther­haus fra 1300-tallet ligger på over­siden av plassen og er et av de eldste bindings­verks­hu­sene i hele Thüringen. Det flotte gamle huset er forbundet med et nyere muse­ums­bygg. Jeg er sent ute, og tar en rask tur inn i den gamle delen av museet og foto­gra­ferer utstil­lin­gene her. Huset er flott både innvendig og utvendig. Utstil­lin­gene omfatter både portretter, bibler, figurer fra alter­tavler, møbler og andre gjen­stander knyttet til Martin Luther, som leide et rom her i år 1498 av fami­liene Cotta og Schalbe.

Lutherhaus sett fra oversiden. Foto: © ReisDit.no

Luther­haus sett fra over­siden. Foto: © ReisDit.no.

Etterpå rusler jeg et par kvar­taler bort til Bach­haus, huset der Johann Sebas­tian Bach bodde rundt år 1700. Her er det både histo­riske utstil­linger og en sal der men kan høre Bachs ulike verk gjennom ørete­le­foner samtidig som man kan se tilhø­rende note­blad og fakta­opp­lys­ninger. Den histo­riske delen omfatter både inte­ri­ører og musikk­in­stru­menter fra Bachs tid.

Bachhaus er i dag et påkostet og flott museum. Foto: © ReisDit.no

Bach­haus er i dag et påkostet og flott museum. Foto: © ReisDit.no.

På vei tilbake til hotellet spaserer jeg gjennom Eise­nach sentrum, som er stille og rolig. Det er noe histo­risk bebyg­gelse rundt markeds­plassen, men lite liv. Tilbake på hotellet er det imid­lertid liv – restau­ranten er propp­full av mennesker som blir servert mat tilbe­redt på middel­al­dersk vis av dertil kledde servi­tører. Stem­ningen er skyhøy, og jeg blir tatt med til et lang­bord der det sitter to fami­lier, frem­mede for både meg og hver­andre. Jeg blir servert øl og schnaps, og snart er jeg i livlig prat med mine nye lystige venner. Grillet kjøtt kommer på lange spyd, som blir anrettet på bordene, og her må man forsyne seg selv. En skjenk med vin blir sendt rundt og alle forsyner seg.

Musikanten spiller på noe som ser ut som en opp ned paraply, men det låt bra. Foto: © ReisDit.no

Musi­kanten spiller på noe som ser ut som en opp ned paraply, men det låt bra. Foto: © ReisDit.no.

En musi­kant dukker også med ujevne mellomrom opp med ulike instru­menter fra tidli­gere tider, som han spiller på og forteller om. Det hele er utrolig under­hol­dende og her morer alle seg høylytt. Selv om det er lørdags­kveld går det fleste til ro før klokken 23, men det passer meg fint, for jeg skal tidlig opp i morgen og reise videre til Erfurt, snaue 7 mil unna.

God natt.