Tenerife er den største øya i øygruppen Islas de Canarias – Kanariøyene. Tenerife er en litt spesiell øy, ettersom den har en enorm vulkan, Pico del Teide, hele 3718 meter høy. Pussig nok bidrar denne vulkanen til å dele øya i to klimasoner. I sør er det tørt, mindre fruktbart og naturlig nok mindre vegetasjon. Her ligger turistmaskinene Playa de las Americas, Los Cristianos og øyas internasjonale flyplass.

Mer om Tenerife

På grunn av klimaet bor de fleste av øyas 700.000 innbyg­gere på nord­siden. Tene­rife er formet litt som en trekant. I nord er det grønt, i sørvest er det fjell og klippe­for­ma­sjoner som gjelder, i sør er det sand, og etter hvert som du følger kysten fra sør i nord­østlig retning, vil du se at øya blir gradvis grøn­nere. Over nesten hele øya har du utsikt til den majes­te­tiske, snødekte Pico de Teide. Det er også mulig å ta en taubane helt til topps, men da må du søke på forhånd. Hoved­staden på Tene­rife heter Santa Cruz, en sjøfartsby med lange tradi­sjoner. Den sørlige delen av Tene­rife, med turist­ma­ski­nene Playa de las Americas og Los Cris­tianos og flyplassen er kanskje ikke den mest interessante.

Santa Cruz de Tenerife, Kanariøyene, Spania

Santa Cruz de Tene­rife er en storby hvor du fort­satt kan finne spor etter den opprin­ne­lige bebyg­gelsen fra 14–1500-tallet.

Santa Cruz – hovedstaden

Santa Cruz er hoved­staden på øya Tene­rife. Santa Cruz på Tene­rife er et popu­lært reisemål for spesielt cruise­tu­rister som er opptatt av kultur og arki­tektur, og som ønsker å oppleve Santa Cruz’ spesi­elle atmo­sfære. Her er vakre gater og avenyer, flere parker og åpne plasser med fortaus­res­tau­ranter og –kafeer, der mennesker samles over et måltid mat eller for en forfrisk­ning. Mer om Santa Cruz nedenfor.

En rundtur på Tenerife

Dersom du besøker Tene­rife, er det nesten et must å leie bil, i hvert fall for én dag. Det er mye å se og oppleve på en slik rundtur. Tene­rife er delt av en fjell­kjede fra øst til vest, som skaper to klima­soner på øya, fuktig i nord, og tørt i sør.

Tenerife, Kanariøyene, Spania

Fra fjel­lene i nord­vest – du bør leie bil og ta en runde på denne vakre øya. Foto: © reisdit.no.

Byer som Icod de los Vinos og La Orotava  er omgitt av frodige marker, hvor det vokser både frukt, grønn­saker og vindruer. Dette området ble raskt oppdaget av span­jo­lene som kolo­ni­serte øya på 1400-tallet, og noe av det første de bygde var kirker. En god del av den første arki­tek­turen er bevart, og mye fra renes­sansen og barokken står like­ledes. Har du inter­esse for slikt, er det et must å besøke kirkene. Du bør også få med deg klippe­kysten i vest, og stoppe ved vulkanen Teide. Land­skapet rundt deg her opp er utrolig drama­tisk. Når du kjører her befinner du deg i et hav av størknet lava. Hvis du vil opp på Teide må du søke på forhånd. Dersom herfra du kjører ned mot Puerto de la Cruz, vil du kunne oppleve at du kjører ned igjennom skyene, i en tett og grønn skog, som nesten kan minne om et norsk land­skap. Etter hvert som du kommer lavere ned, ser du hvor frodig land­skapet i åssi­dene over Puerto de la Cruz er.

Guimar, Thor Heyerdahls museum, Tenerife, Kanariøyene, Spania

Thor Heyer­dahls museum i Guimar, hvor du kan se pyra­mi­de­li­kende struk­turer rundt museet, og teorier om sjøfa­rende inne. Foto: © reisdit.no.

Tenerife og den unike arkitekturen

Noe av det fineste med Tene­rife, er at man har tatt vare på den første arki­tek­turen fra 14- og 1500-tallet. Det finnes flere byer hvor du kan oppleve dette. En av de eldste og vakreste byene på Tene­rife, La Orotava, ligger i åssiden over Puerto de la Cruz. Men det er flere byer du bør få med deg: Adeje, Arona, Grana­dilla de Abona, Puerto de la Cruz, Santa Cruz, Icod de los Vinos, Los Rejalejos, Taco­ronte og Gara­chico, som ble grunn­lagt av italie­nere i år 1496 – kjøp­menn fra Genova. Alle har det felles at du her kan oppleve gamle, histo­riske bymil­jøer fra den tid da Tene­rife ble kolo­ni­sert på 1400-tallet. Du må selv­føl­gelig også få med deg univer­si­tets­byen San Chris­tobal de la Laguna, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin enhet­lige og godt bevarte arki­tektur. Thor Heyer­dals pyra­mide­mu­seum i Guimar er også verd å få med seg, for spesielt interesserte.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Klip­pene ved havne­bas­senget i Puerto de la Cruz. Foto: © reisdit.no.

Puerto de la Cruz — en trivelig kystby med vakker gamleby

Puerto de la Cruz på Tene­rife, Kana­ri­øyene ligger midt på øyas nord­vest­kyst. Denne vakre byen har lange tradi­sjoner som turistmål, og ble alle­rede på 1800-tallet ferie­sted for velstå­ende briter. Puerto de la Cruz er en umis­kjen­nelig turistby, men ikke over­lesset. Puerto de la Cruz er kanskje ikke første­valget for familie­ferie. Byen har 30.000 innbyg­gere og har stil. Klimaet er ikke så solfylt som sørsiden av øya. På grunn av de høye fjel­lene, ligger det ofte skyer og tåke rundt disse om vinteren. Puerto de la Cruz på Tene­rife har flere tilbud for bade­gjester. Stranden Playa Martinez består av både salt­vanns­bas­senger og en naturlig strand på byens nord­side. Puerto de la Cruz har flere sjar­me­rende strøk langs havnen og sjøbas­senget, med gammel bebyg­gelse i typisk kana­risk arki­tektur. Her er det små og større kirker helt tilbake fra 1500-tallets renes­sanse. Puerto de la Cruz har et lite arkeo­lo­gisk museum, som ikke er så mye å skryte av.

Tenerife, Arkeologisk Museum, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Det arkeo­lo­giske museet i Puerto de la Cruz ligger fint til i gamle­byen, men har svært magre samlinger og utstil­linger. Foto: © reisdit.no.

Mer om Puerto de la Cruz på Tenerife

På sørsiden av Puerto de la Cruz finner du bade­stren­dene Playa Jardin, ved foten av den bota­niske hagen Jardín Botá­nico. Det er frodig her. Skrånin­gene opp bak Puerto de la Cruz er frodige og gir solide avlinger. Her kjører man fra Puerto de la Cruz, hvis man vil se Teide, den snødekte vulkanen på Tene­rife, som er hele 3718 meter høyt.  Byen har et kasino og mange gode restau­ranter. Det er gode shop­ping­mu­lig­heter i Puerto de la Cruz.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Casa de la Real Aduana er det eldste huset i Puerto de la Cruz, og ble bygd i år 1620. Du finner det ved fisker­havnen. Foto: © reisdit.no.

Icod de los Vinos

Icod de los Vinos er en gammel og inter­es­sant by på Tene­rifes nord­vest­kyst. Icod de los Vinos ligger på cirka 340 meters høyde, med prakt­full utsikt over Atlan­ter­havet. Byen har tidlig hatt betyd­ning på Tene­rife, for her finnes en av Kana­ri­øy­enes største kate­draler. Byen Icod de los Vinos er inter­es­sant å besøke, ettersom den er auten­tisk og vel bevart med mye histo­risk bebyggelse.

Tenerife, Icod de los Vinos, Kanariøyene, Spania

Kirken Ermita Nostra Senora de los Afligidos ble oppført i år 1741, og ligger i Icod del los Vinos. Foto: © reisdit.no.

Selve byen er lite besøkt av turister – de som kommer stopper helst ved det gamle drage­blod­treet Drago Mile­nario og kirken. Hvis du spaserer gjennom byens lille hoved­gate, ser du eksempler på både renes­sanse og barokk arki­tektur, i hovedsak det siste. Byen er ekte og anner­ledes, i den forstand at den har histo­riske røtter fra 1400-tallet, og at den er bygget opp rundt vindyr­king, som navnet røper. Icod de los Vinos passer ypperlig for en liten utflukt inklu­dert for eksempel en lunsj. Her er du simpelthen tettere på daglig­livet. Byen ligger i en åsside, og mange av de smale smugene opp i byen er verd å oppleve.

Mer om katedralen San Marcos

Cath­ed­rale San Marcos har tre skip og ble påbe­gynt på 1400-tallet. San Marcos er bygget i flere forskjel­lige stil­arter som sengo­tikk, renes­sanse og barokk. Sann­syn­ligvis er belig­gen­heten ved siden av det berømte drage­blodstreet, angi­velig 1.000 år gammelt, ikke tilfeldig. Stedet kan ha vært en helligdom før kate­dralen ble bygget. Vi anbe­faler at du går inn i kirken og ser på inte­ri­øret – her finnes en mengde prakt­fulle inte­ri­ører og gjen­stander, samtidig som kirke­rom­mets stør­relse gjør et inntrykk. Det er også et museum for kirke­kunst i et av side­ka­pel­lene i kirken.

San Marcos, Icod de los Vinos, Tenerife, Kanariøyene, Spania

Kirken San Marcos i Icod de los Vinos er en av øyas eldste kirker, opprin­nelig i gotisk stil, med tilføy­esler under både renes­sansen og barokken. Foto: © reisdit.no.

Los Cristianos

Los Cris­tianos på Tene­rife ligger helt sør på øya, og er halv­delen av Tene­rifes største turist­ma­skin. Den andre halv­delen heter Playa de las Americas. Til forskjell fra sist nevnte har Los Cris­tianos frem­deles rester av den opprin­ne­lige, vesle fisker­lands­byen den en gang var. Her er sjar­me­rende små smug og gater rundt i den gamle delen av havna. De to stren­dene i Los Cris­tianos er flotte. Hit fraktes det hvert år hvit finkornet sand fra Afrika, som legges oppå den sorte vulkanske sanden som hører til her.  En 15 kilo­meter lang strand­pro­me­nade går herfra til den andre enden av Playa de las Americas. Stren­dene her er velstelte, flotte og velre­gu­lerte. Her kan du leie solsenger.

Los Cristianos, Tenerife, Kanariøyene, Spania

Los Cris­tianos er en havneby med ferge­anløp, i i tillegg til å være en populær badeby.

Mer om Los Cristianos

Los Cris­tianos er en del roli­gere enn sin mer vulgære og støy­ende store­bror Playa de las Americas i nord­vest. Dette merkes spesielt godt om sommeren, når innslaget av yngre turister er mer merk­bart enn om vinteren. I Los Cris­tianos finnes det en god del kafeer og restau­ranter med stil. Herfra er det også ferge­for­bin­delser til El Hierro, La Gomera og La Palma, fra Fred Olsens havne­ter­minal, som ligger mellom stren­dene og fungerer som molo. Langs stren­dene finnes det et utall barer, kafeer og restau­ranter som står klar hvis du har lyst på en matbit eller en forfriskning.

Playa de las Americas

Playa de las Americas på Tene­rife er turist­ma­skinen fremfor noen, på øya. Her er det full fart hele døgnet, spesielt om sommeren når de yngre gjes­tene inntar Playa de las Americas sør på Tene­rife. Her ligger restau­ran­tene tett i tett, og her kan spise hva slags mat du måtte ønske. Her er det indiske, thai­landske, kine­siske og tyske restau­ranter, i tillegg til et utall andre nasjo­na­li­teter. Stren­dene er flotte, og hit kommer det mennesker som vil være sydent­urister med stor S. Deler av stren­dene har fin sand, og på de beste stedene får du leid solsenger.

Tenerife, Playa de las Americas, Kanariøyene, Spania

Kort forklart Playa de las Americas.

Mer om Playa de las Americas på Tenerife

Playa de las Americas er vokst sammen med Los Cris­tianos i sør, ved enden av Playa Vista. Herfra er det akkurat som om man prøver seg med en liten bukt beskyttet av moloer, før Playa de las Americas brettes ut i en eneste kilo­me­ter­lang strand med noe veks­lende kvalitet, frem til klip­pene Los Morritos. Der slutter rølpet, og herfra og nord­vest­over blir det mer og mer stil, jo lenger unna Playa de las Americas du kommer. Playa de las Americas er ikke uten sjarm, hvis du har sansen for god, gammel­dags sydent­urisme, der høye drinker, glad­stem­ning og danse­foten sitter løst. Hva du gjorde i går? Badet og festet? I dag? Bader og fester? I morgen? Gjett…

Santa Cruz de Tenerife og kulturseverdigheter

Santa Cruz har en spesiell kolo­ni­ar­ki­tektur fra 1800-tallet, som er sjel­dent fint gjen­nom­ført. Her er dess­uten flotte shop­ping­mu­lig­heter, og flere museer og kunst­gal­le­rier som kan har mye å tilby sine besø­kende. Hoved­gaten Ramble del General Franco er en meget elegant gate med herskapshus, som går i bue gjennom store deler av byen. Her ligger det også mange første­klasses restau­ranter og kafeer.

Tenerife, Santa Cruz, Kanariøyene, Spania

Du finner Iglesia la Conce­pcion i sentrum av gamle­byen i Santa Cruz. Foto: © webtenerife.com.

Shopping og markeder i Santa Cruz de Tenerife

Mye av shop­pingen foregår i det bilfrie området rundt Calle Castillo. Mange av ferie­gjes­tene kommer til Santa Cruz for å tilbringe noen timer i de små og større butik­kene her. Her er det merke­klær, elekt­ro­nikk og klokker som er trekk­plastre, ved siden av lokal­pro­du­sert hånd­ar­beid, som brode­rier, flet­tede kurver i alle former og stør­relser, samt lokal kera­mikk av høy kvalitet. Hvis du har lyst til å se hvordan lokal­be­folk­ningen handler, bør du besøke den hektiske og ekso­tiske markeds­hallen Mercado de Nuestra Senora de África, en enorm torg­hall i en spesiell afri­kansk arki­tektur, der innbyg­gerne i Santa Cruz handler grønn­saker, fisk og krydder.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Museum of Nature and Man doku­en­terer Tene­rifes historie. Foto: Koppchen / Wikipedia.

Mer om museer og kultur i Santa Cruz de Tenerife

Museene Museo de la Natu­ra­leza y el hombre er det natur­his­to­riske museet, med en omfat­tende samling gjen­stander som forteller om Tene­rifes histo­riske og forhis­to­riske fortid. Et multi­me­die­show presen­terer Kana­ri­øy­enes geografi, geologi, arkeo­logi, etno­logi i tillegg til fauna og flora. Museo de Bellas Artes har mange flotte kunst­verk å vise frem, de flot­teste kommer fra Pradomu­seet i Madrid. Her finner du verdens­kunst fra renes­sansen, barokken og nyere tid, og en omfat­tende våpen– og mynt­sam­ling. Santa Cruz er også kjent for sin musikk­fes­tival og det årlige karnevalet.

Tenerife, tinaja Santa Cruz alta, Kanariøyene, Spania

Fra en av avenyene i hoved­staden Santa Cruz. Foto: © webtenerife.com.

Mer om historie, gamle kirker og kultur i Santa Cruz de Tenerife

Selv om dagens Santa Cruz består av uvanlig ensartet arki­tektur fra 1800-tallet, har denne vakre byen noen arki­tek­to­niske perler å by på. Det skal nevnes at Santa Cruz oppstod som havneby for San Chris­tóbal de la Laguna, som ligger høyere opp, og som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin enestå­ende arki­tektur – den første byen på Kana­ri­øyene uten festngs­an­legg. I Santa Cruz kan du besøke Iglesia de Nuestre Senora de la Concep­tión fra 1498, og Iglesia San Fran­cisco fra 1680, som ligger ved Museo de Belles Artes. Den moderne Parque Mari­timo, en bade­park for barn er svært populær, og Fortet Castillo de San Juan ved havnen er fra 1643, et forsvars­verk for å sikre sjøfarten og slavehandelen.

Tenerife, Santa, Kanariøyene, Spania

Castillo de San Juan Bautista fra år 1641 er bevart. Foto: Pepel­opex / Wikipedia.

Tenerife, Teide, Kanariøyene, Spania

Vulkanen Teide er 3718 meter høy, og har alltid snødekt topp. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Garachico, Kanariøyene, Spania

Gara­chico ligger nord­vest på Tene­rife, ved foten av øyas mest fjell­rike kyst­linje. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Vilaflor, Teide, Kanariøyene, Spania

Vulkanen Teide er synlig fra store deler av Tene­rife. Her sett fra lands­byen Vila­flor. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, Kanariøyene, Spania

På vei opp i fjel­lene fra Gara­chico – herfra går veien i svinger og bakker via Masca mot Los Gigantes i vest og videre sørover mot Los Cris­tianos. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Masca, Kanariøyene, Spania

Masca ligger i et land­skap med drama­tiske kløfter og spisse klipper. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, los Gigantes, Kanariøyene, Spania

Vest­kysten av Tene­rife er domi­nert av fjell­mas­sivet Los Gigantes. Foto: © webtenerife.com.

Tenerife, Guimar, Thor Heyerdahl, Kanariøyene, Spania

Pyra­mide­an­legget i Guimar er ganske stort – struk­te­rene er orien­tert mot øst og solopp­gang. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, San Pedro, Guimar, Kanariøyene, Spania

Iglésia de San Pedro Apostól ligger i Guimar, og er en kirke i over­gangs­stil renes­sanse og barokk, oppført i år 1606. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

I sentrum av Puerto de la Cruz: Havet i forgrunnen, de berømte sjøvanns­ba­dene i bakgrunnen. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Typisk eldre bebyg­gelse i Puerto de la Cruz – hvit­kalket mur og balkonger i treverk. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Kirken Iglésia de San Fran­cisco i Puerto de la Cruz er fra 1599 og deko­rert med male­rier og skulp­turer fra denne tiden. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Castillo de San Felipe, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Dette vesle fortet, Castillo de San Felipe i Puerto de la Cruz, finner du i retning bade­stren­dene. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Puerto de la Cruz, Kanariøyene, Spania

Casa de la Real Aduana fra år 1620 er en sever­dighet som du bør få med deg hvis du besøker Puerto de la Cruz. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, San Marco, Ico de los Vinos, Kanariøyene, Spania

Kate­dral San Marco i Icod de los Vinos. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, drageblodtreet,  Icod de los Vinos, Kanariøyene, Spania

Drage­blod­treet ved kate­dral San Marco skal være mer enn 1.000 år gammelt. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, San Marco, Icod de los Vinos, Kanariøyene, Spania

San Marco ble påbe­gynt på 1400-tallet i sengo­tisk stil, og deretter full­ført i renes­sanse­stil. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, San Marco, Icod de los Vinos, Kanariøyene, Spania

Alter­tavlen i kate­dralen San Marco er omhyg­gelig deko­rert , for å si det slik. Foto: © reisdit.no.

Tenerife, Los Cristianos, Kanariøyene, Spania

Fra havne­om­rådet i Los Cristianos.

Tenerife, Los Cristianos, Kanariøyene, Spania

Los Cris­tianos har fine badestrender.

Tenerife, Los Cristianos, Kanariøyene, Spania

Pano­rama over ferie­byen Los Cristanos.

Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Unescos liste over Verdensarven, Kanariøyene, Spania

San Cristóbal de La Laguna er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin helhet­lige bebyg­gelse. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Kanariøyene, Spania

Fra San Cristóbal de La Laguna. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, den gamle byen Garachico, Kanariøyene, Spania

Gara­chico er en av de eldste byene på Tene­rife. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, Garachico, gamlebyen, Kanariøyene, Spania

Gara­chico ble grunn­lagt i år 1496 av kjøp­menn fra Genova, og store deler av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen står frem­deles. Foto: © webtenerife.com.

Tenerife, Garachico, Kanariøyene, Spania

Det gamle hospi­talet i Gara­chico fra 1600-tallet. Foto: © Promotur Turismo Cana­rias, S.A.

Tenerife, Santa Cruz, Kanariøyene, Spania

Fra Plaza de España i sentrum av Santa Cruz. Foto: Koppchen / Wikipedia.

 Tenerife, Santa Cruz, Kanariøyene, Spania

Et av Santa Cruz’ viktigste signal­bygg, Audi­torio de Tene­rife, sto ferdig i år 2003. Foto: Wladyslaw / Wikipedia.

Tenerife, Plaza del General Weyler, Santa Cruz, Kanariøyene, Spania,

Fra Plaza del General Weyler. Foto: Koppchen / Wikipedia.

Tenerife, Santa Cruz, Kanariøyene, Spania

Fra Santa Cruz gamleby med kirken Concep­tion. Foto: Olaf A. Koch / Wikipedia.

Hoved­foto: © webtenerife.com

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.