GoToGate

Münster

Münster er på mange måter et lite under av en historisk by. Under den andre verdenskrigen ble Münster bombet så og si sønder og sammen – 90 % av den gamle byen ble lagt i ruiner. En viktig strategisk beslutning ble fattet før gjenoppbyggingen – Münsters historiske senter skulle gjenskapes. Resultatet er forbløffende: Münster er i dag en åpen, vakker og livlig universitetsby med et unikt, levende og tiltalende historisk senter.

Kort om Münsters historiske milepæler

Münster er en gammel by i Nordrhein-Westfalen, ikke langt fra grensen til Nederland, som flere ganger gjennom historien har vært senter for dramatiske hendelser – ikke minst under reformasjonen. Münster ble grunnlagt i år 793 som bispesete under Karl den Store og fikk bystatus i år 1137. På 1200-tallet ble Münster medlem av forløperen til Hanseat-forbundet, i år 1535 ble byen erklært selvstendig religiøst kongerike, og i år 1648 ble punktum satt for Trettiårskrigen i byens rådhus gjennom fullførte fredsforhandlinger og signering av Freden i Westfalen.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters brede paradegate Prinzipalmarkt med Rathaus på venstre side. Foto: www.air-klick.de

Münsters historiske senter

Gamlebyen i Münster lå i sin tid innenfor kraftige bymurer. I dag er disse borte, erstattet av en promenade i et parkområde som omgir den historiske bydelen, som i stor grad brukes som snarvei for byens utallige syklister. Münster har dobbelt så mange sykler som innbyggere, så byen kan med rette kalles Tysklamd sykkelby nummer én. Kjernen i den historiske bydelen består av Domplatz med Dom St. Paul og Prinzipalmarkt. Prinzipalmarkt betyr hovedmarkedet og er i dag Münsters brede paradegate.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prinzipalmarkt og Domplatz sett fra Rathaus – St. Lambertikirche til høyre. Foto: www.air-klick.de

Her finner du noen av gamlebyens viktigste bygninger, som det berømte Rathaus – rådhuset fra sent på 1300-tallet. I tillegg finner du Münsters elegante shoppingstrøk under arkadene langs Prinzipalmarkt. I den ene enden av Prinzipalmarkt ruver den sengotiske St. Lambertikirche, som vi skal komme tilbake til i et eget avsnitt.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Lamberti-kirche

Münsters Prinzipalmarkt sett i retning av den gotiske St. Lamberti-Kirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münsters ”lille ringvei”

I forlengelsen av Prinzipalmarkt går hovedgaten i en bue rundt Domplatz, bytter navn til Drubbel, Roggenmarkt (Rugmarkedet), Bogenstrasse og Spiekerhof før gaten krysser den vesle elven Aa, som renner gjennom sentrum i idylliske partier, og herfra heter Rosenstrasse. Den delen av Münsters gamleby som befinner seg på motsatt side av Aa, ligger litt lavere enn Domplatz, som utgjør Münsters høyeste punkt.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, Kiepenkerlviertel, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Kiepenkerlviertel ligger litt på nedsiden av Domplatz, på den andre siden av den vesle elven Aa. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Også her nede finner du trivelige gatemiljøer preget av gammel tradisjonsrik bebyggelse med en rekke restauranter, kneiper og butikker, samt et par hoteller. I Kreuzstrasse og Buddenstrasse ligger flere av Münsters eldste tradisjonelle kneiper, mange av dem med tilknytning til bryggeriet Pinkus Müller. Disse kneipene er mye besøkt av familier på grunn av sine omfattende menyer med rimelig og velsmakende mat.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, Kuhviertel, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra Münsters kneipekvartal, Kuhviertel, der du kan smake godt, lokalt øl og spise tradisjonsrik mat. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Mer om Münster og området rundt Domplatz

Ved Domplatz finner du flere av Münsters viktigste institusjoner. Byens gamle katedral St. Paulus-Dom ble bygd på en liten høyde kalt Horsteberg i perioden 1225 til 1265 i både romansk og gotisk stil. Denne digre og kompakte basilikakirken har to karakteristiske tårn i romansk stil i vest, og to tverrskip. En koromgang ble tilføyd i øst på 15- og 1600-tallet, som ble påbygd flere vakre kapeller.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters flotte Dom St. Paul i romansk og gotisk stil. Foto: © Presseamt Münster / Tilman Roßmöller

Deler av denne romersk-katolske katedralen ble sterkt skadet under allierte bombetokt i oktober 1944, men er i høyeste grad verd å få med seg, blant annet på grunn av den astronomiske klokken, altertavlen og skulpturgruppen fra 1200-tallet i vestpartiet. Ved Domplatz finner du også dagens bispepalass og, ikke minst, det moderne LWL Museum für Kunst und Kultur. Mer om dette fantastiske museet i eget avsnitt. Merk deg at det på Domplatz hver lørdag er et stort ferskvaremarked, som er meget populært og heftig besøkt av Münsters borgere.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lørdagsmarkedet på Domplatz er ukens begivenhet for Münsters innbyggere. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Mer om Prinzipalmarkt

Når du står ved Prinzipalmarkt, står du også med en fot i middelalderen. Selv om du kjenner til ødeleggelsene under Den andre Verdenskrigen, er det umulig ikke å bli sjarmert og imponert over de gjenoppbygde husene med middelalder-fasader som flankerer denne brede paradegaten. Det flotte renoverte rådhuset troner stolt ved siden av Stadtweinhaus fra år 1615-16, bare adskilt av et smalt smug.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prinzipalmarkt er Münsters viktigste møteplass. Foto: © Presseamt Münster / Angelica Klauser

I Stadtweinhaus ble byens vinproduksjon lagret i tidligere tider. Her er det i dag en elegant kafé og Weinstube, som er populær blant både fastboende og besøkende. I middelalderen frem til Den andre Verdenskrigen var ingen fasadegavler likt utformet. I dag er Rathaus og Stadtweinhaus de mest kjente bygningene langs Prinzipalmarkt.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters historiske perler, Rathaus til høyre og Stadtweinhaus til venstre. Foto: © Presseamt Münster / Münsterview

Mer om Rathaus

Münsters Rathaus er kjent av flere grunner, men først og fremst på grunn av sin såkalte ”Friedenssaal” – freds-salen. I år 1648 ble den såkalte ”Freden i Westfalen” undertegnet her, som gjorde slutt på Trettiårskrigen etter 5 års forhandlinger – samtidig ble det satt punktum for 80-årskrigen mellom Spania og Nederland nettopp her. Heldigvis var innbyggerne i Munster forutseende nok til å fjerne interiørene fra Rathaus i en tidlig fase av Den andre Verdenskrigen.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Friedenssaal i Rathaus var sentral i Freden i Westfalen i år 1648. Foto: © ReisDit.no

I dag kan du derfor oppleve denne salen nøyaktig slik den var i år 1648. Selve rådhuset ble oppført i første versjon som en bindingsverks-bygning rundt år 1100. Denne opprinnelige bygningen ble erstattet av et rådhus med det nåværende utseende rundt år 1395, med arkade mot Prinzipalmarkt. Det er omvisninger flere ganger daglig i Rathaus’ Friedenssaal – selve rådhusets foajé brukes som turistinformasjon.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lambertikirche er en sengotisk kirke ble bygd mellom 1375-1450. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Mer om Lambertikirche og anabaptistene

Etter at reformasjonen ble utløst i år 1517 skjedde mye rart i kristendommens navn rundt om i Europa. I det katolske Münster oppstod det en sterk såkalt anabaptistisk bevegelse – en ekstremt religiøs kristen sekt der voksendåpen stod sentralt. Det gikk i Münster så langt at bevegelsens leder Jan van Leyden i år 1534 utropte seg til konge i Det nye Jerusalem, som Münster ble kalt, og styrte byen med jernhånd i 16 måneder, før han ble arrestert av katolikkene og henrettet. Deretter ble likene av Leyden og hans to nærmeste medhjelpere hengt opp i bur på utsiden av St. Lamberti Kirche i 1536. Der ble likene, etter hvert knoklene, hengende i 50 år til skrekk og advarsel. Jernburene henger her ennå. Og Münster er fortsatt overveiende katolsk.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det er riktig idyllisk på plassen ved Lambertikirche. Foto: © Presseamt Münster / Melanie Frischmuth

Lambertikirche med sin Türmerin

St. Lamberti er en sengotisk hallkirke oppført i perioden 1375 til 1450. Lambertikirche befinner seg i enden av Prinzipalmarkt, der hvor Fischmarkt (Fiskemarkedet) begynner. Lambertikirche inneholder en arkitektonisk illusjon, ettersom avstanden mellom søylene som bærer taket minker. Det vil si at kirken ser større ut fra vest mot øst enn omvendt. Lambertikirche har også en annen eiendommelighet – i tårnet holder nemlig en ”Türmerin” – på norsk Tårnvokterske til – riktig nok bare etter mørkets frembrudd, men likevel – tradisjonen holdes i hevd.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters egne Türmerin, Martje Saljé med luren hun blåser i hver halve time etter mørkets frembrudd. Foto: © Münster Tourismus/ Ralph Sondermann

Nåtidens ”Türmerin” ble ansatt i år 2014 og heter Martje Saljé. Hun er delvis oppvokst i Norge og har som oppgave å holde oppsyn over Münster og varsle brann eller andre uregelmessigheter. Hun går sin runde på øverste avsats på utsiden av tårnet hver halve time og blåser et ”ok-signal” i hver himmelretning etter hvert som hun går runden. I tårnet har hun sitt lille kammer som oppholdsrom og kontor. Hun har en egen inngang ved foten av kirketårnet og passerer på veien opp de tre jernburene hvor likene etter anabaptistene fra 1535 ble oppbevart i 50 år til skrekk og advarsel.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münster Dom St. Paul og LWL-Museum für Kunst und Kultur. Foto: © Presseamt Münster

Münsters museer

Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ble grunnlagt i år 1908 og har nylig endret navn til LWL Landesmuseum für Kunst und Kultur. Dette museet har fantastiske samlinger av middelalderkunst, innen både skulptur og maleri. Museet har sitt utspring i en kunstforening som ble grunnlagt i 1825. Under nazitiden etter 1933 opplevde museet utfordringer. Allerede i år 1934 ble mange malerier fjernet for de de var ”Entartet” og direktøren ble avsatt. Under krigen ble samlingene flyttet ut av museet og anbragt i sikkerhet på ulike steder rundt Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En uidentifisert kunstner kalt “Meister von Liesborn” malte dette midtstykket til et krusifiksalter en gang mellom 1465 og 1490. Foto: © ReisDit.no

Selv om selve museumsbygningen ble sterkt skadet under krigen, kom samlingene seg stort sett helskinnet gjennom. Museet holder i dag til i et moderne bygg fra 2012 og har eksemplariske utstillinger – rent bortsett fra at en oppfinnsom kurator har plassert alle informasjonstekster nede ved gulvet – vi tuller ikke. Hvis du er i Münster er dette museet et absolutt MUST.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Plassen foran Picasso-museum er unektelig noe for seg selv. Foto: © Presseamt Münster

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster ble grunnlagt år 2000 og omfatter i dag mer enn 800 litografier av Pablo Picasso i ulike størrelser, og har dessuten mottatt en gave til varig lån av 208 verk av Georges Braque fra Sparkasse Westfalen Ost, som også har gitt museet 137 grafiske blad av Marc Chagall til varig lån. Museet befinner seg i Königstrasse i gamlebyen, nærmere bestemt på Picassoplatz, et steinkast fra Rothenburg, forlengelsen av Prinzipalmarkt i sør.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Stadtmuseum Münster ligger i gamlebyen og er lett å kjenne igjen. Foto: © Presseamt Münster / Angelica Klauser

Stadtmuseum Münster ble grunnlagt i 1979 og flyttet 10 år senere inn i et nybygg bak en historisk fasade fra 1910-11 i Salzstrasse 28 i gamlebyen. Museet har omfattende samlinger av kunst og gjenstander knyttet til byen Münster, og arrangerer stadig særutstillinger med ulike temaer fra nær og fjern fortid. Museet har også en bymodell, som gir et godt bilde av hvordan Münster så ut i tidligere tider.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Rett inntil Münsters gamleby ligger Aasee, en stor innsjø med masser av fritidstilbud – pluss en havn! Foto: www-air-klick-de

Aasee – Münsters havne- og fritidsområde

Innsjøen Aasee befinner seg rett utenfor Münsters gamleby og er et høyt skattet friluftsområde som benyttes flittig av byens innbyggere. Her finnes alt det man kan ønske seg av grøntarealer og utendørs bad, i tillegg til havn for fritidsbåter, restauranter med utendørs servering og lekeparker for barn.

Andre kirker og historiske bygninger i Münster

Überwasserkirche – denne gotiske kirken fra 1340-årene, som egentlig heter Liebfrauenkirche, ligger rett etter broen over elven Aa når du kommer ovenfra (for eksempel) Prinzipalmarkt og blir på folkemunne kalt Überwasserkirke (Over-vannet-kirke).

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münster, Nordrhein-Westfalen : Schloss – Universität© 2010 Jochen Keute, Frankfurt am Main # MS-1018429

Clemenskirche – denne barokke kirken ble oppført i perioden 1745 til 1753 og er tegnet av Johann Conrad Schlaun, som også står bak Erbdrostenhof og Fürstbischöfliches Schloss Münster – alle de tre nevnte bygningene ble sterkt skadet under Den andre Verdenskrigen, men er senere blitt gjenoppbygd til opprinnelig utseende.

Hovedfoto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Billig flyreiseBillig hotell

 
Billig flyreise
Billig hotell

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Du kan tydelig se det grønne beltet rundt gamlebyen der bymuren stod i middelalderen. Foto: © Presseamt Münster / Bernhard Fischer

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters Prinzipalmarkt i fugleperspektiv – byens paradegate og møteplass – bilfri med unntak av kollektivtrafikk. Foto: © Presseamt Münster / Bernhard Fischer

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters Promenadensring omringer hele Münsters gamleby og brukes både av fotgjengere og syklister. Foto: © Presseamt Münster

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Slik så Münsters Prinzipalmarkt ut i 1945 ved krigens slutt. Foto: Anja Gussek Revermann /Stadtarchiv Münster

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Stadtturm ligger i motsatt ende av Prinzipalmarkt i forhold til St. Lambertikirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters flotte Rathaus fra middelalderen ligger sentralt på Prinzipalmarkt. Foto: © Presseamt Münster

 Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Du finner flere tradisjonsrike kneiper i Kuhviertel. Foto: © ReisDit.no

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters Dom St. Paul og Domplatz med ukesmarked på lørdag. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Roggenmarkt med sine historiske bygninger ligger i forlengelsen av Prinzipalmarkt ved Lambertikirche. Foto: © Presseamt Münster / Joachim Busch

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Smuget Gasse am Dom med trappen ned fra Domplatz. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det utmerkede Landesmuseum Westfalen – LWL Museum ligger sentralt ved Domplatz og er virkelig verdt å få med seg. Foto: © Presseamt Münster / Britta Rosky

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Dom St. Paul med sine romanske tårn og tverrskip i gotisk stil. Foto: © Presseamt Münster

ünster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters Dom St. Paul har et sjeldent astronomisk ur fra 1400-tallet. Foto: hajotthu CC BY-SA 3,0

ünster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters Rathaus er byens kanskje mest besøkte historiske severdighet. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

På Prinzipalmarkt er det hyggelig å slå seg ned for en forfriskning. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prinzipalmarkt er mye besøkt av både fastboende og gjester. Foto: © Presseamt Münster / Tilman Roßmöller

 Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prinzipalmarkt med Lambertikirche i den ene enden. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En pute fra fredsavtalen i 1648 er bevart i Rathaus’ Friedenssaal. Foto: © ReisDit.no

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lambertikirches sorte tårn ruver i gamlebyen. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Jan van Leiden utropte seg til konge av “Det nye Jerusalem” i år 1534 og terroriserte byens befolkning. Kilde: Wikipedia

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

De tre jernburene fra år 1535 henger fremdeles utenfor kirketårnet. Foto: © Presseamt Münster / Angelica Klauser

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Jernburene sett fra innsiden av kirketårnet. Foto: © ReisDit.no

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det er hyggelig ved fontenen på plassen ved Lambertikirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters LWL Museum har fantastiske samlinger fra middelalderen og er virkelig verd et besøk. Foto: © ReisDit.no

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En relikviebyste av Paulus fra 1200-tallet er utstilt på LWL-Museum i Münster. Foto: © ReisDit.no

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstillingen: Litografiet “Oksen” av Pablo Picasso – Versjon 1. datert 5. desember 1945. Foto: © Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstillingen: Litografiet “Oksen” av Pablo Picasso – Versjon 8. datert 2. januar 1946. Foto: © Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstillingen: Litografiet “Oksen” av Pablo Picasso – Versjon 11. datert 17. januar 1946. Foto: © Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Illustrasjon som viser beleiringen av Münster i år 1534 for å gjøre slutt på Jan van Leidens redselsstyre, som fikk pågå i 16 måneder. Kilde: Wikipedia

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Historisk kart over Münster fra år 1636 av Everhard Alerdinck. Kilde: Wikipedia

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münsters innbyggere elsker friluftslivet ved innsjøen Aasee. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Überwasserkirche, Lamberti-kirche

Münsters vesle elv Aa der den renner forbi Überwasserkirche fra middelalderen. Foto: © Presseamt Münster / Joshua Mikolajczk