Skópelos i Hellas er en av de grønneste øyene i hele Egeerhavet. Øya er skogkledd og svært kupert, med en kystlinje med klipper avbrutt av små bukter, hvor du kan finne din egen badeplass. Skópelos er en av de nordlige øyene i Sporadene, en øygruppe som ligger nord for Evboia og øst for det greske fastlandet.

Skópelos – en rolig og vakker øy

Turismen her er ikke voldsom, og du kommer ganske tett på gresk dagligliv. Skópelos er en rolig og avslappet ferieøy, som passer godt for barne­fa­mi­lier og for mennesker som setter pris på stillhet. Det er flere hygge­lige og kose­lige bade- og ferie­byer rundt om på den sørlige delen av Skópelos. Land­skapet her er variert og vakkert, med frodige jord­bruks­arealer, tette pinje­skoger, fjell og klipper. Skopelos har siden antikken vært kjent for sin honning, samt dyrking av vindruer og oliven  – noe som har hatt et oppsving de senere årene. Veiene er ikke av allver­dens kvalitet, og temmelig smale – ofte med en bratt skrent mot havet. Den nord­lige delen av Skópelos er mer util­gjen­gelig med sitt drama­tiske klippe­land­skap, men her finner du også små frede­lige bukter med fine bade­strender, som man ofte kan ha en hel dag for seg selv. Helt i sør-øst på øya finner du en rekke klostre i fjel­lene. Veiene opp hit er smale og bratte, og klost­rene ligger flott til i land­skapet – flere av dem med fantas­tisk utsikt mot Skopelos by. Det ligger også klostre i fjel­lene midt på øya.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Utsikt over Skopelos by fra fjel­lene øst for byen. Foto: © reisdit.no.

Mer om Skópelos

Hvis du plan­legger å leie bil for å se deg rundt på øya, får du gjort unna mye på én dag. Du kjører fra Glossa i nord til Skopelos by på en snau time, selv om du tar turen langs kysten, via Klima, Pánormos, Agnontas og Stáfylos – de tre først­nevnte idyl­liske små bade­byer langs hoved­veien, mens Stáfylos er en meget vakker liten halvøy med en lang flott strand på den ene siden.

Skopelos, Stafylos, mykensk kongegrav, Øyene, Sporadene, Hellas

Halvøya Stafylos foto­gra­fert fra hoved­veien som går et stykke opp fra klippe­kysten. Foto: © reisdit.no.

Her ble det for øvrig funnet en mykensk konge­grav fra cirka år 1300–1400 før Kristus. Grav­funnet er utstilt på den nasjo­nale arkeo­lo­giske museet i Athen. Du kan lese mer om funnet og andre mykenske våpen på denne utmer­kede siden: www.salimbeti.com. Dess­verre er det svært spar­somt med rester etter tidli­gere tider, og intet arkeo­lo­gisk museum på øya. I Lout­raki er det satt opp plan­sjer med fotos og illust­ra­sjoner fra forskjel­lige histo­riske epoker – se etter skiltet Archa­eo­lo­gical Kiosk – du finner alt i et lite treskur. Lout­raki var for øvrig under romer­tiden en by med bad, templer og andre bygninger som hørte med, men av disse er det kun et par søyle­rester som står igjen. Det skal finnes bygnings­rester etter de romerske badene, men vi fant dem ikke. Det er bruk­bare buss­for­bin­delser på øya, og bussene holdt høy stan­dard. Fra Skopelos by går siste buss nord­over rela­tivt tidlig på kvelden, men taxi koster ikke allverden.
 Skopelos, Elios, Øyene, Sporadene, Hellas

Fra den vesle havnen i Elios – også kalt Neo Klima. Foto: © reisdit.no.

Litt om landsbyen Elios

Elios, også kalt NeoKlima, er en rela­tivt ny landsby, som ble bygd etter at den gamle lands­byen Klima ble rasert i jord­skjelv i år 1965. I byen Elios finnes et hotell som heter Delphi, som er på Lilleputs program, og som passer ypperlig for barne­fa­mi­lier og voksne som vil bo i fred og ro. Det er langt fra luksus-stan­dard, men rent og ordentlig, og meget hyggelig atmo­sfære. Elios er en pen og velstelt landsby med en gjeste­havn, som daglig får besøk av utleide seil­båter fra Athen.  Elios har ok bade­strender – den beste ligger bortenfor en klippe, som må forseres via steiner som ligger rett under vannflaten.

Skopelos, Elios, Øyene, Sporadene, Hellas

Den fami­lie­drevne restau­ranten Oasis, hitterst, ligger med utsikt over den vesle havnen i Elios. Foto: © reisdit.no.

I Elios finnes det for øvrig en hånd­full gode restau­ranter, som Oasis ved havnen ved moloen, samt fiske­res­tau­ranten til Spyros langs høyden ned mot klippen og den beste bade­stranden. Spyros serverer kun fersk fisk fra egen båt. Begge steder har gratis tråd­løst Internett.

Skopelos, Mama Mia, Agios Ioannis, Øyene, Sporadene, Hellas

Den etter hvert verdens­be­rømte kirken Agios Ioannis, på klippen – fra filmen Mama Mia. Foto: © reisdit.no.

Mama Mia og Skopelos

To spesi­elle steder på omtales som «Mama Mia-stranden» og «Mama Mia-kapellet», sist nevnte heter Agio Ionannis chapel. Denne stranden ligger et par kilo­meter sør for Elios, og er riktig pen. Her er det fine plener hvor det er lagt ut puter i alle farger, noe som jo tar seg godt ut for dem som liker det. På nord-østsiden av Skopelos, vis-à-vis Glossa, går en smal vei over til Agio Ioannis, og stedet er temmelig spek­ta­ku­lært. På toppen av klippen her ligger det mye omtalte og foto­gra­ferte kapellet. Trap­pene opp er svært bratte, så vær forsiktig.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Skopelos by har gjennom mer enn 3.500 år vokst, endret seg og tilpasset seg nye tiders krav. Byen er meget vakker.

Litt om Skópelos by

Hoved­staden på Skópelos i Hellas heter ganske enkelt Skópelos by. Den sjar­me­rende Skópelos by ligger vakkert til i en bukt med en stor havn for fisker- og lyst­båter, beskyttet av en molo. Skopelos by er svært gammel, og skal ha blitt grunn­lagt av minoere for mer enn 3500 år siden. Et stykke opp i byen finner du rester etter et vene­ti­ansk fest­nings­an­legg fra 1200-tallet på stedet der Skopelos’ akro­polis angi­velig befant seg for rundt 4600 år år siden. Her finner du også den ualmin­nelig vakre kirken Panagía Papa­me­letíou fra cirka år 1660, med vakre inte­ri­ører og gammelt gresk kunst­hånd­verk. Byens aller eldste kirke, Agios Athaná­sios, ligger helt inntil festningen.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Fra havne­pro­me­naden i Skopelos by, der restau­ran­tene og kafeene ligger på rekke og rad, foran mange spen­nende småbu­tikker med origi­nal­pro­du­sert kunst­håndt­verk, tekstiler, kera­mikk etc. Foto: © reisdit.no.

Havne­pro­me­naden er byens livlige hjerte, med en mengde taver­naer, uteser­ve­ringer og butikker. På Skópelos selger mange av butik­kene klær og bruks­kunst, som du bare får tak i her. Skópelos by har 123 vakre kirker, som innbyg­gerne er svært stolte av. Den gamle byen ligger oppover i en bratt skrent, hvor du vil finne et mylder av smale smug og trapper, som er blitt til gjennom århund­rene, etter­hvert som byen er vokst.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

En gresk taverna i Skopelos by, venn­lige mennesker og skygger under trærne. Foto: © reisdit.no.

Her kan du vandre rundt i en mengde små smug mellom gamle hus i en herlig atmo­sfære. Fra havne­pro­me­naden finner du butikker og taver­naer et stykke oppover i gatene. I enden av byen, på en klippe over moloen, ligger kirken Panagía tou Pýrgou vakkert til. Skópelos kan ha et ganske livlig uteliv i høyse­songen. Skopelos by har også et lite folk­lore­mu­seum, som viser folke­drakter, møbler, gamle fotos og båtmo­deller. Skopelos var kjent for sine dyktige skips­byg­gere både i antikken og frem til dampbåttiden.

 Skopelos, Panagía tou Pýrgou, Sporadene, øyene, Hellas

Panagía tou Pýrgou ligger flott til på en klippe ytterst i byens havn. Foto: © reisdit.no.

Mer om Skópelos

Rett nord for Skópelos by ligger Glystéri, en vakker ferieby. På sørkysten finner du ferie­byene Velóna og Stáfylos, og videre vest­over ligger Limnonári, Pánormos, Miliés og Elios. Hvis du følger hoved­veien videre nord­over på øya, kommer du til Glóssa, en typisk gresk by på nesten 300 meters høyde med bratte svin­gete veier ned til havne­byen Lout­ráki, som har ferge­for­bin­delse til Skiátlos og Skópelos by. Fra Skópelos by går det ferger til Skiátlos, Vólos, Alón­nisos og Lout­ráki, nord på øya Skopelos.

Skopelos,Loutraki, Øyene, Sporadene, Hellas

Den gamle byen Glossa i åssiden øverst, sett fra ferge­byen Lout­raki, der du kan finne et par rester fra romer­tiden. Foto: © reisdit.no.

Norske Nana Kobro bor på øya og påtar seg guide­opp­drag – hun er meget dyktig og kunn­skapsrik. Du finner henne på Facebook.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Så pitto­resk er det langs havne­pro­me­naden i den ualmin­nelig vakre Skopelos by, hoved­staden på øya av samme navn.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Daglige ferge­anløp i Skopelos by skaper ekstra liv og røre. Et ganske flott syn når den enorme kata­ma­ranen glir inn i havnen. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, kysten, øyene, Sporadene, Hellas

Slik ser mye av kysten til øya Skopelos ut. Her fra Stafylos­bukten. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Fra den vesle popu­lære bade­byen Agnontas på sørkysten av Skopelos. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, Agnontas, Øyene, Sporadene, Hellas

Agnontas er en liten badeby som også lokal­be­folk­ninger reiser til for å bade og spise iunsj. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, Sstafylos, mykensk sver grav, Øyene, Sporadene, Hellas

Dette sverdet var et av funnene under utgra­vinger i år 1936 på Stafylos-halvøya sørvest på Skopelos. Foto: © www.salimbeti.com.

Skopelos, Loutraki, Øyene, Sporadene, Hellas

I Lout­raki finner du noe infor­ma­sjon om Skopelos’ historie og forhis­torie. Følg skiltet til Archa­eo­lo­gical Kiosk. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Loutraki, øyene, Sporadene, Hellas

Det eneste vi kunne finne fra romer­tiden, var disse to søyle­res­tene i Lout­raki, nord­vest på øya. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, Klima, Øyene, Sporadene, Hellas

Utsikt fra byen Klima, som ble rammet av jord­skjelv i år 1965. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Agios Ioannis, Mama Mia, Sporadene, Hellas

Agios Ioannis var kjent for sin drama­tiske belig­genhet, også før Mama Mia-filmen. Foto: © reisdit.no.

Skopelos,Kastani beach, Mama Mia Beach, Sporadene, Hellas

Kastani Beach vest på øya er også kjent som Mama-Mia-stranden. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Skopelos by er en meget gammel og fasci­ne­rende by. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, havnepromenaden, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Pano­rama over havne­pro­me­naden i Skopelos by. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

I bakga­tene i Skopelos by finner du ekte og upolerte bymil­jøer. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Helt ytterst i havnen ligger den vakre kritt­hvite kirken Panagía tou Pýrgou på en klippe. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

I Skopelos by har ting gått seg til gjennom mer enn 3.500 år. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Skopelos by har angi­velig 123 kirker – en av de større ligger et stein­kast opp fra havne­pro­me­naden. Foto: © reisdit.no.

 Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Fra Skopelos by: Snakk om ha en restau­rant på trap­pene. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

En liten idyll i Skopelos by. Foto: © reisdit.no.

Skopelos, Skopelos by, Øyene, Sporadene, Hellas

Panagía tou Pýrgou sett fra gamle­byen. Foto: © reisdit.no.