GoToGate

Aachen

Aachen er en av Europas viktigste kulturhistoriske byer, selv om de færreste kjenner til den. Her slo Karl den Store seg ned på slutten av 700-tallet og bygde sitt keiserpalass, som skulle bli modell for Europas senere bysentre. Aachen har en liten historisk bykjerne der noe av denne opprinnelige bebyggelsen i såkalt karolingisk stil fremdeles er bevart. Denne historiske kjernen består av gågater og smug rundt Karlsplatz, og er med sine mange smug og småplasser byens viktigste møtested. Aachen her også en håndfull fine museer, og byen var blant de 12 første som ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1978.

Mer om Aachen
Aachens historiske bydel er orientert rundt Kaiserpfalz og Karlsplatz. Smug og smale gater, omgitt av til dels svært gammel bebyggelse, leder i frem til Marktplatz med rådhuset og domkirken St. Marien med Pfalzkapelle som nærmeste naboer. Her vil du finne en mengde småbutikker med alt fra brukskunst til suvenirer, i tillegg til flere kafeer, kneiper, restauranter og uteserveringer. Gamlebyen i Aachen er både livlig og trivelig med flere pittoreske smug, hvor man lett kan føle seg hensatt til tidligere århundrer. Du vil komme over flere bygninger fra middelalderen når du rusler rundt her.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens bysilhuett er lett gjenkjennelig, med tårnene til det gamle rådhuset til venstre og domkirkekomplekset til høyre. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Den store Karlsplatz med rådhuset og Dom med Pfalzkapelle i hver ende, er omgitt av flere småplasser med uteserveringer hvor mange slår seg ned for å nyte omgivelsene og en forfriskning. Aachen er en universitetsby med mer enn 45 tusen studenter, hvilket ikke bare betyr at gjennomsnittsalderen på befolkningen er lev, men også at byen har et livlig uteliv. I Aachen finnes utesteder for en hver smak og lommebok, mange av dem befinner seg i gamlebyen. I sommersesongen utnyttes de mange plassene i gamlebyen til fulle med utendørs serveringer. Aachen har også et populært casino.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra møteplassen Marktplatz foran det gotiske rådhuset, der det er et yrende liv i sommersesongen. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen – en nøkkel til å forstå Europas utvikling i middelalderen
Til tross for sin historiske og arkitektoniske betydning for fremveksten av det vestlige Europa, er ikke Aachen av de aller mest besøkte kulturbyene i Europa. For å få fullt utbytte av denne fine byen, anbefaler vi at du setter av et par dager. Du bør få med deg Karlspfalz med Pfalzkapelle, domkirken og, ikke minst, Domschatz – Skattkammeret. Altes Rathaus i den andre enden av Karlsplatz, samt Suermondt-Ludwig-Museum med sin middelalderkunst er også essensielle for å forstå byens historie.

 Aachen, Hof, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra plassen Hof – et steinkast fra Domkirken og Pfalzkapelle. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen er siden romertiden kjent for sine varme kilder, og har i dag flere spa-anlegg. Aachen ligger rett ved grensen til både Belgia og Nederland. Seks kilometer utenfor Aachen finner du for øvrig den vesle landsbyen Kornelimünster med et omfattende klosterkompleks som omfatter museet Kunst aus Nordrhein-Westfalen, i tillegg til interessant historisk bebyggelse.

Kort om Aachen og Karl den Store
Aachen er på mange måter kimen av det nye Europa som skulle vokse frem etter Romerrikets definitive sammenbrudd i år 476. Karl den Store igangsatte et omfattende bygningsprogram, som det fremdeles finnes rester av, som for eksempel i Aachen. Hans store forbilde var Roma, og romersk arkitektur og kunst. Mange kaller denne tiden under Karl den Store som Den lille renessansen – et annet navn er Karolinger-tiden og karolingisk kunst og arkitektur.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens Domkirkche sett fra Karlsplatz, med det runde Pfalzkapelle i midten fra cirka år 800, på Karl den stores tid, og den gotiske korhallen til venstre. Foto: © A. Steindl / ats

Aachens historiske senter ble kalt Det lille Roma, og er som nevnt orientert rundt Karlzplats, som er omgitt av bygninger og bygningsrester etter keiserpalasset til Karl den Store. Palasskomplekset besto av en kirke, militærforlegninger, hoffboliger og selve palasset med tronsal og bolig for keiseren i Granusturm i den ene enden av dagens rådhus. Bygningene var anlagt rundt en stor borggård. La oss se nærmere på Kaiserpfalz, bygning for bygning.

Kaiserpfalz – i hjertet av Aachens gamleby
Det aller første Kaiserpfalz i Aachen ble sannsynligvis påbegynt i år 768 – det første året Karl den Store overvintret her, etter at faren hans, kong Pippin den Lilles, døde samme år. Senere ble det igangsatt et større Kaiserpfalz-kompleks, hvor Karl den Stores ambisjoner skulle realiseres – som ble oppført i perioden år 792 til år 805.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Illustrasjon av Kaiserpfalz , slik bygningskomplekset fremsto rundt år 800, da Karl den Store hadde fullført sin byggeplan i Aachen. Illustrasjon: © RWTH-Aachen

Det bestod av fire sammenhengende bygninger på sørsiden av keiserpalasset, slik du kan se på illustrasjonen. Dagens rådhus er bygget på grunnmurene og deler av det opprinnelige keiserpalasset, som inneholdt den viktige Königshalle eller Aula Regia – helt til venstre på illustrasjonen. Det firkantede tårnet Granumsturm i rådhusets ene ende, som var boligen for keiseren og hans familie, er fra slutten av 700-tallet. Rådhusbygningens avrundede apside i den andre enden, er delvis fra denne tiden.

 Aachen, Kaiserpfalz, Rathaus, Krönungssaal, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra den gotiske kroningssalen i Aachens Rathaus med skulptur av Karl den Store. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Det opprinnelige keiserpalasset hadde to doble rundbuer på langsidene, slik du kan på baksiden av dagens rådhus. Du kan få et bedre inntrykk av KaiserPfalz gjennom animasjonen på denne linken. Da dagens gotiske rådhus ble oppført i begynnelsen av 1300-tallet, lå den gamle Königshalle stort sett i ruiner. Man bygde imidlertid på den opprinnelige grunnmuren til Königshalle, noe som gjør at dagens gotiske bygning tilkjennegir mange av den opprinnelige bygningens hovedtrekk. Som du ser av fotoet nedenfor har rådhuset hatt to par langsgående hvelv, noe du også vil kjenne igjen på animasjonen. Innvendig er Aachens Rathaus – rådhuset – gjennomført gotisk i bygningskonstruksjonen, med flotte ribbehvelv båret av kraftige pilarer.

  Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det gotiske rådhuset fra tidlig på 1300-tallet sett fra Karlsplatz mellom Dom/Pfalzkapelle og rådhuset – på grunnmurene av Königshalle på illustrasjonen over.

Mer om Kaiserpfalz
Fra keiserpalasset ledet en overbygd gang til rettssalen, som lå midt mellom Mariakirken og palasset. Rettsbygning utgjør, ved siden av de overbygde passasjene, en del av bygningsmassen som omslutter borggården. Fra rettssalen ledet den overbygde gangen videre til atriet foran det oktongonale er åttekantede Pfalzkapelle, slik du kan se på illustrasjonen. Som du også kan se, er de to opprinnelige rektangulære sidekapellene borte, mens skipet og koret i gotisk stil som ble bygget på 1300-tallet ligger i østlig retning, i 90 graders vinkel i forhold til de opprinnelige sidekapellene. Det betyr at Pfalzkapelle, også kalt Palatinerkapellet, utgjør en del av kirkekompleksets vestverk, noe som satte standard for samtidige og senere kirkebygg i middelalderen i Nord-Europa. Rett inntil det åttekantede Pfalzkapelle ble det oppført et firkantet tårn, som vestfasade med hovedportal til kapellet – noe som var helt nytt.

Aachen, Dom, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Dom Aachens vestverk med fasadetårnet, som leder til Pfalzkapellet, både på grunnplanet og fra tribunen. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Vestverket ble keiserens og den verdslige maktens domene, og ble brukt til verdslige formål, som for eksempel mottakelse av gjester og, ikke minst, kroning av nye keisere. En gangbro fra fasadetårnet direkte inn til tribunen med kroningstronen gjorde at keiseren og hans gjester kunne bevege seg fritt, uten å måtte ta hensyn til de geistlige. Karl den Store lot seg for øvrig krone av Paven i Roma, den første juledag år 800. Aachen skulle bli kroningsbyen for tysk-romerske keisere i nesten 600 år, fra Otto den I. i år 932 til år 1531, da keiser Ferdinand den I. satt på den samme primitive steintronen, som har stått her siden 800-tallet, som fremdeles er å se i Pfalzkapelle – dagens domkirke.

Pfalzkapelle – den keiserlige romerske orden
Opprinnelig var kapellet planlagt å bli Karl den Stores mausoleum, men det ble isteden bestemt at den skulle tjene som kroningskapell for de «Hellige romerske keisere». Bygningskomplekset Kaiserpfalz var en del av Karl den Stores store prosjekt, kall det gjerne kongstanke, RENOVATI ROMANI IMPERII – gjenopprettelsen av Det romerske keiserdømmet.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra oktogonen i Pfalzkapelle, hvor vi ser inn i den 500 år nyere gotiske Korhalle. Arkaden med indre og ytre rekke av pilarer bærer det runde sideskipet, og har en vakkert dekorert hvelvet himling.

Pfalzkapelle har et åpenbart forbilde i kirken San Vitale i Ravenna (link), som er bygd i bysantinsk stil, og ble påbegynt i år 786, som en del av Marienkirche. Den oktogonale formen med sentralkuppel, og kolonnader i to etasjer som bærer kuppelen er lett å gjenkjenne. Sentralplanen i kapellet er en regelmessig åttekant, som krones av et åttedelt klosterhvelv, praktfullt dekorert på bysantinsk maner. På grunnplanet er det åtte kraftige pilarer med tofargede romanske buer mellom, som bærer gesimsen og det sirkulære sideskipet eller tribunegulvet i andre etasje.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Relikvieskrinet Karlsschrein med levningene etter Karl den Store under Barbarossa-lysekronen – begge fra år 1165. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Herfra strekker det seg åtte høye pilarer videre fra pilarene på grunnplanet med repeterte tofargede romanske buer – vesentlige høyere enn dem i første etasje, noe som bidrar til bygningens elevasjon og storslåtte inntrykk. Pfalzkapelle var i århundrer den høyeste bygningen i Vest-Europa og ble innviet av pave Leo den III. i år 805, samme mann som kronet Karl den Store til keiser i år 800 i Roma. Det er verd å merke seg at Karl den Store valgte Aachen til hovedstad i sitt rike, selv om dette også omfattet Roma og mesteparten av Italia for øvrig.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Helt vest i sideskipet i Pfalzkapelle står tronen fra Karl den Stores tid. Legg merke til dekorasjonen på gesimsen i forkant. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Mer om Pfalzkapelle
Resultatet er et elegant, luftig og imponerende høyt midtrom, omgitt av gallerier eller tribuner i andre etasje. Det er satt inn 32 antikke søyler i rød marmor i to etasjer i de åtte tribuneåpningene, som vender mot midtrommet. Søylene ble hentet fra Ravenna og Roma, og inngår som en naturlig del av Karl den Stores prosjekt – forbindelsen til Romerriket er synliggjort og bekreftet, også her. I tribuneåpningene er det bronsegitter fra Karl den Stores tid. Tribunen inneholder Frankerrikets kroningstrone fra Karl den Stores tid, hvor de neste 31 keiserne ble kronet gjennom nesten 600 år.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Tronen fra Karl den Stores tid, hvor 31 tyske konger og keisere ble kronet – helt frem til år 1531. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Tronen er primitiv, satt sammen av fire marmorplater fra antikken, som er festet med bronseklammer. De seks trinnene opp til tronen er hugd ut i an marmorsøyle fra antikken. Midt i rommet henger en enorm lysekrone i bronse, bestilt av Frederick Barbarossa, som et minne om Karl den Stores kanonisering i år 1165. Samtidig ble Aachen erklært fristat og hovedstad i den Hellige Tysk-Romerske keiserriket, og samtidig gitt rett til å arrangere markeder og prege mynter.

  Aachen, Pala d'OroKaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pala d’Oro er en altertavle i gull fra perioden år 1.000 til år 1.020, med Kristus in Mandorla flankert av Guds Mor og erkeengelen Mikael, innenfor de fire symbolene for evangelistene. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Aachens museer

Domschatzkammer – Pfalzkapellets skattkammer
Domschatzkammer huser en av de viktigste kirkeskattene i hele Europa. Disse inkluderer hellige skatter fra senantikken, Karolingisk tid, Ottonsk tid, Hohenstaufen-herskernes tid og gotikken, og utgjør viktigste kunstverk og relikvier kunstverk fra sine respektive perioder. Relikviene som er oppbevart her kalles de fire store helligdommer –  jomfru Marias tunika, Kristi lendeklede og kjortel, samt Johannes Døperens klede ved halshuggelsen – alle oppbevares i relikvieskrinet kledt med gull, Marienschrein fra 1200-tallet.

  Aachen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Relikvieskrinet Marienschrein fra år 1239, som inneholder de fire store kirkeskattene. Foto: © Domkapitel Aachen (Matz & Schenk)

Dette gjorde Aachen til et av den kristne verdens viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Da Karl den Store døde i 814, ble Pfalzkirken hans gravsted. Den romerske sarkofagen fra 200-tallet, som han opprinnelig ble lagt i, står nå i Michaelskapellet i Marienkirche. Da Karl den Store ble helgenforklart i år 1165, ble hans levninger lagt i et gullskrin, som står ved overgangen til det gotiske koret, også dette ble en viktig relikvie for Aachen. Slike relikvier var med på å skaffe katedralbyene stor tilstrømning av pilegrimer, kall det gjerne datidens turister, som bidro til store inntekter for byene.

Aachen, Prosperina-sarkofagen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Den praktfullt hugne romerske Prosperina-sarkofagen fra 200-tallet, hvor Karl den Store opprinnelig ble stedt til hvile, i år 814. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Suermondt-Ludwig-Museum har en av de viktigste samlingene av middelalderskulptur i Tyskland samt en liten, men raffinert eksklusiv utstilling av tidlig nederlandsk og tysk maleri, blant annet verk av Joos van Cleve, Aelbrecht Bouts og Cornelis Engebrechtsz. Det flotte samlingen av 1600-talls malerier fra Flandern og Holland omfatter høydepunkter av Renbrandt van Rijn, Frans Hals, Anthony van Dyke, Govert Flinck og Frans Snijders. Suermondt-Ludwig-Museum ligger i Wilhelmstrasse 18, øst i gamlebyen i Aachen.

Aachen, Couvenmuseum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Covenmuseum er et bymesum med flotte interiører fra de seneste århundrene. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Couven Museum gir et innblikk i hvordan rammene for det borgerlige liv var på 17- og 1800-tallet. Museet holder til i en 1700-talls bygård med interiører fra forskjellige stil-epoker, som rokokko, klassisisme, Napoleon-tidens empire og Bidermeier, i tillegg til den mer lokale Aachen-Liége barokken. Her er komplette interiører utstilt, inklusive tidsriktige ovner, stukkaturer, tapeter og møblementer av høy kvalitet. Museet har også en original apotekinnredning, der sjokolade for første gang ble laget i år 1857.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det arrangeres et viktig internasjonalt hestestevne i Aachen, CHIO, hvert år i slutten av juni. Her passerer paraden Markplatz foran rådhuset, som også er et museum. Foto: © A. Steindl / ats

Aachens gamle rådhus ble tidlig på 1300-tallet overtatt og gjenoppbygd av byens borgerskap. Det tidligere keiserpalasset var da sterkt skadet og ble i det store og hele bygd opp fra grunnmuren, til et gotisk rådhus i regional tradisjon. Rådhuset fikk interiører i barokk stil etter omfattende brannskader i år 1656. Den berømte kroningshallen med Rethel-freskene fra 1800-tallet har både gotiske og barokke møblementer, i tillegg til at kopier av de keiserlige kronjuvelene er utstilt. Nord-fasaden er dekorert med skulpturer av 50 tyske herskere, hvorav 31 ble kronet til keisere i Aachen.

Aachen, Rathaus,   Reichskleinodien, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I Aachens Rathaus finner du det Hellige Tysk-Romerske Rikets riksregalier fra middelalderen. Foto: © A. Steindl / ats

Ludwig Forum for International Art har samlinger av moderne kunst og installasjoner fra inn- og utland, og arrangerer jevnlig vandreutstillinger fra hele verden.
Kunst aus Nordrhein-Westfalen finner du i den gamle barokke hovedbygningen i Reichsabtei Aachen-Kornelimünster – et omfattende klosteranlegg, opprinnelig fra 800-tallet i Kornelimünster, som ligger 6 kilometer utenfor sentrum. Her har det siden år 1948 vært og kjøpt inn og stilt ut kunst fra regionens mest talentfulle unge kunstnere.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Stores signatur – han var ikke skrivekyndig selv, og nøyde seg med å skrive inn v’en i det innerste delen av korset – først etter det var hans signatur gyldig. Kilde: Wikipedia

Karl den Store og «den lille renessansen»
Mange kaller denne karolingiske perioden for den lille renessansen, noe som har mye for seg. Under Karl den Store ble det igangsatt mange byggeprosjekter, hvorav dessverre få har overlevd. Karl den Store var også en kløktig politiker og statsmann, og utvidet Frankernes rike til å omfatte store deler av Europa, fra Napoli og Barcelona i sør til Danmark i nord, omtrent Lübeck i nordøst, Regensburg, Wien og deler av Istriahalvøya i øst. Grensen i vest gikk ved Nordsjøen, den engelske kanal og Biscayabukten til Pyreneene. Det frankiske riket under Karl den Store rådde ikke over store rikdommer, men hadde stabilitet, skatteinnganger, byggeprogrammer, kirker, klostre og sekulære skoler, som et supplement til klosterskolene.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen Dom med Pfalzkapelle sett fra Rathaus – til dels hva Karl den Store selv så for mer enn 1.200 år siden. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Karl den Stores hoff i Aachens Kaiserpfalz tiltrakk seg datidens intellektuelle og vitenskapsmenn, som Alkuin fra York og Odo av Metz, som ble hans hoffarkitekt. Odo av Metz tegnet og bygde blant annet Pfalzkapelle. Den karolingiske minuskelskriften ble innført i Karl den Stores hoffskoler, og ble standardskrifttype i middelalderen.

Det nye Europa
Aachen ble under Karl den Store Frankerrikets hovedstad – ikke i betydningen en moderne hovedstad, men i den middelalderske ‘Curia regalis’ og ‘prima Sedes Franctiae’ – regentens hovedsete. Frankerriket ble gjennom Karl den Store definisjonen på den vesteuropeiske, latinske enhet; det kristne jordbrukssamfunnet basert på videreføringen av romerske tradisjoner.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En denar fra Karl den Stores tid ble nylig funnet under utgravinger ved Aachens domkirke. Kilde: Wikipedia

Denne gjenopprettelsen av det latinske Vest-Europa forble grunnlaget og rammeverket for den videre utviklingen av det europeiske verden – både gjennom den politiske utviklingen i land og nasjonalstater, og den intellektuelle og kulturelle utviklingen. Det er dekning for å si at kimen til dagens Vest-Europa oppstod i Aachen under Karl den Store.

 Aachen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I år 1165 ble Karl den Store helgenforklart og levingene lagt i relikvieskrinet Karlsschrein. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Aachen etter Karl den Store
Etter Karl den Stores død i år 814 opphørte den karolingiske renessansen. Dette førte til at også Aachens mistet mye av sin betydning. Frankerriket ble i år 843 delt mellom tre av Karl den Stores sønner, som hadde arvet forbausende lite av farens mange talenter. Keiser Lothar ble tildelt den midterste delen av riket, inklusive Aachen, som ble kjent som Aix-la-Chapelle. Aachen ble herjet av norske vikinger i år 881, som holdt et gedigent fylleslag her over vinteren til år 882. Den eneste grunnen til at Pfalzkapellet ikke ble jevnet med jorden, var at det er bygget av stein, og dermed ikke brant – vikingene brukte for øvrig kapellet som stall for hestene sine. Mange av byens kirker og store deler av Aachens bebyggelse ble svidd av.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens eldste rådhus fra år 1267, Grashaus, ligger i Schmiedstrasse, rett ved Domkirken. Foto: Panamorio77

Nye storhetstider for Aachen
I år 936 ble den første tyske kongen salvet og kronet her, Otto den I., som skulle innlede en fruktbar tid med store byggeprosjekter. I de neste 600 årene skal Aachen være kroningsby for de tyske keiserne og kongene. I år 1002 bisettes keiser Otto den III. i domkirken, som Pfalzkapelle er en del av. I år 1165/66 helligforklares Karl den Store og byen blir hovedstad i-riket. År 1171 bygges den første bymuren rundt Aachen, den såkalte Barbarossa-muren I år 1248 fullføres den ytre bymuren, som lå der ringveien i dag omkranser gamlebyen. Denne bymuren hadde 4 byporter, hvorav to i dag står – Marschiertor og Ponttor.  Aachens første rådhus ble oppført i år 1267, det såkalte Grashaus, som i dag ligger et steinkast fra Pfalzkapelle. I år 1312 arrangeres den første offisielle pilegrimsmarsjen til Aachen. I perioden år 1330 til år 1346 ble det gamle keiserpalasset gjenoppbygd i gotisk stil, til nytt rådhus.

Flere høydepunkter fra Aachens historie
I år 1414 ble det gotiske koret til Aachener Dom eller Mariakirken innviet, som en forlengelse av Pfalzkapelle. I år 1450 får håndverkerlaugenes representanter plass i byrådet. I år 1531 krones den siste tyske kongen i Aachen, nemlig Ferdinand den I. En folketelling i år 1607 viser at Aachen hadde 14.171 innbygger, hvorav 2.829 borgere. Den første trykte utgaven av Aachens historie distribueres i år 162, Peter à Beeks «Aquisgranum».

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen anno år 1647 i følge et kobberstikk av Matthäeus Merian den Eldre. Kilde: Wikipedia

I år 1656 inntreffer en omfattende bybrann som i løpet av 20 timer legger 4664 hus i ruiner. I år 1668 settes det strek for revolusjonskrigen mellom Spania og Frankrike gjennom Aachen-freden. I år 1680 åpner byens første postkontor gjennom Postamt von Thurn und Taxis, en adelsfamilie som fremdeles er blant Tysklands rikeste.

Litt om Aachens tidlige historie
Aachen var befolket av keltere i århundrene før vår tidsregning. For dem var vannet hellig og Aachen hadde alle forutsetninger for å bli en helligdom. I dalsøkket nedenfor dagens by var det sumper og bekker som rant ut i Wurm, en sideelv til Rhinen. Her tilba de den keltiske guden Grannus, som hersket over ilden, lyset og vannet. Det var sannsynligvis en keltisk bosetning her, da Cæsars tropper erobret området rundt 50 år før vår tidsregning. Romernes 6. legion fant stedet interessant, og etablerte rundt Kristi fødsel Aquae Granni som bosetning på grunn av sine mange varme kilder av svovelholdig vann. Gjennom et par århundrer bygde romerne et omfattende Spa med flere badeanlegg her. Når Romerriket begynte å gå i oppløsning i siste halvdel av 400-tallet, forsvant soldatene og Agua Granni ble redusert til en liten landsby. Man vet lite om byen før skriftlige kilder forteller at frankerkongen Pippin den Lille, Karl den Stores far, besøkte stedet i år 765 – vi snakker om tidlig middelalder. Han feiret julen her, badet i de gamle romerske badene og feiret også påske her det etterfølgende året. Karl den Stores bestefar, Karl Martell ble folkehelt etter slaget ved Poitiers i år 732, der muslimenes felttog ble slått tilbake. Hans sønn Pippin den Lille ble valgt til konge, og overtok etter merovingerslekten, som hadde sittet på tronen siden rundt år 450.

Aachen arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Marktplatz med Karlsbrunnen og det gotiske rådhuset fra første del av 1300-tallet, bygd på grunnmurene til Karl den Stores keiserpalass fra 790-årene. Foto: © Bernd Schröder / ats

Aachen, Körbergasse, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det historiske smuget Körbergasse leder mot Münsterplatz, Dom og Pfalzkapelle. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er livlig på Hof, en av de mange plassene i Aachens historiske bydel. Foto: © A. Steindl / ats

Aachen, Hof, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra plassen Hof med den rekonstrerte porticoen, slik den sto under romertiden. Dom og Pfalzkapelle i bakgrunnen. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Pontstrasse, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pontstrasse leder ut til Marktplats – middelalderhuset Löwenstein Haus med hjørnespir i bakgrunnen – ferdigstilt i år 1344. Foto: © Bernd Schröder / ats

Aachen, Löwenstein Haus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Löwenstein Haus, opprinnelig fra år 1344, ligger ved Marktplatz på nordsiden av det gotiske rådhuset fra samme periode. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra Marktplatz foran rådhuset med Karlsbrunnen – fontenen med skulpturen av Karl den Store. Löwenstein Haus fra middelalderen i bakgrunnen. Foto: Wolf Meusel / Wikipedia

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens Marktplatz med Rathaus – rådhuset – slik det så ut cirka 1840. Kilde: Wikipedia

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Rådhuset fra 1300-tallet slik det fremstår i dag, sett fra Marktplatz. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Rose am Dom Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Kneipa Rose am Dom ligger et steinkast fra Dom og Pfalzkapelle – rett ned smuget, så ligger kirken på venstre hånd. Bygningen er opprinnelig fra 1340-årene.

Aachen, Granumsturm, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Granumsturm i den ene enden av rådhuset var Karls den Stores bolig og ble bygget i 790-årene. Bak husrekken finner du Karlsplatz.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen Dom sett fra Rathaus med Pfalzkapelle i midten, vakkert opplyst i skumringen. Foto: © Bernd Schröder / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachener Dom med det oktongonale (åttekantede) kroningskapellet Pfalzkapelle til høyre. Legg merke til gangbroen fra vestverket til Pfalzkapelle

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pfalzkapelles oktogon med sideskip eller tribune i andre atasje, og Barbarossa-lyskronen i bronse fra år 1165. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Tverrsnitt av Pfalzkapelle – illustrasjon fra 1800-tallet. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pfalzkapelle forfalt etter den siste kroningen i år 1531 og ble renovert av den venetianske Salviati i år 1882 i bysantinsk stil med gullmosaikker. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

De antikke søylene som ble fraktet hit fra Ravenna og Roma er godt synlige fra både sideskipet og midtskipet i det åttekantede Pfalzkapelle. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Hele arkade-rundgangen på grunnplanet i Pfalzkapelle er dekorert med takmosaikker – her ett av de av de 16 krysshvelvene. Foto: Mattana / Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Store avbildet med sin sønn Pippin den Pukkelryggede og en skriver under. Fra Fulda-annalene perioden år 828 til 836. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Lotharkreuz fra cirka år 1.000 med portrettet av Augustus i krysset, de mange edelstenene og det flotte filigransarbeidet. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

 Aachen, Lothars-krusifikset, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Detaljer fra det 1.000 år gamle Lothars-krusifikset. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karls-bysten antas å være produsert i år 1349, samme år som Europa ble herjet av Svartedauen. Legg merke til både den tyske ørnen på kappemn og den franske liljen nederst. Foto: Beckstet / Wikipedia

  Aachen, Heinrichskanzel, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Prekestolen Heinrichskanzel fra perioden år 1.002 til 1.014 ble gitt i gave av kong Heinrich den II, som ble kronet her. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

 Aachen, Suermondt Ludwig Museum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Suermondt Ludwig Museum har en meget viktig samling middelalderskulpturer. Foto: © Andreas Herrmann / ats

 Aachen, Couven-Museum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Interiøret til det gamle Adler-apoteket er ustilt i Couven-Museum. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens gotiske rådhus – Rathaus – inneholdet et flott museum. Foto: © Andreas Herrmann / ats

 Aachen, Rathaus, Granumsturm, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I den ene enden av Rathaus ligger Granumsturm fra 790-årene, hvor Karl den Store bodde. Foto: Alexostrov, Wikipedia

 Aachen, Ludwig Forum for Inter­na­tional Art, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Ludwig Forum for Inter­na­tional Art kan by på mye interessant og lærerik moderne kunst. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Utsikt over Münsterplatz, som ligger foran Aachens Dom og Pfalzkapelle. Foto: © Andreas Herrmann / ats

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Renessansekunstneren Albrect Dürer besøkte Aachen i år 1520. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

…og i samme slengen tegnet han rådhuset. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karolingernes stamtavle med Karl den Store som nummer fem ovenfra. Kilde: Wikipedia

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Denne bibelen med 280 pergamentsider ble skrevet og illustrert ved Karl den Stores hoffskole. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Frankerriket fra år 481 til Karl den Stores død i år 814. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Store avbildet på relikvieskrinet, som står i Pfalzkapelle. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Skulpturen av Karl den Store på fontenen på Markplatz foran rådhuset. Foto: Wolf Meusel / Wikipedia

Aachen, Marschiertor, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Marschiertor er en av de fire byportene i den ytre bymuren, som stod ferdig i år 1248.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Slik så Aachen Dom ut cirka år 1900 – håndkolorert foto. Kilde: Wikipedia

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En litt gibbal inn- og utkaster på restauranten Zur Postwagen, vegg i vegg med Rathaus ved Marktplatz i gamlebyen.