GoToGate

Stratford-upon-Avon

Den vesle byen Stratford-upon-Avon er uløselig knyttet til Shakespeare-navnet. William Shakespeare er nemlig født her, levde store deler av sitt liv her, døde her og er gravlagt i Holy Trinity Church i Stratford-upon-Avon, hvor han for øvrig også ble døpt. Det meste i Stratford-upon-Avon dreier seg om nettopp William Shakespeare – mer enn 3,9 millioner turister besøker årlig byen for å oppleve. Stratford-upon-Avon er imidlertid i seg selv severdig, med et oversiktlig gatenett og en mengde godt bevarte bygninger i bindingsverk fra 14-1600-tallet.

Stratford-upon-Avon før William Shakespeare

Da William Shakespeare ble født i år 1564 i familiens hus i Henley Street, hadde den vesle markedsbyen Stratford-upon-Avon eksistert i snaue 400 år. Stratford-upon-Avon fikk by- og markedsrettigheter i år 1196 av Kong Richard den I., også kjent som Richard Løvehjerte. Det skjedde etter at landeieren og biskopen av Worchester, John of Coutances, sørget for at et gatenett og leietomter ble lagt ut ved en gammel romersk ferdselsvei som krysset Avon ved strat-ford, som betyr strede og vadested. I tillegg ble det bygd en ny bro av tømmer over River Avon i år 1318. Fra før befant det seg en angelsaksisk landsby et par hundre meter unna. På grunn av markedsrettighetene vokste den vesle byen Stratford raskt og hadde i år 1252 cirka 240 burgages – det vil si registrerte borgerlige leieboere på kongens eller kirkens grunn. I år 1480 ble det bygd en ny bro i stein, Clopton Bridge, som fremdeles står.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Dette vil du møte mye av i Stratford-upon-Avon: arkitektur i bindingsverk fra 14-1600-tallet. Foto: © ReisDit.no

Mer om Stratford-upon-Avon

Det første du vil legge merke til når du spaserer rundt i Stratford-upon-Avon, er at du stadig kommer over gamle bindingsverkshus. Noen ganger finner du flere av dem etter hverandre, eller to stykker vegg i vegg. Enkelte av disse husene er imponerende av størrelse og man trenger ikke mye fantasi for å forestille seg hvordan bybildet her var for 400 år siden. Den midterste langsgående hovedgaten endrer navn for hvert kvartal: High Street – Chapel Street – Church-Street og her finner du de fleste av severdighetene knyttet til William Shakespeare. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attraksjoner og museer, samt reisepass og togbilletter her hos VisitBritain Shop til gunstigere priser enn på reisemålet.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Wood Street i Stratford-upon-Avon er bare så engelsk som det går an. Foto: © ReisDit.no

William Shakespeare’s Stratford-upon-Avon

William Shakespeare ville den dag i dag ha funnet frem i Stratford-upon-Avon. Gatenettet fra 1200-tallet er intakt og det samme gjelder mange av husene fra dikterens tid. Byens historiske sentrum er avgrenset av tre hovedgater, som løper parallelt med elven Avon. Disse tre gatene krysses av fire tverrgater, slik at det dannes seks kvartaler. I tillegg går gaten Henley Street skrått ut fra rundkjøringen i enden av High Street, den midterste av de tre hovedgatene.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Henley Street, hvor du finner Shakespeares Birthplace, er praktisk talt bilfri. Foto: © ReisDit.no

I Henley Street ligger besøkssenteret Shakespeare’s Birthplace. Avstandene i Stratford i beskjedne, og du kan spasere fra det ene hjørnet av byen til det motsatte på 10-12 minutter, for eksempel via den vandreruten som kalles The Historic Spine, hvor du vil finne de aller fleste av byens historiske severdigheter. Se eget avsnitt nedenfor.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Besøkssenteret fra 1960-tallet med adgang til et lite museum og Shakespeare’s Birthplace kan skimtes i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Shakespeare’s Birthplace

William Shakespeare ble etter alt å dømme født i nettopp dette huset, sannsynligvis den 23. april år 1564. Man kjenner ikke den eksakte fødselsdagen, men vet at han ble døpt i Holy Trinity Church den 26. april. På denne tiden var det vanlige å døpe nyfødte allerede tre dager etter fødselen fordi barnedødeligheten var høy. Huset i Henley Street kan ha vært bygd allerede på 1400-tallet, men det antas å være oppført rundt midten av 1500-tallet. Man vet at William Shakespeares far, John Shakespeare, bodde i huset i år 1552, ettersom det kan dokumenteres at han fikk en bot fordi han hadde latt det ligge en haug med møkk i gaten foran bygningen. Huset har en relativ enkel konstruksjon og er bygd i bindingsverk, som var vanlig på denne tiden.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Williams far, den høyt respekterte John Shakespeare, hadde verksted i andre etasje hvor han sydde hansker av skinn som ble garvet i bakgården. Foto: © ReisDit.no

Husets størrelse forteller imidlertid at John, som var hanskemaker, hadde en god økonomi. Huset ble for øvrig først kjøpt av John Shakespeare cirka 10 år etter at William var født, sammen med et nabohus. John var medlem av byrådet, og ble i 1568 bailiff, som betyr ordfører. John hadde verksted i andre etasje og garvet skinn i bakgården. Han solgte sine hansker under det ene av Stratfords to markedskors. William Shakespeare vokste opp her med sine foreldre og søsken, og tilbrakte også de første fem årene av sitt ekteskap med Anne Hathaway her.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Huset som William vokste opp i var stort og flott etter den tidens standard. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Mer om Shakespeare’s Birthplace

Huset i Henley Street ble i 1601 arvet av William Shakespeare i 1601, da faren John døde. William var nå blitt velstående, og hadde i 1597 kjøpt en av Stratfords største eiendommer i hovedgaten Chapel Street, som kalles New Place. Han leide derfor ut husene i Henley Street, som blant annet ble brukt som lokaliteter for et gjestgiveri, kalt The Maidenhead. Da Shakespeare døde hadde han testamentert huset til sin eldste datter Susanna, og da hun døde gikk det til hennes eneste barn, Elizabeth.
Selv om Elizabeth giftet seg to ganger, hadde hun ingen barn. Da hun døde, gikk huset til en etterkommer av Joan Hart, en av Shakespeare søstre.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeare’s Birthplace er møblert slik standsmessige husholdninger var på 1500-tallet. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Huset ble i familiens eie frem til begynnelsen av 1800-tallet, og ble kjøpt av en stiftelse i år 1847 med sikte på å bevare det. Shakespeare’s Birthplace er tilbakeført til 1500-tallets utseende og tidsriktig møblert. Farens hanskeverksted er også innredet på 1500-tallsmaner. Husets have er beplantet med trær og urteplanter slik det var vanlig på Shakespeares tid.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeare’s Birthplace – hadde man en hage, så ble det dyrket urter og grønnsaker. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Williams foreldre

John Shakespeare giftet seg med Mary Arden i år 1557. Mary var av en gammel adelsslekt fra angelsaksisk tid, og Johns far, Richard Shakespeare, forpaktet land av Marys far, Robert. Mary og John har dermed sannsynligvis kjent hverandre fra de var barn. Sammen fikk de i alt 8 barn, hvorav de to første var piker – begge døde som små barn. Willam var den tredje fødte, og den første av barna som levde til å bli voksen. Williams mor Mary arvet land i Wilmcote da faren døde, og denne eiendommen – kjent som Mary Arden’s Farm – er i dag eid av The Shakespeare Birthplace Trust, som også eier New Place, Hall’s Croft og Ann Hathaway’s Cottage, alle åpne for publikum. Vi skal ta for oss hver enkelt av eiendommene i egne avsnitt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et frokostbord anno 1575 står dekket i Shakespeare’s Birthplace. Foto: © ReisDit.no

Kort om William Shakespeares liv

William Shakespeare vokste altså opp i foreldrenes hus i Henley Street og gikk etter alt å dømme på King’s New School, en gratis skole etablert i 1553, som ligger cirka 400 meter fra hjemmet – i dag heter den King Edward VI Grammar School. Faren ble valgt til borgermester i 1558, noe som bidro til at Williams sosiale status ga ham skoleplass. På Williams tid var pensum ved engelske skoler fastsatt ved lov og skolene ga utførlig undervisning i både latin, grammatikk og det som ble kalt klassikerne. Da William var 18 år gammel giftet han seg med den 8 år eldre Anne Hathaway den 27. desember 1572. Seks måneder senere kom datteren Suzanna til verden. I månedsskiftet januar-februar 1585 nedkom Anne Shakespeare med tvillinger, sønnen Hamnet og datteren Judith.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Året etter at Willam Shakespeares sønn Hamnet dør i 1596, flytter familien til det nyinnkjøpte New Place. Legg merke til våpenskjoldet over døren. Foto: © ReisDit.no

Hamnet døde av ukjente årsaker kun 11 år gammel i 1596. Mellom år 1585 og 1592 finnes det ingen skriftlige kilder som omtaler William Shakespeare, og disse 7 årene omtales gjerne som The Lost Years. Man vet ikke når William Shakespeare begynte sin forfatterkarriere, men det er dokumentert at han hadde skrevet 7 skuespill og at flere av dem ble spilt på ulike scener i London i 1592.

The Historic Spine

The Historic Spine er en vandrerute som begynner øverst til høyre på kartet, ved Shakespeare’s Birthplace i Henley Street. Ruten tar for seg historiske bygninger i Stratford, slik de fremstod på dikterens tid. La oss si at unge William går ut av familiens hus og tar til venstre i Henley Street i retning av elven Avon. Det første huset han kommer til på venstre hånd tilhører naboen, smeden Richard Hornby – kanskje smedens barn var Williams lekekamerater da han var guttunge? I dag inneholder dette huset bokhandelen og suvenirbutikken, som tilhører besøkssenteret Shakespeare’s Birthplace.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Disse sjarmerende husene ligger i overgangen Henley Street og Bridge Street ved rundkjøringen. Foto: © ReisDit.no

Når han så kommer et lite stykke ned Henley Street til der dagens rundkjøring befinner seg, øverst i Bridge Street, ville nok unge William stusse litt, men middelalder-broen Clopton Bridge der nede over elven ville han gjenkjenne. Og noen meter ned Bridge Street, i nr 28 bodde farens venn Henry Field – hans sønn Richard publiserte i år 1593 Williams ”Venus and Adonis”. På hjørnet av Bridge Street og High Street i ”The Cage” skulle senere William Shakespeares datter Judith bo sammen med ektemannen Thomas Quiney, som var tobakk- og vinhandler.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House til høyre, også kalt Ancient House, har flotte utskjæringer i bjelkene. Mer om det spesielle huset i eget avsnitt. Foto: © ReisDit.no

High Street

I High Street, som den gang var Stratfords prestisjegate, finner vi på høyre hånd kleshandleren Richard Quinleys hus i nr 31, som i 1598 skrev et brev til William Shakespeare – det eneste som er bevart. Richard Quinley var venn av familien Shakespeare, både William og hans far. Videre bort High Street passerer vi nr 32, som var huset til puritaneren og lintøy-handleren Daniel Baker, som da han i 1602 som (bailiff) ordfører nektet omreisende trupper med skuespillere adgang til Stratford. Litt lenger ned i High Street kommer vi til det såkalte Harvard House, hjemmet til slakteren Thomas Rogers, som William kjente godt. Mer om Harvard House i eget avsnitt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et av de første husene du møter langs Historic Spine er nr 19 High Street, som i dag huser Hathaway Tea Rooms. Foto: © ReisDit.no

Chapel Street

Ved neste kvartal skifter gaten navn fra High Street til Chapel Street og her skal Shakespeare i år 1597 kjøpe sitt grandiose hus, som kalles New Place. Chapel Street omfatter flere flotte hus, blant annet Town Hall og Mercure Hotel The Shakespeare Hostelerie, en lang praktfull bygning i bindingsverk. Ikke mange meter nedenfor finner vi Shakespeares flotte New Place – en gang Stratford-upon-Avons største og flotteste eiendom, i dag et populært museum med et flott hageanlegg.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra Chapel Street – nederst i kvartalet ligger Shakespeares New Place, og på den andre side av tverrgaten Sheep Street ligger Guild Chapel, vegg i vegg med King’s grammar School. Foto: © ReisDit.no

Rett over sidegaten Chapel Lane, i neste kvartal, ligger Guild Chapel, og vegg i vegg med kirken, gaten heter nå Church Street, finner vi skolen King Edward Grammar School, hvor William ble introdusert for klassikerne av skolemesteren Simon Hunt. Ved siden av skolen finner vi Elizabethan Guild Hall, der William sikker har tittet inn gjennom vinduene for å se på gjestende skuespillere. I enden av Church Street tar vi til venstre i gaten Old Town i retning av River Avon og kommer til huset Hall’s Croft, som Williams datter Susanna skulle bygge i 1613 sammen med ektemaken og legen John Hall. Nedenfor, ved elven, kommer vi til kirken Holy Trinity Church, der William både ble døpt og til slutt gravlagt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Opprinnelig fylte Shakespeares New Place hele tomten – se illustrasjon til høyre. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

William Shakespeare – suksess og velstand – The New Place

Fra midten av 1580-årene ser det ut til at William begynte å dele tiden sin mellom London og Stratford-upon-Avon – mellom arbeidsliv og familieliv. Shakespeare var ikke bare forfatter, han var også skuespiller. Det ser ut til at han gjorde lykken i London disse årene. I 1592 er det dokumentert at han hadde skrevet i alt 7 skuespill, som var satt opp med stor suksess på ulike teatre i hovedstaden.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Guild Chapel er fremdeles nærmeste nabo over Sheep Street. Foto: Real Studios photos © Philip Vile

Fem år senere hadde han tjent penger nok til et nytt hjem til familien sin, en av Stratfords mest fornemme eiendommer, kjent som New Place, kjøpt til en pris av 120 pund av William Underhill. New Place forble Shakespeare-familiens hjem fra 1597 til dikteren døde i huset i 1616. Da Shakespeare kjøpte New Place var han en etablerte dramatiker, og det antas at han skrev sine senere skuespill her, inkludert The Tempest.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

New Place var William Shakespeare’s hjem i nesten 20 år, og her skrev han mange av sine mest kjente verk. Foto: © ReisDit.no

I mellomtiden, i år 1593, hadde William oppnådd å skaffe seg en høy beskytter og mesén, nemlig Henry Wriothesley, den 3. Jarlen av Southamton, som han dedikerte sine første publiserte dikt til; Venus and Adonis, og The Rape of Lucrece året etter. I år 1594 bidro han til etableringen av teaterselskapet The Chamberlain’s Men, som han var andelseier i.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra New Places hage – det er nesten så man ikke tror det er mulig. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust / Andrew Lawson

New Place – museum

New Place var betydelig større da Shakespeare kjøpte det, enn det fremstår i dag. Gamle dokumenter og arkeologiske utgravinger har avdekket at den opprinnelige eiendommen omfattet to parkliknende hager og to frukthager. Dessuten har selve hovedhuset vært mye større og opprinnelig hatt fem gavler, det vil si tre i tillegg til dagens utgave som kun har to. Huset har fylt tomten helt til sidegaten Chapel Lane, og har hatt en innergård eller gårdsplass omsluttet av sammenhengende bygningsmasse på tre sider, hvilket var svært uvanlig i den tids Stratford-upon-Avon.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Utstilling i New Places Museum. Foto: © ReisDit.no

I andre etasje i New Place er det i dag innredet et lite museum med utstillinger av ulike mindre gjenstander som har vært i Shakespeares eie – blant annet brev, mynter, smykker, dokumenter, steingods og drikkebegre. Det er også stilt ut klesdrakter fra denne tiden, slik både dikteren og hans familie har brukt. Ulike plansjer forklarer også husets historie og hendelser i løpet av den perioden Shakespeare levde i New Place.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Den flotte hagen er gjenskapt etter renessansens idealer. Foto: © ReisDit.no

Den nydelige hagen i elizabetansk stil er delt i fire kvadrater, hver av dem individuelt dyrket med planter og urter i henhold til hagebøker fra Shakespeares tid. Det oser prestisje av hele prosjektet – både bygningen New Place, hagen og Shakespeares familie må ha nytt enorm anseelse i den vesle byen Stratford-upon-Avon.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Stor ståhei ved The Market Cross. Maleri med scene ved markedskorset The High Cross under den første Shakespeare-festivalen som Garrick arrangerte i år 1769. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Shakespeare-mania

I 1769 arrangerte skuespilleren David Garrick en Shakespeare-festival i Stratford-upon-Avon, og sørget i den forbindelse for å bygge en stor rotunde for å gjenskape fortidens teater. Det hele resulterte i en enorm tilstrømning av besøkende til den tre dager lange festivalen. Dette var den spede starten til den stadig økende interessen for Shakespeare og hans liv, som siden har gjort til Stratford til turistmagnet.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House er verd en nærmere titt på grunn av den flotte treskurden. Foto: © ReisDit.no

The Harvard House

Harvard House, også kjent som the Ancient House, ble oppført i år 1596 av den 60 år gamle slakteren og kjøpmannen Thomas Rogers. Av treskurden på husets flotte fasadebjelker kan du lese både eierparets initialer og årstallet det ble bygd. Thomas Rogers tjenestegjorde som Alderman for the Stratford Corporation sammen med John Shakespeare, Williams far. Tilknytningen til Harvard skyldes at Rogers datter Katherine giftet seg med en annen slakter, Robert Harvard fra Southwark i London. Deres sønn John ble født i år 1607, og bodde aldri i Harvard House, men emigrerte isteden i 1636 til Amerika, der han ble både rik og syk.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

The Small Faces har fått plass på fasaden til Harvard House. Foto: © ReisDit.no

Først rik etter å ha arvet foreldrene, deretter så syk av tuberkulose at han døde av det i 1638, etter å ha testamentert bøkene og pengene sine til opprettelsen av et college i Massachusetts. Harvard House tas i dag vare på av The Shakespeare Birthplace Trust på vegne av Harvard University.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I Sheep Street finner du et av byens eldste hus – her holder det frittstående museet Tudor World til. Foto: © ReisDit.no

Sheep Street

I Sheep Street, en av tverrgatene til hovedgaten High Street – Chapel Street – Church-Street, finner du eksempelvis en gruppe bygninger, som sammen skaper et interessant gatemiljø – blant dem er Tudor World, et selvstendig museum, som skildrer 1500-tallets Stratford og England på sin egen måte. Over hele Stratford finner du serveringssteder, både puber, kafeer og restauranter, hvor du kan nyte en forfriskning, et måltid og hvile føttene.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Sheep Street har mye spennende å by på, både av arkitektur og serveringssteder. Foto: © ReisDit.no

The Royal Shakespeare Theatre

Ved bredden av elven Avon ligger the Royal Shakespeare Theatre, som er hovedscenen til Royal Shakespeare Company. RSC driver også to mindre teatre i Stratfor-upon-Avon, The Swan, som er innredet som et teater fra Elisabeth den I.s tid, og The Other Place.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det verdenskjente Royal Shakespeare Theatre ligger ved River Avon. Foto: © ReisDit.no

The Royal Shakespeare Company er verdensberømt for sine nytolkninger av Shakespeares arbeider. Selskapet ble grunnlagt i 1960-årene som hjemmehørende i Stratford for the 1932 Shakespeare Memorial Theatre, i dag The Royal Shakespeare Theatre. Skuespillere som Vivian Leigh, Sir Laurence Olivier, Helen Mirren og Kenneth Branagh har skapt sine karrierer med utgangspunkt her. Royal Shakespeare Company har faste sesongturneer i London, Newcastle og New York.

Rett utenfor byen, i den vesle landsbyen Shottery, ligger Anne Hathaway’s Cottage, hvor Shakespeares kone bodde før de giftet seg. Mary Arden’s Farm, hvor hans mor vokste opp, befinner seg i Wilmcote cirka en. Mer om dem i egne avsnitt.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft er et nydelig 1600-tallshus, som var Shakespeares medgift til datteren Susanne. Foto: © ReisDit.no

Hall’s Croft

Hoveddelen av denne fine bindingsverksbygningen ble bygget i 1613 delvis med Susannes medgift fra faren William Shakespeare. Hall’s Croft har gjennom sin historie vært hjemmet til velstående mennesker, og i midt på 1800-tallet fungerte bygningen som skole. Shakespeare Birthplace Trust kjøpte Hall’s Croft i 1949, og etter betydelige rehabiliteringer og endringer åpnet det for publikum i 1951.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft har praktfulle interiører. Foto: © ReisDit.no

Nydelige, tidsriktige møbler forteller om velstående eiere med god smak og sans for det kostbare. En diger peis er stuens hjerte og på veggene henger det originalkunst.
Kjøkkenet er velutstyrt med et kraftig arbeidsbord i eik, og ildstedet er enormt – med en kraftig grillinnretning stor nok til å grille hele dyr. Alle rommene er standsmessig og tidsriktig møblert med rikt utskårne stoler og skap, noe som bidrar til å gi hele Hall’s Croft en spesiell atmosfære.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra baksiden av Hall’s Croft, som er et museum åpent for publikum. Foto: © ReisDit.no

Litt om John Hall

John Hall var en kjent lege og hans inngående og omfattende medisinske notater, publisert etter hans død i 1657, ble en populær lærebok for andre leger i mange år. John Hall var en medfølende og flittig lege som behandlet både rike og fattige, katolske og protestantiske pasienter. Mens noen leger praktiserte astronomi eller årelating, var John Halls behandlinger basert på kunnskap om planter, urter, dyrekstrakter, samt edelstener og bergarter(!).

Holy Trinity Church

Holy Trinity Church har sine røtter fra årene etter normannernes erobring av England i 1066. Fra før var det en angelsaksisk kirke av tre i området, men man kjenner ikke stedet. Tradisjonen tro bygde normannerne nytt i stein, og valgte nye steder for sine signalbygg, slik at det var klart hvem som bestemte.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Holy Trinity Church hvor William Shakespeare er gravlagt. Foto: © ReisDit.no

Den Holy Trinity Church du i dag kan besøke – hvor William Shakespeares gravsted befinner seg – har sitt utspring i et tidligere kirkebygg fra 1000-tallet, utvidet og ombygd i år 1210, og senere ytterligere ombygd på 1400-tallet. I tillegg til dikterens grav, har kirken meget vakkert utskårne korstoler og et flott kapell tilegnet Sir Hugh Clopton (1440-1496), som til tross for at han var blitt borgermester i London (1491-92) ikke glemte sin barndoms by og sørget for å bygge broen over River Avon som bærer hans navn – Clopton Bridge.

River Avon

På elven Avon foregår det mye. Her kan du for eksempel være med på ulike sightseeingturer eller leie en liten båt og legge ut på en rotur på egen hånd. Uansett bør du spasere over Clopton Bridge fra slutten av 1400-tallet for å ta en titt på elven og, ikke minst, Stratford slik byen tar seg ut derfra. Avon benyttes også som treningsarena for byens roklubb.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hathaway’s Cottage. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Anne Hathaway’s Cottage

Anne Hathaway’s Cottage var opprinnelig et våningshus tilhørende en bondegård. Det ble bygget i 1463 på middelalder-maner ved at buede stolper ble satt mot hverandre som opp-ned spant. Bygningen hadde yttervegger av smurt jord og leire, bundet av strå, med opprinnelig bare tre rom. Kjøkkenet og stuen er fortsatt fra den opprinnelige middelalderske konstruksjonen. Den første Hathaway som bodde i hytta var Annes farfar John Hathaway, som var forpakter og drev sauehold. Anne, som senere ble Shakespeares kone, ble født i hytta i 1556.
Da stedet var en gård, ble det kjent som ‘Hewlands’ (hoggeland). Familien Hathaway gjorde det godt som sauebønder og ryddet land for dyrking. Etter at Annes far døde i 1581, arvet Annes bror Bartholomew forpakterretten på den 90 hektar store gården, og kjøpte den senere fri. Han fortsatte å gjøre ulike forbedringer til hytta, inkludert en forlengelse. Andre etasje ble bygd og skorsteinene oppført på samme tid. Dette arbeidet ble fullført før Bartholomews død i 1624. På slutten av 1800-tallet var familiens formuer på hell, og en del eiendommer inkludert land og hus ble pantsatt, og til slutt solgt. I 1838 ble også hytta solgt, og den gjenværende Hathaway-familien fortsatte å bo der som leietakere.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Slik ser eiendommen til Anna Hathaway’s Cottage ut. Foto: Bin im Garten CC-BY-3.0 / Wikipedia

En av de siste Hathaways som bodde i hytta var Mary Baker. Da Shakespeare Birthplace Trust kjøpte eiendommen i 1892, ble Maria og hennes familie betalt en ikke ubetydelig lønn på £ 75 per år mot å dele og formidle familiens historier og ta vare på hytta. Hennes sønn William Baker bodde fortsatt her til 1911.

Mary Arden’s Farm

Det som i dag heter Mary Arden’s Farm ble bygget av Marias far, Robert Arden rundt 1514. Siden den gang har Mary Arden House blitt betydelig endret. I dag kan besøkende ved Mary Arden’s Farm kikke inn i skorsteinen og veggene, og se hvordan huset ble bygget. Måten dette stedet fremdeles drives på, gjør at besøkende lett kan forestille seg hvordan livet må ha vært for Mary da hun bodde her med sine syv søstre.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Palmer’s Cottage er et flott eksempel på bindingsverks-arkitektur. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Det nærliggende Palmer’s Farmhouse har beholdt mye av sin opprinnelige struktur fra 1500-tallet. Rundt 1584 hadde Palmer gjennomført omfattende forbedringer på huset sitt, revet den gamle salen og stuen og bygget en ny hall og kjøkken for å skape den bygningen vi ser i dag.

Billig flyreiseBillig hotell

 
Billig flyreise
Billig hotell

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Clopton Bridge ble oppført i stein år 1480 og erstattet en tømmerbro fra middelalderen. Foto: rept0n1x CC-BY-3.0 / Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Bindingsverk er en en gammel byggetekninkk, der tømmer og mur kan brukes for å oppnå dekorative effekter. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Stratford på Shakespeares tid. Foto: © Visit Stratford-upon-Avon

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

William Shakespeare malt av John Taylor cirka år 1600-1610. Foto: © National Portrait Gallery, London

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Historisk kart over Stratford-upon-Avon fra 1902. Foto: © Visit Stratford-upon-Avon

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra Henley Street – Shakespeare-butikken til høyre, Birthplace bortenfor hekken. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeare’s Birthplace kan være helt tilbake fra 1400-tallet. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Noe av det første som møter deg i besøkssenteret er en del av middelalderens markedskors. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Ulike gjenstander med tilknytning til Shakespeares liv er utstilt i besøkssenteret. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Gamle bøker er også utstilt her. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Eksempel på finere engelske hansker fra Shakespeares tid. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

The Market Cross – under dette solgte John Shakespeare hanskene han hadde lagd. Kilde: Wikipedia.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra baksiden av Shakespeare’s Birthplace – her resiteres tekster av profesjonelle skuespillere. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Guider i tidsriktige gevanter tegner og forklarer – her ved ved sengen der selveste dikteren ble født. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I denne sengen kom William Shakespeare til verden den 23. april 1564. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Slik skal angivelig eiendommen i Henley Street ha sett ut da stiftelsen kjøpte den i år 1847. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeare’s Birthplace ble “restaurert” i henhold til denne skissen fra år 1769. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

En byste av “The Bard” – skalden – som William Shakespeare ofte ble kalt, står i vindusposten mot Henley Street. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Arden, William Shakespeares mor, var av adelig slekt – slik ser familiens våpenskjold ut. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Her på King’s New School i Church Street gikk vesle William på skole. Foto: Elliot Brown CC-BY-2.0 / Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Illustrasjon av hvordan Shakespeares klasserom kan ha sett ut. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Også William Shakespeare syntes at han var et våpenskjold verdig – her fra hans egne skisser. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kart over sentrum av Stratford-upon-Avon anno 1569 – de røde prikkene angir plasseringen av Market Cross. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I dag er det rundkjøring omtrent der markedskorset tidligere stod. Helt til høyre i bildet ser du “The Cage” på hjørnet av Brigde Street og High Street, sist nevnte går inn til høyre. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skriften på veggen langs vandreruten Historic Spine. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Nederst i Henley Street kan du nyte en kopp te i dette trivelige etablissementet. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Vegg i vegg med Harvard House finner du The Garrick Inn, som har servert øl siden år 1594. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Garrick Inn er gammelt og innbyr unektelig til en smaksprøve. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Avstandene er ikke avskrekkende langs Historic Spine – i venstre billedkant kan du se Guild Chapel. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det imponerende Hotel Mercure i Chapel Street – nå står vi med ryggen til New Place og Guild Chapel. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skiltet viser vei. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Illustrasjon av hvordan historikerne ser for seg at Shakespeares New Place så ut da han kjøpte eiendommen. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fasaden til New Place er fremdeles flott å se på. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kleshandleren Richard Quinleys brev fra 1598 til Shakespeare er bevart. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Ulike gjenstander med tilknytning til Shakespeares New Place er utstilt i andre etasje. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Denne signetringen ble funnet på eiendommen for et par hundre år siden. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Våpenskjoldet til Shakespeare ble ganske tøft til slutt. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Om denne kården utstilt i New Place Museum noen sinne ble brukt av Shakespeare skal være usagt. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skjøtet som ble utstedt i forbindelse med kjøpet av New Place. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeares New Place med Guild Chapel og King’s Grammar School – etsing av Samuel Ireland fra siste halvdel av 1700-tallet. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

David Garrick arrangerte Shakespeare-festival i Stratford-upon-Avon den 6. til 8. september 1769. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det såkalte Cobbe Portrait av William Shakespeare, malt i løpet av William Shakespeares liv, påstår noen forskere, mens andre påstår noe helt annet. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Portrett fra tittelsiden i First Folio utgitt år 1623. Gravering av Martin Droeshout. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House er eid av Harvard University. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

En artig detalj på Harvard House. Foto: © ReisDit.no

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeares Sonnets ble utgitt i år 1609. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mer enn vanlig gammelt hus i Sheep Street. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Sheep Street er sidegaten til Church Street. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

“To let”, står det på skiltet – tenk å kunne bo i et slikt hus. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Man betalte skatt ut i fra huset grunnflate, derfor sørget man for mer plass i andre etasje. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

John Hall var en populær og kunnskapsrik lege som ikke gjorde forskjell på fattig og rik. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et vakkert vindu i det nydelige huset Hall’s Croft. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kjøkkenet i Hall’s Croft har et ildsted stort nok til å grille hele dyr. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Dette familieportrettet henger i Hall’s Croft. Foto: © ReisDit.no

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra de flotte, tidsriktige interiørene i Hall’s Croft. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft er omgitt av en praktfull hage. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shakespeare-monumentet i Holy Trinity Church. Kilde: Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et gravmæle i Shakespeares ånd. Foto: Carlos Delgado CC-BY-3.0 / Wikipedia

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hathaway’s Cottage er en meget populær attraksjon. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hathaway’s Cottage ligger i frodige omgivelser. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hathaway’s Cottage ligger 10 minutters kjøring fra Stratford-upon-Avon. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Ardens Farm ligger cirka 20 km utenfor Stratford-upon-Avon. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Man trodde lenge at Palmer’s Cottage var Mary Ardens hjem – den ligger på samme eiendom. Foto: © The Shakespeare Birthplace Trust

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Ardens Farm har dyr og masse moro for barna. Foto: @ MAF