Alvor på Algarve-kysten i Portugal er i utgangspunktet en idyllisk liten fiskerlandsby som ligger ved utløpet av elven ved samme navn. Den gamle delen av Alvor består av lav hvitkalket murhusbebyggelse, med små smug og enkelte åpne plasser der du finner kafeer og restauranter med utendørs servering.

Mer om Alvor

De fleste restau­ran­tene for øvrig ligger i lands­byens hoved­gater, ikke langt fra den fine sand­stranden. Her er det også butikker som selger lokalt hånd­verk, som lærvarer og kera­mikk, og selv­føl­gelig daglig­vare­bu­tikker. På selve stranden ligger det kafeer, hvor bade­folket kan nyte en smårett eller en forfrisk­ning mellom slagene. Kvelds- og natte­livet er gjerne konsen­trert i området der elven og stranden møtes, men mye skjer også i byens to hoved­gater. Her er det liv til langt ut i de sene natte­timer. Alvor er omgitt av en del moderne høyere boligblokker.

Fra gamlebyen i Alvor, Algarve-kysten, Sør-Portugal

Fra gamle­byen i Alvor på Algarve-kysten.

Alvor – fiske og turisme

I Alvor er turismen i ferd med å bli byens hoved­næ­ring, men frem­deles er mange av byens innbyg­gere beskjef­tiget med fiske, slik det har vært her i århundrer. Den borterste delen av strand­om­rådet er avsatt til fiskerne, deres båter og redskaper. Hvis du rusler opp i den vesle lands­byen er det lett å finne kafeer og barer der lokal­be­folk­ningen holder til. Det er også moro å se fiskerne komme inn med fangs­tene sine i morgen­ti­mene. Fisk og skalldyr herfra havner på ferie­gjes­tenes taller­kener samme dag, så ferskt som det nesten er mulig. Afri­kansk krydret Piri-piri-kylling er også en gjen­ganger på menyene. Øverst i byen ligger en kirke som ”over­levde” det store jord­skjelvet i 1755, som hadde sitt episenter rett utenfor Alvor. Kirken Divino Salavador fra 1500-tallet har blant annet en portal i såkalt manue­linsk stil, en portu­gi­sisk avart av sengo­tisk, flam­boy­ansk arki­tektur med intri­kate utskjæ­ringer. Inte­ri­ø­rene i kirken er i rokokko-stil. Navnet Alvor har sitt utspring fra det arabiske styret mellom år 711 til år 1249, avledet av Al-Bur. Før det var Alvor en romersk koloniby.

Kirken Divino Salavador, Alvor, Algarve-kysten, Portugal

Kirken Divino Salavador i Alvor er bygd på 1500-tallet i Manue­linsk renes­sanse­stil, og over­levde mira­ku­løst jord­skjelvet i år 1755.

Stranden Praia Tres Irmaos i Alvor,  Algarve-kysten, Sør-Portugal

Den nyde­lige bade­stranden Praia Tres Irmaos i Alvor på Algarve-kysten i Sør-Portugal.

Alvor, Algarve-kysten, Sør- Portugal

Meia Praia-stranden foran Alvor med utsyn til nabo­byen Lagos på Algarve-kysten i Sør- Portugal.